Nedoplatek za teplo může firma požadovat tři roky zpět

aktualizováno 
Firma, která zajišťuje výběr nájemného a úhrad za vodu a teplo, po dvou letech přišla na chybu a chce vám vyúčtovat dodatečně náklady na topení. Protože promlčecí doba pro uplatnění oprávněných nároků je ve zmíněném případu tříletá, může k opravě vyúčtování po dvou letech skutečně dojít.

Řádné vyúčtování za služby spojené s užíváním bytu má být předloženo do 4 měsíců

Vlastním chatu na soukromém pozemku, kde nejsem hlášen k trvalému pobytu. Pozemek je v katastru obce vzdálené 2 km. Zdejší obecní úřad požaduje roční úhradu za svoz odpadu. Domnívám se, že je to neoprávněný požadavek, neboť žádné odpadky nikde neodhazuji.

Placení za odvoz komunálního odpadu z chat musí být prováděno podle obecně závazné vyhlášky vydané obecním zastupitelstvem. Má formu poplatku a nikoli příspěvku na náklady obce. Poplatek je vyměřován obcí vlastníkovi nemovitostí a s místem trvalého pobytu to nijak nesouvisí.

Máme snížený nájem, protože jsme před lety na vlastní náklady zrenovovali byt, který byl III. kategorie, nyní je I. Bude se nám zvyšování podle nového zákona vypočítávat ze základu nynějšího nájemného?

Pronajímatel je oprávněn jednostranně zvýšit nájemné v období, které začíná dnem nabytí účinnosti zákona č. 107/2006 Sb., tedy od 1. 1. 2007, a končí dnem 31. prosince 2010. Dosavadní nájemné nebude rozhodující pro budoucí zvyšování.

Jednostranné zvýšení nájemného v každém vymezeném období 12 měsíců nesmí být vyšší než maximální přírůstek měsíčního nájemného stanovený pro každou konkrétní hodnotu aktuálního nájemného za 1 m2 podlahové plochy bytu ve vztahu k odpovídající cílové hodnotě nájemného za 1 m2 podlahové plochy bytu. Zákon dále rozlišuje byty plnohodnotné a byty se sníženou kvalitou, cílové částky i míra zvyšování budou pro oba druhy bytů odlišné.

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásí a zveřejní formou sdělení ve Sbírce zákonů vždy s účinností od 1. července kalendářního roku:

  • základní ceny za 1 m2 podlahové plochy bytů vyjadřující střední hodnoty kupních cen nemovitostí vycházející ze statistiky cen nemovitostí ;
  • cílové hodnoty měsíčního nájemného za 1 m2 podlahové plochy bytu vypočtené podle vzorce z přílohy zákona, a to v členění podle velikosti obcí za jednotlivé kraje, u Prahy a Brna na městské části;
  • maximální přírůstky měsíčního nájemného;
  • územní rozčlenění obcí seskupením katastrálních území převzaté z členění používaného pro účely oceňování majetku;
  • roztřídění obcí do velikostních kategorií podle počtu obyvatel;
  • postup při vyhledávání maximálního přírůstku měsíčního nájemného pro konkrétní byt.

Obecně se dá říci, že přírůstek nájemného bude odvozován z ceny nemovitostí v příslušné oblasti a kvality bytu. Meziroční přírůstek nájemného bude vyšší u bytů s dosud nízkým nájemným, protože k dosažení cílového nájemného po čtyřech letech bude třeba vyšší meziroční přírůstek. Nájemné bude potom součinem podlahové plochy a maximální částky za 1 m2 podlahové plochy bytu, přičemž byty snížené kvality budou byty třetí a čtvrté kategorie určené dle dřívějších předpisů.

Zprávy o procentuálním zvyšování nájemného ve sdělovacích prostředcích byly zavádějící a vyjadřovaly jen statistické procentuální porovnání se stavem před účinností zákona. Poradny Sdružení nájemníků ČR jsou občanům k dispozici pro případnou kontrolu správnosti písemných požadavků pronajímatelů o zvýšení nájemného z bytu.

Firma, která pro naše družstvo zajišťuje výběr nájemného a úhrad za vodu a teplo atd., po dvou letech prý přišla na chybu a chce nám vyúčtovat dodatečně náklady na topení. Dokdy je možné dávat vyúčtování? Je to nějak časově omezeno?

Řádné vyúčtování za služby spojené s užíváním bytu má být předloženo do 4 měsíců po skončení zúčtovacího období a vzájemně finančně vypořádáno nejdéle za další 4 měsíce. Protože však promlčecí doba pro uplatnění oprávněných nároků je ve zmíněném případu tříletá, může k opravě vyúčtování po dvou letech skutečně dojít a postup firmy je v návaznosti na náš právní řád opodstatněný.

Jak je to s pomocí sociálně slabým při zvyšování nájmů po 1. 1. 2007? Jaké předpisy pomoc upravují nebo kde to lze zjistit?

