Jakub: v kauze KTP jsme udělali maximum

  0:01aktualizováno  0:01
KTP Quantum, obchodník s cennými papíry, kterému 30 tisíc lidí svěřilo přes dvě miliardy korun, zkrachoval. Mohl a měl tomu zabránit dozor Komise pro cenné papíry? Její šéf František Jakub si myslí, že nic nezanedbal.

Myslíte si, že KTP Quantum bylo letadlo?

Podívejte se, já jsem si přečetl analýzu časopisu Ekonom, který si pozval nezávislé finanční analytiky. Ti řekli, že KTP je na samé hranici ekonomické návratnosti. Neřekli, že je za hranou, neřekli, že to je letadlo. Řekli, že to má úskalí, ale za jistých podmínek produkt má ekonomickou návratnost.

 

Ale co si myslíte vy sám, bylo to letadlo, nebo ne?

To je ošklivý pojem.

 

Ale je každému zřejmé, co znamená...

Myslím si, že vůbec není podstatné, zda to bylo letadlo, nebo ne.

 

Jak to, že to není podstatné?

Vůbec to není podstatné pro řešení podstaty transakcí, které tam byly. Produkt byl nastaven tak, že se KTP zavázalo obstarávat na účet klientů nákup cenných papírů. Nestandardní bylo jen nabízení garantovaného výnosu. 

 

Ale ten garantovaný výnos byl právě tím největším lákadlem a firma jej neoprávněně nabízela už od svých začátků v roce 1996. Jak je možné, že to komise neřešila dřív?

A kdo vám řekl, že komise nic neudělala a nezasáhla?

 

Co jste tedy dělali? Poskytovat garantovaný výnos jste jim zakázali až loni v létě...

To jistě, ale také někdy probíhaly dohlídky na místě, v roce 2000 i 2001. V případě obchodníků s cennými papíry bylo prioritou komise přelicencování, to proběhlo v roce 1999. Mělo za úkol pročistit trh. Na základě přelicencování zhruba čtyři pětiny subjektů odešlo z trhu.

 

KTP prošlo. To se jeví z dnešního pohledu neuvěřitelné.

Proces přelicencování byl formální, administrativní proces technického charakteru. Nemohl při kapacitních možnostech, které máme, přinést více, tedy řešit jednotlivé problémy obchodníků, či kapitálového trhu.

 

To jste nezkoumali ani charakter produktu, které obchodníci nabízejí lidem?

Předmětem zkoumání byly doklady, které jsme dostali od firem. Bez nároku mít možnost zjistit, že některé dokumenty zamlčely. Nemohl být doprovázen inspekcemi. S pěti lidmi toho moc nenaděláte. Přelicencování odstranilo nejhrubší plevel. Bude následovat, a to minimálně ještě rok, další očista segmentu obchodníků. Až poté, zhruba v polovině roku 2000, jsme mohli zahájit dohlídky na místě. KTP byla v roce 2000 předmětem jedné dohlídky kvůli  rozšíření licence a pak byla zařazena hned i další kontrola na rok 2001. Byli jedni z prvních, na které jsme se soustředili, protože byli vyhodnoceni jako více rizikoví, než ostatní obchodníci.

 

Tehdy KTP licenci nedostalo, že?

Ne nedostalo povolení.

 

Mělo být na asset management?

Ano, na asset management. Právě předmětem dohlídky v roce 2000 mělo být přezkoumání předpokladů pro výkon této činnosti. A komise na základě dohlídky povolení neudělila.

 

Asi jste viděl smlouvu, kterou KTP uzavíralo s klienty. Z ní plyne, že produkt, který prodávalo je na hranici asset managementu, částečně bankovní činnosti a částečně obyčejné správy vkladu. To vám nepřišlo nepatřičné?

