Středa 22. září 2021, svátek má Darina
 • schránka
 • Přihlásit Můj účet
 • Středa 22. září 2021 Darina

Ombudsmanka Šabatová: Lidi nejvíc trápí, že je firmy nechtějí kvůli věku

  18:28
Před rokem nastoupila Anna Šabatová do úřadu veřejného ochránce práv. Nová ombudsmanka vzbudila některými svými výroky pozdvižení, například když řekla, že škola nesmí zakazovat studentkám nosit muslimské šátky. „Svůj výrok bych nezměnila ani dnes,“ tvrdí. Na co si lidé u ní jinak nejvíc stěžují?

Ombudsmanka Anna Šabatová je ve funkci ochránce veřejných práv rok. Nejčastěji řeší diskriminaci kvůli věku. | foto: Anna Vavríková, MAFRA

Pocházíte z Brna, studovala jste tady, pak jste odešla za mužem do Prahy. V posledních letech jste se ale do Brna dvakrát vrátila. Jak se za tu dobu změnilo?
Když přijedu do Brna, mám pocit důvěrné známosti. Jako člověk, který žil jinde, se na něj dívám jinýma očima, víc si uvědomuji jeho krásu. Hrozně se mi líbí centrum. Brno jsem vždycky považovala za příjemnější místo k životu než Prahu. Není tak obrovské, ale už je dost velké a dost kulturní, že se tady člověk necítí jako na maloměstě. Je tak akorát velké, aby se s nadsázkou každý s každým znal, to v Praze není.

Vrátila jste se do úřadu po sedmi letech, můžete srovnat vaše první a druhé působení?
Šla jsem se do známé instituce, ale trochu v jiném postavení (více o jejím návratu do Brna čtěte zde). Poprvé jsem byla zástupkyní veřejného ochránce práv. S doktorem Otakarem Motejlem, který tehdy funkci zastával, jsme dobře vycházeli. Hodně jsem se soustředila na případovou agendu. Část jsem jí měla na starosti a často jsem ji zkoumala do hloubky, zejména v tématech sociálně-právní ochrany dětí, protože jsem se setkávala s celou řadou problematických zásahů sociálních pracovníků.

První den v roli ombudsmanky

Dnes mám o mnoho víc úkolů, které souvisejí s tím, že jsem hlavou instituce, že už nemám prostor se tolik věnovat případové agendě. Samozřejmě ji podepisuji, ale předem nestuduji spisy a musím se spolehnout na své spolupracovníky. Kancelář je také profesionálnější než na začátku, kdy jsme ji s doktorem Motejlem budovali.

Tvrdíte, že úřad zaznamenává víc podání než dřív ohledně sociálního zabezpečení. Znamená to, že lidé se mají hůř než dřív? Nebo mají větší odvahu se brát za svoje práva?
Určitý prudší nárůst podání jsme zaznamenali v roce 2012 v souvislosti se sociální reformou a hlavně s problémy s počítačovými systémy, kdy lidé nedostali včas svoje peníze. Ale obecně bych řekla, že v této oblasti se počty kontinuálně zvyšují, hlavně když do toho započítáme důchody, a přičetla bych to tomu, že si lidé uvědomují, že k nám můžou podat stížnost.

Sněmovna nedávno přerušila projednávání vládního zákona o rozšíření pravomocí ombudsmana, protože chce znát váš názor. V jakých případech byste rozšíření pravomocí využila?
V případě veřejné žaloby v otázkách diskriminace. Zaznamenali jsme totiž případ, kdy jeden dopravní podnik odmítl pouštět do vozidel nevidomé se psem bez náhubku. Trvalo to téměř tři roky a bylo potřeba najít lidi, kteří podali žalobu, než dopravní podnik ustoupil, a to až v rámci předžalobní výzvy. Teoreticky to mohlo dopadnout tak, že by ti lidé vysoudili nějaké zadostiučinění, ale praxe dopravního podniku by se nezměnila. Veřejná žaloba, kterou bych mohla podat, by situaci zjednodušila. A to i v dalším případě, na který jsme narazili.

Pracovní agentury, které zpracovávají životopisy a nabízejí je dál zaměstnavatelům, zjišťovaly věk uchazečů. Objevili jsme, že mají takto upravené už elektronické formuláře. Nepustí vás dál, když kolonku věku přeskočíte. Doporučili jsme, aby se stáří uchazečů nezjišťovalo, u většiny zaměstnání k tomu není žádný důvod. Veřejná žaloba se podává v podobné situaci, jako jsou tyto, kdy může dopadnout na více osob. A obvykle v případech, můžete-li jednání instituce doložit nějakými jejími pravidly. Žalobu můžeme uplatňovat i jako sankci nebo hrozbu, ale nikoliv aby se platilo nějaké zadostiučinění. Měla by směřovat ke změně chování dané instituce.

