Inspektoři ČIŽP objevili při kontrole revitalizované skládky Kašpárkovice stovky tun neoprávněně navezené odpadu. | foto: Česká inspekce životního prostředí

Revitalizované území zaplnily stovky tun odpadu, pokutu dostala dcera ČEZ

  • 18
Téměř 600 tun neoprávněně navezeného odpadu, z toho část už „zabudovaného“ do terénních úprav, objevili ostravští inspektoři České inspekce životního prostředí (ČIŽP) při kontrole revitalizace území bývalého dolu Dukla – složiště Kašpárkovice. Společnost ČEZ Energetické produkty proto dostala pokutu 450 tisíc korun.

Na složiště Kašpárkovice, tedy bývalou skládku dolu Dukla, která leží v katastrálním území obcí Lazy u Orlové a Dolní Suchá na Karvinsku a kterou společnost ČEZ Energetické služby v současné době revitalizuje na místo připravené k dalšímu využití pro rozvoj regionu, vyrazili inspektoři ČIŽP loni v srpnu na základě podnětu, jenž dostali.

„V areálu bylo navezeno 567 tun plastů a kaučuku, dalších téměř 29 tun plastových odpadů bylo zabudováno do terénních úprav. Dále jsme zjistili návozy a využívání neupravených stavebních a demoličních odpadů při terénních úpravách. Jednalo se o směsi betonu a cihel s příměsí dřeva, pryže a kovu, aniž by byly upraveny do podoby recyklátu,“ popsal situaci ředitel oblastního inspektorátu ČIŽP v Ostravě Karel Kozubek. 

Podle jeho slov si firma ČEZ Energetické produkty najala na rekultivaci areálu společnost OVEX plus. „Ta umožnila jiné společnosti dočasně navézt stovky tun odpadu, ačkoliv schválený provozní řád žádný příjem a soustřeďování odpadu nepovoluje,“ přiblížil Kozubek.

Pokutu společnost bez námitek zaplatila

Inspektoři při stanovení výše pokuty zohlednili skutečnost, že v oblasti odpadového hospodářství společnost ČEZ Energetické produkty dlouhodobě podniká.

„Oprávněně lze tedy od takového subjektu očekávat či předpokládat velmi dobrou znalost příslušných předpisů a bezzávadnou aplikaci těchto norem v praxi. Tím, že obviněný nedodržoval platný provozní řád, došlo při provozování zařízení k ohrožení životního prostředí,“ objasnila mluvčí ČIŽP Radka Nastoupilová.

„Areál pro nás provozuje společnost OVEX Plus a právě z její strany došlo k porušení uvedených předpisů. Tím se v žádném případě nezříkáme zodpovědnosti, přiznáváme, že jsme měli provozovatele areálu lépe a důsledněji kontrolovat. Proto jsme pokutu bez odvolání uhradili a zároveň zajistili, aby se podobná situace nemohla opakovat,“ komentoval případ mluvčí ČEZ Vladislav Sobol s tím, že společnost OVEX plus své pochybení uznala. „Pokutu, kterou jsme zaplatili, nám následně uhradili,“ doplnil.

K nápravě došlo i v samotném areálu. „Už v době, kdy jsme tam byli na kontrole, se začal odvážet navezený odpad. Postupně pak došlo i k odstranění odpadu zabudovaného do terénních úprav,“ informoval Kozubek.