Úterý 28. června 2022, svátek má Lubomír
  • schránka
  • Přihlásit Můj účet
  • Úterý 28. června 2022 Lubomír

Špatný projekt a neshody, říká šéf firmy, jež opustila stavbu Střeziny

  17:09
Ředitel stavební firmy Prima po roce mlčení promluvil o kontroverzní zakázce na stavbě Základní umělecké školy Střezina v Hradci Králové. Loni firma odešla od rozestavěného areálu. Zastupitelé v březnu zamítli smír s firmou.

Jednatel a ředitel hradecké stavební firmy Prima Jaroslav Javorský vysvětluje, proč firma opustila zakázku na stavbě základní umělecké školy Střeziny. | foto: Martin Veselý, MAFRA

Téměř rok mlčel. Jednatel a ředitel hradecké stavební firmy Prima Jaroslav Javorský ctil dohodu s bývalým primátorem Zdeňkem Finkem (HDK), že do vyřešení sporu města a Primy nebude přilévat olej do ohně.

Jenže noví zastupitelé měsíce vyjednávaný smír odmítli. Javorský vysvětluje, proč firma od zakázky utekla i proč jí trvalo téměř rok, než radnici předala staveniště.

„Udělali jsme všechno pro to, aby se zakázka dala dokončit. Navrhli jsme městu, jak to udělat. Město z našeho pohledu neudělalo nic, aby se pokusilo chyby v projektu napravit,“ říká Javorský.

Když zastupitelé v březnu odmítli dohodu o narovnání, pro byly pouze dva hlasy. Jak to na vás působí?
Já to beru jako naprosté nepochopení situace. Zčásti je to, myslím, dáno tím, že je zastupitelstvo nové, neprošlo celou kauzou a spadlo na něj jen řešení. Dovedu se vcítit do lidí, kteří rozhodují, ale nic o tom nevědí a najednou mají vydat 8,5 milionu korun bez informací nebo na základě špatných a nepravdivých, které na zastupitelstvu zazněly. Ta částka však prošla vývojem. My od března 2018 řešili, jestli odstoupíme, nebo ne. 18. ledna 2018 jsme převzali staveniště a v březnu jsme zjistili zásadní nedostatky v projektové i smluvní dokumentaci. Upozorňoval jsem na to při kontrolních dnech. Je velmi zvláštní, že některé věci nebyly vůbec zaprotokolovány. My jsme upozornili, že smlouva je chybná. Město nám poslalo k podpisu návrh, který nebyl identický s vysoutěženým textem. Bylo nám řečeno, že to jsou jen písařské chyby, ale mělo to velké důsledky. Měli jsme mít možnost upravovat dokumentaci, a najednou nám ji někdo sebral.

Fotogalerie

Město vám chtělo dát opravenou smlouvu, k tomu nedošlo?
Bylo to složitější. Když jsme na to upozornili, předložili nám první návrh dodatků, který chtěli mít do dvou dnů zpátky. Když ho zkontrolovali naši právní zástupci, zjistili, že to není v pořádku. Pak jsme navrhli dodatky my, ale ty neakceptovalo město. To nakonec navrhlo další dodatek, my jsme s jeho textem souhlasili, v květnu ho schválilo zastupitelstvo a zaúkolovalo pana Vedlicha (tehdejší náměstek primátora pro investice, pozn. red.), aby to s námi podepsal. On nám to nikdy nepředložil, já to urgoval, ale nestalo se. Pak jsme zjistili, že zastupitelstvo dodatek zase zrušilo.

Překvapilo vás, že se při hlasování o finančním vyrovnání zdrželi nebo byli proti i lidé, s nimiž jste předtím dohodu dojednával, jako pan Fink nebo nové vedení města?
To jsem nečekal. Je to pro mne velmi nepochopitelné. Druhá věc je způsob, jakým byla ta dohoda na zastupitelstvu prezentovaná. Jak ji prezentovali lidé, kteří věděli, proč se to řeší.

