Premium

Získejte všechny články mimořádně
jen za 49 Kč/3 měsíce

Pandemický virus z garáže? Věda předbíhá sci-fi

  16:50
Ve vědě, která se ještě před sto lety zabývala hlavně "škatulkováním" organismů, dochází k revolučním změnám. Biologie například nově přináší možnost vytvářet umělé organismy. Nad přísliby i riziky nových metod se zamýšlí biolog a kněz Marek Vácha.

Práce s chřipkovým virem v laboratoři s vysokým stupněm zabezpečení (v tomto případě se patrně jedná o úroveň 3). Jde o záběr z manillské laboratoře během epidemie prasečí chřipky z roku 2009. | foto: Profimedia.cz

V den, kdy se tento text objeví na síti, již bude zastaralý. Objevy na poli molekulární biologie jsou totiž natolik rychlé, že než čtenář dočte první stránku, bude někde na Zemi sekvenován další organismus či dojde k dalšímu přelomovému objevu. Známá bioložka Lynn Margulisová († 2011) zdůrazňovala na přednáškách svým studentům, že vědu děláme teď a že čas je důležitým hráčem. Když je to staré osm let, už je to sociologie.

O autorovi

Marek Vácha (* 14. září 1966 Brno) je český římskokatolický kněz, teolog, molekulární biolog, pedagog a spisovatel. Je farářem lechovické farnosti, farním vikářem (kaplanem) Římskokatolické akademické farnosti při kostele Nejsvětějšího Salvátora (jejímž farářem je Tomáš Halík) a přednostou Ústavu etiky na 3. lékařské fakultě Univerzity Karlovy. Specializuje se na otázky evoluční biologie a lékařské i environmentální etiky.

Dějiny molekulární biologie nám přinášejí velmi důležitý vzkaz: můžeme sledovat geometrickou posloupnost nových objevů a co bude za deset let, je mimo naši fantazii. Říká se, že jen dvě oblasti lidského bádání jsou rychlejší než fantazie autorů sci-fi: počítačové technologie a molekulární biologie.

V roce 1953, kdy byla objevena dvoušroubovicová struktura DNA, bylo zcela mimo představivost, že o padesát let později bude přečten genom člověka a že za dalších deset let budou vědci jako o cíli dosažitelném v blízké době mluvit o nasekvenování všech druhů žijících organismů a všech lidí na Zemi. O úsilí přečíst i všechny vyhynulé organismy, jejichž DNA se dochovala, ani nemluvě.

Cesta k syntetickému genomu

V roce 1928 přinesl Frederick Griffith první důkaz existence tehdy tajemného faktoru, který umožňuje přenos vlastností z jednoho bakteriálního kmene na druhý. Že jde o DNA, tehdy ještě nikdo netušil. Až roku 1944 Oswald Avery, Maclyn McCarthy a Colin MacLeod potvrdili, že oním faktorem nejsou bílkoviny, ale DNA.

Přelomovým datem je 25. duben 1953. Watson s Crickem publikovali v Nature článek (PDF zde), který sice jen o dva řádky přesáhl rozsah jedné stránky, ale sdělení, které přinesl, je dnes považováno za největší biologický objev 20. století. Nešlo pouze o odhalení prostorové struktury DNA – dvoušroubovice. Důležité je, že struktura napovídá funkci. Rozpletením dvou vláken mohou vzniknout vzory, na které se podle principu komplementarity mohou nasyntetizovat vlákna nová. Poznání struktury umožnilo pochopit princip kopírování dědičné informace.

V 60. letech následovalo rozluštění genetického kódu, tedy šifry, s jejíž pomocí se čtyřpísmenný jazyk DNA překládá do jazyka proteinů (sekvence aminokyselin). V roce 1967 Arthur Kornberg úspěšně vytvořil první "syntetický" život, když se mu zdařilo s pomocí pročištěných enzymů a templátové DNA vytvořit in vitro kopii viru φX 174 se schopností úspěšně infikovat bakterie.

První živočich s přenesenými geny jiného druhu (tzv. transgenní) se narodil roku 1974, když Rudolf Jaenisch a Beatrice Mintzová vložili cizí DNA do myšího embrya. V roce 1977 Boyer a Keiiči Itakura vytvořili bakterii, která produkovala lidskou bílkovinu somatostatin. Bylo to poprvé, kdy nějakou bílkovinu specifickou pro lidský organismus nevytvořily buňky lidského těla, ale bakterie. Roku 1982 se na trhu objevuje bakteriemi produkovaný lidský inzulín, který je prodáván pod komerčním názvem Humulin.

