Vážení spoluobčané. Prezidentští kandidáti přednesli poselství národu

  5:02aktualizováno  5:02
Prezident Miloš Zeman pronesl svůj vánoční projev 26. prosince. Co s příchodem nového roku vzkazují národu další prezidentští kandidáti?
(ilustrační snímek)

(ilustrační snímek) | foto: koláž iDNES.cz

Jiří Drahoš

Milí přátelé, brzy vstoupíme do mimořádného roku. Budeme slavit výročí 100 let od vzniku Československa. Při této příležitosti si připomeneme, co všechno se za oněch 100 let stalo. Budeme také uvažovat o tom, co nám přinesou roky příští, jak co nejlépe zvládnout všechna úskalí stále rychlejší doby. Konec starého a začátek roku nového je ale příležitostí i pro zamyšlení osobní. Co se v našem životě podařilo a hlavně jak to udělat, aby ten příští rok a všechny další se nám vedlo co nejlépe.

Na takovou otázku je určitě mnoho odpovědí. Jedna rada by ale mohla být společná. Prezident Masaryk řekl: „Láska ukazuje člověku cíl jeho života; rozum ukazuje prostředky, jak jej uskutečnit.“ To je velká myšlenka, protože nám připomíná, jak důležitá je v našem životě souhra srdce a rozumu. Kdybychom se řídili jen srdcem, těžko bychom dokázali cestu k jeho cílům najít. Kdybychom nechali všechno řídit jen chladný rozum, toulal by se životem bez cíle.

V lednu příštího roku budeme mít možnost ovlivnit, jakou cestou se má naše země vydat. Až se budete rozhodovat, která je podle vás ta správná, položte si prosím několik otázek. Tak jako to člověk dělá i ve svém vlastním životě. Věřím, že vaše srdce pozná, jaká je pro vás co nejlepší odpověď, a že váš rozum najde tu správnou cestu, to správné rozhodnutí. Přeji vám všem šťastný nový rok 2018.

Pavel Fischer

Žijeme v neklidné době. Čelíme vážným bezpečnostním hrozbám, nekontrolované vlně migrace a mezinárodnímu terorismu. Také na domácí půdě jsme v poslední době zaznamenali řadu znepokojivých jevů, které se odrazily ve výsledcích posledních voleb. Prezident Miloš Zeman se nezastával ani naší země, kterou vytrvale vedl do područí východních mocností, ani svých občanů, proti kterým mnohokrát urážlivě vystoupil. Politika zhrubla. Rasistické výroky se dnes ozývají přímo ze Sněmovny. Naše společnost je rozdělená. Slušní a pracovití lidé postupně ztrácejí důvěru v politiky i ve svůj vlastní stát.

Rok 2018 bude pro naši zemi dvojnásob významný. Připomeneme si výročí založení Československé republiky a zvolením nového prezidenta určíme směřování země na příštích pět let. Přímo se tak nabízí, aby nový prezident navázal na odkaz našeho prvního demokratického státu i na hodnoty, na nichž byl tento stát budován. Na ideje demokracie, svobody a důstojnosti člověka, za které se vyplatí bojovat, jak to činily generace našich předků.

Nový prezident se musí pevně a rozhodně postavit do čela státu a svým příkladem i trpělivou prací napomáhat obnově země, posílit spolupráci ve střední Evropě i směřování zahraniční politiky na Západ, kam naše země vždy patřila a patří.

Jsem připraven tato očekávání naplnit. Chci své vlasti sloužit poctivě a vynaložit všechny své schopnosti a zkušenosti.

Přeji vám všem do nového roku mnoho štěstí a klidu v osobním životě. A šťastnou ruku při volbě nového prezidenta.

Petr Hannig

Vážení občané. Stojíme na prahu roku, ve kterém uplyne sto let ode dne, kdy se splnil sen mnoha našich vlastenců o samostatném státě. I díky vlastní měně byl jedním z deseti hospodářsky nejúspěšnějších států světa. Navažme na tuto impozantní éru naší vlasti. Nenechme se připravit o korunu, která je zárukou samostatnosti našeho státu a hospodářského růstu. Přijetím eura bychom znehodnotili důchody, platy i úspory našich občanů a navíc bychom ručili za dluhy Řecka. Nenechme se zatlačit k tomu, abychom přijímali migranty vyznávající jiné hodnoty než ty, které jsou postavené na rovnoprávnosti pohlaví a svobodě vyznání. Naše země musí zůstat klidným srdcem v neklidném těle Evropy.

