Co dělat, když nemůžete sehnat práci? Zkuste další studium či podnikat

aktualizováno 
Práce není. Jak z toho ven? Založte vlastní podnik, odjeďte na zkušenou do zahraničí, studujte nebo změňte profesi. Možností, jak dosáhnout úspěchu, je více, stačí jen najít tu správnou.
Ideální je začít podnikat hned po škole nebo ještě při studiu. Ilustrační snímek

Ideální je začít podnikat hned po škole nebo ještě při studiu. Ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Jednou z možností, jak najít uplatnění na českém trhu práce, je odjet na čas do zahraničí a po pár měsících se vrátit třeba s perfektní angličtinou.

Může se hodit

Najdete si novou práci na jobDNES.cz. Aktuálně přes 17 tisíc volných pracovních pozic.

Zaměstnavatelé si znalosti cizích jazyků velmi cení. Proč tedy nějaký z nich nevypilovat jako pokojská někde v hotelu nebo v rodině jako au-pair? A co třeba vyrazit jako dobrovolník do některé evropské země a pomáhat?

Hledejte práci přes agenturu

Pokud se rozhodnete odjet na zkušenou do zahraničí, můžete pracovní příležitosti hledat sami nebo přes personální agenturu. Ta za vás vyřídí některé náležitosti a navíc poradí, jak přesně postupovat. Seznam státem registrovaných agentur práce lze najít na portálu ministerstva práce a sociálních věcí.

Pozor: Ne se všemi mají lidé dobré zkušenosti. Vyplatí se vybranou agenturu trochu proklepnout na internetu.

V případě, že budete hledat sami, pomocníkem vám mohou být stránky EURES – portálu pracovní mobility. Najdete tam tisíce inzerátů volných míst po celé Evropě. Vyplatí se spojit s poradcem sítě EURES, kontakt na něj najdete na příslušném úřadu práce. Ten vás může odkázat na potenciálního zaměstnavatele a podat vám podrobné informace o životě a práci v zahraničí.

Na stránkách najdete také prezentace zaměstnavatelů, semináře zaměřené na zlepšení dovedností a veletrhy pracovních příležitostí. Podrobnosti o akcích na evropské úrovni můžete získat prostřednictvím sekce "Kalendář akcí".

Objevíte-li nějaké zajímavé nabídky na internetu v zemi, kam se chcete vypravit, kontaktujte už přímo budoucího zaměstnavatele – osobně, e-mailem, telefonem. Zašlete mu dokumenty v daném jazyce - motivační dopis, životopis.

Pokud vás pozvou na pohovor, snažte se zaměstnavatele přesvědčit o svých kvalitách. A když to vyjde, podepište pracovní smlouvu, v níž budou ošetřeny nejdůležitější body pracovního vztahu. V některých zemích je dokonce možné uzavřít pracovní smlouvu i ústně, ale odborníci to rozhodně nedoporučují.

Jeďte pomáhat

Zajímavou volbou, kterou personalisté doporučují, jsou dobrovolnické programy.

Zdokonalíte se v cizí řeči, ale navíc získáte i pracovní zkušenosti. Workcampy trvají většinou od pár týdnů po několik měsíců a často se jedná o manuální práce – typu opravy nebo naopak bourání různých objektů, rekonstrukce či práce na farmách.

Přes dobrovolnické projekty je možné se podívat po celém světě. Dobrovolníci mají zajištěné ubytování, stravování, někdy také malé kapesné a u některých projektů lze získat i příspěvek na cestovní výdaje. Jejich aktuální nabídku lze najít na stránkách www.ec.europa.eu nebo na webových stránkách těchto organizací: INEX-SDA, HESTIA (program Evropská dobrovolnická služba pro mladé do 30 let, pobyty na 2–12 měsíců), DUHA, AFS Mezikulturní programy, Česká katolická charita, YMCA, Tandem, Adra a Člověk v tísni.

Svou cestu do zahraničí nemusí absolvent ani student oznamovat České správě sociálního zabezpečení a nevzniká mu ani povinnost hradit pojistné a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti.

