ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Město darovalo kraji pozemek na stanici záchranky, dostalo za to pokutu

  • 24
Mohelnická radnice dostala pokutu přibližně 140 tisíc za to, že převedla na Olomoucký kraj pozemek, jenž před lety získala bezúplatně od státu. Transakce totiž tehdy obsahovala podmínku, že město parcelu následujících 20 let nikomu nepřepustí. Loni ale radnice pozemek darovala kraji, aby zde mohla vzniknout stanice zdravotnické záchranné služby. A i když město sankci zaplatilo, považuje ji za nespravedlivou.

Mohelnice pozemek získala v roce 2009 od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) kvůli plánované dostavbě dálnice D35.

V roce 2008 byly do územního plánu zahrnuty plochy, které mají sloužit jako rezerva pro projektanta budoucí rychlostní trasy.

„Nyní je hotová projektová dokumentace pro územní řízení, ze které je naprosto jasné, že je možné území zmenšit a zmenšené území je plně dostačující pro provoz budoucí dálnice D35,“ tvrdí mohelnický starosta Pavel Kuba. „Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) jako investor dostavby dálnice s tím ale bohužel nesouhlasí,“ uznává obratem starosta.

Stanovisko ŘSD to v písemném vyjádření městu totiž říká jasně. „Se změnou funkčního využití území kvůli ochraně stávající trasy dálnice D35 a dostavbě navazujícího úseku nesouhlasíme, protože by mohlo dojít ke kolizi projektů,“ vysvětluje v dopise Josef Šejnoha z ŘSD.

Podle něj v aktuálním stadiu přípravy stavby D35 nelze zcela vyloučit zásah do území, kde by měla stát stanice zdravotnické záchranné služby. Stanovisko ŘSD následně potvrdilo také nadřízené ministerstvo dopravy.

Mohelnice se pokoušela ŘSD přesvědčit, že pozemky kvůli výstavbě dálnice nutně nepotřebuje a naopak mohou být užitečné pro vybudování výjezdové stanice záchranky, avšak neuspělo. Přesto loni pozemek převedlo na Olomoucký kraj.

Starosta pokuty nelituje, jenže možná bude zbytečná

Zároveň tím Mohelnice porušila i podmínku z doby, kdy parcelu od státu sama získala. Podle ní nesmělo město pozemek předat třetí straně až do roku 2029.

„Převodem pozemku na třetí osobu došlo k prokazatelnému porušení podmínek smlouvy. Smluvní podmínky byly porušeny tím, že část pozemků, které byly převedeny bezúplatně na město Mohelnice, byly převedeny do vlastnictví Olomouckého kraje před vypršením dvacetiletého omezení pro převod těchto pozemků na třetí osobu,“ uvedla ředitelka odboru právních služeb ÚZSVM Lenka Richterová. Úřad poté radnici vyměřil pokutu necelých 140 tisíc korun.

Město už sankci zaplatilo, přestože ji starosta Kuba považuje za nespravedlivou. Zároveň ale připouští, že radnice převodem pozemku skutečně předpisy porušila.

„Bylo to však ve veřejném zájmu. Pozemek nebude využit pro komerční či jiné výdělečné účely. Stavbou výjezdové stanice zdravotnické záchranné služby by došlo k lepšímu zabezpečení zdraví občanů z Mohelnice a okolí,“ argumentuje s tím, že Mohelnice k bezúplatně převedeným pozemkům přistupovala vždy výhradně ve veřejném zájmu.

Samotné pokuty starosta nelituje. „Kvůli tak užitečné akci, jako je stavba nové stanice záchranné služby, by to nebyly vyhozené peníze,“ prohlásil.

Háček je v tom, že klíčovou podmínkou stále je, aby ŘSD parcelu ze svých plánů „uvolnilo“. Což zatím nevypadá příliš pravděpodobně.

„Pokud se nepodaří dosáhnout v dohledném čase změny, pak ten pozemek bude kraji k ničemu a námi zaplacená pokuta ztratí účel,“ připouští starosta.