Tvůrci umělého života J. Craig Venter, Ph.D. a Hamilton O. Smith, M.D.

Další ikonickou událostí je publikování článku v časopise Science, v němž 21. května 2010 tým Craiga Ventera oznamuje, že se mu podařilo syntetizovat genom bakterie Mycoplasma mycoides a vložit ho do buňky druhu Mycoplasma capricolum, jejíž vlastní DNA byla předtím odstraněna. "Syntetická" bakterie byla životaschopná a úspěšně se množila. Software si začal vyrábět svůj vlastní hardware. Zrodila se bakterie Mycoplasma laboratorium, neboli Synthia.

Biologie v garáži: udělej si sám

Už v době, kdy se Venterův tým snažil vytvořit Synthii, se rozvíjel pozoruhodný fenomén. Na různých místech světa se rozbíhaly snahy vynést syntetickou biologii ze sofistikovaných laboratoří a od vysoce kvalifikovaných odborníků k co nejširšímu spektru zájemců.

Jednou z těchto iniciativ je i soutěž iGEM pro týmy středoškolských a vysokoškolských studentů a pro absolventy vysokých škol. Na začátku dostane každý tým "kit" skládající se přibližně z tisíce standardizovaných částí DNA, tzv. biocihel (BioBricks), které může použít pro práci na svém projektu.

V roce 2006 například zvítězil tým, který vytvořil Eau d´e coli, biologický systém založený na bakteriích Escherichia coli, určený pro produkci různých vůní v závislosti na fázích růstového cyklu bakterie. Kolonie E. coli vyvářely v exponenciální růstové fázi vůni rostliny libavka (Gaultheria) a ve stacionární fázi vůni banánů. O tři roky později zvítězil projekt nazvaný E. chromi. Tvořily ho kolonie E. coli sedmi jasně odlišitelných barev, které by mohly sloužit jako biosenzor. Barvu totiž mění v závislosti na přítomnosti těžkých kovů. E. chromi by se tak mohla používat například pro detekci arzénu ve vodě.

V současnosti se stále více nadšenců hlásí k "udělej si sám" biologii a vědci na univerzitách se nevěřícně ptají, zda se opravdu může molekulární biologie nebo biotechnologie stát zálibou pro volný čas. Zdá se, že ano. Přichází doba "garážové biologie".

Filozoficky jde o zajímavý posun. Jak poznamenávají George Church a Ed Regis v knize Regenesis: How Synthetic Biology Will Reinvent Nature and Ourselves (2012), je to návrat vědy z průmyslových laboratoří a univerzit, určených jen několika vyvoleným, zpátky do časů učenců-gentlemanů, kteří nebyli pevně spojeni s nějakou etablovanou organizací: Isaac Newton, Charles Darwin, Alfred Russel Wallace, Benjamin Franklin a další.

S volně dostupnými biologickými kity v rámci DIYbio, Livly Lab, BioCurious, Genspace a dalších veřejnosti otevřených laboratoří se stala syntetická biologie dostupná každému i bez příslušných studií a titulů. Džin se dostal ven z lahve, se všemi pro a proti.

Fantastické vize a "hra na Boha"

Syntetická biologie je nový a rychle se rozvíjející obor, na němž se podílejí evoluční biologové, molekulární biologové, biochemici, IT specialisté, matematici, fyzici a další profese. Tak jako v roce 1953 nemohlo nikoho napadnout, že už za 50 let budeme mít přečtený genom člověka, je dnes další postup syntetické biologie zcela mimo naše představy.

Stoupenci nového oboru nabízejí bezpočet fantastických aplikací, jimiž by syntetická biologie mohla přispět k řešení problémů lidstva. Na míru vyrobené organismy mohou jednoho dne likvidovat ropné skvrny, metabolizovat oxid uhličitý, a redukovat tak skleníkový efekt, vytvářet nové typy biopaliv, produkovat vakcíny a leccos dalšího.

