Premium

Získejte všechny články
jen za 89 Kč/měsíc

Reportáž skončila 8. 4. 2005 13:06

POSLEDNÍ CESTA JANA PAVLA II.

Připravují redaktoři iDNES
s využitím informací italských médií, Reuters a ČTK

KOMENTOVANÁ ON-LINE REPORTÁŽ
12:58
On-line reportáž končí. Děkujeme za pozornost. Nezodpovězené otázky odpoví Martin Horálek z České biskupské konference do soboty. odpovědi najdete zde
12:56
Veřejná část pohřbu skončila. V chrámu bude tělo Jana Pavla s vyloučením veřejnosti pochováno do země a ne do povrchové hrobky, jak se původně uvažovalo. Bylo to poslední přání papeže, které uvedl v závěti.
ZAPLNĚNÉ NÁMĚSTÍ - fotogalerie zde
12:53
Oficiální hosté smutečního ceremoniálu se pomalu rozcházejí. Svatopetrské náměstí opouštějí i tisíce věřících. Zvony stále bijí.
12:46
Zvony Svatopetrského chrámu stále bijí, potlesk na náměstí ustává. Ceremoniál je u konce.
12:41
Dav volá a tleská. Rakev mizí v tmavém vchodu Svatopetrského chrámu.
KLANĚNÍ PAPEŽI - fotogalerie zde
12:41
Rozezněly se zvony v celém Římě.
12:39
Rakev se naposledy před chrámem otáčí o 360 stupňů. Je to pro papeže symbolický poslední pohled na tento svět.
12:39
Rakev stoupá po schodech Svatopetrského chrámu.
12:35
Přichází chvíle pro poctu Janu Pavlu II. Rakev je vyzvednuta. Dvanáct zřízenců ji odnáší z náměstí. To aplauduje.
12:34
Mše končí. Kněží odnášejí kříž do Svatopetrského chrámu, za nimi odcházejí kardinálové. Náměstí tleská.
12:33
Ratzinger popřál v modlitbě zesnulému papeži. Andělé, kéž tě provázejí do ráje, mučedníci, kéž tě uvítají v jeho branách a uvedou tě do svatého města Jeruzaléma. Ať tě přijme sbor andělů a kéž se můžeš těšit z večného odpočinutí v nebi.
12
KARDINÁLOVÉ PŘI MŠI - fotogalerie zde
12:31
Kardinál Ratzinger začal pronášet závěrečnou modlitbu: Nejdobrotivější Otče Tvému milosrdenství svěřujeme našeho papeže Jana Pavla, kterého jsi ustanovil Petrovým nástupcem a pastýřem cíkve, nebojácným hlasatelem Tvého slova a věrným vysluhovatelem božských tajemství.
12:26
Mše se blíží k závěru. Kardinál Ratzinger kropí rakev svěcenou vodou a okuřuje ji kadidlem. Ztichlým náměstím zní zpěv: "Věřím, že můj Vykupitel žije, věřím, že v poslední den z prachu vstanu. Vstanu z mrtvých a uvidím, Boha, svou spásu. Já ho uvidím, uvidím na vlastní oči."
12:19
Pohřeb provázela mimořádná symbolická událost. Poryv větru zavřel na papežově rakvi otevřené evangelium, jako by se tak uzavřel jeho život.
12:22
Pohřeb papeže Jana Pavla II., který se neúnavně zasazoval o dialog různých církví, je také ekumenickým obřadem. Poprvé v historii se ho účastní i zástupci jiných církví a náboženských společenství. Na posvěcení se podílejí také alexandrijský patriarcha Stefanos II. jako zástupce koptských katolíků, nejvyšší představitel ortodoxní církve patriarcha Bartolomeos I., patriarcha všech Arménů Karekin II. a Rowan Williams, anglikánský arcibiskup z Canterbury.
12:13
Kardinál vikář města Říma ukončil modlitbu katolické církve slovy: "Bože, přijmi svého služebníka a našeho papeže Jana Pavla." Následují zpívané prosby východních křesťanských církví.
12:12
Svatí, jejichž jména předčítal kardinál Ratzinger, nejsou zdaleka všichni svatořečení, které církev má. K vzývání byli vybráni ti, jejichž činy jsou v dnešní době hodné následování.
12:08
Začaly litanie, neboli volání všech svatých s prosbou: "Modli se za nás". Svatých jsou desítky, každý se volá jednotlivě. I když se při mši nevolají úplně všichni svatí, litanie budou trvat několik minut.
12:05
Kardinál Ratzinger ukončil potlesk a promluvil. "Prosme Boha Otce skrze Ježíše Krista v Duchu svatém za zesnulého velekněze, aby vykoupen ze smrti byl přijat do jeho pokoje a aby jeho tělo vstalo z mrtvých v poslední den."
PRINC CHARLES NA POHŘBU - fotogalerie zde
12:03
Kardinál Ratzinger stále čeká. Dav skanduje a tleská. Budou následovat proslovy dalších křesťanských církví.
12:02
Nad hlavami poutníků je vidět transparenty, které žádají svatořečení Jana Pavla II. Stojí na nich: SANTO SUBITO (Svatým rychle).
12:01
Dav už několik minut skanduje a tleská. Kardinálové sestoupili k rakvi Jana Pavla II.
12:00
Prahou se rozezněly zvony. Bijí symbolicky na znamení smutku všech katolíků.
11:57
S papežem se loučí i miliony lidí v jeho rodném Polsku. Na krakovské pláni Blonia se sešlo osm set tisíc lidí. Tři sta tisíc věřících zaplnilo Pilsuckého náměstí ve Varšavě. Když se na obří obrazovce objevily záběry rakve s papežem, mnoha lidem vyhrkly slzy do očí.
11:56
Mše pokračuje závěrečnou modlitbou kardinála Ratzingera.