Podobnou činnost jako KTP tu vykonávalo mnoho jiných obchodníků. Problém je ten, že před rokem 2001 tady nebyl asset management upraven v zákoně vůbec. Obchodníci tento produkt konstruovali na základě klasické komisionářské smlouvy, klasické obstarávání nákupu CP na účet klienta. Na to měla spousta obchodníků včetně KTP povolení. To, že nebylo explicitně v zákoně upraven asset management, to byla chyba legislativy. Napravila se až v roce 2001, kdy už trh se rozvíjel 10 let.

 

Ve chvíli, kdy nedostala licenci v roce 2000, bylo v pořádku, že provozovala dál stejný produkt|? Kam jste produkt KTP vůbec řadili?

To škatulkování je velmi složité. Od července 2001platí novela o cenných papírech, která obchodníkům, jež vykonávali asset management ustanovila přechodné období , do té doby, než komise definitivně rozhodne, zda jejich licence bude o asset management rozšířena. Spousta obchodníků toho přechodného období samozřejmě využila. To, jesttli KTP vykonávala asset management, nebo obstaravatelskou činnost si myslím, že vůbec není rozhodující pro řešení situaci v KTP. To může být právní diskuse co to byla s ekonomickou podstatou to nemá nic společného.

 

Proč podle vás dopadlo KTP tak, jak dopadlo?

Ptejte se managementu. KTP špatně měřilo a řídilo svá rizika a likviditu, nemělo kontrolní mechanismy a fatálně porušovalo zákon o cenných papírech.

 

A nebylo pak příliš mírné, ze strany komise dát jim jen pokutu a příkaz k nápravě?

Je snadné diskutovat o tom s odstupem času.  To je vždy strašně jednoduché. My jsme vyhodnotili spoustu dokumentů na základě dohlídky, která byla v červnu 2001. Analyzovali jsme je a přijali opatření, která ze máme k dispozici. Naším cílem bylo uložit taková opatření, která by standardizovala chování tohoto obchodníka. Bohužel uvalit nucenou správu zatím u obchodníků nelze a na případu KTP by byla jistě aplikována.

 

Chtěli jste po nich zlikvidnění portfolia. Věřili jste, že za půl roku lze tak obrovské portfolio překlopit do obchodovatelných cenných papírů? Bylo to vůbec reálné? Spíš to vypadá, že jste oddálili krach z loňského léta na letošní únor...

Opatření k nápravě byla naprosto jasná a srozumitelná. 2,5 milionová pokuta. Upravit strukturu portfolia. Informovat klienty o tom, co mají na účtech. Zrušit garantovaný výnos a vyplácet smluvní pokuty výhradně z vlastních prostředků. Dali jsme dostatečně najevo, že tato firma má problém s porušováním zákona a byla za to potrestána. A že nějací klienti přibyli? Tak asi měli zvážit, jestli uloží peníze u firmy, která dostala pokutu za porušování zákona. Co mohla komise? Odejmout licenci? Čím by se změnil stav uvnitř KTP?

 

Přinejmenším už by se dále nemohl zhoršovat a nesvěřovali by mu peníze noví zákazníci...

A vy myslíte, že se zhoršil? Minimálně klienti mají akcie na hromadném zákaznickém účtu.

 

Jste si jistý, že mají?

Mají, jak na bankovních, tak u Střediska cenných papírů. Jiný problém je, zda je správce konkursní podstaty zahrne do konkursu. Jakmile jsme zjistili, že lidé nejsou transparentně informováni o tom, co přesně mají, zda peníze, cenné papíry, či jiná aktiva, zablokovali jsme veškerý majetek KTP, aby byl ochráněn.

 

Proč jste už loni nenakázali, aby KTP nepřibíralo nové klienty? Zachránili by jste třeba 2 až 3 tisíce vkladatelů.

Za prvé. Noví klienti vstupovali za předpokladu, že obchodník standardizuje svou činnost. Nabízel už produkt bez garantovaného výnosu. Za druhé. Bylo dostatečně dáno najevo, že tento obchodník porušoval zákony. Ano cítím dluh komise v jediném ve vzdělávání investorů.

 

Mluvil jste někdy s některým z klientů KTP?

Osobně?

 

Ano.

