V pasivním domě si topíte i vlastním tělem. Zdražování energií nevadí

  8:37aktualizováno  8:37
Ekologická opatření by měla generovat zisk. V případě nízkoenergetických a pasivních domů je tento zisk zpravidla snadno finančně vyjádřitelný. Dalšími bonusy jsou zdravé vnitřní prostředí a komfort obsluhy.

Individuální dům se sedlovou střechou je obložen palubkami ze sibiřského modřínu. Okna a dveře s dekorem Aluminium. Montovaná dřevostavba, konstrukční systém Atrium IZO Comfort. Užitná plocha 126 m2, realizace Česká Lípa, 2012. Cena cca 3,5 mil. Kč. Atrium.

"Život v pasivním domě znamená komfortní a zdravé bydlení, které naplní nejvyšší nároky na pohodu vnitřního prostředí, příjemnou teplotu v horku i v největších mrazech, a navíc stálý přísun čerstvého vzduchu," říká Jan Bárta, ředitel nezávislého sdružení Centrum pasivního domu.

Další zajímavé návštěvy najdete v časopise Domov.

Další zajímavé návštěvy najdete v časopise Domov.

A dodává: "Dobře optimalizované pasivní domy dokazují svým majitelům každý den, že zdravé, bezpečné a energeticky nezávislé bydlení lze pořídit za téměř stejné náklady jako běžnou novostavbu, a přitom dosáhnout obrovské úspory nákladů na vytápění."

Jak to funguje

Princip je zcela jednoduchý. Energeticky pasivní dům (EPD) nevyužívá žádné technicky náročné nebo nákladné zařízení a na uživatele neklade vyšší požadavky na obsluhu. Tepelná ztráta pasivního domu je tak nízká, že nepotřebujete běžný systém vytápění. Tepelné zisky od slunce, lidí a elektrických spotřebičů vám po většinu roku pohodlně vytopí celý dům.

"Nejde jen o úsporu nákladů na vytápění," připomíná Jan Bárta, "díky nucenému větrání, takzvané rekuperaci, můžete počítat taky s tím, že se zbavíte většiny svých zdravotních problémů. Zařízení, které pracuje i v noci, totiž filtruje vzduch a zbavuje jej škodlivých nečistot i prachu. Kdykoli chcete, můžete si přitom stále otevřít okno. Ovšem v době, kdy přirozené větrání není vhodné, jako třeba v noci a v zimě, vám okno pomyslně otevře právě rekuperace. Ta vám přivede vždy přesně tolik vzduchu, kolik potřebujete, nemusíte se bát plísní, jež často trápí obyvatele rekonstruovaných panelových domů. A vy si jednoduše užíváte čerstvý vzduch."

Od nízké spotřeby k přebytku

Technická norma ČSN 73 0540 Tepelná ochrana budov dělí budovy s nízkou energetickou náročností na domy nízkoenergetické a pasivní. Hraniční hodnotou pro nízkoenergetický dům je v České republice potřeba tepla na vytápění 50 kWh/m2/rok, což je požadavek přísnější než například v Německu. Tam je za nízkoenergetický považován již dům na úrovni 70 kWh/m2/rok, avšak zároveň norma požaduje, aby tohoto standardu dosáhla každá novostavba. To u nás občas ještě i novostavby dosahují dvojnásobných hodnot... Hranice pro pasivní dům je v české normě vymezena maximální potřebou tepla na vytápění 15 kWh/m2/rok.

Rodinný dům ve Žďáru nad Sázavou: moderní montovaná dřevostavba s pultovou

Rodinný dům ve Žďáru nad Sázavou: moderní montovaná dřevostavba s pultovou střechou, která se jižní stranou otvírá slunci. Domy D. N. E. S.

V zahraniční literatuře lze najít také termín nulový dům (dům s nulovou potřebou energie). Těchto parametrů však většinou není dosaženo pomocí výrazného zlepšení tepelné izolace, ale například navýšením plochy fotovoltaických panelů. Za nulové domy jsou považovány již stavby se spotřebou tepla menší než 5 kWh/m2/rok. Dalším navýšením vnějších tepelných zisků je možné dosáhnout i takového stavu, kdy alternativní zdroje dokážou ještě dodávat elektrickou energii nebo teplo do rozvodné sítě. Zde se používá termín dům s přebytkem tepla (Energie-plus).