Vy jste neměl zájem tam vystoupit?
Zvažovali jsme, že bychom tam šli, ale pozváni jsme nebyli.

Když říkáte, že zastupitelé měli špatné informace, neměli jste jim rozeslat nějaký text, v němž byste své nároky obhájili?
Vzhledem k celkovému postupu jednání jsem myslel, že informovanost na radnici bude jiného ražení.

Hradec vypíše zakázku na přeprojektování

Ještě letos by měli stavaři dokončit rozestavěnou část areálu Základní umělecké školy Střezina v Hradci Králové. Radnice chce původní projekt za 160 milionů korun rozdělit a nyní realizovat jen část, kde se vloni začalo. Obnažené konstrukce by další zimu nemusely přečkat.

„Spojovací chodbu zabezpečí dřevěná konstrukce, upraví se projektové dokumentace a vypíše se výběrové řízení na dodavatele,“ potvrdil náměstek primátora pro investice Jiří Bláha (ODS).

Projektant by měl z původní dokumentace vyjmout rozestavěný objekt pro výtvarné obory, spojovací chodbu a také bývalé dílny v rohu areálu, kde jsou dnes učebny populární hudby. Úpravy nebude dělat původní projektant v reklamaci, jak žádali zastupitelé, ale radnice ho vybere v nové soutěži.

„Předpokládám, že koncem května bychom mohli mít vybraného projektanta,“ řekl Valentýn Avramov pověřený vedením investičního odboru města. Mělo by dojít k opravě chyb a k dílčím změnám, aby město mohlo použít stávající územní rozhodnutí a stavební povolení. Práce by mohly začít v létě.

Základní umělecká škola Střezina v Hradci Králové přežívá v provizoriu po bývalé škole Jih (21. 1. 2019).

Když jste loni v březnu upozornili, že podle dokumentace se projekt nedá realizovat, nabídli jste městu nějakou pomoc, třeba doprojektování?
Řešili jsme to už v únoru. Když jsme nabyli pocitu, že při kontrolních dnech se nejsme schopni dohodnout, zvolili jsme nejvyšší úroveň a šli rovnou za primátorem, který si pozval pana Vedlicha, paní tajemnici Bartušovou a vedoucího oddělení investic pana Avramova. Řešili jsme smlouvu i dokumentaci. Pan Vedlich nás přesvědčoval, že je to v naprostém pořádku, proto jsme zadali posudek auditorům z TÜV Nord, aby potvrdil nebo vyvrátil naše tvrzení. Nabídli jsme městu, že v termínu i ceně, které jsme vysoutěžili, projekt dostavíme, pokud nám ho město umožní upravit. Byla v něm spousta nesmyslů, spousta věcí naopak chyběla. Sám pan ředitel školy se divil, že některé věci v dokumentaci s nimi nikdo nekonzultoval. Že třeba místnosti, které před rokem rekonstruoval, se musí vybourat a udělat jinak. Garantovali jsme, že to umíme v termínu a v ceně zrealizovat a chtěli jsme svolení.

Dnes se ale hovoří o tom, že původní projekt by ve skutečnosti stál přes 200 milionů korun.
Pokud by se stavělo tak nesmyslně, jak to bylo v projektu. Tam byly naprosté nesmysly, třeba všechny dveře protipožární, navrženo bylo i daleko kvalitnější divadlo, než je Klicperovo.

