Premium

Získejte všechny články mimořádně
jen za 49 Kč/3 měsíce

Vsetín před volbami řeší sportoviště, nádraží či stavbu lanovky

  19:00
Jak zlepšit život ve Vsetíně? Na otázky MF DNES odpovídají zástupci parlamentních politických stran, které ve městě postavily vlastní kandidátku, a nejvýraznější uskupení nezávislých.

Vsetínská radnice začala s velkou opravou zimního stadionu Na Lapači a řeší vybudování sportovních center na různých místech ve městě. | foto: Zdeněk Němec, MAFRA

1. Co je největší problém města? Jaké má řešení?

Michal Berg (Koalice pro otevřený Vsetín)
Největší problém města je, že se kvůli megalomanským projektům, jako je obchodní galerie nebo lanovka, zanedbává běžné fungování města. Aby se město mohlo dobře rozvíjet, musí v první řadě správně fungovat.

Martina Hovořáková (ANO)
Pokud má být Vsetín pravým místem pro život, je potřeba řešit nejen dopravu, ale i dostupné bydlení, kvalitní vzdělání a zaměstnání, dostatek možností pro sport a využití volného času.

Roman Kalabus (ODS)
Mimo všeobecně známá témata je největším problémem, že nyní město nemá vizi směřování a stagnuje. Je potřeba umět rozhodnout a vědět, kam chceme město posunout, umět pracovat s jeho potenciálem. To je zásadní problém Vsetína.

Petr Kořenek (ČSSD)
Vsetín má celou řadu problémů. Od drobností, které lidi trápí, až po zcela zásadní věci. Rozbité cesty, chodníky, chybějící školní hřiště, čistota, bezpečnost až po chátrající městský úřad a dům kultury. Nejakutnějším problémem je parkování v centru i na sídlištích.

Josef Novosad (SPD)
Město Vsetín má více dlouhodobě neřešených záležitostí, které je třeba řešit postupně v návaznosti na jiné projekty.

Tomáš Pifka (STAN)
Jde o to, vytvořit atraktivní podmínky pro návrat a život lidí, kteří odešli za prací či studiem a chtějí se vrátit zpět. Chceme kvalitní a dostupné bydlení, potíže jsou i s dopravou a parkováním či péčí o seniory.

Jiří Růžička (KDU-ČSL)
Nemáme pořádné nádraží, je problém s parkováním v centru i na sídlištích a chybí dobrá dopravní dostupnost. V dalším období chceme pokračovat tak, aby se nádraží začalo v roce 2020 stavět. Zároveň s tím by měly vzniknout dostatečné kapacity parkovacích míst.

Václav Včelica (Piráti)
Netransparentní jednání radnice. Kdyby vedení města zveřejňovalo záměry včas a bralo veřejnost jako partnery, tak by nedocházelo ke sporům mezi občany a městem, a to se netýká jen developerských záměrů.

Zdeněk Vejpustek (KSČM)
Dostupné bydlení jak pro mladé rodiny, tak pro seniory. V minulosti se prodávaly městské byty a rušily domovy pro seniory, a to bez ohledu na naše protesty. Zlepšování této situace je pro nás dlouhodobě prioritou (viz naše hlasování).

2. Jste pro stavbu lanovky na Sychrov? A jak byste vyřešil(a) systém dopravy (MHD, parkování) na tomto sídlišti?

Michal Berg (KOV)
Lanovka je absurdní nesmysl. Navrhujeme rozšířit MHD o mikrobusy a pro celé město chceme snížit ceny za předplatné kupony MHD. Ty jsou zhruba o 40 procent dražší než ve srovnatelných městech.

Martina Hovořáková (ANO)
Existuje možnost zavedení různých způsobů ekologické dopravy po vzoru jiných měst ve světě jako elektrotaxi či vertikální doprava, samozřejmě vše po důkladném ekonomickém posouzení.

Kdo kandiduje ve vašem okrsku?

