Nedoplatek za teplo může firma požadovat tři roky zpět

aktualizováno 
Firma, která zajišťuje výběr nájemného a úhrad za vodu a teplo, po dvou letech přišla na chybu a chce vám vyúčtovat dodatečně náklady na topení. Protože promlčecí doba pro uplatnění oprávněných nároků je ve zmíněném případu tříletá, může k opravě vyúčtování po dvou letech skutečně dojít.

Řádné vyúčtování za služby spojené s užíváním bytu má být předloženo do 4 měsíců

Vlastním chatu na soukromém pozemku, kde nejsem hlášen k trvalému pobytu. Pozemek je v katastru obce vzdálené 2 km. Zdejší obecní úřad požaduje roční úhradu za svoz odpadu. Domnívám se, že je to neoprávněný požadavek, neboť žádné odpadky nikde neodhazuji.

Placení za odvoz komunálního odpadu z chat musí být prováděno podle obecně závazné vyhlášky vydané obecním zastupitelstvem. Má formu poplatku a nikoli příspěvku na náklady obce. Poplatek je vyměřován obcí vlastníkovi nemovitostí a s místem trvalého pobytu to nijak nesouvisí.

Máme snížený nájem, protože jsme před lety na vlastní náklady zrenovovali byt, který byl III. kategorie, nyní je I. Bude se nám zvyšování podle nového zákona vypočítávat ze základu nynějšího nájemného?

Pronajímatel je oprávněn jednostranně zvýšit nájemné v období, které začíná dnem nabytí účinnosti zákona č. 107/2006 Sb., tedy od 1. 1. 2007, a končí dnem 31. prosince 2010. Dosavadní nájemné nebude rozhodující pro budoucí zvyšování.

Jednostranné zvýšení nájemného v každém vymezeném období 12 měsíců nesmí být vyšší než maximální přírůstek měsíčního nájemného stanovený pro každou konkrétní hodnotu aktuálního nájemného za 1 m2 podlahové plochy bytu ve vztahu k odpovídající cílové hodnotě nájemného za 1 m2 podlahové plochy bytu. Zákon dále rozlišuje byty plnohodnotné a byty se sníženou kvalitou, cílové částky i míra zvyšování budou pro oba druhy bytů odlišné.

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásí a zveřejní formou sdělení ve Sbírce zákonů vždy s účinností od 1. července kalendářního roku:

  • základní ceny za 1 m2 podlahové plochy bytů vyjadřující střední hodnoty kupních cen nemovitostí vycházející ze statistiky cen nemovitostí ;
  • cílové hodnoty měsíčního nájemného za 1 m2 podlahové plochy bytu vypočtené podle vzorce z přílohy zákona, a to v členění podle velikosti obcí za jednotlivé kraje, u Prahy a Brna na městské části;
  • maximální přírůstky měsíčního nájemného;
  • územní rozčlenění obcí seskupením katastrálních území převzaté z členění používaného pro účely oceňování majetku;
  • roztřídění obcí do velikostních kategorií podle počtu obyvatel;
  • postup při vyhledávání maximálního přírůstku měsíčního nájemného pro konkrétní byt.

Obecně se dá říci, že přírůstek nájemného bude odvozován z ceny nemovitostí v příslušné oblasti a kvality bytu. Meziroční přírůstek nájemného bude vyšší u bytů s dosud nízkým nájemným, protože k dosažení cílového nájemného po čtyřech letech bude třeba vyšší meziroční přírůstek. Nájemné bude potom součinem podlahové plochy a maximální částky za 1 m2 podlahové plochy bytu, přičemž byty snížené kvality budou byty třetí a čtvrté kategorie určené dle dřívějších předpisů.

Zprávy o procentuálním zvyšování nájemného ve sdělovacích prostředcích byly zavádějící a vyjadřovaly jen statistické procentuální porovnání se stavem před účinností zákona. Poradny Sdružení nájemníků ČR jsou občanům k dispozici pro případnou kontrolu správnosti písemných požadavků pronajímatelů o zvýšení nájemného z bytu.

Firma, která pro naše družstvo zajišťuje výběr nájemného a úhrad za vodu a teplo atd., po dvou letech prý přišla na chybu a chce nám vyúčtovat dodatečně náklady na topení. Dokdy je možné dávat vyúčtování? Je to nějak časově omezeno?

Řádné vyúčtování za služby spojené s užíváním bytu má být předloženo do 4 měsíců po skončení zúčtovacího období a vzájemně finančně vypořádáno nejdéle za další 4 měsíce. Protože však promlčecí doba pro uplatnění oprávněných nároků je ve zmíněném případu tříletá, může k opravě vyúčtování po dvou letech skutečně dojít a postup firmy je v návaznosti na náš právní řád opodstatněný.

Jak je to s pomocí sociálně slabým při zvyšování nájmů po 1. 1. 2007? Jaké předpisy pomoc upravují nebo kde to lze zjistit?

