Diktát:

Úvodní jazykový test

Kdo si chce vyzkoušet, jak je na tom s pravopisem, má nyní šanci na iDNES.cz. V testu lze udělat maximálně 60 chyb. Jako hodnocení dostanete klasickou školní známku, tedy výborně až nedostatečně. Test připravil Jan Chromý z Ústavu pro jazyk český.
František s Josefem b...l... dobrým... přátel.... Jednou se rozhodl..., že spolu v...raz... na v...let. Josef jako dest...naci zvol...l ...ižní ...echy. František chvíli přem...šlel, ale nakonec ...volil. Cesta b...la neobv...klá, potkal... slep...še s dvěm... mláďat.... Když šl... přes pole, minul... velké otep... slám.... Po nějaké době se zastav...l... v dřevě...é restauraci ... ...ednorožce. Obsluhoval... zde dvě žv...kající ženy, které byl... velmi b...stré. Uvařil... hostům ob...d a během odpoledne jim přinesl... několik p...v. Když se František s Josefem v...potácel... ven, ocitl... se u v...sutého mostu. Bylo s...chravo, což jim s...tuaci ...těžovalo. František v...kročil jako první, Josef si nahlas ...těžoval, ale brz... Františka následoval. Most hrdi...ě překročil..., oba ale z...val... únavou. Došl... k hotelu U ...erveného kůzlete, ob...dnal... si pokoj s dvěm... postelem.... Popřál... si dobrou noc a brz...čko usnul....

Vyprodaná hala sledovala zlaté finále českého týmu