Kvůli čemu si lidé u vás nejvíc stěžují?
V oblasti diskriminace je velmi častá pracovněprávní agenda.

A čeho nejvíc se týká?
Podezření na diskriminaci z důvodu věku, to se velmi těžko prokazuje.

Některé případy Anny Šabatové

 • Žádné poplatky za doprovod ženy u porodu (více čtěte zde).
 • Pokud nestačí kapacita školy pro nové prvňáčky ze spádového obvodu, ředitel má rozhodnout losem.
 • Pracovní agentury by ve formulářích na internetu neměly od uchazečů vyžadovat sdělení věku.
 • Dětský domov se musí o své klienty postarat i o prázdninách.
 • Realitní makléři musejí zprostředkovat bydlení i Romům (i v případě, kdy si to nepřeje majitel bytu).
 • Sociální dávky náleží i lidem, kteří bydlí v nezkolaudovaném bytě.

Zdroj: www.ochrance.cz

Velkou debatu vzbudilo vaše stanovisko ohledně zápisů do škol. Řekla jste, že pokud se na nějakou školu hlásí víc dětí, než může pojmout, pak by je měl ředitel losovat, nikoliv dělat přijímačky.
Zdůraznila jsem, že losování je nejméně špatné řešení ze všech špatných v době, kdy je něčeho nedostatek. Vydali jsme toto doporučení také proto, aby bylo možné předvídat, jak budeme reagovat, pokud přijde nějaká stížnost. Přijímačky vedou k tomu, že děti rozřazujete už v šesti letech podle inteligence a sociálního prostředí. Porušujete nejen zásadu rovnosti v přístupu ke vzdělání, ale je to i velice nešťastné. Je otázka, jestli to dětem nepřináší do života velkou nevýhodu.

Nesetkávají se totiž s jinými, méně nadanými dětmi nebo s nadanými na něco jiného. Stát by se měl situací daleko víc zabývat a měly by existovat studie, které by popsaly, v jakých oblastech vznikají specializované školy. Někde se totiž tento problém vůbec neřeší, a je tedy otázka, zda nechtít překreslení spádových obvodů. Musíme si zjistit víc informací, ale otázce rovnosti ve vzdělání se budeme věnovat dál.

Sociologové říkají, že podobný přístup mimo jiné zvyšuje i neporozumění mezi sociálními skupinami.
Samozřejmě. Rodiče, jsou-li úspěšní a lépe situovaní, by si měli uvědomit, že nedělají to nejlepší pro svoje děti. Možná že je pro budoucí život poškodí víc, než si umí dnes představit. Dítě sice bude umět anglicky, ale taky možná bude sociálně velmi problematické.

V průzkumech veřejného mínění, které se prováděly v posledních měsících, jste mezi ústavními činiteli skončila pokaždé na posledním místě. Čím si to vysvětlujete?
Pro zhodnocení bych potřebovala delší časovou řadu, i když bylo výzkumů v poslední době několik. Ale i po kauze se šátky nám poslední průzkum přisoudil jen asi o dvě procenta hlasů méně než před rokem v březnu, krátce po nástupu do úřadu.

Takže spíš je možné, že horší umístění úřadu může být způsobeno tím, s jakými dalšími ústavními činiteli mě lidé srovnávají - s prezidentem, předsedou Senátu a Sněmovny nebo Ústavního soudu, protože každý úřad je úplně jiný. Ještě bych počkala dva roky a pak bych výsledky průzkumů hodnotila. Veřejný ochránce práv navíc není ústavní činitel. Bohužel.

Anna Šabatová

 • Narodila se v Brně v roce 1951 do rodiny reformního komunisty Jaroslava Šabaty. Na začátku 70. let strávila dva roky ve vězení společně se svým otcem a bratrem za šíření samizdatu a letáků. Nemohla dostudovat, pracovala tedy jako úřednice. Podepsala Chartu 77, byla její mluvčí a působila ve Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných. Jejím mužem je bývalý disident Petr Uhl, s nímž má tři děti.
 • V letech 2001-2007 byla zástupkyní prvního veřejného ochránce práv Otakara Motejla. Poté působila jako předsedkyně Českého helsinského výboru. Před rokem byla zvolena Poslaneckou sněmovnou třetí ombudsmankou po Pavlu Varvařovském.
 • Celoživotně se věnuje ochraně lidských práv, napsala na toto téma dizertační práci. Dostala Cenu OSN za obranu lidských práv, cenu Alice Garrigue Masarykové od velvyslance USA a Řád za zásluhy Polské republiky.

