Středa 20. října 2021, svátek má Vendelín
  • schránka
  • Přihlásit Můj účet
  • Středa 20. října 2021 Vendelín

Voliči na Teplicku vybírají nástupce Jaroslava Kubery v Senátu

  14:01aktualizováno  6. června 9:35
Na Teplicku lidé v doplňovacích senátních volbách druhý den vybírají z devíti kandidátů nástupce zesnulého Jaroslava Kubery (ODS). Odevzdat hlas mohou do 14 hodin. Pokud nikdo nezíská nadpoloviční většinu, o vítězi rozhodne za týden finále mezi dvěma nejúspěšnějšími z kola prvního.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto:  Viktor Chlad, MAFRA

O mandát se uchází ředitel teplického gymnázia Zdeněk Bergman (Senátor 21), hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček (KSČM), bývalý pravoslavný kněz Eugen Sigismund Freimann (Rozumní), primátor Teplic Hynek Hanza (ODS), pedagog a krajský zastupitel Bohumil Ježek (SPD), ředitel střední školy Zdeněk Pešek (Trikolóra), starostka Bíliny Zuzana Schwarz Bařtipánová (ANO), starostka Hrobčic Jana Syslová (STAN) a starosta Duchcova Zbyněk Šimbera (ČSSD).

Kuk na komisi a nasadit roušku, velí pravidla k volbě Kuberova nástupce

Z desítky zaregistrovaných kandidátů odstoupil kandidát Pirátů Tomáš Tožička kvůli svým kontroverzním vyjádřením na sociálních sítích.

Vítěz se ujme mandátu na zbytek Kuberova volebního období, které skončí na podzim roku 2024.

Kvůli opatřením proti šíření koronaviru se volby konají za zcela nezvyklých podmínek. Ministerstvo vnitra k tomu vydalo přesnou směrnici s návodem.

Původně se doplňovací volby měly uskutečnit na přelomu 27. a 28. března. Kvůli epidemii koronaviru vláda rozhodla o jejich odložení.

Předseda Senátu a člen ODS Jaroslav Kubera zemřel náhle 20. ledna v nedožitých 73 letech.

Otázky pro devítku kandidátů

1. Na co hlavně se zaměříte při práci v Senátu? Jaké budou vaše priority? 2. Jak konkrétně chcete pomoci Ústeckému kraji, potažmo Teplicku?

Zdeněk Bergman (Senátor 21)

1. Pohybuji se v něm celý profesní život, znám ho z mnoha stran, jako ředitel gymnázia i jako svého času člen vědecké rady ústecké univerzity. Mám proto řadu návrhů, jak a čím zlepšit zákony týkající se vzdělávání. Věnovat se chci i elektronizaci státní správy, ochraně životního prostředí a územnímu plánování.

2. Klíčoví jsou pro region jeho obyvatelé. Stále jsme v situaci, kdy nám obrovská část mladých lidí odchází za vzděláním a už se nevrátí. To je demograficky i ekonomicky špatně. Právě vzdělaní mladí lidé kraj ekonomicky potáhnou. Chci proto vahou svého případného mandátu přivést na Teplicko fakultu veřejné vysoké školy, vědeckou instituci nebo centrální úřad. Není to jen symbolika, taková instituce na sebe váže kvalifikované lidi a region i s obyvateli zvedá jako celek.

Oldřich Bubeníček (KSČM)

1. V rámci Asociace krajů ČR jsem 8 let předsedou sociální komise. Proto by tato, případně regionální rozvoj a sport byly oblasti, kterým bych se věnoval. Právě na Teplicku, potažmo v celém kraji, je sociální oblast téma, které si zaslouží maximální pozornost. Není to jen problém nepřizpůsobivých, ale plynou z toho další potíže jako záškoláctví, drogy. Být chudý není ostuda, ale musí být vidět snaha. A sociální síť má být právě pro ty, kteří mají zájem, pracují a chtějí spolupracovat.

