Premium

Získejte všechny články
jen za 89 Kč/měsíc

Inherent Evil: The Haunted Hotel

  11:37aktualizováno  11. ledna 2001 12:00
Vyčerpávající popis bloudění po strašidelném hotelu ve hře Inherent Evil: The Haunted Hotel, v níž mimo jiné zjistíte, jak nějak byste mohli trávit čas ve svém posmrtném životě.
Tak takhle nějak si představuji místo, ve kterém strávím svůj posmrtný život... PEKLO!
Vyčerpávající popis bloudění po strašidelném hotelu

Dříve než se pustím do samotného návodu, dovolím si vás upozornit na jednu nepříjemnou záležitost. Vždy po ukončení jedné z osmi částí hry budete nemilosrdně vykopnuti zpět do Windows. Nemějte strach - žádná chyba nenastala, hra už je prostě takto naprogramována. Musíte ji tedy znova spustit, kliknout na LOAD a pak na tu část hry, která následuje po té, co jste právě dokončili. Při přechodu z první části do druhé po vás bude hra chtít dokonce i heslo - tady je: "GILWIEMINECKKINPECFAU8". To je, stejně jako patch pro hru, umístěno na oficiální internetové adrese www.inherentevil.com.

Část 1: Zápisník:

 • Ve vstupní hotelové hale jděte k pultu s počítačem.
 • Prozkoumejte počítač - dostanete se tak do uličky za pultem.
 • Prozkoumejte trezor pod počítačem, otevřete spodní šuplík nalevo od trezoru a seberte z něj baterku.
 • Jděte k výtahu, přivolejte jej (stisknutím tlačítka), uvnitř prozkoumejte panel u dveří a vyjeďte do prvního patra.
 • Jděte doprava a na pravé stěně chodby prozkoumejte prázdné místo, kde dříve visel obraz.
 • Jděte dál až na konec chodby a pokuste se otevřít dveře č. 105 zapečetěné policejní páskou.
 • Vraťte se výtahem zpět do přízemí a opět jděte do uličky za pultem s počítačem.
 • Prozkoumejte skříňku nalevo od trezoru, otevřete ji a seberte z ní obraz.
 • Vraťte se do prvního patra, kde sebraný obraz pověste na prázdné místo na stěně.
 • Vraťte se do přízemí a po schodech vyjděte až na terasu nad halou.
 • Přistupte k velkým starodávným hodinám (uprostřed terasy).
 • Prozkoumejte obraz nalevo od hodin, obraz odsuňte, prozkoumejte ovládací panel za obrazem a stiskněte tlačítko se šipkou dolů - z lustru spadne na podlahu klíč.
 • Sejděte dolů z terasy, jděte k výtahu a otočte se směrem do haly.
 • Prozkoumejte levou nohu gauče stojícího naproti vám a seberte klíček.
 • Vyjeďte do prvního patra, jděte ke dveřím s policejní pečetí a odemkněte zámek klíčem.
 • Vejděte do pokoje, uvnitř prozkoumejte postel, seberte z ní diář a pročtěte si jej.
 • Otočte se směrem ke dveřím - bude následovat malá meziscéna.
 • Prozkoumejte stůl nalevo od dveří, otevřete prostřední šuplík, prozkoumejte tlačítko na pravé straně šuplíku, stiskněte jej a nakonec seberte odkrytý klíček.
 • Nyní si ještě v místnosti můžete prohlédnout balón na dětské posteli, šachovnici, krev na stěně, krb, televizi (a hračku na ní), koupelnu, telefon a různé poznámky pověšené na nástěnce nad telefonem.
 • Vraťte se do přízemí a jděte do chodby napravo od pultu s počítačem.
 • Jděte až na konec chodby, otočte se doleva a jděte ke dveřím.
 • Otevřete dveře klíčkem a vejděte do skladiště.
 • Jděte rovně a doleva - narazíte na svého otce, čímž ukončíte první část hry.