Jak na vaši nabídku město reagovalo?
Měli jsme pocit, že má snahu se domluvit. Hledali jsme cestu, jak to udělat, aby to bylo v souladu se zákonem o veřejných zakázkách. Bohužel náš počáteční dobrý pocit se ztrácel. Najednou byl květen a stavba se nehnula. Už na první rozestavěné budově jsme zjistili, že je na ní lautr všechno úplně špatně – výměry, materiály, rozměry, u konstrukcí, které se měly dělat, se zjistilo, že se dělat nemusí. Zjistilo se, že tam je azbest, že se barák musí podřezávat, že jiné jsou vrstvy střechy. Když jsme si uvědomili, že toto by mohlo být v celé škole, bylo jasné, že se to nedá stihnout, protože bychom pořád jen projednávali změny. Navíc projektant nejevil žádnou snahu o spolupráci, aby chyby opravoval. Proto jsme šli za primátorem. V březnu a dubnu jsme měli dostat k zahájení prací další pavilony, ty nám město nepředalo vůbec. My přitom byli připraveni.

Proč jste na chyby přišli až měsíc od převzetí stavby. Nebylo to zřejmé už z dokumentace nebo prohlídky staveniště?
Projektant by měl být první, kdo má všechny informace, projde si stavbu, udělá sondy, projedná s uživatelem, měl dostat od města přesné zadání. Obávám se, že mnohé se vůbec nestalo a z toho pramení spousta chyb a nedostatků. Proč nevěděl o azbestu, který byl už ve starém projektu? Projektová dokumentace stála město s dodatky 1,8 milionu korun. Když jsme zpracovatele oslovili, aby nám chyby opravil, chtěl za to 3,8 milionu korun.

Očekávali jste, že se s městem dohodnete?
Snažili jsme se o to čtyři měsíce. Já na tu školu chodil, byla to pro mě i osobní záležitost, vrátit se a předělat ji. Bylo pro mě velké zklamání, že jsme se s městem nedokázali domluvit. Měli jsme pocit, že se s námi domluvit chce. Dodatky vznikly po dohodě s panem primátorem Finkem. On nás také požádal, abychom drželi informační klid a nevystupovali v médiích. V té době asi z obavy, že by to mohlo ovlivnit volby. My to dodrželi, byť do nás celou dobu pan náměstek Vedlich bušil ze všech stran. Dodnes nám to dělá velké problémy. Poslední kapkou bylo minulé zastupitelstvo. Těch nehorázností bylo dost, nezbývá nám než se bránit.

Prima vypověděla smlouvu těsně předtím, než o jejím zrušení rozhodovali zastupitelé. Proč jste to udělali?
Pochopili jsme, že veškerá naše jednání byla zbytečná, že od města je to jen hra o čas a nedodržují se dohody. My jsme se dohodli, jak to řešit. Pan primátor nás oslovil, abychom zaslali návrh dodatků před zastupitelstvem. O to větší šok pro nás byl, když jsme se od něj dozvěděli, co se má na zastupitelstvu projednávat, tedy odstoupení od smlouvy. S námi se projednávalo něco a do zastupitelstva šlo něco úplně jiného. Vypovězení smlouvy byla i reakce na způsob jednání města. Byla to pro nás facka.

Kdyby město smlouvu vypovědělo dřív, mělo by to pro vás jako firmu nějaké důsledky?
Určitě, oni uvedli, že odstupují, protože smlouva je neplatná. My si myslíme, že v žádném případě neplatná nebyla. Pak schválili, že kdyby se ukázalo, že neplatná nebyla, odstupují, protože nedodržujeme harmonogram. Zásadní ale je, že harmonogram stavby nebyl nikdy schválen. Měl být součástí dodatku, který s námi měl projednat pan Vedlich, ale on to dva měsíce neudělal a pak ho zastupitelstvo zrušilo.

Není to tak, že jste odstoupili narychlo jako první, abyste měli u případného soudu lepší pozici?
To musí zhodnotit právníci. My jsme odstoupili z důvodů, které jsou prokazatelné. Snažili jsme se na ně město upozorňovat tři čtyři měsíce. Chtěli jsme to řešit a napravit, udělali znalecký posudek, přivedli projektanta ochotného spolupracovat na nápravě a po městě jsme chtěli, jen aby nám to umožnili udělat. Dnes město dokumentaci reklamuje, takže důvody našeho odstoupení asi nebyly špatné.

