Rychlokurz bydlení: na co si dát pozor při stavbě nového domu

  1:00
Názory na práci architektů nejsou obecně moc příznivé, lidé často hodnotí rodinné domy podle jediného kritéria: "líbí-nelíbí". Kvalita domu ale spočívá v důležitějších hodnotách, a ty nebývají na první pohled zřetelné.

Honorář architekta mnozí stavebníci považují za zbytečně vyhozené peníze, protože ani nevědí, jakou práci by od něho měli požadovat. Mezi individuálním a typovým domem vidí rozdíl pouze v ceně projektu. Návrh rodinného domu však vychází z mnoha faktorů, které typový dům nemůže postihnout. Dobrý architekt se navíc snaží vnést do projektu i nějakou "nadhodnotu".

Seriál o bydlení

Zařizujete si byt nebo jej chcete zrekonstruovat? Nebo chcete být prostě takříkajíc v obraze? Náš devítidílný seriál, který připravila architektka Věra Konečná, vás seznámí se základními informacemi, jež by měl znát každý, kdo se pouští do zařizování nebo rekonstrukce bytu, ale i domu.

Kvalita bydlení nespočívá v efektní fasádě nebo drahých materiálech. Hodnoty bydlení tvoří harmonický vnitřní prostor a dispozice, výhledy z oken, propojení se zelení, míra soukromí, úsporný provoz, chytré využití všech kvalit i záporů pozemku.

Dosažení kvality bydlení je možné i při menších plochách (snížení nákladů); dobré řešení vyloučí zbytečné prostory (například složité chodby). Cena individuálního projektu se může zaplatit úsporami při stavbě.

Základem je dobrý koncept: chybu na stavbě lze opravit, špatný koncept zůstane. Významnou roli hraje kvalita místa: zeleň, výhledy, vazba na stávající zástavbu, dopravu, služby, školy a podobně.

Dům 4 řeší ochranu oken před přehříváním už svým tvarem, střecha tvoří hluboký přesah a jižní fasáda může mít kontakt se zahradou velkými skleněnými plochami.

Moderní dům může mít plochou i šikmou střechu, bydlení v podkroví ale neposkytuje plnohodnotný prostor, přitom je dražší při výstavbě i provozu. Šikmá střecha není rozhodujícím znakem venkova, důležitější je urbanismus. Urbanismus hraje roli také při úsporách energie, například denní dojíždění autem do vzdálenosti 20 km spotřebuje více energie než celý nízkoenergetický dům.

O spolupráci s architektem

Otázka estetiky může být do jisté míry individuální (i mezi odborníky se pohledy na "krásu" různí), pro architekty je ale závažnější spíše "pravdivost" výpovědi o vlastnostech domu a době jeho vzniku. Stoletou roubenku jako doklad staré lidové architektury obdivujeme, ale její dnešní kopie je jednoznačně falešnou informací o bydlení v 21. století.

Návrh domu 2 prezentuje dobrou spolupráci architekta s klientem. Dům nejprve řeší vnitřní provoz podle životního stylu rodiny a optimální orientace vůči světovým stranám.

Pro dobrou spolupráci architekta a klienta není rozhodující stejný vkus, ale vzájemné naslouchání a úcta jednoho k druhému. Velkou roli hraje otevřenost, důvěra. Pokud architekt pohlíží na klienta povýšeně jako na "barbara" nebo klient razí zásadu "já rozhoduji, protože jsou to moje peníze", nemůže vzniknout kvalitní dům.

Než architekt nakreslí první skicu, měly by předcházet rozhovory, dům musí být výsledkem hledání společně sdílených hodnot. Má vznikat směrem "zevnitř ven", tedy od konceptu vnitřní struktury bydlení, neměl by být líbivou slupkou, do které se pak provoz "nějak" naskládá. Prvotní hovory by se tedy měly zabývat otázkou, jak chce klient bydlet, a ne, jak by měl dům vypadat.

Dovolím si citovat profesora Ladislava Lábuse, který v rozhovoru popisuje spolupráci s majiteli známé moderní vily ve Vonoklasech:

"Když k nám přišli poprvé, přinesli si nějaký časopis a ukázali nám jako vzor domek s věžičkami. Před samotným projektem jsme strávili spoustu času povídáním, velmi pozvolna jsme je přiváděli k vlastním konkrétnějším představám. O tvarech nebo o střeše jsme zpočátku nemluvili vůbec. Nenabízeli jsme jim dům, ale životní styl, se kterým se ztotožnili. Z něj pak nakonec přirozeně vyplynula i podoba vily."