2. Ústecký kraj je krásný a musí to pochopit zbytek země. Dlouhá desetiletí dává republice světlo a teplo. Nyní musí být aktivně zapojen do projektu uhelných regionů. To znamená transformace na dobu, až se uhlí těžit nebude. Zbývá cca 30 let. Kraj je aktivní v Bruselu v rámci evropských uhelných regionů, spolupracuje s uhelnými regiony v Německu a Polsku, ruku musí podat i česká vláda. Všechno musí směřovat k tomu, aby byl kraj přitažlivý pro mladé lidi, aby tu zůstávali absolventi univerzity, šikovní maturanti i noví řemeslníci. Teplický okres mimo sociálněekonomické problémy má i dvě dopravní věci. První je průjezdnost Bílinou po silnici I/13. Dnes je ve hře tunelová varianta, kterou jsem před čtyřmi lety navrhl. Vláda musí přijmout politické rozhodnutí, aby stavba dostala zelenou. A druhou je Kladrubská spojka, která nás přivede z I/13 přímo na dálniční přivaděč k D8. Zde by realizaci již nemělo nic bránit.

Eugen Sigismund Freimann (Rozumní)

Odmítl se vyjádřit.

Hynek Hanza (ODS)

1. Chci pokračovat v politice, kterou jsme s Jaroslavem Kuberou společně deset let prosazovali. Tedy vnášet do politiky zdravý rozum, dělat politiku srozumitelnou a pro lidi. Budu hlasovat pro ty zákony, které lidem usnadní život a nechají jim víc peněz v peněžence. Rád podpořím předpisy, které pomáhají rodinám, seniorům a handicapovaným. A rozhodně budu vždy hlasovat proti nesmyslným regulacím, které lidem život omezují a zdražují. Zkrátka chci prosazovat minimum státu, maximum svobody a přehledné, jednoduché a vymahatelné právo. Senát je jednoznačně pojistkou demokracie a svobody v naší zemi. Svoboda se těžko získává a lehce ztrácí. Proto je potřeba ji v každý moment, resp. v každém zákoně či hlasování maximálně hájit. Stejně tak ochrana demokracie je jediný způsob, jak naši svobodu chránit před totalitou a diktátem. Budu prosazovat takové zákony, které lidem zachovají maximální svobodu a rozhodování o jejich životech. Lidé potřebují stát pro zajištění bezpečí, vzdělání, zdravotnictví a přehledného právního systému. Nepotřebují, aby je vodil za ručičku a říkal jim, jak mají správně žít. Prostě žít a nechat žít. Já lidem věřím, že se umí dobře rozhodovat.

2. Senátor je v prvé řadě zákonodárcem a nemá moc možností, jak přímo ovlivnit svůj region. Nicméně je třeba, aby senátor „ze severu“ upozorňoval na historickou průmyslovou zátěž našeho regionu a zdůrazňoval potřebu směřování státních investic právě sem. Náš kraj byl a je energetickým zdrojem pro celou republiku a zaslouží si, aby se mu tato služba vrátila např. v podobě podpory budování moderní dopravní infrastruktury a cestovního ruchu. Také otázka sociálního smíru je tu výrazně významnější než jinde v ČR a je třeba náš pohled promítnout do příslušných právních norem. Náš krásný region si také nezaslouží být adresátem negativních přívlastků, žijí tu skvělí lidé a disponuje úžasnou krajinou. Znovuobjevení všech krás v Podkrušnohoří ve výsledku přispěje nejen Teplicku a kraji, ale i celé zemi. Senátor za Teplicko by tak měl být i jakýmsi vyslancem a propagátorem pro zbytek země ve velké míře neobjevených krás severu.

Bohumil Ježek (SPD)

1. Ústředním heslem mé kampaně je Rodina na prvním místě. Za tímto sloganem stojí celý soubor opatření, jimiž chce SPD podpořit pracující občany, kteří řádně vychovávají své děti. Například zajištění finančně dostupného bydlení, daňové úlevy pracujícím za každé narozené dítě, bezúročné manželské půjčky, zrušení daně z nabytí nemovitostí. Další opatření včetně toho, jak chceme celý tento projekt financovat, je na našem webu. Jinak těch priorit je pochopitelně víc, v souladu s politickým programem SPD i směrem k dalším skupinám, například seniorům, dětem a invalidům. A pro všechny skupiny občanů zlepšit např. vymahatelnost práva. V současnosti je to velký problém pro slušné občany, kteří se svých práv domáhají zdlouhavě a někdy se jich nedomohou vůbec.

