Pátek 30. července 2021, svátek má Bořivoj
  • schránka
  • Přihlásit Můj účet
  • Pátek 30. července 2021 Bořivoj

Vsetín před volbami řeší sportoviště, nádraží či stavbu lanovky

  19:00
Jak zlepšit život ve Vsetíně? Na otázky MF DNES odpovídají zástupci parlamentních politických stran, které ve městě postavily vlastní kandidátku, a nejvýraznější uskupení nezávislých.

Vsetínská radnice začala s velkou opravou zimního stadionu Na Lapači a řeší vybudování sportovních center na různých místech ve městě. | foto: Zdeněk Němec, MAFRA

1.Co je největší problém města? Jaké má řešení?

Michal Berg (Koalice pro otevřený Vsetín)
Největší problém města je, že se kvůli megalomanským projektům, jako je obchodní galerie nebo lanovka, zanedbává běžné fungování města. Aby se město mohlo dobře rozvíjet, musí v první řadě správně fungovat.

Martina Hovořáková (ANO)
Pokud má být Vsetín pravým místem pro život, je potřeba řešit nejen dopravu, ale i dostupné bydlení, kvalitní vzdělání a zaměstnání, dostatek možností pro sport a využití volného času.

Roman Kalabus (ODS)
Mimo všeobecně známá témata je největším problémem, že nyní město nemá vizi směřování a stagnuje. Je potřeba umět rozhodnout a vědět, kam chceme město posunout, umět pracovat s jeho potenciálem. To je zásadní problém Vsetína.

Petr Kořenek (ČSSD)
Vsetín má celou řadu problémů. Od drobností, které lidi trápí, až po zcela zásadní věci. Rozbité cesty, chodníky, chybějící školní hřiště, čistota, bezpečnost až po chátrající městský úřad a dům kultury. Nejakutnějším problémem je parkování v centru i na sídlištích.

Josef Novosad (SPD)
Město Vsetín má více dlouhodobě neřešených záležitostí, které je třeba řešit postupně v návaznosti na jiné projekty.

Tomáš Pifka (STAN)
Jde o to, vytvořit atraktivní podmínky pro návrat a život lidí, kteří odešli za prací či studiem a chtějí se vrátit zpět. Chceme kvalitní a dostupné bydlení, potíže jsou i s dopravou a parkováním či péčí o seniory.

Jiří Růžička (KDU-ČSL)
Nemáme pořádné nádraží, je problém s parkováním v centru i na sídlištích a chybí dobrá dopravní dostupnost. V dalším období chceme pokračovat tak, aby se nádraží začalo v roce 2020 stavět. Zároveň s tím by měly vzniknout dostatečné kapacity parkovacích míst.

Václav Včelica (Piráti)
Netransparentní jednání radnice. Kdyby vedení města zveřejňovalo záměry včas a bralo veřejnost jako partnery, tak by nedocházelo ke sporům mezi občany a městem, a to se netýká jen developerských záměrů.

Zdeněk Vejpustek (KSČM)
Dostupné bydlení jak pro mladé rodiny, tak pro seniory. V minulosti se prodávaly městské byty a rušily domovy pro seniory, a to bez ohledu na naše protesty. Zlepšování této situace je pro nás dlouhodobě prioritou (viz naše hlasování).

2.Jste pro stavbu lanovky na Sychrov? A jak byste vyřešil(a) systém dopravy (MHD, parkování) na tomto sídlišti?

Michal Berg (KOV)
Lanovka je absurdní nesmysl. Navrhujeme rozšířit MHD o mikrobusy a pro celé město chceme snížit ceny za předplatné kupony MHD. Ty jsou zhruba o 40 procent dražší než ve srovnatelných městech.

Martina Hovořáková (ANO)
Existuje možnost zavedení různých způsobů ekologické dopravy po vzoru jiných měst ve světě jako elektrotaxi či vertikální doprava, samozřejmě vše po důkladném ekonomickém posouzení.