Moji rodiče byli zcela prostí lidé. Naučili mě neohýbat se pod těžkostmi, ale naopak je překonávat. Naučili mě mít soucit s utlačovanými a nebát se mocných. Tak je třeba se chovat i na mezinárodním poli. Nenechme si vnutit myšlenku, že jsme malí, že se neustále musíme o někoho opírat. V minulosti se nám to mnohokrát nevyplatilo. Naše země musí zůstat bezpečná a svobodná. Buďme sebevědomí, buďme hrdí! Máme na co navazovat. Vážení občané, přeji vám v novém roce zdraví, štěstí a sílu překonávat překážky.

Marek Hilšer

Milí přátelé, rok, který končí, byl výjimečný a plný nových výzev. Navzdory všem škarohlídům se po několika „hubených letech“ zřejmě stáváme svědky malého ekonomického zázraku. Přesto se mnoho občanů rozhodlo dát svůj hlas protestním stranám a překreslit tak politickou mapu České republiky. Tato situace zdánlivě postrádá smysl, a je proto nutné hlouběji se nad ní zamyslet.

Část lidí trpí deficitem důvěry. Nevěří, že i oni jsou součástí ekonomického úspěchu. Nevěří, že je náš soudní systém ochrání před podvodníky, lichváři či „zdivočelými“ exekutory. Nevěří, že politiku je možné dělat čistě bez vedlejších úmyslů. A mnoho lidí bohužel přestalo věřit i v demokracii.

Naše úzkosti ztratí svou sílu tehdy, pokud se jim podíváme do tváře a pojmenujeme je. V tomto roce proto vložím svou energii do toho, abychom tyto strachy nepřehlíželi, ale brali je vážně a zahrnuli je do veřejné debaty. Politika odtržená od potřeb občanů ztrácí svůj původní smysl. Východiskem z naší krize důvěry není odevzdání se do rukou falešných spasitelů, ale trpělivá kultivace demokracie. Všichni si uvědomujeme, že cesta je to složitější a bolestnější, ale jenom ty obvykle vedou k úspěchu a dávají životu jednotlivce i celé společnosti smysl. Přeji nám všem šťastný a úspěšný rok 2018.

Michal Horáček

Vážení spoluobčané, s úctou vám děkuji za nápady a tvořivost. A hlavně za práci, kterou jste i v uplynulém roce odvedli. Díky vám naše země znovu pokročila na cestě zpět mezi nejbezpečnější a také nejbohatší země světa. Jako vlastenci se ovšem musíme dívat na společné dílo odvážně, tedy kriticky: abychom viděli, v čem máme potíže. Mnozí mezi námi trpí pocitem, že jejich hlas není slyšet. Zdravotní sestry, učitelé, handicapovaní, pečující, živnostníci, zaměstnanci... Jako antropolog vím, že člověk snese těžké podmínky, ale nedostatek respektu je schopen ho jako osobnost ničit. To byl ostatně hlavní důvod mé kandidatury. Abych lidem, kteří nejsou slyšet, respekt a hlas dal.

Dále říkám: nechci být smiřovatelem nebo sjednotitelem. Každý jsme jiný, máme vlastní přání, obavy i zájmy. Ve veřejném prostoru si jejich uskutečňování svobodně vyjednávejme. Jediné, co si přeji: z toho sporu nesmíme nikoho vylučovat. Do dalšího roku nám všem tedy přeji dobrý a plodný spor. A pak ještě tohle: sebedůvěru. Ano, jsme nápadití, tvořiví i pracovití. Jenom to sebevědomí nám chybí. Musíme ho v sobě probudit. Uvěřit, že máme na víc. Vím, že společně to dokážeme. Česko, do toho.

Jiří Hynek

Vážení spoluobčané, začíná rok 2018. Letos oslavíme 100 let vzniku samostatné Československé republiky, jejímž prvním prezidentem byl T. G. Masaryk. Národ, který měl takového muže, má stále co říci.

Patříme do šťastné části světa. Jsme svobodnou, prosperující a bezpečnou zemí. Važme si toho. Jak kdysi řekl hrdina československých legií v Rusku plk. Švec: „Svobody zaslouží a bude svoboden ne ten, kdo ji dobyl, nýbrž kdo si ji dovede uhájit.“

Chceme-li svou zemi takovou udržet v dnešních neklidných dobách, musíme se o to snažit všichni. Není žádné „my“ a „oni“. Budoucnost tvoří každý z nás. Máme různé názory, ale nejsme hlupáci ani nepřátelé. Lišíme se v mnoha ohledech, ale nesmíme dopustit ohrožení demokratických základů našeho státu, svobody a bezpečnosti. Jsme příslušníky jednoho národa žijícího v jedné zemi. Potřebujeme svobodu, dobrou práci, školství, zdravotnictví a dobrý sociální systém. Náš stát potřebuje hrdé, pracovité a vzdělané občany, kterým není lhostejný vlastní osud.

