Česká Kamenice, domy v městské památkové zóně | foto: Zuzana Mendlová, MF DNES

Česká Kamenice rozdělila skoro milion korun na opravy svých památek

  • 1
Skoro milion korun z dotace od ministerstva kultury i rozpočtu města rozdělili českokameničtí radní na letošní opravy několika objektů ve zdejší městské památkové zóně. Od ministerstva přišlo 830 tisíc korun, z městského rozpočtu k tomu radní přidali dalších 115 tisíc.

„Rozdělení této sumy mezi jednotlivé projekty následně potvrdili na svém posledním jednání i zastupitelé,“ uvedl starosta Jan Papajanovský.

Shodně po 200 tisících z ministerského Programu regenerace městských památkových zón půjde na doplnění dveří a oken podle dobových vzorů, výměnu dlažby za vračanský vápenec a další zednické práce v zámecké kapli a na výměnu střešní krytiny na jedné z budov na náměstí 28. října.

Částku 260 tisíc radní přiklepli opravě sochy rytíře s kopím z budovy bývalé spořitelny na náměstí Míru a zbylých 170 tisíc půjde na zrestaurování ornamentální vázy na střeše barokní poutní kaple Narození Panny Marie ze 17. století.

„Z rozpočtu města rada navrhuje dát na opravu zámecké kaple 44 tisíc korun, na výměnu střešní krytiny 51 tisíc a na opravu vázy na poutní kapli 19 630 korun,“ shodli se pak radní a následně i zastupitelé.

Městská památková zóna byla na území historického jádra České Kamenice vyhlášena na podzim 1992.

Součástí památkové zóny je mimo jiné salhausenský zámek, měšťanské domy a vily na náměstí a v okolí, zmíněná secesně neorenesanční bývalá spořitelna s bohatou vnitřní štukovou výzdobou, bývalý hostinec Adler s pozoruhodnou dvojhřebenovou střechou či někdejší panský pivovar s palírnou, kde nedávno obnovil provoz soukromý podnikatel.

Celkem je na území města 49 nemovitých kulturních památek, přímo v zóně se jich nachází 29. Před čtrnácti lety získala Kamenice za péči o ně díky své dlouholeté aktivitě v Programu regenerace městských památkových rezervací a zón titul Historické město roku 2005.