Kdo kandiduje ve vašem okrsku?

Roman Kalabus (ODS)
S lanovkou nesouhlasím. Chci rozšířit cestu v nejužších místech, nad školou udělat minirondel s posunem opěrné stěny. Lze zpřístupnit nevyužívané plochy parkoviště třeba schodištěm, abych nemusel obcházet stovky metrů.

Petr Kořenek (ČSSD)
Sychrov má mnoho problémů a žádný zázrak není možný. Jsou nutná pravidla pro parkování, nové parkoviště, oprava cesty, stavba výhyben. Lanovka je zajímavý nápad, ale není prioritou, situaci je potřeba řešit rychleji.

Josef Novosad (SPD)
Lanovka na Sychrov je téma, které má za úkol před volbami odpoutat pozornost občanů od skutečných neřešených problémů města. Co se týká řešení dopravní obslužnosti na Sychrov, jsou i jiná řešení.

Tomáš Pifka (STAN)
Je třeba jiné řešení. Ve hře je rozšíření komunikací, vybudování opěrných zdí, zokruhování části Sychrova či budování parkoviště pod první řadou paneláků. Ze studie na lanovku se mi líbí venkovní eskalátory umožňující pohyb do a z kopce.

Jiří Růžička (KDU-ČSL)
Letos jsme zavedli senior taxi, které pomůže zejména seniorům. Do budoucna jsou tři možné varianty: rozšíření stávající komunikace, zavedení lanové dopravy a zjednosměrnění celého sídliště. Mezi nimi musíme rozhodnout.

Václav Včelica (Piráti)
Ne. MHD a parkování se dá vyřešit zokružněním a částečným zjednosměrněním ulic na Sychrově – propojením ulic MUDr. Sovy a Bratří Hlaviců. Tím by vznikla parkovací místa ve střední části a MHD by mohla jezdit do horní části Sychrova.

Zdeněk Vejpustek (KSČM)
Stavba lanovky na Sychrov je pro město nevhodná, prostředky využité na stavbu a provoz by chyběly jinde. Parkování na sídlišti bychom řešili formou hromadných parkovacích míst, MHD má mít před osobní přepravou přednost.

3.Souhlasíte s vizí města zřídit dvě velká sportovní centra na Ohradě a Na Lapači?

Michal Berg (KOV)
Spíš je otázkou, co v nich má být. Je vždy potřeba přemýšlet tak, aby byly pro město udržitelné provozní náklady. Nesouhlasíme se stavbou tenisové haly na Tyršovce, do centra města taková věc nepatří.

Martina Hovořáková (ANO)
Sportovní centra na Ohradě a Lapači již dnes jsou. Vizí města je vytvořit funkční sportovní centra, a to na Ohradě pro atletiku a fotbal, Na Lapači pro halové sporty a v ulici Tyršova výstavbu tenisového centra včetně haly a zázemí.

Roman Kalabus (ODS)
Pozor, to není vize, historicky to tak existuje. Město jen řeší, co zde udělat nového. Motorem této aktivity není snaha řešit sportoviště, ale tlak investorů, kteří mají peníze jak na stavby sportovišť, tak i další podnikatelské infrastruktury. A pod tlakem se nedělají dobrá rozhodnutí.

Petr Kořenek (ČSSD)
Podpora sportu není jen o dvou sportovních centrech. Na to musí navazovat systém školních sportovišť a dostupných sportovišť v sídlištích. Vždy jsem měl vizi, že každé sídliště bude jakousi soudržnou komunitou s vlastním zázemím.

Josef Novosad (SPD)
K těmto plánovaným sportovním centrům na Ohradě a Na Lapači nemám dostatek informací, abych se k nim mohl zodpovědně vyjádřit.

Tomáš Pifka (STAN)
Souhlasím s vizí, že je nutné centralizovat sportoviště, a tím snižovat provozní náklady. Tyto dvě lokality se nabízí prioritně, protože zde má město svoje pozemky a stavby. Musí proběhnout ale širší diskuse, co, jak a kde umístit.