  Část 2: Pokoj 211:

 • Hovořte se svým otcem podle libosti dokud nezmizí.
 • Otočte se doprava a jděte šikmo doleva, pak rovně až ke skříním s elektrickým rozvodem.
 • Prozkoumejte pootevřenou skříňku a pak porušený drát, ale nedotýkejte se ho!
 • Projděte zpět průchodem ve stěně, zahněte doprava a jděte až do zadní části skladiště (pod schody, kterými jste do skladu vešli).
 • Otevřete šedou skříň a seberte z ní rybářský prut.
 • Nyní je na čase prozkoumat skladiště, konkrétně tedy některé papírové krabice (celkem 4). V nich naleznete několikero informací (ústřižky z novin, knihy, papírky). Důležité ale jsou dva předměty - dřevěná drátěná klícka a gumové rukavice. Oboje seberte.
 • Jděte ke skříním s elektrickým rozvodem a pomocí gumových rukavic opravte porušený drát.
 • Po schůdcích se vraťte do vstupní hotelové haly a výtahem vyjeďte do třetího patra.
 • Opusťte patro dveřmi s nápisem "EXIT", sejděte dolů po schodech (v pravé části obrazovky) a dveřmi vejděte do druhého patra.
 • Zahněte doprava, jděte až na konec chodby ke dveřím č. 211 a sáhněte na kliku.
 • Prozkoumejte lávu, pak se vraťte k výtahu, dveřmi "EXIT" vyjděte do třetího patra a výtahem sjeďte do přízemí.
 • Po vystoupení z výtahu seberte z pravého gauče list do diáře (a přečtěte si jej).
 • Známou cestou jděte zpět do skladiště až ke skříním s elektrickým rozvodem, pokračujte neustále rovně až k silným červeným trubkám.
 • Prozkoumejte krabice nalevo, pak další krabice a nakonec díru v podlaze.
 • Na hasící přístroj v díře použijte rybářský prut a pak přístroj seberte.
 • Vraťte se do haly hotelu a známou cestou přes třetí patro se dostaňte až k lávové stěně v patře druhém.
 • Na lávu použijte hasící přístroj, přistupte ke dveřím č. 211 a vejděte dovnitř.
 • Uvnitř pokoje prozkoumejte doklady položené na stolku nalevo od vchodu, dále prozkoumejte zápisník ležící na stolku u křesel.
 • Otevřete kufr položený na posteli, seberte z něj špičatý předmět (symbol) ležící na červené knize a knihu si potom pročtěte.
 • Nakonec odejděte z místnosti, čímž zdárně ukončíte druhou část hry.

  Část 3: Temnota:

 • Vyjděte po schodech (dveřmi "EXIT") do třetího patra a otočte se doleva.
 • Klikněte na kartičku s nápisem a pak sjeďte výtahem do přízemí.
 • Po vystoupení z výtahu se otočte doleva a jděte do jídelny (velké hnědé dveře).
 • Prozkoumejte stolek u pravé stěny a seberte z něj list z diáře.
 • Pokračujte dál kolem baru, kde si můžete dát malého panáka.
 • Vstupte mezi prostřené stoly a jděte ke stěně s obrazy podél stěny s okny.
 • Když se nyní otočíte doleva, kamera najede na blízký stolek s nápisem "Are You Afraid Of The Dark?". Klikněte na nápis a nyní jednejte takto:
 • Jakmile zhasnou světla, musíte se dostat k vypínači a světla zase rožnout. Jděte touto cestou: otočte se doprava a jděte rovně, šikmo doprava, šikmo doleva a šikmo doprava - až ke stolku. Zde prozkoumejte vypínač a stiskněte jej.
 • Seberte klíček k pokoji č. 302 zavěšený na balónku.
 • Vyjděte z jídelny a výtahem vyjeďte do třetího patra.
 • Zahněte doprava, přistupte ke dveřím č. 302 a odemkněte zámek klíčem.
 • Vejděte dovnitř, jděte rovně a pak doleva ke stolku nalevo od postele.
 • Otevřete spodní šuplík a seberte z něj klíč.
 • Výtahem se vraťte do přízemí, jděte k zadním dvířkám napravo (za rohem je vchod do skladiště) a projděte jimi do zahrady.
 • Jděte až do vzdáleného levého rohu zahrady.
 • Přibližte se co nejblíže k poklopu, odemkněte jej klíčem a zatáhněte kliku.
 • Vraťte se do hotelu, jděte ke dveřím do skladiště a nalevo od nich seberte dřevěnou desku.
 • Vraťte se k poklopu na zahradě a použijte desku na kliku u poklopu.
 • Slezte dolů k čerpadlu, prozkoumejte kohoutek a zatočte jím ve směru hodinových ručiček.
 • Nakonec sepněte spínač do polohy HIGH.

