Pátek 12. srpna 2022, svátek má Klára
  • schránka
  • Přihlásit Můj účet
  • Pátek 12. srpna 2022 Klára

To nejlepší z hor Česka: bez těchto míst nikdy nepoznáte Krušné hory

Seriál
Krušné hory už dávno nejsou synonymem pro totálně zničenou přírodu. Kdysi uschlé smrky se vzpamatovaly z kalamity způsobené kyselými dešti a dnes se lesy na krušnohorských pláních opět zelenají. V dalším dílu našeho seriálu se podíváme do přírodních rezervací, projdeme si hřebenovku a prozkoumáme nejhezčí výhledy do krajiny.

Pohled na flájskou přehradu z Puklé skály | foto: Jan Hocek, pro iDNES.cz

Naše nejdelší pohoří svou celkovou délkou dosahuje přibližně 130 kilometrů a vytváří tak výrazný hraniční i klimatický předěl mezi Saskem a severozápadními Čechami.

Zatímco v nejvyšších polohách se Krušné hory vyznačují poměrně plochou krajinou, ze které vystupují nepříliš vysoké kopce, jejich jižní svahy padají strmě a s velkým převýšením do podkrušnohorských pánví.

Výrazným reliktem minulosti Krušných hor je množství vysídlených obcí, pro tento kraj jsou tak typické opuštěné polorozpadlé budovy nebo solitérně stojící kostely.

Krušné hory geografové dělí na dva hlavní podcelky – západní a vyšší Klínoveckou hornatinu a východní Loučenskou hornatinu. Nejvyšší bod tohoto pohoří nalezneme v jeho západní části, je jím 1 244 metrů vysoký Klínovec. Odtud k východu se pohoří postupně svažuje, takže na území Loučenské hornatiny již žádná hora nepřesahuje tisícimetrovou hranici.

Hornická minulost Krušných hor

Krajina a historie Krušných hor byla v minulosti ovlivněna těžbou nerostných surovin, koneckonců od slova „krušit“ (tedy těžit) pochází i jejich jméno. Na mnoha místech se od středověku dobýval cín, měď, stříbro, olovo, železo nebo uran a pozůstatky po těžbě najdeme na mnoha místech. Hornický region Erzgebirge/Krušnohoří byl v roce 2019 dokonce zapsán na Seznam světového dědictví UNESCO.

Důl Sauersack u Rolavy

Opuštěných dolů a reliktů těžby najdeme v Krušných horách nepočítaně, některé z nich pohltila za staletí příroda, jiné jsou doposud dobře patrné, nejvíce jich najdeme v západní části pohoří. Docela známé místo leží nedaleko Přebuzi, kde byla ve 40. letech u dolu Sauersack postavena továrna na zpracování cínové rudy. Dnes tu najdete jen betonová torza budov zarůstajících lesem, tuto neobvyklou oblast vyhledávají fotografové, četné filmařské štáby nebo milovníci urbexu.

To nejlepší z hor Česka

Na svazích Blatenského vrchu si můžete všimnout pozůstatků Blatenského vodního příkopu, významného technického vodního díla, které bylo postaveno mezi lety 1540–1554 pro přívod vody na pohon důlních strojů v období těžby cínu. Třináct kilometrů dlouhý a přibližně metr široký kanál přiváděl vodu z říčky Černé u Božího Daru do Horní Blatné.

Doly v oblasti Blatné vznikly již v 16. století a těžba v některých z nich přetrvala až do počátku 20. století. Nejznámější důl Mauritius se nacházel u Hřebečné, kdysi to byl největší a nejslavnější cínový důl v českém Krušnohoří. Těžilo se tu s několika přestávkami čtyři stovky let až do roku 1944. Zájemci se mohou vydat na zhruba hodinovou dobrodružnou prohlídku podzemí a seznámit se s původními způsoby dolování.

Krušnohorská hřebenovka

Krušné hory de-facto žádný hřeben, jak jej známe třeba z Krkonoš nebo Jeseníků, nemají, jejich reliéf je relativně plochý a výraznější vrcholy jsou od sebe odděleny dlouhými úseky horských luk, rašelinišť nebo mokřadů. Díky husté síti značených cest se turistům nabízí mnoho příležitostí, jak putovat po Krušných horách, a to jak pěšky, tak na kole nebo na lyžích.

Tzv. Krušnohorské oko nedaleko Hory Svatého Šebestiána

Přejít pěšky Krušné hory vyžaduje nejenom dostatek času, ale také odhodlání. Ne každému se totiž budou líbit dlouhé úseky vedoucí po asfaltových cestách, které jsou pro toto pohoří typické. Na druhou stranu putování usnadňuje pozvolnější výškový profil, než jaký bychom čekali u hor takové rozlohy.