Jiří Růžička (KDU-ČSL)
V zásadě ano. Zadali jsme ke zpracování koncepci sportovišť, která je k tomuto řešení podkladem. Lokalita Na Lapači by měla být centrem halových sportů, lokalita na Tyršovce tenisovým centrem a lokalita na Ohradě centrem fotbalu a atletiky.

Václav Včelica (Piráti)
Město připravuje přeskupení čtyř sportovních center a zatím představilo koncept, nikoli vizi. Ten nebral v potaz jak menší sporty, tak třeba početné a úspěšné florbalisty. Až se přizvou a zohlední i ostatní sporty, pak hodnoťme.

Zdeněk Vejpustek (KSČM)
Rozvoj sportovního areálu na Ohradě je krokem správným směrem, je tam velký prostor pro sportovní aktivity i pro parkování nebo pozdější rozšiřování. Provoz areálu Na Lapači je třeba udržet, rozvoj je omezen zástavbou a dopravou.

4.Je připravená proměna vlakového a v návaznosti na to i autobusového nádraží ideální variantou?

Michal Berg (KOV)
Nádraží ano, ale obchodní galerie je urbanistický zločin. Je otázkou, zda údajná výstavba nákladního terminálu u nádraží nepřivede do města další zbytečné kamiony. Vedení města k tomu neposkytlo žádné informace.

Martina Hovořáková (ANO)
Přinese větší komfort pro cestující v podobě zkrácení docházkových vzdáleností, nové možnosti pro parkování, optimalizaci jízdních řádů, a tím větší možnost využití hromadné dopravy na úkor individuální.

Roman Kalabus (ODS)
Doufám, že ano. Těžko se mi to ale posuzuje, protože zatím definitivní návrh jsem neviděl. Ta návaznost tak, jak byla představena ve studii, mi dává smysl. Hlavně to nepodcenit a dotáhnout do úspěšného konce.

Petr Kořenek (ČSSD)
Na této investiční akci jsem tvrdě pracoval, přesto nevím, kdo dokáže posoudit, která varianta je ideální. Je však ekonomicky přijatelná pro všechny a jde o přínosný projekt pro město i region. Navíc ubude problémů s parkováním u nádraží.

Josef Novosad (SPD)
Občané města Vsetína měli možnost se vyjádřit k přestavbě vlakového nádraží v návaznosti na autobusové nádraží. Tento projekt byl zadán odborníkům, tak věřím, že navrhli tu nejlepší variantu.

Tomáš Pifka (STAN)
Nevím, jestli ideální, ale určitě nejlepší. Bude to velká změna směrem k modernizaci centra města. Dojde k peronizaci nádraží, vstup k peronům bude podchodem, počítá se s cyklověží či vybudováním parkovacího domu a autobusy budou v největší blízkosti peronu.

Jiří Růžička (KDU-ČSL)
Ano, považuji to za ideální variantu. Komfort cestujících bude mnohem vyšší s tím, že vzdálenost pro přestup bude v řádu metrů. Zajištění dobré dopravní dostupnosti a přístupnosti Vsetína je pro nás prioritou.

Václav Včelica (Piráti)
Nelíbí se nám překladiště kamionů v centru. Společně s železniční vlečkou pro přemístěnou Baťovu pilu měly být umístěny například v průmyslovém areálu na Bobrkách. Nákladní doprava a průmysl do center měst nepatří.

Zdeněk Vejpustek (KSČM)
Vsetínské nádraží potřebuje nutně rekonstrukci. Proto jsme projekt v zastupitelstvu podpořili, i když jsme měli ke stavbě v přednádražním prostoru výhrady. Přestup z vlaku přímo na autobus a obráceně je výrazný přínos pro cestující.

  • Nejčtenější

Ani do Piešťan, ani do Trenčína. Lidé hromadně ruší pobyty na Slovensku

Obyvatelé moravských obcí ruší své dovolené na Slovensku kvůli zpřísněným opatřením pro vstup do země. Nejčastějšími...