V návaznosti na dopady zákona č. 107/2006 Sb. o jednostranném zvýšení nájemného z bytu nebo při vzniku obtížné životní a sociální situace budou moci nájemci bytů, ale i vlastníci bytů požádat o příspěvek na bydlení v souladu s přijatými zákony č. 110, 111, 112 a 113/2006 Sb. Poskytnutí příspěvku je vázáno na přiměřený byt a sociální potřebnost žadatele. Doporučuji se vždy co nejdříve obrátit na příslušný sociální odbor dle místa trvalého pobytu žadatele.

Úryvek z knihy: Rádce nájemníka bytu

1. díl: Nájem bytu je v ČR chráněn zákonem
2. díl: Co by měl vědět každý nájemník 
3. díl: Starý dekret na byt platí i v současnosti 
4. díl: Výše nájemného podléhá vyhlášce
5. díl: Různé nájemní vztahy a co z nich pro vás vyplývá

6. díl: Vaše nájemní smlouva platí i po prodeji domu

7. díl: Škodu způsobenou závadou na domu vám uhradí majitel
8. díl: Pes může být důvod k výpovědi nájmu
9. díl: O klíčích od nájemního bytu rozhoduje pouze nájemník
10. díl: Nárok na přechod nájmu má vnuk až po tříletém soužití 
 11. díl: Vyměnit byt je možné i přes nesouhlas majitele
12. díl: Neplacení nájemného může být drahé
13. díl: Soudní rozhodnutí o vystěhování nesabotujte
14. díl: Na podnájemníka, který neplatí, podejte žalobu
15. díl: Do cizího majetku investujte jen se souhlasem vlastníků
16. díl: Zanedbaný byt může majitel opravit na náklady nájemce
17. díl: Příliš velký nedoplatek za teplo můžete reklamovat
18. díl: Na opravě domu se podílet nemusíte
19. díl: V hlučném bytě můžete žádat slevu z nájmu
20. díl: Neužívání bytu není důvod ke snížení poplatků
21. díl: Převod bytu do osobního vlastnictví není zdarma             
      
  
 
 
 


Úryvek je z knihy
"Rádce nájemníka bytu"
vydané nakladatelstvím
Grada Publishing,
více informací naleznete na
www.grada.cz 

Autor:

24. - 25. 5. proběhnou volby do Evropského parlamentu v České republice.
Celkem kandiduje 39 uskupení. S výběrem vám může pomoci volební kalkulačka.
Inventura hlasování zjistí, ke kterému současnému poslanci máte nejblíže.

Nejčtenější

Barefootky mají úspěch. Trh na moje zboží čekal, říká mladá podnikatelka

Linda Dedeciusová

První sukni ušila, když jí bylo teprve pět let. Před rokem Linda Dedeciusová podle svého návrhu ušila prvních sto párů...

Dědická smlouva stojí výš než závěť. Dědicům tak dává větší jistotu

ilustrační snímek

Podařilo se vám nashromáždit nějaký majetek a chtěli byste mít určitou jistotu, jak s ním bude naloženo po vaší smrti....

KOMENTÁŘ: Podílové fondy letí nahoru a „roztřesené ruce“ pláčou

ilustrační snímek

Roztřesené ruce jsou investoři, kteří se při výkyvech trhů vzdají své strategie a vrací peníze zpět do krabice od bot....

Úrokové sazby hypoték dál klesají, a to díky akčním nabídkám bank

Ilustrační snímek

Hypotéky dál zlevňují, a to už pátý měsíc. Průměrná úroková sazba poklesla z únorových 2,99 procent na červnových 2,76...

Soused pronajímá byt přes Airbnb, jeho hosté nás ruší. Jak se bránit?

ilustrační snímek

Sousedy si nevybíráme. To ovšem neznamená, že si musíme všechno nechat líbit. Co dělat, pokud je v sousedním bytě...

Další z rubriky

Kvíz: Umíte na dovolené ochránit svůj mobil či tablet a data v nich?

ilustrační snímek

Asi málokdo vyrazí na letní dovolenou bez chytrého telefonu, tabletu nebo přenosného počítače. Víte, jak tato zařízení...

Za ztracené zavazadlo lze získat odškodné až 33 tisíc korun

ilustrační snímek

Leteckou dopravu využívá po celém světě stále více cestujících. S tím roste razantně i počet letů. Kapacity letových...

Dědická smlouva stojí výš než závěť. Dědicům tak dává větší jistotu

ilustrační snímek

Podařilo se vám nashromáždit nějaký majetek a chtěli byste mít určitou jistotu, jak s ním bude naloženo po vaší smrti....

Investovat do akcií ČEZ nebo od nich raději utéci?

Investovat do akcií ČEZ nebo od nich raději utéci?

Kurzy.cz (Toto zamyšlení bylo napsáno pro portál Kurzy.cz) Nedávné rozhodnutí vlády naplnilo mediální prostor spoustou analýz, k...

Najdete na iDNES.cz