  Část 4: Bestie:

 • Rychle se otočte a seberte ocelovou tyč.
 • Použijte ocelovou tyč na poklop a vylezte ven.
 • Prozkoumejte vypuštěný rybníček a seberte ze dna druhou část symbolu.
 • Vraťte se do hotelu, vyjeďte výtahem do druhého patra (přes 3. patro) a vejděte do pokoje č. 211.
 • Otevřete a prozkoumejte přístěnek naproti koupelny a seberte z něj páčidlo.
 • Odejděte z pokoje a vyjděte po schodech až do čtvrtého patra.
 • Páčidlem otevřete výtahovou šachtu a pak použijte hadici ukrytou za velkou zelenou rostlinou.
 • Vlezte do šachty, prozkoumejte kovový plát - naleznete za ním šroubovák, který seberte.
 • Vylezte z šachty a sejděte po schodech do třetího patra.
 • Jděte do pokoje č. 302, prozkoumejte podlahu za nočním stolkem napravo od postele a seberte disketu.
 • Vyjděte z pokoje, výtahem sjeďte do přízemí a prozkoumejte počítač na pultu.
 • Vložte do počítače disketu, prohlédněte si 3D model a najíždějte kurzorem na ventilační šachty dokud se Kyle nezmíní o prvním poschodí.
 • Vyjeďte výtahem do prvního patra a jděte až na konec chodby nalevo.
 • Zahněte doprava a prozkoumejte větrací šachtu.
 • Na mřížku použijte šroubovák a vlezte do šachty - dostanete se do kuchyně.
 • Nyní jednejte velmi rychle: seberte sekací prkno z pultu napravo.
 • Použijte prkno na každý nůž co po vás bestie hodí.
 • Otočte se a prozkoumejte prostor pod dřezem - v šuplících naleznete další stránku z diáře. Seberte ji a přečtěte si ji.
 • Z dalšího šuplíku seberte klíč.
 • Odejděte z kuchyně a vejděte do tančírny (naproti jídelny)...

  Část 5: Roztrhnutý (???):

 • V tančírně zahněte doleva a jděte na jeviště za oponou.
 • Jděte k padacím dveřím v podlaze, otevřete je a uvnitř seberte z šuplíku hřeben a klíč k pokoji č. 308.
 • Prozkoumejte horní levou přihrádku v přístěnku a seberte z ní budík.
 • Vylezte zpět na jeviště, otočte se a prozkoumejte levou dolní část černé opony.
 • Na oponu použijte budík, otočte se a utečte pryč (následuje video-sekvence).
 • Objevíte se na balkóně - klikněte na lustr.
 • Jakmile bestie zhyne, seberte další část symbolu.
 • Odejděte dveřmi do vstupní haly a výtahem vyjeďte do třetího patra.
 • Jděte ke dveřím č. 308, na zámek použijte klíč a vejděte dovnitř.
 • Jděte rovně ke koupelně, otočte se doleva a prozkoumejte vzkaz.
 • Prozkoumejte stolek, otevřete šuplík a seberte další stránku z diáře.
 • Pod stolem se povaluje klíč k pokoji 310 - seberte jej.
 • Odejděte z pokoje a jděte ke dveřím č. 310, klíčkem je odemkněte a vejděte dovnitř.
 • Blíže prozkoumejte rádio a zjistíte, že jsou na něm naladěné frekvence 104 FM a 100 AM.
 • Vejděte do koupelny a prozkoumejte zrcadlo: uvidíte šipky, které ukazují do těchto směrů: doprava, doleva, doleva, doprava, doleva, doprava, doleva.
 • POZOR! Protože jste šipky viděli v ZRCADLE, je jejich směr OPAČNÝ! (tedy: doleva, doprava, doprava, doleva, doprava, doleva, doprava).
 • Odejděte z pokoje a jděte směrem k výtahu (následuje video-sekvence).
 • Vraťte se výtahem do haly, vejděte do tančírny a zamiřte za oponu k padacím dveřím.
 • Otevře padací dveře a uvnitř prozkoumejte zrcadlo.
 • Seberte z podstavce nůž (vidíte jej v zrcadle).
 • Na dalším podstavci je zařízení se třemi otvory a barevnými světly - tyto světla si dobře zapamatujte.
 • Nyní vložte nůž postupně do všech tří otvorů, a to v tomto pořadí (podle barevných světel): nejdříve do otvoru s červeným, modrým a červeným světlem, potom do otvoru s červeným, červeným a modrým světlem a nakonec do otvoru s modrým, červeným a červeným světlem.
 • Seberte další část symbolu.
 • Známou cestou se vraťte do třetího patra, respektive do pokoje č. 301.
 • Po zatmění jděte ve směrech známých ze zrcadla (doleva, doprava, doprava, doleva, doprava, doleva, doprava).
 • Odejděte z pokoje, čímž ukončíte pátou část hry.

