I zaměstnanci si mohou snížit daně, stačí spořit či platit hypotéku

aktualizováno 
Jste zaměstnaní a nikdy jste se o své daně moc nestarali? Možná je to škoda. Daně si snížíte, pokud spoříte na stáří, platíte hypotéku či podporujete nemocné. Do 15. února je třeba odnést potvrzení o platbách do mzdové účtárny.
Jestli nestihnete doručit všechna potvrzení zaměstnavateli do 15. února, o peníze nepřijdete, jen si musíte podat daňové přiznání sami. Ilustrační snímek

Jestli nestihnete doručit všechna potvrzení zaměstnavateli do 15. února, o peníze nepřijdete, jen si musíte podat daňové přiznání sami. Ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Daňově podporované výdaje jsou ty, které vynakládáte na své bydlení, stáří, vzdělání či na dobročinné účely. Nestačí však říct: "Já si spořím na důchod, budu platit na daních méně". Je potřeba dodržet striktní podmínky, které jsou uvedeny v zákoně o dani z příjmů.

O zaplacené částky si nesnižujete přímo daně, ale takzvaný daňový základ, z něhož se daň vypočítává. Když si například odečítáte 12 tisíc korun za životní pojištění, tyto peníze nebudete danit. Ušetříte 15 procent (jednotná daň) z 12 tisíc, což je 1 800 korun.

Interaktivní formulář pro daň z příjmů najdete zde

ve formátu .xls pro Excel

Aby bylo možné částky odečíst, musíte donést do 15. února do mzdové účtárny svého zaměstnavatele potvrzení o provedených platbách. Potvrzení od banky, pojišťovny či penzijního fondu dostanete poštou. Protože se však neposílá doporučeně, může se zatoulat. Pokud vám ještě nepřišlo, zavolejte do své partnerské společnosti a vyžádejte si duplikát.

Odečíst si můžete dar organizaci, která je uvedena v daňovém zákoně (obce, kraje, školská či zdravotnická zařízení, charitativní organizace, ochrana zvířat...). Dar můžete věnovat i jednotlivci, pozor však, jen na zdravotní a rehabilitační pomůcky. Nelze daňově odečítat peníze, které byste někomu dali, protože je chudý. Odečíst také nejde dar pro konkrétní sportovce, i když sportovní organizace podporovat lze.

Může se hodit

Hledáte nové zaměstnání? Vybírejte z nabídek práce na JobDNES.cz.

Darovat můžete peníze, ale třeba i auto nebo nábytek do domova důchodců. Vyčíslit lze i hodnotu služeb provedených pro organizaci. V těchto případech je však třeba hodnotu movitých věcí či práce ocenit. Nemusíte přitom shánět a platit znalecký posudek, postačí dohoda mezi dárcem a obdarovaným. "Toto ustanovení by si však nikdo neměl vykládat tak, že si za vyřazený darovaný počítač sjedná cenu milion korun. Musí to být cena přiměřená v místě a čase," doplňuje daňová poradkyně Blanka Marková.

Kolik ušetříte: Finanční obnos, který věnujete na dobročinnost, musí být alespoň tisíc korun a daňovou úlevu získáte nejvýš na 10 procent svého daňového základu. Při darované tisícikoruně ušetříte 150 korun.

Speciální případ je dárcovství krve. Za každé bezplatné darování krve nebo krevních derivátů si můžete základ snížit o dva tisíce korun, což vám přinese čistý zisk 300 korun. Počet odběrů není omezen.

Co je potřeba doložit: Jako potvrzení o daru poslouží smlouva, případně doklad o darování krve z transfuzní stanice. Když jste věnovali peníze "jen tak", doložte výpis z účtu a třeba leták, z něhož jsou patrné účel daru a číslo účtu nadace. Když například v dobročinné aukci, jejíž výtěžek jde na podporu dětského domova, vydražíte obraz či uměleckou fotografii, dostanete od organizátora aukce potvrzení o platbě a jejím účelu.

Posíláte-li charitativní DMS, je třeba prokázat, na jaké číslo byly peníze poukázány. Existují telefonní čísla, která začínají 87777 a přidávají se za ně hesla, která jsou přiřazena různým projektům. Máte-li toto uvedeno na výpisu z telefonního účtu a celková výše daru je dvě procenta ze základu daně, minimálně však tisíc korun, pak lze DMS jako dar uznat.