Nazývejme věci pravými jmény, rozhodujme o svých životech sami a braňme naše svobody. Mluvme jasně a nezpochybnitelně.

Z minulosti se poučme, ale nežijme v ní. Oslavme vznik Československé republiky. Rozvíjejme to dobré pro lepší budoucnost. Je to jen v našich rukou.

Vratislav Kulhánek

Tahle země vzkvétá. Není spálená a vy nemusíte mít blbou náladu. Podobná slova byla pronesena na počátku politické kariéry prvního porevolučního prezidenta Václava Havla a při vstupu Miloše Zemana do politiky. Přiznávám, že jsem je trochu upravil. Ve skutečnosti ten první mluvil v novoročním projevu v roce 1990 o zemi, která nevzkvétá, a druhý chtěl šokovat příměrem k zemi spálené.

Uplynula desetiletí a všichni soudní lidé musí vidět, že naše země je zase hezká, nevypadá spáleně a lidem se docela daří. Pokud mi budou síly stačit, budu mluvit stále o tom, že jsme zemí šikovných a chytrých lidí. Dokázali jsme překonat dobu nesvobody v osobním rozhodování a centrálně plánované ekonomiky. V osobě prezidenta nikdo nesmí hledat stranění těm či oněm. Když si dva sousedi nedokážou podat ruku přes plot, jakým právem můžeme my jako stát čekat, že ji někdo bude chtít podat nám? Věřím, že sousedé to nakonec zvládnou, protože jim dojde, jak hloupý a malicherný jejich spor byl. A vy chtějte po svém prezidentovi, aby uměl napřáhnout pravici na všechny strany a pevně ji stisknout.

A mějte pořád dobrou náladu!

Mirek Topolánek

Rok 2017 byl úspěšný. Ekonomika rostla tempem přes 4 procenta a dále klesla nezaměstnanost, která je nejnižší v celé EU. Toto jsou důvody k optimismu a naději do budoucna. Důvody, aby Češi, Moravané a Slezané věřili sami v sebe. Přesto nemůžeme být úplně spokojeni. Letos vládu a nového prezidenta čeká úkol zajistit bezpečí pro naše lidi. Evropa musí bránit svoje hranice. Případně my musíme bránit ty naše. Musíme chránit občany před masovou migrací a terorismem a před zavedením trvalých a povinných kvót pro přerozdělování běženců.

Rovněž je třeba chránit občany před šikanou ze strany státu. Za svobodu se musí bojovat. Za ohrožené skupiny: děti, nemocné, seniory, živnostníky. Za vládu práva, za spravedlnost a rovnost před zákonem. Za promítnutí růstu ekonomiky do zaslouženého růstu mezd a penzí. Za demokracii, občanské svobody a zachování polistopadového vývoje.

Bezpečí a svoboda. Toto jsou dvě hlavní oblasti, kam letos musíme napřít své úsilí. Silný, energický a zkušený prezident, který bude známý a respektovaný v zahraničí, může pro naplnění těchto cílů hodně udělat.

Do roku 2018 máme dobře našlápnuto. Přeji všem šťastnou ruku při volbě hlavy státu a ať je příští rok ještě lepší než ten minulý!

Kandidáti dostali maximální rozsah textu. V případě, že jej výrazně překročili, je redakce krátila.

Zemanova vánoční promluva k národu

Rostoucí ekonomika, klesající nezaměstnanost. Ale i nešvary jako chybějící dálnice či přebujelý byrokratický státní aparát. O tom všem hovořil prezident Miloš Zeman ve svém projevu. Ten oproti tradici svých předchůdců pronáší místo na Nový rok o Vánocích. Podle svých slov tím navazuje na tradici první republiky.

Prezident zkritizoval například i nedostatečné veřejné investice a zmínil nedostatek pracovních sil, které chybějí na trhu práce. Na přetřes přišly i uprchlické kvóty, které, jak věří, skončí „v propadlišti dějin“. „Nikdo nám nemůže diktovat, koho umístíme na svém území,“ řekl Zeman (podrobnosti o prezidentově vánočním projevu jsou v tomto článku).