Roman Kalabus (ODS)
S lanovkou nesouhlasím. Chci rozšířit cestu v nejužších místech, nad školou udělat minirondel s posunem opěrné stěny. Lze zpřístupnit nevyužívané plochy parkoviště třeba schodištěm, abych nemusel obcházet stovky metrů.

Petr Kořenek (ČSSD)
Sychrov má mnoho problémů a žádný zázrak není možný. Jsou nutná pravidla pro parkování, nové parkoviště, oprava cesty, stavba výhyben. Lanovka je zajímavý nápad, ale není prioritou, situaci je potřeba řešit rychleji.

Josef Novosad (SPD)
Lanovka na Sychrov je téma, které má za úkol před volbami odpoutat pozornost občanů od skutečných neřešených problémů města. Co se týká řešení dopravní obslužnosti na Sychrov, jsou i jiná řešení.

Tomáš Pifka (STAN)
Je třeba jiné řešení. Ve hře je rozšíření komunikací, vybudování opěrných zdí, zokruhování části Sychrova či budování parkoviště pod první řadou paneláků. Ze studie na lanovku se mi líbí venkovní eskalátory umožňující pohyb do a z kopce.

Jiří Růžička (KDU-ČSL)
Letos jsme zavedli senior taxi, které pomůže zejména seniorům. Do budoucna jsou tři možné varianty: rozšíření stávající komunikace, zavedení lanové dopravy a zjednosměrnění celého sídliště. Mezi nimi musíme rozhodnout.

Václav Včelica (Piráti)
Ne. MHD a parkování se dá vyřešit zokružněním a částečným zjednosměrněním ulic na Sychrově – propojením ulic MUDr. Sovy a Bratří Hlaviců. Tím by vznikla parkovací místa ve střední části a MHD by mohla jezdit do horní části Sychrova.

Zdeněk Vejpustek (KSČM)
Stavba lanovky na Sychrov je pro město nevhodná, prostředky využité na stavbu a provoz by chyběly jinde. Parkování na sídlišti bychom řešili formou hromadných parkovacích míst, MHD má mít před osobní přepravou přednost.

3. Souhlasíte s vizí města zřídit dvě velká sportovní centra na Ohradě a Na Lapači?

Michal Berg (KOV)
Spíš je otázkou, co v nich má být. Je vždy potřeba přemýšlet tak, aby byly pro město udržitelné provozní náklady. Nesouhlasíme se stavbou tenisové haly na Tyršovce, do centra města taková věc nepatří.

Martina Hovořáková (ANO)
Sportovní centra na Ohradě a Lapači již dnes jsou. Vizí města je vytvořit funkční sportovní centra, a to na Ohradě pro atletiku a fotbal, Na Lapači pro halové sporty a v ulici Tyršova výstavbu tenisového centra včetně haly a zázemí.

Roman Kalabus (ODS)
Pozor, to není vize, historicky to tak existuje. Město jen řeší, co zde udělat nového. Motorem této aktivity není snaha řešit sportoviště, ale tlak investorů, kteří mají peníze jak na stavby sportovišť, tak i další podnikatelské infrastruktury. A pod tlakem se nedělají dobrá rozhodnutí.

Petr Kořenek (ČSSD)
Podpora sportu není jen o dvou sportovních centrech. Na to musí navazovat systém školních sportovišť a dostupných sportovišť v sídlištích. Vždy jsem měl vizi, že každé sídliště bude jakousi soudržnou komunitou s vlastním zázemím.

Josef Novosad (SPD)
K těmto plánovaným sportovním centrům na Ohradě a Na Lapači nemám dostatek informací, abych se k nim mohl zodpovědně vyjádřit.

Tomáš Pifka (STAN)
Souhlasím s vizí, že je nutné centralizovat sportoviště, a tím snižovat provozní náklady. Tyto dvě lokality se nabízí prioritně, protože zde má město svoje pozemky a stavby. Musí proběhnout ale širší diskuse, co, jak a kde umístit.