Nízkoenergetický standard

U energeticky úsporných budov se klade zásadní důraz na jejich následný úsporný provoz a z toho vyplývající nízké náklady na bydlení (vytápění a větrání, chlazení domu v letních měsících, ohřev užitkové vody, spotřeba elektrické energie a vody).

Tip na úsporu

Speciální nabídka pro čtenáře iDNES.cz. Výhodné ceny plynu a elektřiny na Energie DNES.

Jako první se nízkoenergetický standard prosadil u rodinných domů, ale čím dál více se projevuje i u bytových projektů (společnosti JRD, Skanska, Trigema či YIT Stavo). Dokonale zateplené izolační zdivo, okna s trojskly, vzduchotechnika s rekuperací, tepelné zisky z obnovitelných zdrojů energie, to vše se již dnes stává pro špičkové stavební a developerské firmy standardem.

Fotogalerie

Moderní větrání

Dříve platné VZT normy počítaly s výměnou vzduchu skrz netěsnosti oken. S rozvojem nových materiálů však došlo k téměř dokonalému uzavření interiérů bytových domů a tím i k naprosto nedostatečné výměně vzduchu uvnitř bytů (málokdo pravidelně a dostatečně větrá). Tento stav měl za následek masivní rozšíření problémů s vlhkostí v bytech, plísněmi a srážením vody na nejchladnějším povrchu (většinou na okrajích oken).

Pro příklad: čtyřčlenná rodina vyprodukuje pouze dýcháním za hodinu téměř litr vody (ve formě zvýšené vlhkosti vzduchu), během hodiny vaření se dostane do vzduchu 0,8 litru vody.

Pro zdravé a příjemné bydlení je nezbytné tuto vlhkost odvádět a takzvaný odpadní vzduch průběžně měnit za čerstvý. To se dá řešit nárazovým vyvětráním (hygienici doporučují větrat průvanem 3 až 5krát denně. Nárazové větrání však zejména v zimních měsících přináší negativa zdravotní (rychlé teplotní změny), energetická (nutnost nárazového dotápění interiéru) i majetková (snížení životnosti dřevěných konstrukcí, zátěž pro rostliny).

 Ideálním řešením je tedy nepřetržitá nucená výměna vzduchu v malém množství (při požadavku na rychlou výměnu vzduchu, například při vaření, se dá pro konkrétní bytovou jednotku výrazně zvýšit). Ještě lepší variantu představuje spojení nucené výměny vzduchu s předehříváním přiváděného vzduchu v zimních měsících, případně dochlazováním vzduchu v létě.

Vizualizace: Bytová vila Na Výsluní v Praze-Strašnicích je jedním z projektů

Vizualizace: Bytová vila Na Výsluní v Praze-Strašnicích je jedním z projektů společnosti JRD, která se specializuje na energeticky pasivní bytovou výstavbu. 15 luxusních bytů, 25 garážových stání. Plánované dokončení 2014. JRD.

Vzduchotechnika s rekuperací

Shrňme si výhody popsaného systému vzduchotechniky (VZT) oproti nižšímu standardu řešení bytových domů:

 • Větrání není šokové – to znamená, že se vyhnete teplotním rozdílům. Čerstvý vzduch je předehříván odváděným vzduchem, snižuje se tedy výrazně spotřeba energie na vytápění.
 • Vzduchotechnický systém výrazně zvyšuje hygienický komfort bydlení – nerosí se okna, nevlhnou rohy místností, nevznikají plísně v interiéru.
 • Odvod vzduchu z kuchyně (i při zvýšené výměně vzduchu) větrá celý prostor, nejen prostor nad sporákem. Samozřejmě lze nad varné místo doplnit cirkulační digestoř s uhlíkovým filtrem, která zajistí částečnou lokální filtraci pachů z vaření.
 • Systém je nehlučný – v bytech nejsou ventilátory, vzduchotechnické zařízení bývá umístěno na střeše bytového domu.

Pasivita a tepelné mosty

"Lidé si často myslí, že pasivní dům je příliš složitý, založený na nákladných a technicky náročných zařízeních," shrnuje svou zkušenost ředitel Centra pasivního domu Jan Bárta. "Přitom opak je pravdou: koncepce pasivního domu je velmi jednoduchá. Jde o to nepustit skoro žádné teplo ven a přitom co nejefektivněji využít tepelné zisky, které jsou k dispozici. Tepelné ztráty pasivního domu jsou tak malé, že je po většinu roku spolehlivě pokryjí sluneční svit, teplo z elektrických spotřebičů a lidské teplo."