Když jste v červnu odstoupili od smlouvy, proč jste nepředali staveniště?
Nešlo o to ho nepředat, což dokládá písemná korespondence. My jsme staveniště do týdne vyklidili a pak vyčíslili naše nároky. Na začátku srpna jsme městu předložili návrh na finanční vypořádání. Chtěli jsme se dohodnout na podpůrné konstrukci. Kdybychom ji odstranili, zřítí se to. Zůstal tam materiál asi za 900 tisíc korun. Od 1. srpna jsme čekali, kdy nám město odpoví a kdy si pořídí vlastní podpůrnou konstrukci, ale do dneška se to nestalo. Proto fyzicky nešlo staveniště opustit, protože tam pořád zůstával náš materiál.

Vy jste původně vyčíslili nároky na 16,5 milionu korun, z čeho se částka skládala?
Z materiálu, který zůstal na stavbě, z víceprací, které byly schváleny při kontrolních dnech, ale nemohli jsme je fakturovat, a byla tam i procentuální část ušlé marže, kdybychom zakázku dodělali.

Proč jste později vyrovnání snížili na 8,5 milionu?
To bylo součástí jednání. Diskutovalo se z obou stran, co je a není přijatelné. Protože jsme hradecká firma a chtěli jsme se dál s těmi lidmi potkávat a dál tu získávat práci, tak jsme šli na kompromis, který nám navrhlo města.

Jak reagujete na výroky z březnového zastupitelstva, že je nehorázné, aby firma nedokončila zakázku a chtěla celý zisk.
Nejsme ti, kdo plánoval nedokončit dílo. Udělali jsme všechno, aby se zakázka dala dokončit. Navrhli jsme městu jak to udělat, ale to neudělalo nic, aby se pokusilo chyby napravit. Kvůli chybám města nám nebylo umožněno získat svou marži, takže máme právo ji žádat. Abych to upřesnil, z těch osmi milionů je to zhruba půlka. Mimochodem, dostali jsme asi tři verze projektové dokumentace, ale ani jedna není v souladu se zákonem schválená stavebním úřadem. To vyvolává další pochybnosti.

Vysvětlete mi, když jste v minulosti nemohli předat staveniště, proč to šlo teď v březnu?
Když bylo jasné, že se nedohodneme, zbytek věcí jsme odvezli. Teď chystáme předžalobní výzvu, která bude v intencích původního návrhu.

Co říkáte reakci města, když jste předali staveniště?
Byla zvláštní. My jsme to za den vyklidili a poslali městu předávací protokol. Na ten nám odpověděli, že v něm jsou špatně jména, funkce a emaily. Řekli jsme jim, jak to máme vědět, když nás o změnách neinformovali. Opravili jsme to a zpět nám přišel protokol pouze naskenovaný. Když jsme chtěli mít podepsaný originál, řekli nám, ať si to oběháme sami.

Radnice chce nyní vypsat novou zakázku na rozestavěnou budovu, měla by o ni zájem Prima?
Nezříkáme se žádné práce, pokud bude správná dokumentace.

Práce na stavbě se zastavily v červnu 2018, škola učí ve starých učebnách:

25. ledna 2019

  • Nejčtenější

Jedno auto v poli, druhé ve stromě. Předjíždění v Jičíně skončilo tragédií

Řidič sportovního vozu Audi R8 zemřel při ranní nehodě v Jičíně. Podle prvotních informací se havárie stala při...

Odsouzený za vraždu překonal plot i zeď vězení ve Valdicích. Padly výstřely

V sobotu ráno se pokusil utéct z věznice Valdice jeden z vězňů. Podařilo se mu překonat oplocení a ohradní zeď, než ho...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...}

Pád stromu na auto se řeší jako usmrcení z nedbalosti, smrk prohlédnou znalci

V případu nedělního pádu smrku na projíždějící auto u Horní Malé Úpy v Krkonoších policisté zahájili úkony trestního...