Jiří Růžička (KDU-ČSL)
V zásadě ano. Zadali jsme ke zpracování koncepci sportovišť, která je k tomuto řešení podkladem. Lokalita Na Lapači by měla být centrem halových sportů, lokalita na Tyršovce tenisovým centrem a lokalita na Ohradě centrem fotbalu a atletiky.

Václav Včelica (Piráti)
Město připravuje přeskupení čtyř sportovních center a zatím představilo koncept, nikoli vizi. Ten nebral v potaz jak menší sporty, tak třeba početné a úspěšné florbalisty. Až se přizvou a zohlední i ostatní sporty, pak hodnoťme.

Zdeněk Vejpustek (KSČM)
Rozvoj sportovního areálu na Ohradě je krokem správným směrem, je tam velký prostor pro sportovní aktivity i pro parkování nebo pozdější rozšiřování. Provoz areálu Na Lapači je třeba udržet, rozvoj je omezen zástavbou a dopravou.

4. Je připravená proměna vlakového a v návaznosti na to i autobusového nádraží ideální variantou?

Michal Berg (KOV)
Nádraží ano, ale obchodní galerie je urbanistický zločin. Je otázkou, zda údajná výstavba nákladního terminálu u nádraží nepřivede do města další zbytečné kamiony. Vedení města k tomu neposkytlo žádné informace.

Martina Hovořáková (ANO)
Přinese větší komfort pro cestující v podobě zkrácení docházkových vzdáleností, nové možnosti pro parkování, optimalizaci jízdních řádů, a tím větší možnost využití hromadné dopravy na úkor individuální.

Roman Kalabus (ODS)
Doufám, že ano. Těžko se mi to ale posuzuje, protože zatím definitivní návrh jsem neviděl. Ta návaznost tak, jak byla představena ve studii, mi dává smysl. Hlavně to nepodcenit a dotáhnout do úspěšného konce.

Petr Kořenek (ČSSD)
Na této investiční akci jsem tvrdě pracoval, přesto nevím, kdo dokáže posoudit, která varianta je ideální. Je však ekonomicky přijatelná pro všechny a jde o přínosný projekt pro město i region. Navíc ubude problémů s parkováním u nádraží.

Josef Novosad (SPD)
Občané města Vsetína měli možnost se vyjádřit k přestavbě vlakového nádraží v návaznosti na autobusové nádraží. Tento projekt byl zadán odborníkům, tak věřím, že navrhli tu nejlepší variantu.

Tomáš Pifka (STAN)
Nevím, jestli ideální, ale určitě nejlepší. Bude to velká změna směrem k modernizaci centra města. Dojde k peronizaci nádraží, vstup k peronům bude podchodem, počítá se s cyklověží či vybudováním parkovacího domu a autobusy budou v největší blízkosti peronu.

Jiří Růžička (KDU-ČSL)
Ano, považuji to za ideální variantu. Komfort cestujících bude mnohem vyšší s tím, že vzdálenost pro přestup bude v řádu metrů. Zajištění dobré dopravní dostupnosti a přístupnosti Vsetína je pro nás prioritou.

Václav Včelica (Piráti)
Nelíbí se nám překladiště kamionů v centru. Společně s železniční vlečkou pro přemístěnou Baťovu pilu měly být umístěny například v průmyslovém areálu na Bobrkách. Nákladní doprava a průmysl do center měst nepatří.

Zdeněk Vejpustek (KSČM)
Vsetínské nádraží potřebuje nutně rekonstrukci. Proto jsme projekt v zastupitelstvu podpořili, i když jsme měli ke stavbě v přednádražním prostoru výhrady. Přestup z vlaku přímo na autobus a obráceně je výrazný přínos pro cestující.