Radikální snížení potřeby tepla na vytápění u pasivních domů by nebylo možné, kdyby nefungovalo mimořádně kvalitní zateplení bez tepelných mostů. Precizně izolované konstrukce navíc – díky vyšší teplotě vnitřních povrchů – zajistí skvělou tepelnou pohodu prostředí. Okna s izolovanými rámy a trojitým zasklením jsou v pasivním domě jakýmsi "radiátorem", který se výrazně podílí na vytápění domácnosti. Proto je důležité okna správně navrhnout.

Srdcem domu je řízené větrání se zpětným ziskem tepla takzvanou rekuperací, které se stará o čerstvý vzduch v pobytových místnostech. Znečištěný vzduch se odvádí z míst jako kuchyně, koupelna či WC. To vše bez toho, aby vznikal průvan a zbytečné tepelné ztráty větráním.

Přednosti pasivního domu

 • vyšší komfort vnitřního prostředí
 • extrémně nízké náklady na vytápění
 • stálý přívod čerstvého vzduchu
 • netvoří se průvan
 • tepelná pohoda v místnosti
 • příjemné teploty v zimě i v létě

Má-li správně fungovat větrací jednotka a hlavně rekuperace tepla, musí být celá obvodová konstrukce domu řádně utěsněna. Vzduchotěsnost je jednou z hlavních podmínek pasivního domu. Kontroluje se v průběhu výstavby tlakovou zkouškou, takzvaným Blower-door testem, což majiteli poskytuje určitou záruku kvality provedení stavby.

Z čeho vychází název pasivní dům? Z principu využívání pasivních tepelných zisků v budově. Ty jsou jednak vnější (ze slunečního záření procházejícího okny), jednak vnitřní (teplo vyzařované lidmi a spotřebiči). Díky velmi kvalitní izolaci a dalším prvkům tyto zisky "neutíkají ven" a po většinu roku postačují k zajištění příjemné teploty v místnostech. Vše dohromady zvyšuje kvalitu bydlení a hodnotu nemovitosti.

Pasivní matematika

Pasivní dům spotřebuje za rok maximálně 15 kWh energie na metr čtvereční vytápěné plochy. U běžného rodinného domu, který má podlahovou plochu kolem 120 m2, to dělá 1800 kWh ročně. Pro porovnání: tepelná produkce lidského těla ve spánku činí zhruba 80 W za hodinu (záleží na váze), při pomalé chůzi uvolníte za hodinu až 200 W tepla. Tepelný výkon stolního počítače je 250 W za hodinu.

 Zatímco v letním období to vše systém řízeného větrání odvede ven, v zimě tím vším vytápíte... V pasivním domě tedy můžete sledovat, jak neustále rostou ceny energií, a přitom zůstat zcela v klidu: vy se bez nich téměř obejdete.

Abyste dosáhli kvalitního a nepředraženého pasivního domu, je třeba jej optimalizovat už od samotného návrhu. Jediným mezinárodně uznávaným optimalizačním nástrojem je dnes program PHPP (Passive House Planing Package).

Navrhují a staví se podle něj pasivní domy po celém světě, i u nás s ním pracují špičkoví architekti. "Chcete-li záruku kvality, požadujte návrh podle nezávislého hodnocení PHPP," zdůrazňuje Jan Bárta.

Tušení souvislostí

Když jsme zmínili vysokou tepelnou produkci počítačů, můžeme se do budoucna zaměřit na využití odpadního tepla z počítačových serverů. Odborníci na chlazení musejí odvádět teplo z místností pro servery, aby zajistili jejich bezpečný provoz, k čemuž je zapotřebí další elektrické energie... Přitom koncepční řešení existuje.

"Pěkným příkladem z poslední doby je realizace bytového domu s dvanácti byty v Drážďanech, kde jsou příprava teplé vody a vytápění až do venkovní teploty -5 °C zajištěny odpadním teplem z centrálního serveru v sousední budově," popisuje pro časopis Energeticky soběstačné budovy Prof. Ing. Jan Tywoniak, CSc., z Fakulty stavební ČVUT v Praze.

