Kalkulačka pro výpočet výše nemocenské dávky

Spočítejte si v následujícím formuláři svou výši nemocenské dávky (stav platný od 1. 1. 2011). Výpočet se týka osob v zaměstnaneckém poměru. Výpočet je pouze orientační, ve skutečnosti započitatelný příjem nemusí přesně odpovídat hrubému příjmu, výsledek může ovlivnit i počet hodin pro výpočet hodinového výdělku (kalkulačka počítá se 175 hodinami měsíčně).

Započitatelný příjem:
Celkový příjem podléhající odvodu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti zúčtovaný v rozhodném období (zpravidla průměr za 12 kalendářních měsíců bezprostředně předcházejících měsíci, ve němž došlo ke vzniku pracovní neschopnosti).
dní
dní

Pomocný výpočet pro prvních 21 dnů

Hodinový výdělek: 0 Kč
Redukční hranice
Celkem
do 144,38 Kč (započítává se 90 % z hodinového výdělku)
nad 144,38 Kč do 216,48 Kč (započítává se 60 % z hodinového výdělku)
nad 216,48 Kč do 432,95 Kč (započítává se 30 % z hodinového výdělku)
nad 432,95 Kč (nezohledňuje se)
Redukovaný hodinový výdělek:
Celková náhrada:

Pomocný výpočet pro zbytek nemoci

Denní základ: 0 Kč
Redukční hranice
Celkem
do 825 Kč (započítává se 90 % z denního základu)
nad 825 Kč do 1237 Kč (započítává se 60 % z denního základu)
nad 1237 Kč do 2474 Kč (započítává se 30 % z denního základu)
nad 2474 Kč (nezohledňuje se)
Redukovaný denní základ:

Pomocný výpočet nemocenské

Výše nemocenské dávky
Procentní sazba Počet dnů Celkem
od celkově 22. dne nemoci 60 % (z RDZ)

Výsledek

Druh náhrady mzdy
Počet dnů Celkem
Náhrada během prvních 21 dnů pracovní neschopnosti
Nemocenská za kalendářní dny přesahujících prvních 21 dní nemoci
Celková za dobu nemoci:

Finance.iDNES.cz radí

Víte, že pokud je vám cizí řidič způsobí škodu, může likvidaci pojistné události vyřídit vaše pojišťovna nikoli jeho?

Další rady k nezaplacení

Směnárenská kalkulačka