Hrdinka řady bakteriálních pokusů, bakterie E. coli (celým jménem Escherichia coli, ale tak jí nikdo neřekne) pod mikroskopem

Kritici namítají, že tyto vize značně přehánějí a naopak opomíjejí rizika. Syntetické organismy možná mohou likvidovat ropné skvrny, ale tím, že je vypustíme do postižené oblasti, zároveň způsobíme potenciálně ještě nebezpečnější biologické znečištění. Nikdy nevíme, jak se tyto organismy budou v přírodě chovat, jak budou reagovat s různými látkami a s divoce žijícími organismy. Ekosystémové vazby jsou natolik složité, že nejsme schopni předpovědět, co se stane. Syntetické organismy mohou své geny přenést do přirozených organismů a narušit ekologickou rovnováhu. Podobně jako v případě geneticky modifikovaných rostlin panují obavy například ze vzniku "superplevele", pokud divoce žijící rostliny získají geny pro odolnost vůči herbicidům.

Na námitku, že nové organismy mohou uniknout mimo laboratoř a způsobit neodhadnutelné škody, lze odpovědět poukazem na snahu toto riziko eliminovat. Kmeny mikroorganismů používané v experimentech s rekombinantní DNA by měly být upraveny tak, aby mimo laboratoř nepřežily. Mohou být například závislé na živinách dostupných pouze v laboratorních podmínkách. Zabezpečit lze i organismy cíleně vypouštěné do přírody. Mohou například nést sebevražedné geny, které by je po předem stanoveném počtu replikací zabily, nebo mohou reagovat "sebevraždou" na externí chemický signál.

Kritici však varují, že i sebevražedné geny by mohly uniknout do přirozených organismů. Spekuluje se také o možnosti tvorby organismů používajících modifikovaný genetický kód, který by s přirozenými organismy nebyl kompatibilní, čímž by se riziko přenosu prakticky vyloučilo.

Námitky proti syntetické biologii poukazují i na skutečnost, že vědci vytvářejí řetězce DNA, které nikdy předtím v přírodě neexistovaly. To je sice pravda, ale všichni rodiče, kteří čekají dítě, vytvořili "řetězce DNA, které nikdy neexistovaly". Rovněž bakterie si neustále vyměňují v rámci konjugace geny a vytvářejí "řetězce DNA, které nikdy neexistovaly". V přírodě vznikají nové kombinace písmen DNA každou vteřinu. Z vlka jsme už vyšlechtili nejrůznější plemena psů a nikdo to dosud neoznačil za eticky nepřípustné jednání.

Hrají si vědci na boha, jak jim odpůrci genetických modifikací a syntetické biologie často vyčítají? "Hraní si na boha" je koncept v naší západní tradici překvapivě neproblematický. Díky židovsko-křesťanským kořenům vnímáme rozum jako nástroj, kterým máme poznávat svět, a nemoc jako zlo, proti kterému je potřeba bojovat. Nemoc nepřijímáme jako nezvratný osud, kismet nebo fatum, jako spravedlivý trest či vůli bohů, která jistě není bezdůvodná, či jako katarzi pro příští (lepší) inkarnaci.

Rozum naopak chápeme jako nástroj, kterým máme poznávat a měnit svět, postavit se proti nástrahám přírody. Vytváření geneticky modifikovaných (GM) organismů či syntetických organismů tedy nemusí nutně být per se špatné. Jistěže je na místě opatrnost a každý objev je jistě zneužitelný. To však neznamená, že bychom měli počínání tohoto druhu zakázat jako takové.

Ukázka dnes komerčně úspěšné technologie genetických modifikací. Vlevo je běžná rostlina hrášku napadená larvami škůdce zavíječe. Vpravo jeho geneticky modifikovaná varianta vybavená genem převzatým z bakterií, které vyrábí jed zabíjející larvy zavíječe. Zákazník se sice nedočká žádného zlepšení, ale zemědělec ušetří náklady na postřik.

Bioterorismus a bioerrorismus

V rámci syntetické biologie se mluví o dvou rizicích: o chybě v zabezpečení (safety) a o nedostatečné ochraně (security). Porušení zabezpečení vinou chyby či nedbalosti by vedlo ke vzniku neúmyslné škody, například vzniku zmíněného "superplevele" odolného vůči herbidicům. Mluví se proto o bio-errorismu. Naopak bio-terorismus je aktem vědomého porušení ochrany. Škody jsou v tom případě úmyslné, cílené, ať už jsou jejich původci zločinné státní režimy, teroristické skupiny, nebo osamělí podivíni.