 I vzhled selského stavení může mít montovaný dům firmy MS Haus. Stěna pro

I vzhled selského stavení může mít montovaný dům firmy MS Haus. Stěna pro pasivní domy (MS Pasiv) má tloušťku 39 cm. MS Haus.

"Aby se odpadní teplo uplatnilo jako významný zdroj v energetické bilanci, musí být budova skutečně optimálně řešena. Pokud je u bytového domu potřeba tepla na vytápění redukována na úroveň pasivního domu, je rozhodující položkou bilance spotřeba energie na teplou vodu. Ta je celoročně rovnoměrná, což nejlépe odpovídá stálé produkci odpadního tepla." Začátek cesty do energetické budoucnosti.

Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB)

 • Energetický štítek už není jen záležitostí spotřebičů: od 1. 1. 2013 jím musí být v okamžiku kolaudace, prodeje či pronájmu vybavena každá budova. Celkem štítek obsahuje sedm kategorií (A–G, viz obrázek).
 • Pro každý druh budovy jsou parametry požadované spotřeby energie v kWh/m2/rok nastaveny trochu jinak. Největší nároky jsou kladeny na bytové domy, nejmenší na nemocnice.
 • U bytových novostaveb požaduje norma dosažení kategorie C, nízkoenergetický standard představuje kategorie B a pasivní kategorie A.
Energetický štítek, který je povinný od 1. 1. 2013.

Energetický štítek, který je povinný od 1. 1. 2013.

Další zajímavé články se stavební tematikou najdete v časopise Domov.

Text vznikl s využitím podkladů Centra pasivního domu, České rady pro šetrné budovy a časopisu Energeticky soběstačné budovy

Autor:

Nejčtenější

Koupili si tři sta let starý mlýn, po devíti měsících mají hotovo

Část obnaženého obvodového zdiva mlýna zpevňují dřevěné trámy. Tvoří nosnou...

Mlýnské kolo se tu už dávno netočí, není slyšet ani hukot vody, jak padá ze žlabu na kolo. O vodní náhon se roky nikdo...

Dům pro rodinu si navrhli sami. Slouží jim dokonale po všech stránkách

Rodinný dům s dispozicí 5+kk má užitnou plochu 195 metrů čtverečních.

Ondra a Iva nikdy o domě nesnili. Záměr stavět svůj vlastní přinesla až rodinná situace, která si řekla o větší prostor...

Dům je tak chytrý, že nás neobtěžuje, říká o svém domově jeho majitel

Na severní straně domu býval dvorek, dnes malá zahrada s terasou, kterou lemují...

Jaroslav Šuvarský si zrealizoval představu ideálního bydlení. Zrekonstruoval zchátralé stavení a naplnil ho moderními...

Nový stavební zákon už vyvolává emoce, Praha chce vlastní předpisy

Hlavně developeři si stěžují na komplikované a zdlouhavé vyřizování stavebního...

Česká republika vykazuje jeden velký paradox: stavební rozvoj země stagnuje v době největšího ekonomického růstu. Nutně...

Toužili po odpočinku v horách. Moderní chalupa jim roste rovnou ze skály

Peruánská smetánka opouští na víkendy hlavní město Limu a odjíždí odpočívat do...

Peruánská smetánka opouští na víkendy hlavní město Limu a odjíždí odpočívat do hor. V panenské přírodě Cieneguilly,...

Další z rubriky

Nový rohový dům na Václavském náměstí změnil název, emoce zůstaly

Výběrové řízení na stavbu domu vyhrála pražská pobočka architektonické...

Dům, který se od loňského roku staví na rohu Václavského náměstí a Opletalovy ulice v centru Prahy, ponese název The...

V Číně kámen po kameni opravují Velkou zeď. Beton vyvolal hněv a odpor

Velká čínská zeď, Čína - Nejrozsáhlejší stavba na světě a prý jediná viditelná...

Je to gigantický úkol. Na úseku zchátralé Velké čínské zdi na předměstí Pekingu dělníci v potu tváře, s pomocí oslů a...

Není dost stavebních pozemků? Snadná pomoc, stačí změnit územní plán

Tady původně byly zahradnické pozemky. „Rodinné dvojdomky“ zde doslova...

Úředníci na celém světě se chovají obdobně a je jedno, zda mění územní plány v Praze nebo v Los Angeles. Tam teď přišli...

Najdete na iDNES.cz