Každý rok se stále více rozevírají nůžky mezi tím, jací absolventi opouštějí školy a jaké jsou požadavky zaměstnavatelů. Proto může být řešením pro nezaměstnané mladé lidi rekvalifikace nebo nový projekt ministerstva práce a sociálních věcí, který má nabídnout stáže ve firmách (čtěte zde).

Absolventi, kteří se přihlásí na úřad práce s tím, že nemohou najít uplatnění, nezískají sice podporu v nezaměstnanosti, ale stát za ně bude platit sociální a zdravotní pojištění. Pouze ti absolventi, kteří už pracovali při škole, a to alespoň 12 měsíců v posledních dvou letech, mohou získat podporu v nezaměstnanosti – úřad jim ji může vypočítat z výdělku.

První dva měsíce dostanou 65 procent průměrného čistého měsíčního výdělku, další dva měsíce 50 procent a pátý měsíc pak 45 procent mzdy, maximálně však 13 761 korun.

Absolventi se mohou stejně jako ostatní nezaměstnaní přihlásit na rekvalifikaci. A jsou dvě možnosti. První vyberou úřednice podle aktuální potřeby v daném regionu, stát ji zaplatí, přidá na jízdné.

Rekvalifikaci si můžete i vybrat

Druhým modelem je zvolená rekvalifikace. Tu si zájemce najde sám u akreditované organizace. Když mu ji úřad práce odsouhlasí, dá mu na ni peníze. Ovšem uchazeč musí mít od zaměstnavatele příslib práce v případě, že kurz dokončí. Na každého má stát vyčleněno až padesát tisíc korun. Ale pozor, v tomto novém modelu nemá vzdělávající se člověk nárok na podporu v nezaměstnanosti ani na proplacení jízdného. Za uchazeče se platí jen pojištění.

Rekvalifikace musí být účelná. "To znamená, že pokud se budete chtít stát třeba kuchařem a v evidenci úřadu práce nebude dlouhodobě ani jedna poptávka po této profesi, může žádost zamítnout," vysvětluje tiskový mluvčí generálního úřadu práce Jiří Reichl.

Maximální limit 50 tisíc korun je stanoven na tři kalendářní roky od nástupu na první rekvalifikaci. Je tedy možné si naplánovat několik rekvalifikací najednou, aby dávaly komplexní vzdělání. Příklad: nezaměstnaný se rozhodne, že chce oceňovat majetek. Naplánuje si tak nejprve kurz úvodu do podnikání a pak nastoupí do kurzu oceňování majetku, případně si může doplnit vzdělání nějakou specializací.

V takovém případě mu úřad práce jistě "požehná". Musí ovšem kurzy úspěšně dokončit. Pokud z programu zběhne, zaplatí si náklady sám. Stejně tak, když odmítne nastoupit do zaměstnání, na které se nová kvalifikace hodí.

Informace o rekvalifikacích na www.portal.mpsv.cz a nabídky konkrétních rekvalifikací na www.eu-dat.cz.

Stáže ve firmě

Třetí možností, jak si změnit kvalifikaci, jsou takzvané stáže ve firmách. Projekt, financovaný z Evropského sociálního fondu, umožní čerstvým absolventům získat potřebnou praxi, po které zaměstnavatelé tolik volají.

Absolventi mohou po ukončení studia nastoupit na stáž do firem, které podnikají v jejich oboru, mohou si tak ověřit svoje znalosti a dovednosti v praxi a vylepšit svou pozici na trhu práce.

"Projekt je určen pro občany České republiky s trvalým pobytem mimo hlavní město Praha. Délka stáže bude měsíc nebo dva a bude ji možné absolvovat během šesti měsíců," vysvětluje mluvčí ministerstva práce a sociálních věcí Viktorie Plívová. Stáže je možné hledat a přihlašovat se do nich na webových stránkách www.stazevefirmach.cz.

Celkem podniká 15 procent všech zaměstnaných lidí a většina z nich na otázku, čeho si na své práci nejvíce cení, odpovídá, že je svým pánem, zcela svobodným v rozhodování a práci.