Současný dům

Není asi možné definovat, jak by měl moderní dům vypadat; jeho tvar vychází z konkrétních podmínek, i jeden autor navrhne pokaždé jinou stavbu. Samotné prostředí si vyžádá citlivý přístup, respektování jeho hodnot a měřítka. Někdy je vhodné přizpůsobit se tvarově okolní zástavbě, jindy je naopak zapotřebí odvážnějším krokem prostředí oživit. V každém případě musí moderní dům odpovídat potřebám současné rodiny a měl by to vyjadřovat i svým vnějším vzhledem.

Rodinný dům 1 představený na videu byl postavený na místě původního domu ve tvaru L, na pozemku, který se dal považovat za nevhodný pro bydlení: na jedné straně jej omezovala skála, na druhé železniční trať. Koncept byl založený na těsném propojení bydlení a zahrady.

Každá rodina má svůj vlastní životní styl, ale některé rysy jsou společné, vycházejí z provozních zásad charakteristických pro život v dnešní společnosti. Oproti předchozím dobám se například značně změnily požadavky na kuchyň a obývací pokoj.

Zatímco v prvorepublikových vilách se kuchyň považovala za "nečistý provoz" (často využívaný jen služkou) a od jídelny i obývacího pokoje se striktně oddělovala, dnes bývá kuchyň přímou součástí společenské části domu. Větší otevřenost prostoru umožňuje volnější vazby a mohou se snadněji vyloučit dříve nezbytné chodby. Z celkové plochy domu se při promyšlené dispozici využívá k vlastnímu bydlení větší část než k obslužným funkcím.

Větší soukromí potřebují ložnice rodičů a dětí, do této klidové části se řadí také koupelny, šatny, někdy i pracovna. Také tady se mohou podružné plochy zredukovat, chodby nahradit průchozí šatnou, u patrových domů třeba galerií otevřenou do obytného prostoru, jehož přímou součástí je i schodiště. To ve starých rodinných domech zabíralo samostatnou a značně velkou část dispozice.

Dům 5 v prudkém svahu má nevýhodnou polohu vůči silnici z jihu, zato krásný výhled do údolí na jižní straně. Řešení provázalo severní zahradu s bydlením v nejvyšším podlaží, které je "průhledné", aby propojilo soukromí atria s jižní terasou a výhledem.

Provoz domu, jeho rozdělení na společenskou a soukromou zónu, závisí na podmínkách místa stavby: na počtu podlaží, velikosti pozemku a svažitosti terénu, orientaci ke světovým stranám, na výhledech...

Právě schopnosti architekta mohou vytvořit velmi příjemné prostředí pro bydlení i na pozemcích, které se zdají být pro rodinný dům nevhodné. Dokladem je dům u trati (viz video), jehož autory jsou Ladislav Lábus, Martin Matiska a Martina Novotná.

Než začnete stavět

Na kurzech bydlení se mi dostávají do rukou půdorysy typových domů, u nichž si majitelé nevědí rady se zařízením. Jsou totiž vytvořeny pro anonymního uživatele a na neurčité místo, navíc často projektantem, kterému chybí patřičné vzdělání i schopnosti. Lidé však dávají typovým domům přednost pro levný projekt a rychlou výstavbu.

Zamysleme se trochu nad časem a cenou. Individuální projekt opravdu vzniká poměrně dlouho, protože musí postihnout všechna specifika zadání. Klienti tedy dostanou své bydlení třeba o půl roku nebo o rok později. Dům jim však bude sloužit po celý zbytek života a není zanedbatelné, jestli špatně, či podle jejich představ.

Porovnejme propojení bydlení a zahrady předchozího domu a tohoto typového: malá okna nedovolují dobrý vizuální kontakt se zahradou ani přímý výstup. Člověk je vězněm ve vlastním domě.

Cena typového projektu je minimální, protože se zaplatí opakováním. Představuje jen projekt ke stavebnímu povolení, nejsou v ní však zahrnuty žádné změny dispozice (k těm nebývá firma moc ochotná), osazení na pozemek ani stavební detaily interiéru. Firma je provádí podle svých zvyklostí, ať se vám líbí, nebo nelíbí. Jakékoliv úpravy pak zaplatíte jako vícepráce.

Individuální projekt dostanete s podrobným prováděcím projektem, tedy s detaily, které předem řešíte s architektem. Pokud je stavební firma provede jinak, musí je opravit podle projektu, aniž by se cena stavby navýšila. Honorář architekta zahrnuje i autorský dozor.

Zkreslená je také představa, že dům navržený architektem bývá dražší a málokdo si ho může dovolit. Právě individuální projekt může nastavit cenu rozumnými úsporami, aniž by snížil komfort bydlení.

Všechny obytné místnosti jsou obráceny do zahrady se skálou, která vytváří romantickou přírodní scenérii.