Osobně jsem se žádným nemluvil.

 

Oni viděli postup komise (pokutu a nápravná opatření)  jako uklidňující zprávu. Měli dojem, že když jste KTP nesebrali licenci, nejde o nic hrozného a peníze tam nechali. Co byste takovým klientům řekl?

Asi toto. Dříve, než uložíte někam peníze, podívejte se na desatero investora, které my máme na internetových stránkách od roku 1998. Pokud je náš loňský postup uklidnil, tak to musela být ta část klientů, která vůbec nepochopila, co se s jejich penězi děje. Nepochopili, že se pohybují na kapitálovém trhu a investují své peníze do cenných papírů a neukládají je v bance.

 

Věděla komise, že používají peníze, které ležely na stejném účtu jako prostředky klientů, na půjčky různým osobám, například svým šéfům i cizím lidem? Šlo o desítky milionů.

Jde o to, z jakých peněz to bylo. Nechme to na správci konkursní podstaty. Otázka je, zda používali peníze klientů, nebo své vlastní.

 

Ale když byly do loňska pomíchané?

Tak to je problém. Proto jsme nařídili to oddělit. KTP nemá oprávnění poskytovat půjčky z peněz zákazníků-

 

Existují už nyní dostatečné mechanismy na to, aby se případy podobné KTP objevily včas a nenechaly se dojít tak daleko?

Riziko, které souvisí s investováním na kapitálovém trhu existovalo, existuje a existovat bude. To si musí všichni uvědomit. Zatím stále nemáme perfektní legislativu. Připravuje se zákon o podnikání na kapitálovém trhu. Neexistují stále klíčové vyhlášky. Doufám, že se je podaří schválit a vydat do konce roku. Upraví jednání obchodníků ke klientům a vnitřní provoz obchodníka. Přinesou zpřísňující prvky. Regulace tak bude více odpovídat pravidlům v Evropě. Výrazné změny lze očekávat i v systému inspekční činnosti. Bude založen na měření rizikovosti subjektů na trhu. To bude trvat dva tři roky, než jej implementujeme.

 

Do jaké míry je podle vás majetek klientů uvnitř KTP znehodnocen?

Neřeknu vám žádné číslo.

 

Je znehodnocen?

Nechme pracovat správce konkursní podstaty, jedině on může říci, co tam je, jaká je reálná hodnota aktiv. Nechme garanční fond aby posoudil, zda nároky, které zřejmě klienti uplatní, jsou oprávněné, či nikoliv.

 

Nemyslíte si, že za tu dobu, co komise dohlížela na KTP, se majetek znehodnotil ještě více - půjčkami mezi jednotlivými členy skupiny?

Je otázka z jakých prostředků ty nejrůznější půjčky ve skupině šly. Pokud se ukáže, že to bylo z prostředků klientů, je to za hranou. 

 

Komise se několikrát vyjadřovala, zda klienti KTP budou mít možnost žádat náhradu z Garančního fondu. Nejdříve řekla, že ne, následně řekla, že někteří ano. Jaké je tedy vaše stanovisko?

Komise může mít svůj názor a nepochybně ho bude mít. Jednáme o něm. Ale pro klienty je klíčové stanovisko Garančního fondu.

 

Vidíte KTP jako skandál komise?

Jde prostě o krach obchodníka s cennými papíry, který má plus mínus 30 tisíc klientů a spravuje sumu peněz, která přesahuje dvě miliardy. Z toho hlediska je to věc nepříjemná, ale z hlediska stability sektoru jako celku ne až tolik významná. KTP nebyl členem burzy. 

 

Cítíte za ten případ osobní zodpovědnost?

Komise využila v kauze KTP všech svých zákonných pravomocí, které má.

 

Jaký podle vás bude mít dopad na stát?

Záleží na tom, jak se k tomu postaví Garanční fond.

 

Nebojíte se žalob, na stát, či přímo na komisi, za zanedbání dozoru?