Pokud se někdo z "insiderů" rozhodne zneužít své postavení a začít vraždit, systém se těžko ubrání nebo se začne bránit příliš pozdě. Security je mohem obtížnějším úkolem než safety. Za příklad poslouží kauza Bruce Ivinse. Muže, který v roce 2001 provedl útoky s rozesíláním anthraxu v dopisních obálkách. Ivins přitom pracoval v USAMRIID, zdravotním ústavu pro infekční nemoci spadajícím pod americkou armádu. Z naší republiky je na poli lékařské etiky dosti obšírně diskutován případ "heparinového vraha" Zelenky, který spadá do stejného rámce: pokud se někdo z "insiderů" rozhodne zneužít své postavení a začít vraždit, systém se těžko ubrání nebo se začne bránit příliš pozdě.

V současnosti narůstají technické možnosti jednotlivců. V dávných dobách mohl jeden člověk vyzbrojený pěstním klínem zabít několik dalších lidí. Později mohl zničit celou vesnici ohněm. Dnes může jeden student vystřílet školu, malý tým teroristů by teoreticky mohl zabít desetitisíce a statisíce lidí pomocí jaderných, chemických nebo biologických zbraní. V budoucnu je představitelné, že jeden jediný člověk bude pomocí biozbraní schopen způsobit škodu ještě větší.

Rizika budoucnosti syntetické biologie

Syntetická biologie je někdy přirovnávána k automobilismu. Na jeho počátku zaznívaly obavy, že hluk motorů plaší koně a hrozí vážné dopravní nehody. Po počátečním živelném období se však velmi rychle ustanovily alespoň rámcové dopravní předpisy. Zdá se, že syntetická biologie je na tom podobně. V dnešních divokých začátcích bude třeba rychle ustanovit sadu bezpečnostních opatření srovnatelných s těmi, které známe ze silničního provozu.

Auta jsou dnes vybavena mnoha technologiemi zvyšujícími bezpečnost a nové modely jsou pečlivě testovány, jak v tomto ohledu obstojí. Než člověk získá řidičský průkaz a poprvé usedne sám za volant, musí prokázat schopnost ovládat vozidlo i znalost předpisů. Auta absolvují pravidelné technické kontroly. Silniční komunikace jsou vybavovány stále vyspělejšími ochrannými prvky a nad bezpečností provozu bdí dopravní policie.

Přes všechna tato opatření však silniční nehody stále existují. Syntetickou biologii proto čeká podobný proces. Existuje například snaha evidovat všechny DNA-syntetizéry, které budou vyrobeny. Problémem je, že přístroj je relativně malý a už dnes jich existuje na světě příliš mnoho na to, aby někdo zpracoval jejich přehled a vytvořil soupis lidí, kteří s nimi pracují.

Jistě by byla užitečná také elektronická kontrola veškerého obchodování s kity a s přístroji použitelnými v syntetické biologii a dohled nad tím, aby se pracovalo pouze s buňkami, které jsou naprogramovány na sebedestrukci mimo laboratoř. Mělo by se také provádět přísné testování toho, co by se stalo, kdyby organismus z laboratoře unikl. Ale v tuto chvíli jsou tato opatření spíše zbožným přáním.

Transčlověk neboli H+

Jednou budeme možná moci vytvořit i "umělého člověka" a obavy z frankensteinovských hororů se stanou aktuálními. Vznikne Homo evolutis, posthuman, transhuman, parahuman, H+ nebo jaké další názvy lze vymyslet.

Francis Fukuyama se obává, že "první obětí transhumanismu bude rovnost". Panují obavy z toho, že translidé disponující lepším zdravím, krásnější postavou, bystřejší myslí a delším životem budou pro sebe žádat proporcionálně silnější práva než ostatní. Vznikne novodobá aristokracie, či dokonce dva druhy lidí.

Obavy ze vzniku "syntetických lidí" jsou ještě přece jen výrazně předčasné, nicméně už dnes je třeba diskutovat o rizicích spojených s různými genetickými vylepšeními. Už kolem olympijských her v Turíně v roce 2006 se vážně hovořilo o možnosti genetického dopingu. Vážná a hluboká reflexe této problematiky je jistě na místě. Teoreticky se uvažuje i o vzniku tzv. W-geniky (zkratka z "double u" neboli you-eu-genics; eugenika sebe samého), spočívající v individuální kontrole nad geny vlastního těla.

