Diktát:

Py, nebo pi?

Šestý diktát se zaměří na i/ý nebo y/ý po písmenu p. Autorem diktátu je opět Pavel Dolejší a vybrali jsme ho z knihy Základní pravopisné jevy a pravopisná pravidla s podrobným výkladem českého pravopisu, kterou vydalo nakladatelství a vydavatelství Pavel Dolejší (www.humpolec.cz/pd).
Pole b...lo zarostlé p...rem. Cestovní kancelář nám nab...dla týdenní pob...t v přep...chovém hotelu. M...sl...vec spatřil p...tláka, jak l...čí oka na zajíce. Zb...něk pěkně zp... a hraje na p...šťalu. P...šní l... jsou k sm...chu. Podvodník si odp...kává trest ve vězení. Třp...tka je třp...tivá r...bářská nástraha. Krocan se celý načep...řil. B...la tma jako v p...tli. Když bab...čka odem... šp...z, sb...hají se m... všechny sl...ny. B...k l... ohrnul horní p...sk.

Kvestor ČZU: Nejlepší disciplínu měli při nácviku na útok zahraniční studenti