Pokud chcete přejít celé hory, doporučujeme vám jít po trase Severní stezky Via Czechia. Úsek této dálkové stezky mezi Kraslicemi a Tisou má celkovou délku 186 kilometrů a je rozdělen do osmi celodenních etap. Začátek i konec části Severní stezky vedoucí přes Krušné hory je dobře přístupný veřejnou dopravou – do Kraslic vede železniční trať ze Sokolova. Zejména centrální a východní část Krušných hor je typická menší hustotou ubytovacích míst a další infrastruktury, vyplatí se tedy zajistit si předem noclehy, případně mít s sebou dostatečné zásoby potravin.

Ráno na loukách u Adolfova

Snad ještě větší radostí je přejet Krušné hory na kole, přes celé Krušné hory vede cyklistická Krušnohorská magistrála, označená jako cyklotrasa č. 23. Od Chebu po Děčín měří celkem 242 kilometrů a v celém jejím průběhu se na ni napojuje řada stezek a značených turistických cest pro pěší, cyklisty i milovníky bílé stopy.

Etapový přejezd Krušných hor na kole je díky množství pěkných asfaltových cest a relativně plochému reliéfu čirým cyklistickým požitkem. Cyklistická varianta Severní stezky Via Czechia sleduje převážně její základní pěší trasu a z větší míry využívá značených cyklotras, měří 186 kilometrů s celkovým stoupáním 3 100 metrů a lze ji absolvovat za 2 až 4 dny.

Nejvyšší vrcholy a vyhlídky

Nejvyšší hora Krušných hor, 1 244 m vysoký Klínovec, se tyčí několik kilometrů východně od Božího Daru. Severně od nejvýše položeného města v Česku pak najdeme i nejvyšší horu německé části Krušných hor, 1 215 metrů vysoký Fichtelberg.

Rozhledna na Klínovci

Na Klínovec vedou ze dvou stran lanovky, lze sem vyjet i na kole a na samotný vrchol dokonce šplhá silnice. Není tedy divu, že sem míří mnozí návštěvníci. Vrcholová rozhledna z roku 1884 byla v roce 2013 víceméně znovu postavena a její kamenná replika slouží svému účelu, což se bohužel nedá říct o přiléhajících ruinách historické budovy hotelu. Z rozhledny se otevírají vynikající výhledy nejenom na Krušné hory, ale i na Český les, Slavkovský les, Doupovské hory nebo České středohoří. Za výjimečné viditelnosti můžete spatřit i dvě stě kilometrů vzdálenou Sněžku, Říp nebo pražský žižkovský vysílač.

Kdo má rád více klidu, může vyšlápnout na nedaleký vrchol Meluzína, kterou někteří pro její skalnatý vrchol a absenci značených přístupových cest považují za nejdivočejší tisícovku Krušných hor. Za výstup budete odměněni výhledem na masiv Klínovce a potěšit se můžete i pohledem na dřevěnou sochu Meluzíny, která vrchol zdobí od roku 2020.

Dřevěná socha na vrcholu Meluzína

Za horu s nejhezčím rozhledem je považována Jelení hora. Tento kopec jako by do Krušných hor nezapadal, vulkanický masiv má neobvyklý tvar stolové hory a svahy porůstají v Krušných horách méně obvyklé bučiny. Z plochého vrcholu se otevírají daleké výhledy víceméně na všechny strany, asi nejhezčí směrem na jihozápad, kde můžete obdivovat jezero přísečnické přehradní nádrže a masivy Klínovce a Fichtelbergu.

Loučenská hornatina

Rozlohou větší, nicméně nižší část Krušných hor leží v jejich východní části. Loučenská hornatina se rozkládá přibližně od Měděnce po Petrovice a oproti oblasti Klínovce a Božího Daru patří k méně navštěvovaným. To však neznamená, že bychom ji měli vynechat – právě naopak!

Na vrcholu Mědník, přímo nad osadou Měděnec, stojí nádherná kaple Neposkvrněného početí Panny Marie z roku 1674. Hornická krajina na vrchu Mědník je jednou z pěti českých lokalit hornického regionu Erzgebirge/Krušnohoří, spadající pod ochranu UNESCO. Na jediném místě se zde koncentrují pozůstatky asi osmdesáti štol a důlních jam z 15.-19. století, dvě ze štol jsou zpřístupněné veřejnosti.