Jsem přesvědčen, že klienti nemohou uspět s žalobami u soudu. Řada klientů tím, že chtějí žalovat někoho jiného, než samotné KTP, se snaží schovávat vlastní nezodpovědnost. Hodně klientů  KTP moc dobře věděla, co dělá se svými penězi. Jejich kalkul byl naprosto chladný. I když se stane něco s mými příspěvky, existuje garanční fond, který pokrývá veškerá rizika. A stát to zaplatí, když to zaplatil u kampeliček. Myslím, že by stát neměl krýt rizika plynoucí z investování peněz.

 

Jste si jistý, že kroky komise nejsou napadnutelné?

Udělali jsme maximum, co jsme udělat mohli a měli.

Co se stalo v kauze KTP Quantum a kdo za to může? Jsou problémy bleskem z čistého nebe, nebo bylo možné předvídat problémy již dávno v minulosti?
ČTĚTE TÉMA: KTP QUANTUM: SPOLEČNOST JE V KONKURZU

 

Autor:

24. - 25. 5. proběhnou volby do Evropského parlamentu v České republice.
Celkem kandiduje 39 uskupení. S výběrem vám může pomoci volební kalkulačka.
Inventura hlasování zjistí, ke kterému současnému poslanci máte nejblíže.

Nejčtenější

Je to triko 21. století a chceme, aby ho měl každý, říká podnikatel

Pavel Hrstka (zleva), Martin Burkoň a René Němeček z chrudimské firmy CityZen

Tři inženýři a tátové od rodin. Společně podnikat začali teprve vloni. Letos vyhráli celorepublikové kolo soutěže...

Kolegyně mají dovolenou a šéf mi nařídil přesčasy. Můžu odmítnout?

ilustrační snímek

Podle statistik počet přesčasových hodin sice klesá, avšak v létě a období dovolených se asi některým z nás nevyhnou....

KOMENTÁŘ: Podílové fondy letí nahoru a „roztřesené ruce“ pláčou

ilustrační snímek

Roztřesené ruce jsou investoři, kteří se při výkyvech trhů vzdají své strategie a vrací peníze zpět do krabice od bot....

Úrokové sazby hypoték dál klesají, a to díky akčním nabídkám bank

Ilustrační snímek

Hypotéky dál zlevňují, a to už pátý měsíc. Průměrná úroková sazba poklesla z únorových 2,99 procent na červnových 2,76...

Proč vypnout o dovolené a jak si umět odpočinout, radí psycholog

Ilustrační snímek

Kdo nedokáže o dovolené vypnout a relaxovat, koleduje si o potíže. Nejen že klesne pracovní produktivita, ale vzroste...

Další z rubriky

V klasických penzijních fondech lidé prodělají, upozorňuje analytik

Petr Borkovec

Podle Petra Borkovce, zakladatele finanční skupiny Partners, dojde letos k propadům na hypotečním trhu a naopak dalšímu...

Ceny hypoték prudce klesly, tlačí je dolů konkurence. Zájem roste

Ilustrační snímek

Jaro hypotékám svědčí. Hypoteční trh se odrazil ode dna a po slabých měsících nabírá opět druhý dech. Průměrná úroková...

Hypotéky už třetí měsíc zlevňují, vliv mají akční nabídky bank

Ilustrační snímek

Úrokové sazby hypoték dál padají směrem dolů, a to už třetí měsíc. Průměrná úroková sazba propadla z březnových 2,9...

Zdravotní sestra zveřejnila rozpis směn. To byste nechtěli dělat

Zdravotní sestra zveřejnila rozpis směn. To byste nechtěli dělat

Kurzy.cz Těžko uvěřitelnou pracovní dobu mají některé zdravotní sestry. Na sociálních sítích jedna z nich zveřejnila svůj rozpis...

Advantage Consulting, s.r.o.
SERVISNÍ TECHNIK AUTOMATICKÉ TECHNIKY

Advantage Consulting, s.r.o.
Středočeský kraj, Plzeňský kraj
nabízený plat: 30 000 - 35 000 Kč

Najdete na iDNES.cz