V návaznosti na dopady zákona č. 107/2006 Sb. o jednostranném zvýšení nájemného z bytu nebo při vzniku obtížné životní a sociální situace budou moci nájemci bytů, ale i vlastníci bytů požádat o příspěvek na bydlení v souladu s přijatými zákony č. 110, 111, 112 a 113/2006 Sb. Poskytnutí příspěvku je vázáno na přiměřený byt a sociální potřebnost žadatele. Doporučuji se vždy co nejdříve obrátit na příslušný sociální odbor dle místa trvalého pobytu žadatele.

Úryvek z knihy: Rádce nájemníka bytu

1. díl: Nájem bytu je v ČR chráněn zákonem
2. díl: Co by měl vědět každý nájemník 
3. díl: Starý dekret na byt platí i v současnosti 
4. díl: Výše nájemného podléhá vyhlášce
5. díl: Různé nájemní vztahy a co z nich pro vás vyplývá

6. díl: Vaše nájemní smlouva platí i po prodeji domu

7. díl: Škodu způsobenou závadou na domu vám uhradí majitel
8. díl: Pes může být důvod k výpovědi nájmu
9. díl: O klíčích od nájemního bytu rozhoduje pouze nájemník
10. díl: Nárok na přechod nájmu má vnuk až po tříletém soužití 
 11. díl: Vyměnit byt je možné i přes nesouhlas majitele
12. díl: Neplacení nájemného může být drahé
13. díl: Soudní rozhodnutí o vystěhování nesabotujte
14. díl: Na podnájemníka, který neplatí, podejte žalobu
15. díl: Do cizího majetku investujte jen se souhlasem vlastníků
16. díl: Zanedbaný byt může majitel opravit na náklady nájemce
17. díl: Příliš velký nedoplatek za teplo můžete reklamovat
18. díl: Na opravě domu se podílet nemusíte
19. díl: V hlučném bytě můžete žádat slevu z nájmu
20. díl: Neužívání bytu není důvod ke snížení poplatků
21. díl: Převod bytu do osobního vlastnictví není zdarma             
      
  
 
 
 


Úryvek je z knihy
"Rádce nájemníka bytu"
vydané nakladatelstvím
Grada Publishing,
více informací naleznete na
www.grada.cz 

Autor:

Daňové přiznání 2019

Do 1. dubna musí podat daňové přiznání osoby samostatně výdělečně činné, ale i zaměstnanci (více zde). Využijte interaktivní formulář pro daňové přiznání za rok 2018.

Nejčtenější

Šila, kojila a spala jen pár hodin. Teď je nejúspěšnějším prodejcem

„Loni se můj obrat přiblížil jednomu milionu. Jsem ráda, že mám tolik věrných...

Na webovém portálu, kde lidé vystavují své ručně vyrobené zboží, je nejúspěšnějším prodejcem. Přestože má na kontě přes...

Vyrábějí jedinečné výrobky z kůže. A stačí jim k tomu baťovské stroje

Brašnářství Tlustý

Ivan Petrův je vystudovaný právník a 15 let řídil softwarovou firmu. Před sedmi lety ovšem svět IT opustil a vrhl se do...

Osm praktických rad, které vám pomohou zhodnotit úspory

Ilustrační snímek

Máte 100 či 500 tisíc a nevíte, jak s nimi naložit? Péče o majetek je dřina a dělat v tom chyby se nevyplácí....

Makléř inzeroval byt bez vědomí majitele, aby shrábl tučnou provizi

Ilustrační snímek

Koupit byt do osobního vlastnictví není levná záležitost a vyžaduje to mít i určitou obezřetnost. Zvlášť v případě,...

VIDEO: Byt může zapálit i lampička, modem nebo prodlužovačka

Ilustrační snímek

Požár v bytě může napáchat rozsáhlé škody. A to nejen na majetku, ale i životech. Vzniknout může z nejrůznějších...

Další z rubriky

Úspěšné lidi nezlomí selhání, křivdy a ústrky ostatních, říká expert

Někdy je to v zaměstnání jako na bojišti a jen odolní vydrží.

Chcete-li v zaměstnání skutečně uspět, nestačí svou práci jen dobře odvádět. Expert Martin Staněk tvrdí, že ještě...

VIDEO: Byt může zapálit i lampička, modem nebo prodlužovačka

Ilustrační snímek

Požár v bytě může napáchat rozsáhlé škody. A to nejen na majetku, ale i životech. Vzniknout může z nejrůznějších...

Koupil nový telefon a zjistil, že je používaný. Reklamaci e-shop zamítl

Ilustrační snímek

Nákup na internetu má své výhody, ale ne vždy. Například když nám prodejce zamítne reklamaci a jeho zdůvodnění je...

V italském letovisku Bibione zakázali kouření na plážích. Cigaretové filtry jsou...

V italském letovisku Bibione zakázali kouření na plážích. Cigaretové filtry jsou...

Kurzy.cz Oblíbené letní turistické letovisko Bibione zavádí jako první v celé Itálii úplný zákaz kouření na všech plážích. Novin...

Najdete na iDNES.cz