Večer na vrcholu Lesná

Vynechat byste neměli 914 metrů vysoký vrch Lesná, kde leží stejnojmenná osada, která drží rekord nejvýše položeného sídla v okrese Most. Lesná bývala oblíbeným výletním místem již v první polovině 20. století, po odsunu německého obyvatelstva tu zůstalo jen několik trvale neobydlených stavení.

V největším objektu sídlí horský hotel Lesná s výletní restaurací a v těsné blízkosti stojí Krušnohorský lidový dům, který je replikou lidového stavení z 19. století, a kaplička sv. Antonína z roku 1912. Na úplném vrcholku lze navštívit vzdělávací a informační centrum s dětským hřištěm, venkovním bludištěm, geoparkem a arboretem s desítkami různých stromů.

Pozůstatky starého mostu u zaniklé obce Fláje

Spoustu zajímavostí Krušných hor se nachází v okolí vodní nádrže Fláje – ať už je to přehrada samotná nebo vrchol Loučné, nejvyšší bod východní části krušných hor. Toto vodní dílo bylo vybudováno v roce 1963 a je jedinou betonovou pilířovou přehradou v Česku, díky čemuž patří mezi naše kulturní památky. Zároveň však došlo k zatopení obce Fláje, která dál přežívá alespoň v názvu přehrady. Přímo u hráze se nachází moderní informační centrum, které organizuje prohlídky vnitřku hráze. Pro velký zájem je třeba si exkurzi předem rezervovat.

Pozůstatky obce Fláje se nacházejí u západního břehu přehradního jezera. Na rozlehlé mýtině mezi lesem a vodní plochou lze spatřit sochu sv. Jana Nepomuckého, základy kostela nebo pozůstatky starého mostu přes Flájský potok. Zajímavostí je dřevěný roubený kostel sv. Jana Křtitele ze 17. století, který byl v roce 1969 při budování flájské přehrady přemístěn ze zatopené obce Fláje do Českého Jiřetína.

Jako mementa dávno zmizelých časů vzdorují vybydlené hospodářské komplexy i osamělé kostely.

Za Cínovcem, v nejvýchodnější části krušných hor, najdete přírodní park Východní Krušné hory. Toto chráněné území zasahuje zejména do bezlesých hřebenových partií Krušných hor s pastvinami, mokřinami, rašelinnými loukami a rozptýlenými remízky.

Oblíbený výletní bod je vrch Komáří hůrka, kde na místě hornické zvonice vyrostl výletní hostinec s vyhlídkovou věží a z Krupky sem vede nejdelší a nejstarší funkční sedačková lanovka v České republice. Je dlouhá 2 348 metrů a byla zprovozněna v roce 1952. Nádherný výhled zde obdivoval i cestovatel Alexander von Humboldt nebo básník Johann Wolfgang Goethe. Woerlův cestovní průvodce z roku 1890 jej dokonce zařadil mezi nejkrásnější výhledy v Evropě.

Autor: pro iDNES.cz

To nejlepší z hor Česka: objevte nejkrásnější místa Slavkovského lesa

TŘI KŘÍŽE VE SLAVKOVSKÉM LESE. Jsou na krásné vyhlídce nad Slavkovským lesem...

Seriál Málo známá a téměř liduprázdná klenba Slavkovského lesa se zvedá na západě Čech do výšky téměř...

To nejlepší z hor Česka: poznejte perly Českomoravské vrchoviny

Jih Českomoravské vrchoviny vymezuje hranice s Rakouskem a právě pohraničí...

Seriál Najdete tu dlouhé krajinné vlny s mozaikou luk, pastvin a polí, atraktivní říční údolí i krásná...

To nejlepší z hor Česka: Novohradské hory jsou tichým liduprázdným krajem

Bývalá klauza Huťský rybník leží v lůně Novohradských hor.

Téměř nekonečné lesy, křišťálově čisté potoky a mnohé stopy po zaniklých lidských sídlech....

To nejlepší z hor Česka: bez těchto míst nikdy nepoznáte Krušné hory

Pohled na flájskou přehradu z Puklé skály

Seriál Krušné hory už dávno nejsou synonymem pro totálně zničenou přírodu. Kdysi uschlé smrky se...

To nejlepší z hor Česka: objevte rozhledy, přírodu i gastronomii Krkonoš

Mumlavské vodopády patří k největší atrakci Harrachovska a vlastně i celých...

Nejvyšší pohoří České republiky tvoří v rámci naší země i střední Evropy ojedinělý ostrůvek horské...