V čem konkrétně je institut veřejného ochránce práv nezastupitelný?
Bez něj by spousta lidí běžnou komunikaci s úřadem nezvládla. Často se nám třeba podaří najít chybu ve výpočtu důchodů, tu by běžný občan obvykle neodhalil. Přišel by na to možná soud. Ale k nám stačí opravdu jenom poslat podání a jediné, co riskujete, je, že přijde dopis s konstatováním, že je nám líto, ale že nemůžeme nijak pomoci. Máme i některé nezastupitelné úkoly, třeba v dohledu nad místy, kde je omezena lidská svoboda.

Další hodně důležitou věcí je působení na systém. Velmi roztříštěné je třeba odškodňování za nesprávný postup státu. Už před lety jsme vypracovali desatero dobré praxe, jehož součástí je, že každé ministerstvo musí mít metodiku a aspoň přibližně stanovit částky za průtahy v řízení. Na některých úřadech se to viditelně pohnulo. Takže my už víme, že když lidé vyřizují příspěvek na péči 19 měsíců, tak jim můžeme říct, aby si podali také žádost o odškodnění za nesprávný postup. Nedostanou žádnou velkou částku, ale má to jasná pravidla.

Úřad veřejného ochránce práv si vydobyl vysokou prestiž, i když nemá výkonné pravomoci. Odborníci říkají, že v řadě případů stačí ke změně chování institucí jenom nález ombudsmana...
Ročně obdržíme asi osm tisíc stížností, jenom asi u osmi set z nich zahajujeme šetření. U dvou třetin z těchto osmi set pak najdeme nějaké pochybení a hned při prvním detekování problémů nám vyhoví čtyři pětiny institucí, což je vysoké číslo. Takže už ani nemusíme vydávat konečné stanovisko, protože hned při prvním popsání problémů uzná úřad, že udělal chybu, a řekne, že se naším stanoviskem bude řídit.

Jste pro absolutní rovnost lidí, jak vyplývá z vaší dizertační práce o instituci ombudsmana. Uvažujete v ní nad výrokem profesorky Boženy Komárkové o tom, zda jsou lidská práva jen dočasným fenoménem, nebo zůstanou trvalým statkem evropské civilizace. Po letech v disentu, Chartě a Českém helsinském výboru - znáte už na tuto otázku odpověď?
Ochrana lidských práv je v kontextu instituce něco trochu jiného, než když jsme za ně před rokem 1989 jako aktivisté bojovali. Pořád musíme mít na paměti, že se věci můžou zvrtnout. Že může převážit nepříznivá situace, kdy bude třeba daleko víc bojovat. Bez aktivity, bez přemýšlení a respektu k lidem může docházet k tomu, že nebudou dostatečně chráněna lidská práva. Napsala jsem to proto, abychom si stále uvědomovali, že lidská práva jsou důležitý statek. Že taky záleží na nás na všech, nejenom na ombudsmanovi, v jaké společnosti budeme žít.

Souvisí to i s tím, co jste prožila za komunistického režimu?
Nemyslím si, že to bylo to hlavní, co jsem se naučila, když jsme hájili lidská práva před rokem 1989. Z té doby si nesu trpělivost a jistotu, že musím dlouhodobě o něco usilovat, aby se věci změnily. A že koneckonců usilujeme o to, aby se změnily, protože jsme přesvědčení, že naše úsilí je správné. A i když není korunováno výsledkem, nesmí polevit. Také musíme umět naslouchat argumentům druhé strany a hledat spravedlnost, zákonnost a dobrou správu.

Parlamentní volby v roce 2021 se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října od 14 do 22 hodin a v sobotu 9. října od 8 do 14 hodin. Ve volbách vybíráme dvě stovky poslanců Sněmovny ve 14 volebních krajích.

Krajští lídři: Roman Onderka, Ivo Pojezný, Ilona Csáková, Alena Schillerová, Jan Hrnčíř, Robert Šlachta, Petr Fiala, Radek Holomčík, Vladimír Kotek

 • Nejčtenější

Z Vysočiny vyjel konvoj s obřími nádržemi, přeruší proud a zatíží mosty

Z Kramolína na Třebíčsku ráno vyjel opravdu nadměrný náklad. Transport veze do Bratislavy obří nádrže na naftu. Každá...

