Při chůzi po trčících valounech na kadaňském náměstí hrozí vyvrtnutí kotníku. | foto: Miroslava Strnadová, 5plus2.cz

Chůze po valounech na náměstí je stále nebezpečnější, Kadaň je přeskládá

  • 8
Na jaře začne kadaňská radnice s další opravou Mírového náměstí. Týká se centrální části, která je svažitá a složená z valounů. Ty však místy chybějí nebo trčí nad povrch. Cílem je zlepšit schůdnost, aby lidem nehrozilo zranění například v podobě vyvrtnutého kotníku.

„Pokud bude náměstí schůdné, budou tam lidé chodit a tamní obchůdky prosperovat,“ řekl starosta Jiří Kulhánek (ODS) s tím, že projekt naváže na nedávno dokončenou obnovu chodníků kolem náměstí.

Fotogalerie

Podobu náměstí řeší vedení radnice 15 let. Protože je součástí městské památkové rezervace, stavební úpravy musí odsouhlasit Národní památkový ústav (NPÚ).

„Jednání nikam nevedla. Námi připravenou studii, kterou jsme si nechali vypracovat architektem, nám památkáři neschválili. Jejich návrh by byl podle architekta příliš nákladný a ke zlepšení by nedošlo,“ popsal Kulhánek.

Památkáři trvají na tom, aby na náměstí zůstaly valouny, které pocházejí z přelomu 19. a 20. století.

„Cílem Národního památkového ústavu je zachování maximálního množství původní valounové dlažby. Názor, že řešení upřednostňované NPÚ bude velmi nákladné, není podložen žádnou finanční rozvahou, proto jej považujeme za nerelevantní,“ uvedla památkářka Lenka Kotišová.

Radnice nakonec vymyslela šalamounské řešení

Radnice se nakonec rozhodla pro variantu, na kterou nepotřebuje souhlas památkářů. Valouny přeskládá.

„Na jaře začneme s první částí. Valouny vykopeme a vrátíme zpět, tak aby byly pochozí. Každý rok uděláme část,“ dodal starosta s tím, že náklady ještě nejsou známy.

Památkáři upozorňují, že bude nutné chybějící valouny i dokoupit. „Přeložení dlažby je možné, trváme však na odborné pokládce. V každém případě bude nutné řešit nákup nové dlažby pro doplnění celkové plochy náměstí,“ sdělila památkářka Dana Šestáková Hladíková.

Radnice chce v místě i vysázet tři stromy a umístit lavičky. Do budoucna počítá rovněž s dalším vodním prvkem, nyní je tam fontána.

Jarní prázdniny

Týdenní jsou na základních a středních školách rozloženy v termínech od 1. února do 14. března. Přinášíme úplný přehled prázdninových termínů podle okresů.