Autem do Chorvatska 2022

Kde se dá na cestě k Jadranu nejlevněji natankovat, jaké překážky na trase čekají a kolik stojí dálniční známka?

Léky a kosmetika do letadla, Jak zabalit příruční zavazadloCestovní pojištění, Rozhledny, Cyklovýlety, Tipy pro vodáky, Radar - srážky

Praha na dlani. Podívejte se na ni z ptačí perspektivy

  • Nejčtenější

VIDEO: Letadlo v Řecku minulo při přistání hlavy turistů o pár metrů

O pořádnou dávku adrenalinu pro turisty se minulý týden postaral pilot společnosti Wizz Air, který se svým airbusem...

Jedeme na jih! Autem na rodinnou dovolenou pod Neapoli a zpět

Pro početnější rodinu zůstává auto pořád tím nejlepším a lacinějším způsobem, jak se dostat na dovolenou k moři. Nemusí...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...}

Zaostalá země? Vůbec. Kde hledat nejlepší dovolenou v Bulharsku

Premium Bulharsko se pro turisty z Česka stává letní sázkou na jistotu. Přestože většina návštěvníků míří na bulharské pláže...

Slavné hospody: V krčmě U Dwau Maryí zažijete středověk bez nadávek

Premium Existuje hospoda, kam chodím aspoň jednou za pár let na sladkou pohankovou kaši s medem a ořechy a dávám si ji tam jako...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...}

Tajemství přehrad: Orlík má spousty funkcí, při povodních nezklamal

Seriál V šestnáctém díle Tajemství přehrad se zaměříme na snad nejznámější vodní dílo Vltavské kaskády. V srpnu tato 91 metrů...

Neklidné nohy či noční děs. Poruchy spánku předcházejí nemocem, říká neurolog

Premium Říká se, že dobrý spánek je sladší než med. Což naznačuje jeho hlavní funkci: nechat tělo odpočinout. A působí i coby...

Oktagon bez Rusů, zájem o ostrovy i kdo s kým o titul. Co chystá Novotný

Premium Letní turnaj na pražské Štvanici zaujal i uznávané zámořské experty, kteří se jinak výhradně věnují nejlepší soutěži...

Dnes se bavím líp i bez drog a alkoholu, říká terapeut a bývalý narkoman

Premium Jeho příběh je drsný, ale má happy end. Čtrnáctileté balancování na hraně s pervitinem, závislost, lži, prostitutky,...

  • Další z rubriky

Po stopách vrahů a rovnou do pekla. Děsivá místa v Česku v létě zamrazí

Některá místa v Česku mají velmi smutnou historii, která se nesmí opakovat. U jiných vůbec není jasné, co se tam...

Svezte se nostalgickými a zážitkovými vlaky. Tady je jejich soupis

Aktualizujeme Máte rádi vlaky a chcete zažít něco extra? Vyzkoušejte mimořádné nostalgické a zážitkové jízdy. Po celý rok vám budeme...

Slavné hospody: Cheops by záviděl. Pyramidu s výčepem znají celé Jizerky

Premium Před roubeným domem stojí asi dva metry vysoký třístupňový kamenný památník, který s přimhouřením obou očí připomíná...

Slavné hospody: V krčmě U Dwau Maryí zažijete středověk bez nadávek

Premium Existuje hospoda, kam chodím aspoň jednou za pár let na sladkou pohankovou kaši s medem a ořechy a dávám si ji tam jako...

Češka vyhrála soutěž krásy v Africe. Všichni si na mě chtěli sáhnout, říká

Sarah Horáková (18) odletěla do Afriky reprezentovat Česko na světovou soutěž krásy. Když první vicemiss České...

Budu znovu chodit a tančit, věří Vendulka z Básníků a vybírá peníze na léčbu

Herečka Eva Jeníčková (58), která se proslavila coby Vendulka utěšitelka ze série o Básnících, řeší zdravotní problémy....

Díky Stiflerově mámě jsem měla sex s nejmíň 200 lidmi, vzpomíná herečka

Americká herečka Jennifer Coolidge (60) ve filmech Prci, prci, prcičky hrála Stiflerovu mámu Jeanine, která měla...

Neklidné nohy či noční děs. Poruchy spánku předcházejí nemocem, říká neurolog

Premium Říká se, že dobrý spánek je sladší než med. Což naznačuje jeho hlavní funkci: nechat tělo odpočinout. A působí i coby...

Partner mě opakovaně vmanipuloval do trojky, vzpomíná hvězda Americké krásy

Mena Suvari (43) promluvila o sexuálním zneužívání, které zažila se svým expartnerem. Hvězda filmu Americká krása,...