Fantazie, žasl světový chirurg Pomahač v miliardovém centru v Brně

Změnil pohled na medicínu a také osudy mnoha lidí. V pondělí se Bohdan Pomahač, světově uznávaný plastický chirurg...

Pizza za spolubydlení. Do Brna se vracejí vysokoškoláci, nemají ale kde spát

Premium Vysokoškoláci míří zpátky do Brna na první prezenční výuku po téměř roce a půl. Mnozí se však nemají kam vrátit. Koleje...

Studenti by měli zase česat chmel, navrhuje komunistický matador Pojezný

Letos je to 100 let od vzniku KSČ, zároveň je ale v roce tohoto výročí možné, že komunisté vůbec poprvé vypadnou z...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...}

VIDEO: Má krátké vlasy, ale je to žena. Lidovci to zkoušejí s „vtipem“

Stereotypy kolem postavení mužů a žen ve společnosti, které provázejí předvolební kampaň lidovců, nemají zřejmě konce....

Talent funguje, když se nastartuje v mozku. Odemkněte ho, radí Jan Mühlfeit

Premium Dvaadvacet let pracoval ve firmě Microsoft po boku Billa Gatese. V byznysu se dostal na vrchol, ale také zažil strmý...

„Očkovat sa nechcu, je v tom sajrajt.“ Reportáž z obce, kde odmítají vakcínu

Premium Vyškovec je obec, kde se nejméně lidí z celé země nechalo očkovat proti koronaviru – jen necelých sedmnáct procent. V...

Když dva jsou málo. 5 pravd o sexu ve třech, které vám zatím nikdo neřekl

Premium Sex ve třech. Někdy o něm snil kdekdo z nás. Pojďme ovšem pohlédnout pravdě do očí. Pokud do své ložnice přizvete další...

 • Další z rubriky

Letošní dvanácté dítě z babyboxu vyzvedla v noci sestra v brněnské nemocnici

V brněnském babyboxu nalezla zdravotní sestra v noci na neděli novorozence zabaleného ve fialovém ručníku. Dívka je v...

Zloděj spáče prohlédl, osahal a vytáhl mu mobil. Nevěděl však o kameře

S velkou obezřetností postupoval třicetiletý zloděj při okrádání muže spícího na lavičce v Brně. Svou oběť důkladně...

Východoevropské seriály zdárně dohánějí Západ, ukáže festival v Brně

Minisérii Podezření o zdravotní sestře obviněné z vraždy pacienta i seriály z ruské, srbské, polské, ukrajinské a...

Vaření na cestách je ztráta času. Chci žít a poznat místní, říká cestovatel Kolbaba

Premium „Požitkář“ Jiří Kolbaba má za sebou kvůli covidu dlouhou cestovatelskou odmlku. A tak brněnský rodák znovu objevil...

Vyhrajte 1 000 Kč na kočárky a další dětské zboží od ovocných příkrmů Deva
Vyhrajte 1 000 Kč na kočárky a další dětské zboží od ovocných příkrmů Deva

Společnost Deva Nutrition, český výrobce vysoce kvalitních dětských příkrmů, pro nás připravil soutěž o vouchery v hodnotě 1 000 Kč!

Probudila mě bolest nehtů. Od té doby nemohu chodit, říká Alfred Strejček

Už téměř čtyři roky je Alfred Strejček (79) zcela odkázaný na péči druhých. Herci, recitátorovi, moderátorovi a...

Zaměstnanci i OSVČ s více dětmi dostanou od státu daňovou vratku

Díky daňové novele se během letošního roku zvyšuje daňové zvýhodnění na druhé a další děti. Vyšší daňové zvýhodnění se...

Zhubla téměř 50 kilo, teď se zpěvačka Adele pochlubila novou láskou

Během posledních tří let se zpěvačce Adele (33) podařilo zhubnout téměř padesát kilogramů. Britka prožila od rozvodu s...

Legíny nejsou kalhoty. Jak je vybírat a nosit, abyste si neuřízla ostudu

Snad v každém dámském šatníku nalezneme alespoň jedny legíny. Kousek tkaniny se totiž stal miláčkem žen. Některé...

Když dva jsou málo. 5 pravd o sexu ve třech, které vám zatím nikdo neřekl

Premium Sex ve třech. Někdy o něm snil kdekdo z nás. Pojďme ovšem pohlédnout pravdě do očí. Pokud do své ložnice přizvete další...