Kapitán řeší Ameriku. Slavia mě v něčem zklamala, svěřil se Vlkanova

V sobotu Adam Vlkanova možná vyrazí s týmem Hradce Králové na turnaj do Benátek nad Jizerou, což pro loňského nováčka...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...}

Vosy se usadily v rozkroku sochy Havlíčka Borovského, zasáhli hasiči

Profesionální hasiči z Hořic na Jičínsku zlikvidovali vosí báň ze sochy Karla Havlíčka Borovského. Zásah vzbudil...

Nadané děti mají společné rysy. Rodiče to někdy nepoznají, říká expert Mensy

Premium Pouhá dvě promile populace – tedy jenom jeden člověk z pěti set – má IQ vyšší než 150. Zhruba každý padesátý má přes...

Cesta do Chorvatska 2022: Jak projet rozkopané Slovinsko a tankovat v Maďarsku

Premium Dobrá zpráva pro dovolenkáře mířící autem na Jadran. Cesta byla letos hladká, na nejrychlejší trase přes Vídeň, Graz...

Ekonomie hlouposti: počet hlupáků „v oběhu“ je vyšší, než si myslíte

Premium Hloupí lidé patří ekonomicky k nejnebezpečnějším. Za hloupé je třeba považovat ty, kteří škodí druhým i sobě samým. V...

  • Další z rubriky

Ústavní soud odmítl stížnost soudce Kučery kvůli obchvatu Jaroměře

Ústavní soud v Brně odmítl stížnost manželů Kučerových, kteří zpochybňovali stavební povolení na obchvat Jaroměře na...

Skladatele inspirovala tíživá paměť Broumovska. Dílo zahájí festival

Letní festival s neopakovatelnou atmosférou Za poklady Broumovska otevře svůj 17. ročník v sobotu 25. června. V...

Jsme trochu jiný zámek, říká pokračovatelka Janečkova rodu v Kvasinách

Soňa Klímová-Janečková, jejíž předci byli u zrodu značky Jawa či automobilky v Kvasinách, se třicet let stará o tamní...

Odsouzený za vraždu překonal plot i zeď vězení ve Valdicích. Padly výstřely

V sobotu ráno se pokusil utéct z věznice Valdice jeden z vězňů. Podařilo se mu překonat oplocení a ohradní zeď, než ho...

Advantage Consulting, s.r.o.
KOORDINÁTOR PRO LINIOVÉ STAVBY (od 35000 Kč + BONUSY)

Advantage Consulting, s.r.o.
Královéhradecký kraj
nabízený plat: 35 000 - 50 000 Kč

Aerolinky ruší tisíce prázdninových letů. Pilot vysvětluje proč

Tisíce zrušených letů, mnohahodinové fronty, vyčerpaný personál ostřelovaný výpověďmi. Současné letectví je v těžké...

Kladivo na ruské dělostřelectvo. HIMARS se zapojil do bojů

Americký dělostřelecký systém HIMARS, po kterém Ukrajina volá už několik týdnů, byl konečně dopraven k bojujícím...

Někde bědují nad benzinem, jinde už hladoví. Zdražování pociťují lidé všude

To, že je všechno dražší a že pravděpodobně bude ještě o něco hůř, se rozhodně netýká jen Česka. Britský deník The...

Tradiční hluboká orba vadí Bruselu. Čeští farmáři mohou přijít o peníze

Premium Jarní ječmen, který se používá v pivovarnictví a sladařství, ztratí kvalitu. Česká pole už nebudou jako dřív a farmáře...

Sex máme, říká Honza Dědek a jeho přítelkyně. Promluvili o svatbě i dětech

Moderátor a hudební publicista Honza Dědek (50) přizval k rozhovoru pro iDNES.cz i svou partnerku Terezu, se kterou se...