Politologové si všimli, že i když prezident ani jednou nezmínil blízkou hradní volbu, dalo se díky zvoleným tématům vydedukovat, že si Zeman říká o přízeň voličů. Třeba si podle nich řekl o hlasy důchodcům, když jim popřál, aby v příštím roce došlo k výrazné valorizaci důchodů. „Využil možnosti promluvit k národu, aby sdělil, co je podle něj důležité, co on sám prosazuje. To nebylo poselství, to byl projev k voličům,“ uvedl politolog Kamil Švec. (voj)

Jaké poselství vás nejvíce zaujalo?

celkem hlasů: 7830

Hlasování skončilo

Čtenáři hlasovali do 0:00 7. ledna 2018. Anketa je uzavřena.

Pavla Fischera 2579
Jiřího Drahoše 1571
Miloš Zemana 1288
Mirka Topolánka 1129
Marka Hilšera 617
Michala Horáčka 303
Jiřího Hynka 171
Petra Hanniga 108
Vratislava Kulhánka 64
Autoři: ,

Do Evropského parlamentu v ČR kandidovalo 39 uskupení. Vyhrálo hnutí ANO (6 mandátů) před ODS (4), Piráty a koalicí TOP 09+STAN (po 3). Do parlamentu se dostaly i SPD, KDU-ČSL (po 2) a KSČM (1).

Dita Charanzová, Martina Dlabajová, Alexandr Vondra, Marcel Kolaja, Luděk Niedermayer, Hynek Blaško, Tomáš Zdechovský

  • Nejčtenější

Nehoda autobusu na Slovensku. Dvanáct mrtvých, zvažuje se státní smutek

Nejméně 12 lidí, z toho minimálně čtyři nezletilí, nepřežilo srážku nákladního vozu a autobusu u Nitry na jihu...

Pojď, cvaknem ho! Čeští řidiči kamionu si vyřizovali účty s německým autem

„Hele, von mě tady drží, vole. Pojď vole, cvaknem ho, vytáhnem ho a dáme mu přes držku!“ rozčiluje se český...

Z večeře kamarádem. Příběh přátelství tygra a kozla skončil smutně

Neuvěřitelný příběh o přátelství kozla Timura a sibiřského tygra Amura, který Rusko sledovalo od roku 2015, skončil....

Vládní daňový balíček prošel. Zvýší se zdanění alkoholu, tabáku i hazardu

Vládě ANO a ČSSD se s pomocí komunistů podařilo ve Sněmovně prosadit daňový balíček, který bude znamenat zvýšení...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...}

Přebraly jsme vaši roli, omlouvají se ženy mužům. Feministé nechápou

Video, na němž se ženy omlouvají mužům, zhlédlo za několik dní téměř čtyři sta tisíc lidí. „Videem jsme chtěli...

Premium

Kořeněná jídla ani káva neškodí, vyvrací profesor Tesař letité mýty

Kola je pro ledviny hrob. Nejlepší je nesolit a nejíst ostrá exotická jídla. Alkohol dokáže „propít“ ledviny, které je...

Premium

Hra o 80 tisíc: kolik peněz navíc mohou rodiče získat a jak to udělat

Rodičovský příspěvek se od ledna zvýší ze současných 220 tisíc korun až na celkových 300 tisíc. MF DNES přináší návod –...

Premium

Test celoročních pneumatik. Jak si vedou za sucha, za mokra a na sněhu

K celoročním pneumatikám výrobci přistupovali po dlouhá léta macešsky. Konečně se však vrátily do jejich přízně....

  • Další z rubriky

Lepší ochrana hranic, podpora malých firem: TOP 09 a STAN zahájily eurokampaň

Posílení ochrany hranic Evropské unie, proevropské směřování nebo podpora malých a středních firem z evropských fondů...

Evropané mají pocit, že jsou přehlíženi, řekl politolog Kubáček v Rozstřelu

V posledních několika dnech občané EU volili nové složení Evropského parlamentu. V Česku se vybíralo 21 poslanců v...

I tyto volby jsou průzkumem popularity vládních stran, řekl Zahradil

Ze srazu absolventů pražského gymnázia Jana Keplera zamířil do volebního štábu ODS na očekávání volebních výsledků...

Na kampaň do eurovoleb zatím nejvíce přispěli sami europoslanci

Dary za statisíce i celý milion. Na účty politických stran začínají přibývat příspěvky na kampaň před blížícími se...

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Najdete na iDNES.cz