Podnikání se nebojí ani studenti. Mnozí odborníci říkají, že ideální je začít podnikat právě hned po škole nebo ještě při studiu. Mladí lidé mají spoustu nápadů a nemusí živit rodinu.

Jak začít s podnikáním?

Zahájení podnikání se nahlásí prostřednictvím jednotného registračního formuláře na živnostenském úřadu. Ten za vás informuje i další instituce - zdravotní pojišťovnu, okresní správu sociálního zabezpečení i finanční úřad. Ne vždy živnostenské oprávnění potřebujete, například u nezávislých profesí nebo u autorské činnosti (například spisovatelé, hudebníci, tlumočníci) stačí jen vyřízení daňového identifikačního čísla, takzvané DIČ.

Osoba samostatně výdělečně činná musí platit měsíční zálohy na pojištění - na sociální minimálně 1 836 korun, na zdravotní nejméně 1 697 korun. Přičemž povinnost vzniká u maturantů až po prázdninách, tedy v září, pokud nepracují. Vysokoškoláci nemusí platit pojištění v období státní závěrečné zkoušky a v následujícím měsíci.

Erasmus pro podnikatele

Stejně jako mají studenti vysokých škol možnost zúčastnit se výměnných pobytů v zahraničí v rámci programu Erasmus, mají i mladí podnikatelé možnost získat zkušenosti v zahraničí. Slouží k tomu program Erasmus pro podnikatele. Mladí lidé se setkávají a vyměňují si znalosti a nápady pro podnikání se zkušeným podnikatelem, u něhož žijí a s nímž spolupracují po dobu jednoho až šesti měsíců. Pobyt částečně financuje Evropská komise. 

Zdravotní a sociální pojištění se slevou

Pokud se do podnikání pustí ještě student mladší 26 let, je podle úředníků stále nezaopatřeným dítětem a jeho živnost je považována za vedlejší samostatnou výdělečnou činnost. Důchodové pojištění platí pouze, pokud je jeho daňový základ vyšší než částka 60 329 korun. To pak musí zaplatit sníženou měsíční částku 735 korun.

Stejně jako u sociálního pojištění má student podnikatel jisté úlevy i při platbě zdravotního pojištění. První rok nemusí platit nic, v dalších letech pak hradí zálohy vypočtené podle skutečně dosaženého příjmu. Student může nárokovat také paušální slevu na dani za rok 2012, to je 24 840 korun.

Pro absolventy středních škol, kteří nemohou najít práci, může být variantou další studium.

Jazykové kurzy

Ideální je například roční pomaturitní studium jazyků. Nabídek je spousta, je možné studovat od angličtiny, španělštiny, němčiny až po japonštinu. Učí se každý všední den většinou dopoledne, týdně 20 hodin. Účastníci, kteří plynule navážou na středoškolské studium, mají statut studenta, nemusí si tak platit sociální a zdravotní pojištění a rodiče mohou uplatnit slevu na dani.

Lze také pobírat přídavek na dítě, pokud tomu rodinná situace odpovídá. O statut lze ovšem v průběhu roku přijít tím, že student nesplní požadovanou docházku. Většinou se povolená absence na vyučování pohybuje mezi 20 a 30 procenty.

Pomaturitní studium jazyků se platí, většinou vyjde roční kurz na 24 tisíc korun.

Vyšší odborná škola

Další možností je prakticky zaměřené studium na vyšších odborných školách, kterých je u nás okolo 170 a nabízejí desítky oborů podobného zaměření jako soukromé VŠ.

Každoročně nabízejí místo zhruba 13 tisícům studentů, kteří úspěšně složili maturitu. Absolventi získají ucelenou kvalifikaci potřebnou pro úspěšné uplatnění v řídicích funkcích i na místech, která vyžadují samostatnou práci a rozhodování. Jde o tříleté studium, kde je minimální půlroční nepřetržitá praxe. Cena za semestr se platí u státních škol dva až pět tisíc, u soukromých zhruba 15 tisíc korun. Pokud student školu úspěšně dokončí, získá titul diplomovaný specialista (DiS.).