Týká se pojistek, kde si spoříte na stáří, tedy když máte sjednané kapitálové nebo investiční životní pojištění nebo pojištění s jednorázovým pojistným. Zároveň musíte splnit podmínku dvou šedesátek – mít pojistnou smlouvu sjednanou do 60. roku věku a nezrušit ji dřív než za 60 měsíců.

Pokud máte pojistku "na dožití" (když se dožijete konce smlouvy, dostanete vyplacené peníze), musíte mít sjednanou určitou pojistnou částku. Ta musí být alespoň 40 000 korun (bude-li smlouva kratší než 15 let) nebo 70 000 korun (když bude smlouva delší než 15 let).

Pokud si v rámci této pojistky zároveň platíte třeba úraz či invaliditu, tyto peníze si z daní odečíst nemůžete. Odečitatelnou položkou je totiž jen čisté životní pojištění. Odečíst si nemůžete ani peníze, které vám třeba na životní pojištění přispívá zaměstnavatel. Ty totiž dostáváte nezdaněné.

Kolik ušetříte: Základ daně lze snížit až o 12 tisíc korun za rok, čistého tedy ušetříte až 1 800 korun. Částku vhodnou k odpočtu daní najdete na potvrzení od životní pojišťovny.

Co je potřeba doložit: Originál potvrzení od pojišťovny automaticky dostanete poštou.

Od daňového základu si můžete odečíst i úhrady za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání. Obor, o který si rozšiřujete své vzdělání, musí souviset s vaším povoláním či podnikáním. Například jazykový certifikát FCE obhájí dnes už téměř všichni, ale peníze za zkoušku ukončující kurz vaření švadleně neuznají. Zkoušku si musíte zaplatit sami, nesmí být hrazena zaměstnavatelem.

U podnikatelů náklady nesmějí být zahrnuty v účetnictví či daňové evidenci. Kdo odečítá výdaje paušálem, náklady na další vzdělání uplatnit může.

Kolik ušetříte: Odečíst si můžete maximálně 10 tisíc korun za rok, zdravotně postižení 13 tisíc a těžce zdravotně postižení až 15 tisíc korun ročně.

Co je potřeba doložit: Fakturu či originál potvrzení o zaplacení, nejlépe také osvědčení o vykonání zkoušky.

V penzijním fondu musíte spořit do 60 let a současně minimálně 60 měsíců. Od daňového základu lze odečíst až 12 tisíc korun. To však jen v tom případě, že fondu zaplatíte za rok 18 tisíc korun. Na prvních šest tisíc (500 korun měsíčně) dostáváte státní příspěvek, proto se do slevy nepočítají.

Zatímco u životního pojištění máte na potvrzení od pojišťovny částku na odpočet přímo uvedenou, u penzijního připojištění si ji musíte vypočítat sami. V dokumentu od fondu je uvedena pouze částka, kterou jste za rok na připojištění zaplatili.

Pokud jste dostali potvrzení od penzijního fondu a na něm našli částku nižší než šest tisíc korun (spoříte-li pravidelně 200 korun měsíčně, bude na potvrzení 2 400 korun), pro snížení daní vám neposlouží. Odečítáte až to, co převyšuje zaplacených šest tisíc korun, nejvíce však 12 tisíc korun za rok. Pokud vám do fondu přispívá zaměstnavatel, jeho příspěvky daňově uplatnit nemůžete.

Kolik ušetříte: Nejvýše 1 800 korun za rok.

Co je potřeba doložit: Originál potvrzení od penzijního fondu dostanete automaticky poštou.

Od daňového základu si odečte ten, kdo splácí hypotéku nebo úvěr ze stavebního spoření a platí úroky. Úvěrem musí řešit vlastní bytové potřeby, ne podnikatelský záměr. Odečíst můžete jen ty úroky, které jste v daném roce zaplatili.

Platí pro koupi nebo rekonstrukci bytu, rodinného či bytového domu. Ale například i pro splacení členského vkladu, vypořádání manželů při rozvodu a podobně. Jestli jste si za půjčené peníze pořídili chalupu, která je zkolaudovaná jako rekreační objekt, tak i když v ní trvale bydlíte, úroky uplatnit nemůžete. Pokud koupíte pozemek, musíte na něm do čtyř let začít stavět, jinak uplatněné úroky musíte takzvaně dodanit.

Pozor, odečítají se pouze úroky, ne celá splátka, kterou bance posíláte. Máte-li úvěrů více, můžete úroky sečíst. V případě spoluvlastníků odečítá úroky buď jeden z nich, nebo všichni rovným dílem. Jiný poměr není možný.