Typové domy jsou často zdraženy zbytečnostmi, komplikovaným půdorysem s chodbami, složitým tvarem střechy a vikýřů. Celkovou cenu pak snižují nekvalitní materiály a prvky, například plastová okna malých rozměrů, kterými do domu přichází málo světla a která neumožňují vizuální kontakt se zahradou. Hodnota domu tím klesá. Typový dům bude za pár let neprodejný, cena domu s kvalitním konceptem naopak narůstá.

V celém procesu výstavby bude architekt jedinou složkou, která stojí na straně klienta. Dům je totiž jeho "dítětem", vizitkou vlastních schopností, přirozeně mu tedy na výsledku velmi záleží. Firmě s typovými domy musí jít především o finanční efekt. A rozumný člověk se zamyslí také nad otázkou, kdo ve výsledku platí reklamní kampaně těchto firem.

Trocha historie

Často se setkávám s otázkou, proč je lidová architektura tak půvabná, když ji nestavěli architekti, ale obyčejní lidé. Protože vycházela ze skromnosti, pokory a zdravého rozumu, respektovala osvědčená pravidla svého regionu, nedělala nic zbytečného a úřady nenastavovaly nesmyslné regulace.

Tradiční venkovské stavení stálo na hranicích pozemku, a tím si vytvořilo soukromý dvůr. Mělo přímý kontakt s terénem, bydlelo se v přízemí, půda byla skladem sena a slámy.

Výrobky se nevozily tisíce kilometrů, využívaly se dostupné místní materiály: v horách dřevo (roubené chalupy), v nížinách zase hlína (cihlové stavby). Na venkově byla důležitá přímá návaznost bydlení na terén, život byl propojený s prací na zahradě a na poli, s chovem zvířat.

Bydlelo se v přízemí, půda byla potřebná pro uskladnění sena a slámy (tepelná izolace domu). Stavení kopírovalo hranici pozemku, tím si chránilo soukromí dvora a do posledního metru využívalo vlastní pozemek.

Ve městě byly pozemky dražší, stavělo se tedy do výšky. Přízemí potřebovalo kontakt s klienty, tady bývaly obchody a dílny řemeslníků, bydlelo se ve vyšších patrech. Půda sloužila jen jako sklad odložených věcí; stavitelé se za šikmou střechu trochu styděli (schovávali ji za štíty), ale neuměli ještě jinak odvádět dešťovou vodu.

Funkcionalismus vnesl do bydlení velká okna a terasy, přímý kontakt se zahradou ale mívaly domy málokdy, bydlelo se městským způsobem v patrech.

Pražská Ořechovka: dům uprostřed zahrady a bydlení v patrech je znakem městské vily v takzvaných zahradních městech.

Struktura zástavby se měnila nejprve ve městech. Přísun obyvatel podnítil hromadnou výstavbu nájemních bytových domů, na okrajích měst vznikaly vilové čtvrti. K dispozici byly větší pozemky než v centru, to vedlo k rozvoji tzv. zahradních měst, kde domy stály uprostřed zahrady, ne na hranici pozemku jako na venkově.

Předválečný funkcionalismus vnesl do domů více světla a slunce velkými okny, byty se propojovaly s terasami a balkony. Kontakt s terénem ale domy neměly, bydlení zůstalo "městské", tedy v patře, přízemí se využívalo pro technické zázemí, garáž, byt správce.

Autorka seriálu

Ing. arch.Věra Konečná
Vystudovala Fakultu architektury ČVUT Praha, věnuje se převážně problematice bydlení, publicistice a propagování architektury, je členkou grantové komise Nadace české architektury.

Kromě projekce pracovala v odborných časopisech o architektuře a časopisech o bydlení. Pořádá soutěže pro studenty architektury, vede kurzy bydlení pro laickou veřejnost a provozuje vlastní internetový časopis na téma architektura bydlení.

Typ městské vily se po válce přenesl na vesnici. Napomohlo tomu budovatelské heslo "venkov se vyrovná městu" a odtržení zemědělství od statků a chalup (násilná kolektivizace).

Typickým produktem socialismu je dům zvaný "šumperák", zkomolená napodobenina vil z období funkcionalismu. Přízemí je provozní, bydlí se v patře (s téměř plochou střechou), do ulice se dům obrací velkými okny a lodžií bez ohledu na orientaci ke světovým stranám.

Výsledek socialistické snahy, aby se venkov vyrovnal městu: "šumperák" je napodobeninou městské vily s bydlením v patře a odstupy od hranic pozemku.

Přirozený urbanismus venkova se navíc zničil "městskými" pravidly s povinnými odstupy od hranic parcely. Tato nesmyslná legislativa platí dodnes, přestože největší výhodou současného rodinného domu je přímý kontakt se zahradou, její soukromí a smysluplné využití. Úřady se odvolávají na tradice venkova požadavkem šikmé střechy (méně důležitým vnějším znakem), a přitom diktují městskou strukturu zástavby.