Slovácko na Plovdiv nestačilo. S poháry se loučí po penaltovém nezdaru

V první půli vyrovnali jednogólové manko z úvodního zápasu, jenže na gól Vlastimila Daníčka navázat nedokázali ani v...

Auto plné mladých lidí se převrátilo do potoka, jeden chlapec zemřel

Tragická nehoda se stala v sobotu ráno na Zlínsku. Auto, v němž jelo šest mladých lidí, vyletělo ze silnice a...

Zlín - Slavia 0:1, šampiona spasil Kuchta dvacet minut před koncem

Sedmdesát minut to bylo trápení v koncovce, chvílemi i bezradnost. Pak však udeřil nejlepší střelec minulé sezony Jan...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...}

Obec na Zlínsku se pře se silničáři o výstavbu dálnice D49, chce méně pruhů

Zádveřice na Zlínsku se nechtějí smířit se čtyřproudovou dálnicí D49, která má vést přes jejich katastr. Po silničářích...

KOMENTÁŘ: Cesta do elektromobilního pekla. Auta přinášejí víc problémů než výhod

Premium Nová doba elektromobilní nás vrátí o půlstoletí zpátky: auto bude luxus, mobilita taky a draze to zaplatíme všichni. I...

Mlčeti zlato. Profesionální vyjednavač vysvětluje, jak jednat s dětmi či šéfem

Premium Každý člověk vyjednává v průměru pětkrát za den. Doma s partnerem, s dětmi, v práci se šéfem, s podřízenými. Radim...

Český vlk z Wall Street jde k soudu. Hlavní roli v kauze Via Chem má miliardář Sisák

Premium Schyluje se k dlouho očekávané soudní bitvě, v níž je hlavní postavou známý český finančník a miliardář Petr Sisák...

  • Další z rubriky

Telefony, textil i olejový filtr. Radnici nemile překvapila analýza popelnic

Co všechno skrývají popelnice na smíšený odpad? Radnice v Rožnově pod Radhoštěm si objednala nevšední průzkum. Na jedno...

Ani do Piešťan, ani do Trenčína. Lidé hromadně ruší pobyty na Slovensku

Obyvatelé moravských obcí ruší své dovolené na Slovensku kvůli zpřísněným opatřením pro vstup do země. Nejčastějšími...

Ve Zlíně vznikne Institut Paměti národa, oživí příběhy z války a komunismu

V bývalém ševcovském muzeu ve zlínském baťovském areálu vznikne Institut Paměti národa. V nové expozici budou moderní...

Ponocní se na léto vrátili do Kroměříže, zahrají díla barokních mistrů

Každý prázdninový pátek a sobotu budou lidem v Kroměříži dávat dobrou noc ponocní. Nevšední role se ujali místní...

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Dabéři Naked Attraction: Byli jsme v šoku, že něco takového může vůbec existovat

Nahota je televizní evergreen a stále dokáže diváky přikovat u obrazovek. Počátkem devadesátých let to bylo Tutti...

Ostych a stud před kolegy jsou ztracená energie, míní Vica Kerekes

Slovenská herečka maďarského původu Vica Kerekes (40) přijala nabídku režiséra Tomáše Svobody a zahraje si v jeho...

Neteř princezny Diany se vdala. Vzala si o 32 let staršího miliardáře

Lady Kitty Spencerová (30) se vdala. Neteř princezny Diany si vzala jihoafrického módního magnáta Michaela Lewise (62)....

Britney Spears se ukázala nahoře bez. Prý na protest proti otci

Britney Spears (39), která s otcem bojuje u soudu kvůli opatrovnictví a správě jejího majetku, zveřejnila na sociálních...

Královská rodina znovu pohromadě. Palác ukázal společné foto

Členové švédské královské rodiny se po delší době opět setkali. Snímek, na kterém je král Carl XVI. Gustaf (75) s...