Kolik ušetříte: Celkově si lze odečíst nejvýše 300 tisíc korun za rok a domácnost, čistého tak ušetříte až 45 tisíc korun. Pokud jste spláceli úvěr jen část roku, nesmí odečítaná částka překročit 25 tisíc korun za každý měsíc placení úroků.

Co je potřeba doložit: Originál potvrzení od banky, které dostanete automaticky poštou, pokud ne, požádejte banku, ať vám dokument pošle znovu.

Kdo je v zaměstnání členem odborové organizace, může si snížit daňový základ o příspěvky zaplacené během roku.

Kolik ušetříte: Snížit lze až o 1,5 procenta zdanitelných příjmů ze závislé činnosti, nejvýše však o tři tisíce korun, úspora je 450 korun.

Co je potřeba doložit: Požádejte o potvrzení odborovou organizaci.

Když to do 15. února nestihnete

Jestliže dokumenty do účtárny nestihnete doručit a účetní vám nevyjdou vstříc, aby je přijali v pozdějším termínu, nemusíte o daňové úlevy přijít. Jen si prostě budete muset podat přiznání sami. K tomu budete potřebovat potvrzení o provedeném ročním vyúčtování příjmů a daňových záloh, které vám vystaví na požádání ve mzdové účtárně.

Daně můžete řešit, i když už to za vás udělali v práci. Můžete je požádat o potvrzení o provedeném ročním vyúčtování příjmů a daňových záloh. S tímto dokumentem pak podáte daňové přiznání sami a zaplacené pojistné, úroky a podobně si odečtete od daňového základu.

Pokud jste zapomněli v minulých letech některou položku uplatnit, podejte na finančním úřadě dodatečné daňové přiznání. Třeba díky dodatečnému doložení úroků z hypotéky můžete ušetřit tisíce.

24. - 25. 5. proběhnou volby do Evropského parlamentu v České republice.
Celkem kandiduje 39 uskupení. S výběrem vám může pomoci volební kalkulačka.
Inventura hlasování zjistí, ke kterému současnému poslanci máte nejblíže.

Nejčtenější

Ztratila občanku a nepřevzala si dopis. Přišla tím o dům za miliony

Ilustrační snímek

Dávno už neplatí, že nepřebíráním pošty se vyhneme nepříjemnostem. Naopak. Včasnou reakcí na úřední sdělení můžeme...

Mzdy rostou, někde raketově. Kdo dostal letos přidáno nejvíce

Ilustrační snímek

Lektorkám, jeřábníkům, manažerům hotelů a dalším profesím se od Nového roku zvedají platy o tisíce měsíčně. Zato...

Majetek musí nahlásit notáři sami dědicové. A také uvést jeho hodnotu

ilustrační snímek

Smrt blízkého člověka je asi nejtěžší záležitostí, kterou nám život přináší. Neméně těžké chvíle pak nastávají v...

Kvíz: Zvládli byste to, co vaše děti?

Soutěže se zúčastnilo více než sedmdesát tříd.

Jak jsou na tom s finanční gramotností, to si mohli školáci ověřit v celoevropské soutěži European Money Quiz. V našem...

Diplomacii opustil a začal podnikat, aby dostal od života, co chce

Jan Hebnar

Jan Hebnar říká, že lenost má v sobě každý. I on sám. Zvládl ale vystudovat tři vysoké školy, má státnici ze tří jazyků...

Další z rubriky

Rozlišujte pojištění domácnosti a nemovitosti. Vyplatí se to

Ilustrační snímek

Pojištění nemovitosti je v České republice běžný standard. Důvodem je i to, že mnoho z nich je koupeno na hypotéku, kde...

Čtyři tipy, jak se finančně zabezpečit pro případ následků mrtvice

Ilustrační snímek

Mozková cévní příhoda s sebou nenese jen zdravotní potíže, ale velmi často i potíže finanční, protože člověka vyřadí z...

Zapomněl, že má pojistku na dožití. Když se ozval, dostal 120 tisíc

Ilustrační snímek

Životní pojištění může zaniknout kvůli úmrtí pojištěného či osoby, která platí pojistné, nebo naopak dožitím se doby,...

Volby - Evropský parlament, výsledky voleb do evropského parlamentu 2019 v ČR

Volby - Evropský parlament, výsledky voleb do evropského parlamentu 2019 v ČR

Kurzy.cz V sobotu 25. 5. 2019 skončily volby do Evropského parlamentu v ČR, výsledky voleb však byly zveřejněny až v neděli 26. ...

Najdete na iDNES.cz