2. Co se našeho regionu týká, je třeba řešit skupování nemovitostí zahraničními občany. S ohledem na vývoj v západní Evropě tento jev považuji za značné riziko. Velmi negativně rovněž vnímám fakt, že se Teplicko stává významným centrem výroby a distribuce drog. Produkce např. pervitinu je v našem regionu významná dokonce z celoevropského hlediska! Tady bych chtěl přísné postihy pro výrobce i distributory. A to nejen v délce trestů u nepodmíněně odsouzených, ale i v jejich práci v nápravných zařízeních, aby pobyt v nich a škody, které způsobili, měli z čeho uhradit. A místo zbytečných a nákladných projektů, jako je např. inkluze ve školách či podpora neziskových organizací s politickým programem, dávat prostředky na preventivní práci s mládeží, na rozvoj jejich pracovních návyků a vztahu k řemeslům, a to už od základních škol. I díky tomu bude opět větší zájem o řemeslné obory.

Zdeněk Pešek (Trikolóra)

1. Zaměřím se na práci pro lidi. Senát by měl přinášet řešení nelehkého života mnoha z nás zjednodušením legislativy a vymahatelností práva. Obecně pak hájit národní zájmy a normální svět. Neměl by být kádrovací komisí ani krmelcem, kdy někteří senátoři mají Senát jako vedlejšák. Místo budování pozitivního přístupu k světu kope Senát zákopy a vyvolává v lidech falešné pocity ohrožení tam, kde nejsou. Koronavirová krize to jasně ukázala, nebyli jsme připraveni.

2. Tématem mé případné práce v Senátu je jednoznačně boj s obchodníky s chudobou a kriminalitou. Pracoval bych pro větší ochranu učitelů, kteří se stávají stále častěji předmětem verbálních i fyzických útoků. Není v pořádku, pokud ve třídě ZŠ létají dýmovnice. Budu bojovat za zachování provozu tepelných elektráren a těžbu hnědého uhlí v stanovených limitech, protože opak znamená ztráty tisíců pracovních míst a ceny elektřiny budou růst do astronomických výšek. V neposlední řadě bych se rád věnoval i ochraně družstevníků v bytových družstvech, kteří jsou často ožebračováni díky podivným praktikám představenstva. Problém se týká desetitisíců lidí, kteří to často ani netuší. Budu chodit mezi lidi, naslouchat jim a snažit se řešit jejich trápení.

Zuzana Schwarz Bařtipánová (ANO)

1. Obecně je mou prioritou to, aby i v Praze (na vládě, v Poslanecké sněmovně, na ministerstvech) věděli o problémech, které nás v okrese Teplice, ale i celém kraji či jinde trápí, abych mohla prosazovat návrhy na řešení těchto problémů a podporovat potenciál našeho regionu, který je obrovský, ale bohužel nevyužitý. Podporovat a prosazovat budu zejména změnu zákonů v oblasti sociální podpory, zrušení současného pojetí inkluze ve školství, zavedení společenské odpovědnosti, zavedení tzv. patnáctera, aby došlo k ukončení obchodu s chudobou, jasné nastavení a financování transformace uhelných regionů, podporu mladého a středního podnikání a udržení mladých a kvalifikovaných lidí v regionu, využití potenciálu lázeňství jako národního bohatství, cestovního ruchu, a to nejen v Teplicích, ale i v menších obcích a městech Krušných hor, Českého středohoří i v pánevní oblasti, které mají co nabídnout.

2. Mou zásadní prioritou je změna zákonů v oblasti sociální podpory tak, aby byl ukončen štědrý sociální systém bez povinností a společenské odpovědnosti. Chci prosazovat zavedení společenské odpovědnosti za poskytovanou sociální podporu dlouhodobě nezaměstnanými osobami. Sociální pomoc musí být pro zdravé občany v produktivním věku pouze dočasná. Ztrácí se zejména u skupiny dlouhodobě nezaměstnaných pocit společenské odpovědnosti a respektu vůči čemukoliv a komukoliv. Tento pocit se bohužel přenáší i na děti v těchto rodinách, a s tím souvisí často ztráta respektu ke spolužákům, ale i pedagogům, a to nejen ze strany rodičů, ale i samotných dětí. V návaznosti na tyto problémy pak školy musí místo učení a pedagogické práce řešit kromě zvyšující se byrokracie i vulgární a agresivní chování těchto žáků. Je třeba změnit legislativu a sociální práci na městech a obcích, která nyní stojí pouze na dobrovolnosti, na úřadech práce, které jsou odpovědné za proplácení podpory a dávek, a na školských zařízeních. Důležité je také udržet děti co nejdéle v systému vzdělávání. Proto budu navrhovat a prosazovat prodloužení povinné školní docházky z 9 na 11 let nebo jinou formu povinného vzdělávání, aby i děti, které neukončí základní vzdělání, musely absolvovat speciální navazující obory a získaly alespoň nějakou kvalifikaci, a tím zvýšily své uplatnění na trhu práce.