  • Nejčtenější

Dostavbu části D49 silničáři zřejmě musí přerušit. Vyhodíme desítky milionů, tvrdí

17. května 2024  9:16,  aktualizováno  15:16

Právní bitva o stavební povolení pro dálnici D49 v rozestavěném úseku Hulín-Fryšták ve Zlínském...

Pardubice mají klid, Zlín po prohře zůstává na dně. Rozhodne poslední kolo

19. května 2024  16:29,  aktualizováno  20:13

O přímém sestupujícím z Fortuna ligy se rozhodne v závěrečném dějství nadstavbové části. Nejhorší...

{NADPIS}

{LABEL} {POPISEK}

Králík by Rusy přizval: Jejich vyřazení popírá staroolympijské myšlenky

19. května 2024

Premium Ve své době patřil k absolutní gólmanské špičce. A to nejen na domácím hokejovém poli, ale i v...

Distributor smrtícího alkoholu z metanolové kauzy byl podmínečně propuštěn

21. května 2024  16:36,  aktualizováno  17:05

Jiří Vacula, který v roce 2012 distribuoval otrávený metanol, byl podmíněně propuštěn na svobodu. Z...

{NADPIS}

{LABEL} {POPISEK}

Sedmnáct kusů za tři hodiny. Odborná firma začala s odchytem nutrií ve Zlíně

17. května 2024  11:51

Zlín se pustil do boje s přemnoženými nutriemi. Pozval si specializovanou firmu, která je v těchto...

Majitelé bytů si nájemníky raději prověřují, kontrolují se i profily na sítích

23. května 2024  9:12

Zájem o nájemní bydlení ve Zlíně roste. Kvůli špatným zkušenostem však pronajímatelé po realitních...

Sedmnáctiletá dívka vzala na vycházku dvouměsíční dceru, do ústavu se nevrátily

22. května 2024  16:10

Pelhřimovští policisté pátrají po sedmnáctileté Stefanii Stojkové a jejím malém dítěti. V pátek se...

Pestřejší krajina láká vzácné druhy motýlů, někteří hledají chládek v horách

22. května 2024  15:55

Ochránci přírody vyhlásili letošek Rokem motýlů. Díky mnoha projektům se podařilo v Bílých...

V Luhačovicích obnovili lázeňský skvost, ukáže historii i slavné osobnosti

22. května 2024  12:22

Sluneční a říční lázně s Vodoléčebným ústavem v Luhačovicích za sebou mají rozsáhlou obnovu....

Vyhrajte rodinné vstupné do BRuNO family parku
Vyhrajte rodinné vstupné do BRuNO family parku

Jestliže vás trápí proměnlivé jarní počasí, máme pro vás tip, kam vyrazit, když počasí zrovna nepřeje. BRuNO Family Park v Brně se postará o zábavu...

Nejhorší noční můra, řekla žena, která v botě syna objevila cizí AirTag

Mého syna někdo sleduje. S takovým pocitem několik týdnů žila žena z Floridy poté, co na svůj iPhone začala dostávat...

Párkům odzvonilo. Podnikatel lije do rohlíků svíčkovou a dobývá benzinky

Na pracovních cestách se podnikatel v gastronomii Lukáš Nádvorník přejedl párků v rohlíku. Napadlo ho, že by do pečiva...

Anální sex je výzva. Nejvíc tabu je však v Česku jiná praktika, říká průzkum

Erotické hračky nepředstavují podezřelou exotiku, v ložnicích jsou jako doma. Ostatně jako masturbace. I orální sex....

Svěrák se na mě nedíval jen jako na hezkou buchtu, říká Radka Pavlovčinová

Jan Svěrák ji vidí jako robotku. Radka Pavlovčinová v nové hře filmového a teď už i divadelního režiséra hraje umělou...

Klavírista Petr Malásek si zlomil obě ruce. Mohlo to dopadnout hůř, říká

Klavírista Petr Malásek (59) spadl z kola a zlomil si obě ruce. V pořadu 7 pádů Honzy Dědka popsal nehodu i jaká je...