Různí přirozeně vzniklí lidští mutanti mezi námi žijí odjakživa. Mutantem je ostatně každý z nás. V genomu každého jedince se objevují mutace, které vznikly až v rodičovských pohlavních buňkách, nebo během vývoje organismu a jejich kombinace je pro každého člověka jedinečná.

Řada přirozených mutací způsobuje nemoci, ale vzácně mohou přinášet i výhody. Vzácní dvojití mutanti v genu pro myostatin (MSTN) mají výraznější svaly a nižší množství tělesného tuku. Mutanti pro gen LRP5 mají mimořádně silné kosti. Mutanti v genu PCSK9 mají o 88 % nižší riziko koronárních onemocnění a dvojití mutanti v genu CCR5 jsou HIV resistentní. Popsány jsou i stavy jako hyperthymesie, což je schopnost pamatovat si události ze života s mimořádně podrobnými detaily.

Bio-hacking a bio-pranking

Amatérští biologové mohou testovat svou zdatnost a praktické limity "udělej si sám" biologie na pokusech vytvořit vysoce funkční a potenciálně nebezpečný mikroorganismus. Jako se počítačoví hackeři snaží vytvořit počítačové viry, které by obelstily antivirový program uživatele, mohou se podobní bio-hackeři pokoušet vytvořit reálný virus, který bude schopen obejít imunitní obranu napadeného. Ať už s přímým úmyslem škodit, nebo z pouhé zvědavosti kombinované s nedoceněním možných důsledků.

Motivací může být i zdánlivě neškodný humor. Do této kategorie spadá takzvaný bio-pranking (bio-šprýmování), třeba v podobě vypuštění geneticky modifikovaných bakterií do sousedova bazénu s úmyslem zbarvit vodu do zelena. I to může způsobit neplánované a nenapravitelné škody na blízké floře a fauně.

Náklady spojené s likvidací škod způsobovaných tvůrci počítačových virů a dalších druhů škodlivého softwaru se dnes celosvětově pohybují kolem 50 miliard dolarů ročně. Cena, kterou bychom platili za bio-hacking, je neodhadnutelně vysoká.

Snímek z elektronového mikroskopu zachycuje virus HIV. Zelené body jsou viry, které se "líhnou" z napadené imunitní buňky.

Nejistá budoucnost

Biologie se dnes, v roce 2014, přes všechny působivé úspěchy a nové postupy naštěstí ještě nenachází v té fázi, v níž by si amatérští biokutilové mohli vyrobit Ebolu v garáži. Ovšem jak je na trhu syntetické biologie více a více webových stránek, znalostí, nástrojů a technik, je i pro méně zdatné nadšence a "udělej si sám" biology stále snazší pracovat s genomy a možná jednou i vytvořit nové životaschopné systémy.

Pokud bude současný trend pokračovat, bude pro amatérského biologa časem možné vytvořit libovolný gen u sebe doma nebo v garáži a pověsit jej na víceúčelové šasi zakoupené od místního biotech prodejce. Co až budou jednou syntetizéry DNA v každé domácnosti?

Syntetická biologie se od nositelů Nobelových cen a prestižních univerzit přesouvá ke středoškolským studentům a amatérským biologům. Snahou iGEM a podobných aktivit je učinit bioinženýrství "snadným". Cílem je snížení náročnosti (de-skilling) biotechnologických procesů a domestikace biologie, což snadno může vést k nedozírným bezpečnostním následkům.

George Church a Ed Regis ve výše zmíněné knize Regenesis citují Marcuse Schmidta z Vídeňské univerzity. Podle něj si je v extrémním případě možno "představit svět, ve kterém prakticky kdokoli s průměrným IQ bude mít schopnost vytvořit nový organismus doma v garáži bez profesního kodexu, bez hlášení a vyplňování bezpečnostních protokolů a bez dostatečného výcviku v biobezpečnosti; což je dosti mrazivá myšlenka."

Už v roce 2007 několik autorů, mezi nimi Craig Venter a George Church, ve zprávě Synthetic Genomics: Options for Governance (PDF) označili poliovirus a virus slintavky a kulhavky za viry, které by bylo relativně snadné syntetizovat pro někoho, kdo má znalosti a zkušenosti ve virologii a molekulární biologii a kdo má vybavenou laboratoř, avšak nikoli pokročilé zkušenosti v oboru.