Jana Syslová (STAN)

1. K politice jsem se dostala víceméně náhodou. Byla jsem jen zdravě naštvanou maminkou na mateřské, které nebylo jedno, v jakém prostředí budou vyrůstat její děti. Začala jsem s tím prostředím něco dělat a velmi brzy jsem zjistila, že bez politiky to prostě nejde. Chci uplatnit své zkušenosti, které jsem při této práci od úplného základu získala. Pracovat na zjednodušení státní správy a byrokracie, která je otravná ve všech oblastech života. Velkým problémem jsou exekuce, problém se táhne a vypadá, že tuto záležitost nechce nikdo řešit. Ve vládě se také často mluví o elektronizaci veřejné a státní správy, ale nikdo zatím negarantoval dostupnost mobilní sítě, potažmo internetu i do těch nejmenších sídel. Nejprve musí vzniknout síť, která by reálně dosahovala alespoň 30 Mbit/s, resp. 100 Mbit/s i tam, kde dosud není tento přístup zajištěn.

2. Pro mne je podpora našeho regionu zásadní, a to zejména venkovských oblastí. Náš strukturálně postižený region potřebuje od státu pomoci a já se chci o tuto podporu v Praze zasadit. Místo živých obcí máme odtěžené obce, výsypky, prostředí zničené navázaným průmyslem a sociální problémy. Stát má povinnost zde nastartovat nový růst. Potřebujeme kvalitní infrastrukturu a občanskou vybavenost. Většina obcí Teplicka je totiž postižena důlní činností. Buď se na jejich území těží, nebo u nich leží výsypky. U nás v Hrobčicích máme Radovesickou výsypku, která je největší ve střední Evropě. Celý region je vytěžený, a to jak z hlediska krajiny, tak hlavně duše. Potřebujeme vrátit život do malých obcí a z těch velkých probudit jejich někdejší věhlas. Lázeňská města Teplice, Bílina i Dubí, Casanovův Duchcov i hornická Krupka v UNESCO jsou nádherná města, která však stále mají podivnou jizvu na duši a to se musí změnit.

Zbyněk Šimbera (ČSSD)

1. Jsem zásadně proti tomu, aby nepřizpůsobiví občané zneužívali sociální dávky a poctiví lidé na to dopláceli. Nejvíce se chci zaměřit na „obchod s chudobou“. Vím, jak situaci řešit: 1. hygienické standardy bytů, 2. zastropování nájemného tak, jak je v místě a čase obvyklé, 3. pokud majitel vlastní tři a více bytů, musí mít živnostenský list.

2. Chci vrátit život na malé obce. Ty se dnes vylidňují nebo se stávají satelity bez funkční infrastruktury a politiky v Praze tento velký problém vůbec nezajímá. Do vesnice patří hospoda, krámek, lékař a pošta. V našem regionu musíme aktivně řešit životní prostředí a zachránit tak kraj pro další generace. Nejvíce nás trápí hlučnost, prašnost v dopravě, průmyslu i těžbě. Nejméně důležitá je problematika zadržování vody v krajině.

Autor:

Parlamentní volby v roce 2021 se konaly v pátek 8. října a v sobotu 9. října. Ve volbách jsme vybíráli dvě stovky poslanců Sněmovny ve 14 volebních krajích.

Výsledky podle města a obcí: Ústí n. L.LitoměřiceMostLounyTepliceDěčín, další

  • Nejčtenější

Váš syn bude žít jen pár týdnů. Zpověď matky zesnulého hokejisty Buchtely

Premium Přežít své dítě. Pro každého rodiče ta nejhorší představa. Teprve dvacetiletý hokejista Ondřej Buchtela zemřel loni v...