Návrh domu 1 (video): Ladislav Lábus, Martin Matiska, Martina Novotná / Ladislav Lábus AA
Návrh domu 2: Michal Kunc /Ateliér Kunc
Návrh domu 3: Lukrécia Lachmanová, Marek Lachman / Ateliér Lachmani
Návrh domu 4: Ladislav Lábus, Marek Nábělek / Ladislav Lábus AA
Návrh domu 5: Pavel Martinek / Ateliér Martinek/Architect

Autoři:
  • Nejčtenější

Železná Ruda má konečně krásné náměstí. Ostudná ruina Espressa je pryč

26. února 2024

Šumavské středisko Železná Ruda se dlouhá léta nemohlo pochlubit reprezentativním centrem města v...

Sexy modelka z Love Islandu Mirka Pikolová má byteček malý, ale útulný

22. února 2024

Přední česká modelka Mirka Pikolová oplývá nejen krásou, ale i skromností a vtipem. Její byteček je...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...}

Designérka šikovně zvětšila malý byt. Nechte se inspirovat i vy

27. února 2024

Malometrážní byty vyžadují precizní plánování a také chytré nápady. Jen tak lze z malého prostoru...

Italové umějí žít. Sto let starý byt zaplnil elegantní nábytek

23. února 2024

Casa Mia je nádherný byt v domě z 20. let minulého století na ulici Via Mascheroni v centru Milána....

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...}

Pozemek na Kokořínsku získali od památkářů. Roubence v CHKO nic nebránilo

21. února 2024

Manželé si nedaleko hradu Kokořín postavil svou vysněnou poloroubenku. Původně chtěli hledat starou...

VIDEO: Střílej po mně! Kameraman natočil téměř celý útok v centru Prahy

Premium Ve čtvrtek zemřelo rukou střelce Davida K. 14 obětí, 25 lidí je zraněných, z toho deset lidí těžce. Jedním z prvních na...

Máma ji dala do pasťáku, je na pervitinu a šlape. Elišku čekají Vánoce na ulici

Premium Noční Smíchov. Na zádech růžový batoh, v ruce svítící balónek, vánoční LED svíčky na baterky kolem krku. Vypadá na...

Test světlých lahvových ležáků: I dobré pivo zestárne v obchodě mnohem rychleji

Premium Ležáky z hypermarketů zklamaly. Jestli si chcete pochutnat, běžte do hospody. Sudová piva totiž dopadla před časem...

Prosklené stěny domů jsou nádherné, mají však i své chyby

28. února 2024

Velké posuvné prosklené stěny v soukromých domech nabízejí snadný přechod z interiéru do exteriéru....

Chalupu se rozhodli opravit. Památkáři jim povolili upravit jen jedno okno

28. února 2024

Seriál Chalupa po rodičích, která stojí v chráněné krajinné oblasti, prošla v dobách minulých dostavbami a...

Designérka šikovně zvětšila malý byt. Nechte se inspirovat i vy

27. února 2024

Malometrážní byty vyžadují precizní plánování a také chytré nápady. Jen tak lze z malého prostoru...

V Praze na Letné je nový americký gastro podnik. Architekti vsadili na dřevo

27. února 2024

V létě se na Letné otevřel nový podnik. Za návrhem americké sendvičové restaurace stojí architekti...

Útok moukou byl podvod. Bendigovi hrozí trest, že úřady zaměstnal zbytečně

Zpěvák Jan Bendig se nestal obětí útoku moukou, jak sám všude rozhlašoval. Celou událost s „pachatelem“ ve skutečnosti...

Zemřela slovenská moderátorka, oblíbený byl její pořad, který pomáhal dětem

Zemřela moderátorka a logopedka slovenské dětské televizní stanice JOJko Lucia Palugyayová. Bylo jí 47 let. Na...

Bufet v Českém Krumlově se stal přes noc hitem. Zaujal řízkovým chlebíčkem

Fotografie chlebíčku na řízku obletěla na sociálních sítích během středečního dne téměř všechny skupiny. Tuto...

Jak uspokojit ženu? Odborníci vědí, jak na to. A za pokus to rozhodně stojí

„Přestože jsem po třicet let zkoumal ženskou psychiku, nejsem s to odpovědět na velkou, dosud nezodpovězenou otázku, co...

Prý vypadám jako chlap. Kritika na sítích mě ranila, přiznává Julia Robertsová

Julia Robertsová (56) je americká herečka a bývalá modelka, jejíž jméno a filmové role zná celý svět. Navzdory slávě se...