  Část 6: Bludiště:

 • Projděte prostředními fialovými dveřmi a uvidíte vznášející se televize - ty vám budou pomocí čtyř barev radit, kterými dveřmi máte projít dál.
 • Odklikněte obrazovku a jděte dopředu, doprava, dopředu a doleva.
 • Otevřete první červené dveře a jděte doprava, dopředu, doprava, dopředu, dopředu, dopředu, doprava, dopředu, dopředu, doprava, dopředu, dopředu, doprava, dopředu a doleva.
 • Otevřete bíle dveře, zahněte doprava a otevřete hnědé dveře.
 • Jděte doleva, dopředu, doleva a otevřete fialové dveře - opět uvidíte vznášející se televize.
 • Odklikněte hlášku, že na vás čeká vaše matka, a jděte doprava, dopředu, doleva, dopředu, doleva a dopředu.
 • Otevřete žluté dveře a jděte dopředu, dopředu, dopředu, doleva, dopředu, doprava a dopředu.
 • Otevřete další žluté dveře a jděte doleva, dopředu, dopředu, dopředu, doprava, dopředu, dopředu, doprava, dopředu, doleva, dopředu.
 • Otevřete hnědé dveře, otočte se a otevřete fialové dveře.
 • Jděte Dopředu, doprava, dopředu, doleva, dopředu, dopředu a dopředu.
 • Otevřete modré dveře, otočte se a otevřete bílé dveře.
 • Pomluvte si s matkou a seberte návnadu.
 • Otočte se a vejděte do červených dveří - opět uvidíte vznášející se televize.
 • Jděte dopředu, doleva, dopředu, dopředu, doleva, dopředu, dopředu, doleva, dopředu, dopředu, dopředu, doleva a dopředu.
 • Otevřete oranžové dveře a jděte doprava, doprava, dopředu, dopředu, dopředu, dopředu, doleva, dopředu, doprava, dopředu a dopředu.
 • Otevřete červené dveře a jděte dopředu, doprava, dopředu, dopředu, doleva, dopředu a dopředu.
 • Otevřete žluté dveře a jděte doleva, dopředu, dopředu, dopředu, doleva, dopředu, dopředu, doleva, dopředu, doleva a dopředu.
 • Otevřete bílé dveře a jděte dopředu, dopředu, doprava, dopředu a doleva.
 • Otevřete modré dveře, zahněte doprava a otevřete zelené dveře.
 • Jděte dopředu, dopředu, dopředu, dopředu, dopředu a doleva.
 • Otevřete růžové dveře - měli byste vidět televizi s obrázkem rohatých červených dveří.
 • Jděte doprava, dopředu, dopředu, dopředu, dopředu, doleva, dopředu, doprava, dopředu a dopředu.
 • Otevřete červené dveře a jděte dopředu, dopředu, doprava, dopředu, doleva, dopředu, dopředu, doprava, dopředu a dopředu.
 • Projděte rohatými červenými dveřmi - objevíte se venku před hotelem.
 • Vejděte dovnitř dveřmi označenými nápisem "ENTER".

  Část 7: Gerald:

 • Jděte do druhého patra (výtahem do 3. a pak po schodech dolů), zahněte doleva a vejděte do otevřené místnosti.
 • Jděte k oknu, prozkoumejte jej, otočte se a prozkoumejte krvavou šlápotu na podlaze.
 • Jděte do třetího patra, respektive do pokoje č. 310.
 • Uvnitř otevřete kabinet - naleznete v něm červenou skříňku s číselným kódem (kódem jsou frekvence z rádia v témže pokoji: 104 a 100).
 • Z otevřené skříňky seberte nářadí.
 • Sjeďte výtahem do přízemí, jděte do skladiště a v něm až k výtopnému zařízení (peci).
 • Použijte nářadí na pec, čímž zastavíte přívod plynu.
 • Prozkoumejte pec, otevřete ji, vlezte dovnitř a seberte francouzák.
 • Vraťte se do přízemí hotelu, jděte do kuchyně a použijte francouzák na potrubí pod dřezem - získáte klíč k pokoji č. 209.
 • Jděte do druhého patra ke dveřím č. 209 a odemkněte je klíčem.
 • Vejděte dovnitř a prozkoumejte modrou skříňku.
 • Po přečtení nápisu čekejte, dokud se všechno neuklidní. Potom ze skříňky seberte poslední list z diáře a poslední část symbolu.
 • Vyjděte z pokoje, čímž ukončíte prakticky poslední herní část hry.