Nultý ročník

Z řady domácích i zahraničních výzkumů vyplývá, že uplatnění vysokoškolsky vzdělaných jedinců na trhu práce je mnohem vyšší než u středoškolsky vzdělaných lidí. V posledních několika letech, zvláště po celosvětové hospodářské krizi, převažuje ze strany zaměstnavatelů zájem o vysoce kvalifikovanou pracovní sílu. Mnohdy však není jednoduché se na vysokou školu dostat, zájemců je mnoho.

Proto lze doporučit studium nultých ročníků, absolventi mají třikrát vyšší úspěšnost u přijímacích zkoušek. Variantou jsou také placené první ročníky, což nabízí stále více fakult státních škol. Ceny jsou několik tisíc korun za semestr. Pokud první ročník dokončíte, navíc s dobrým průměrem známek - nejčastěji je uvedeno
1,5 až 2, jste automaticky přijati do druhého ročníku jako běžný neplatící student. Prokážete totiž svoje zapálení pro studium. Podrobnější informace o možnostech studia najdete na www.kampomaturitě.cz.

24. - 25. 5. proběhnou volby do Evropského parlamentu v České republice.
Celkem kandiduje 39 uskupení. S výběrem vám může pomoci volební kalkulačka.
Inventura hlasování zjistí, ke kterému současnému poslanci máte nejblíže.

Nejčtenější

Zkrátil zaměstnancům pracovní dobu. Osm hodin je přežitek, říká podnikatel

Martin Bláha

Některé firmy v Česku začaly zavádět kratší pracovní dobu. Jednou z nich je společnost Vašečočky.cz zaměstnávající 70...

Žebříček 10 nejlepších bankovních běžných účtů. Pořadí se mění

Ilustrační snímek

Banky dál vylepšují běžné účty a snaží se neztratit své klienty. Ve spolupráci s analytiky Scott & Rose a odborným...

Při správné strategii se dají na důchod naspořit statisíce i miliony

Ilustrační snímek

Spořit na penzi a nespoléhat se jen na státní důchod má smysl. Jen náklady na bydlení patří v současnosti k nejvíce...

Koupil si zájezd za čtyřicet tisíc, šéf mu nedal dovolenou. Co dělat?

Ilustrační fotografie

Ideální dovolená nezačíná volbou nejvhodnější destinace ani výběrem nejspolehlivější cestovní kanceláře. To...

Se svou Trinutkou uspěl v soutěži i u zákazníků, kteří máslo ochutnali

Radomír Novák ze společnosti Trinutka

Mohl projektovat přehrady či jiná vodní díla. Před několika lety, sám pro sebe, vyrobil oříškové máslo. A když chutnalo...

Další z rubriky

Berou svou firmu jako rodinu. Mají skvělé řemeslníky a nápady

René a Klára Novákovi

Když manželé Novákovi před dvaceti lety zakládali rodinný podnik, podařilo se jim dát dohromady kolektiv, který stárne...

Ze zaměstnanců se stávají lovci hlav. A firmy jim za to dobře platí

Ilustrační snímek

Pět, deset, třicet, padesát, a dokonce sto tisíc mohou zaměstnanci získat za člověka, kterého přivedou do podniku na...

Podnikal a tloustl. Drasticky shodil 33 kilo a změnil si tím život

Stanislav Petříček

Stanislav Petříček začal podnikat a přibývat na váze. Během roku vystřídal pět velikostí kalhot. Pak začal mít strach,...

Vysoké teploty nás trápí i na pracovišti. Co musí zajistit zaměstnavatel?

Vysoké teploty nás trápí i na pracovišti. Co musí zajistit zaměstnavatel?

Kurzy.cz Tento týden Česko potrápí tropická vedra, která se vyšplhají až na 35 stupňů. Firmy jsou povinny svým zaměstnancům zaji...

Najdete na iDNES.cz