V F1 vám uletí hlava z těla. Enge o životní štaci a jak se z ní vyautoval

Premium Tři závody v nablýskaném světě formule 1? Mohlo jich být i víc. Tomáš Enge měl možnost závodit za Minardi, ale vydal se...

Teplice - Plzeň 0:1, podeváté výhra o gól, body pro lídra trefil Beauguel

Zase o gól. Plzenští fotbalisté nejtěsnějším poměrem vyhráli od začátku sezony už devátý zápas, v 11. kole jim na tři...

První rezidentní zóna v Ústí vyvolala protesty, petice chce její zrušení

První rezidentní zóna v Ústí nad Labem vyvolala protesty. Modrými zónami, které začaly od září platit v několika...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...}

U Petrovic na Ústecku havarovalo vozidlo, jelo v něm 15 Syřanů

V autě se slovenskou registrační značkou, které v pondělí havarovalo poblíž Petrovic na Ústecku, bylo 15 imigrantů ze...

Váš syn bude žít jen pár týdnů. Zpověď matky zesnulého hokejisty Buchtely

Premium Přežít své dítě. Pro každého rodiče ta nejhorší představa. Teprve dvacetiletý hokejista Ondřej Buchtela zemřel loni v...

Test sluchátek: Z šesti novinek nás nejvíce nadchly ty nejlevnější

Premium Test zcela bezdrátových sluchátek přinesl docela neobvyklé překvapení: úplně nejlevnější model v celkovém hodnocení...

Jak se rodí sebevražda. Psychiatr Höschl nejen o schizofrenii a depresi

Premium Jak velká musí být síla, která člověka dožene k tomu, že si sám dobrovolně vezme život? Jaké jsou poslední myšlenky...

  • Další z rubriky

Pocta pro celé město, vítají Louny titul Stavba roku udělený plavecké hale

Plavecká hala v Lounech se zařadila mezi top desítku nových tuzemských stavebních projektů a získala titul Stavba roku...

V Ústí loví přemnožené divočáky do klecí, myslivcům pomáhají strážníci

Novou zbraň v boji s přemnoženou černou zvěří využívá město Ústí nad Labem. V městských obvodech nainstalovalo...

Vědci objevili u Řípu další pravěkou mohylu, ukrývala dva hroby dospělých

Pod horou Říp u Vražkova archeologové prozkoumali další takzvanou dlouhou mohylu z pozdní doby kamenné. Je 31 metrů...

Zápach je nesnesitelný, zní z ústeckých Neštěmic. Inspekce viní čističku

Nepříjemný zápach obtěžuje letos už poněkolikáté obyvatele Neštěmic v Ústí nad Labem. Tentokrát ale trvá už několik...

Koupání je legrace. Zvlášť, když voda šumí, bublá a je barevná
Koupání je legrace. Zvlášť, když voda šumí, bublá a je barevná

Večerní hygiena je důležitá. A co teprve u dětí, které přes den nemyslí na to, že se nemají umazat. Jak zařídit, aby se děti do vany těšily a vy...

Kvůli nárůstu cen na trhu končí další dodavatelé plynu a elektřiny

V pondělí ukončí dodávky všem odběratelům po firmě Bohemian Energy další společnost, tentokrát děčínská Kolibřík...

Přežili krizi i povodně. Dnes mají vyprodáno na půl roku dopředu

Podnikat začal Pavel Jech krátce po revoluci. Zažil vzestupy i pády, letos rodinná firma oslaví již třicet let na trhu....

Leoš Mareš se pochlubil šťastnou novinou. Bude trojnásobným tatínkem

Leoš Mareš (45) a jeho druhá manželka Monika (40) čekají miminko. Moderátor se zprávou pochlubil v ranním vysílání...

Psychiatr mě sexuálně napadl, partner málem zabil, popisuje dcera Urbánkové

Dcera zpěvačky Nadi Urbánkové (82) Jana Fabiánová (42) promluvila o sexuálním napadení v ordinaci lékaře. Zavzpomínala...

ČEZ od ledna zdraží: elektřinu asi o třetinu, plyn o víc než polovinu

ČEZ od nového roku zdraží elektřinu i plyn. Podle šéfa energetické společnosti Daniela Beneše to může být asi třetina u...