  Část 8: Závěr:

 • Touto osmou částí hra končí a s ní i tento návod. Good-bye.

 • Autor:
  Témata: hračky, krb, nůž
  • Nejčtenější

  Generuje obrázky do hry pomocí AI, za 10 hodin práce vydělá 350 tisíc

  novinky 14. 4. 2024 16

  Tvůrci virtuálních kartiček Champions of Otherworldly Magic přiznávají, že vizuální podobu jejich...

  Je Fallout nejlepší videoherní seriál? Recenzenti mají jasno

  magazín 12. 4. 2024 94

  Sci-fi seriál natočený podle populární série her Fallout sbírá v zahraničí skvělá hodnocení. Vypadá...

  {NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

  {POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...}

  KVÍZ: Zavzpomínejte si na magická devadesátá léta ve hrách

  retro 11. 4. 2024 16

  Devadesátá léta patří v oblasti počítačových her mezi zlatou éru. V době rychlého rozmachu...

  Nezneužíváme děti, ale těm chudým dáváme možnost výdělku, tvrdí šéf Robloxu

  novinky 18. 4. 2024 7

  Ředitel společnosti Roblox Stefano Corazza se v nedávném rozhovoru pro magazín Eurogamer pustil na...

  {NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

  {POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...}

  Čeští Warhorse slibují brzké oznámení nové hry. Co by to tak asi mohlo být?

  novinky 11. 4. 2024 29

  Více než šest let od vydání nejvýznamnější české hry posledních let Kingdom Come: Deliverance...

  Nejlepší česká hra dekády se vrací. Kingdom Come 2 vyjde ještě letos

  novinky 18. 4. 2024 30

  Dlouhých šest let museli fanoušci ohromného českého hitu Kingdom Come: Deliverance čekat na...

  Nezneužíváme děti, ale těm chudým dáváme možnost výdělku, tvrdí šéf Robloxu

  novinky 18. 4. 2024 7

  Ředitel společnosti Roblox Stefano Corazza se v nedávném rozhovoru pro magazín Eurogamer pustil na...

  Digitální láska. Kdo jsou nejzajímavější videoherní milenci

  magazín 18. 4. 2024 0

  Premium Láska je prý něco, po čem touží spousta z nás. A očividně není řeč jen o reálných osobách, ale...

  Vrací se Rayman, ale zase ne tak, jak bychom si přáli

  novinky 17. 4. 2024 1

  Série Rayman patří k těm nejlepším hopsačkám vůbec, nový díl je ovšem v nedohlednu. Letos se chystá...

  Akční letáky
  Akční letáky

  Všechny akční letáky na jednom místě!

  Náhle zemřel zpěvák Maxim Turbulenc Daniel Vali, bylo mu 53 let

  Ve věku 53 let zemřel zpěvák skupiny Maxim Turbulenc Daniel Vali. Letos by se svou kapelou oslavil 30 let na scéně....

  Charlotte spí na Hlaváku mezi feťáky, dluží spoustě lidí, říká matka Štikové

  Charlotte Štiková (27) před rokem oznámila, že zhubla šedesát kilo. Na aktuálních fotkách, které sdílela na Instagramu...

  Vykrojené trikoty budí emoce. Olympijská kolekce Nike je prý sexistická

  Velkou kritiku vyvolala kolekce, kterou pro olympijský tým amerických atletek navrhla značka Nike. Pozornost vzbudily...

  Rohlík pro dítě, nákup do kočárku. Co v obchodě projde a kdy už hrozí právník?

  V obchodech platí pravidla, která občas zákazník nedodržuje. Někdy se navoní parfémem, aniž by použil tester, nebo...

  Ve StarDance zatančí Vondráčková, Paulová, hvězda Kukaček i mistryně světa

  Tuzemská verze celosvětově mimořádně úspěšné soutěže StarDance britské veřejnoprávní televizní společnosti BBC se už na...