Navzdory těmto varováním je budoucím teroristům třeba říct, že proměna žijícího patogenního organismu do životaschopné biozbraně je zatím naštěstí stále navzdory lidovému přesvědčení velmi obtížný proces. Alespoň to tvrdí Geoff Baldwin v knize Synthetic Biology. A Primer z roku 2012. Jak dlouho to ještě bude platit?

Text byl převzat z webového vydání časopisu Vesmír na stránkách Vesmír.cz, jehož hlavním tématem byla syntetická biologie. Článek byl redakčně upraven a krácen.

Autor:
  • Nejčtenější

KVÍZ: Zapomenuté funkce domácí techniky, po kterých se už nikomu nestýská

v diskusi je 19 příspěvků

13. května 2024

Byly běžnou součástí životů vás, vašich rodičů nebo prarodičů. Většinu z nich dnes však nikdo...

Sověti neuměli zkonstruovat těžký tank. Pomohl jim až německý inženýr

v diskusi je 49 příspěvků

19. května 2024

Když je řeč o sovětských těžkých tancích, výčet zpravidla začíná pětivěžovým typem T-35. Jenže...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...}

Pět věcí, které byste s Windows měli dělat, ale možná neděláte, a naopak

v diskusi je 10 příspěvků

15. května 2024

Možná prakticky ihned po instalaci, při prvním spuštění nového PC nebo později deaktivujete některé...

Umělá inteligence od OpenAI má nový pohon. A rovnou ho dává zadarmo

v diskusi je 9 příspěvků

13. května 2024  20:34

Společnost OpenAI vůbec poprvé pořádala živé představení svých pokroků. Hlavní novinkou se stala...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...}

Panasonic překvapil, jeden opuštěný operační systém nahradily dva nové

v diskusi je 15 příspěvků

17. května 2024

Düsseldorf (Od zpravodaje Technet.cz) Když odhlédneme od kvality zobrazovacího panelu a obvodů zpracovávajících obraz, je operační systém...

Věci, které by ve Windows 11 měli ihned opravit

v diskusi je 20 příspěvků

20. května 2024

Windows 11 z uživatelského pohledu nastavuje zrcadlo budoucnosti. Nacházejí se v něm věci uživateli...

Beneš se Mussoliniho neštítil. Před 100 lety s ním vyjednal mezistátní smlouvu

v diskusi je 34 příspěvků

19. května 2024  10:30

V polovině května 1924 jednal československý ministr zahraničí Edvard Beneš v Římě s italským...

Sověti neuměli zkonstruovat těžký tank. Pomohl jim až německý inženýr

v diskusi je 49 příspěvků

19. května 2024

Když je řeč o sovětských těžkých tancích, výčet zpravidla začíná pětivěžovým typem T-35. Jenže...

Jak Muskova firma vyřešila problém prvního čipu v mozku člověka

v diskusi je 5 příspěvků

18. května 2024

Neuralink je jedna z firem Elona Muska, o které se mnoho mluví. V lednu totiž zavedli její...

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Bohužel nám to nevyšlo, oznámili manželé Pagáčovi rozchod po šesti letech

Herečka Patricie Pagáčová (35) a dramaturg Tibor Pagáč (32) se rozešli po pěti letech manželství. Žádost o rozvod zatím...

Zemřel Vlastimil Harapes. Baletní mistr Národního divadla i českých filmů

Ve věku 77 let zemřel tanečník a herec Vlastimil Harapes. Dlouhá léta byl sólistou baletu Národního divadla. Zahrál si...

Anální sex je výzva. Nejvíc tabu je však v Česku jiná praktika, říká průzkum

Erotické hračky nepředstavují podezřelou exotiku, v ložnicích jsou jako doma. Ostatně jako masturbace. I orální sex....

Svěrák se na mě nedíval jen jako na hezkou buchtu, říká Radka Pavlovčinová

Jan Svěrák ji vidí jako robotku. Radka Pavlovčinová v nové hře filmového a teď už i divadelního režiséra hraje umělou...

Plné divadlo i bazilika. Nad rakví Postlerové mluvila dcera, Töpfer i Šťastný

S herečkou Simonou Postlerovou se v prostorách Divadla na Vinohradech rozloučili kolegové i veřejnost. Nad rakví...