Předseda Ústavního soudu Pavel Rychetský

Předseda Ústavního soudu Pavel Rychetský.
velikost textu:
vydáno 14.9.2009 10:00
Ústavní soud vyhověl poslanci Miloši Melčákovi a zrušil předčasné volby. Podle čeho Ústavní soud rozhodoval? Jak je možné, že v médiích se verdikt objevil hodinu před oficiálním vyhlášením výsledků? Na tyto a další otázky odpoví v pondělí od 10:00 v on-line rozhovoru se čtenáři iDNES.cz předseda Ústavního soudu Pavel Rychetský.

Konec rozhovoru

Osobnost již neodpovídá. Čtenáři se ptali do 14. září 2009 do 10:20

OTÁZKA: Dobrý den, Přijde mi zvláštní, jak vágně jsou některé věci v české ústavě formulovány a některé věci se tam nenajdou vůbec, takže se toho velmi mnoho nechává na iterpretaci ústavního soudu. Když si to porovnám na příklad se smlouvami, které definují fungovaní Evropské unie, vidím, že je to mnohem detailnejší (ale Lisabonske smlouvě, vlastně konsolidovanému znění smluv, se často vytýka, že je moc obsáhlá). Je to normální? Jak je to v jiných ústavách? Jak se vám to jeví? Je to v pořádku, že ta česká ústava je tak nejasná? Petr
Předseda Ústavního soudu Pavel Rychetský. ODPOVĚĎ: Skutečně se běžně vyskytují jak ústavy velmi obecně (lze říci, že rámcově) formulované a ústavy značně podrobné. Ty první jsou spíše staršího data a fungují relativně spolehlivě tam, kde je dostatečně vyspělá politická i parlamentní kurtoázie. Ty podrobné jsou zpravidla v zemích, které měly relativně čerstvou zkušenost s nedávnou totalitou (např. Portugalsko). Stručnost a obecnost české ústavy je dána mimo jiné i tím, za jakých podmínek a v jakém spěchu vznikala, když v srpnu roku 1992 přijala SNR deklaraci o svrchoavanosti a vše nasvědčovalo tomu, že společný stát se záhy rozpadne. 14.9.2009 10:09
OTÁZKA: Dobrý den, pane předsedo, hypotetická situace: politikové se rozhodnout změnit ústavu tak, že zruší starou a vytvoří úplně novou (a pro jistotu si ji nechají ještě odsouhlasit referendem). Mohl by za této situace posuzovat ústavní soud soulad se starou ústavou nebo by musel být vázán čistě jen tou novou? Patrik
Předseda Ústavního soudu Pavel Rychetský. ODPOVĚĎ: Otázka je opravdu velmi hypotetická - ústavodárce má nepochybnmě právo připravit i zcela novou ústavu a je krajně nepravděpodobné, že by se stala předmětem přezkumu ze strany ústavního soudu. Na druhé straně česká ústava obsahuje čl. 9/2, který zakazuje změnu podstatných náležitostí demokratického právního státu. Pokud by tedy nová ústava např. popřela základní lidská práva a svobody a zavedla autokratický totalitní systém, byla by sice aplikace čl. 9/2 na místě, ale ten, kdo by se o ni pkusil, by skončil na poparavišti. 14.9.2009 10:13
OTÁZKA: Domnivate se, ze by ustavni soud mel mit pravo schvalovat ustavni zakony, aniz by tomu nekdo dal podnet? Filip
Předseda Ústavního soudu Pavel Rychetský. ODPOVĚĎ: Český ústavní soud nesmí zahájit žádné řízení bez návrhu podaného k tomu aktivně legitimovaným subjektem (např. skupina poslanců, prezident republiky atd.) A žádný ústavní soud neschvaluje zákony (vč. ústavních), pouze posuzuje jejich soulad s ústavou (u nás s ústavním pořádkem). 14.9.2009 10:15
OTÁZKA: Jaký je váš názor na komunisty? chachris
Předseda Ústavního soudu Pavel Rychetský. ODPOVĚĎ: Nevím zda máte na mysli komunistickou stranu a její ideologii anebo jednotlivé lidi, kteří jsou členy této strany. Ve svém postavení se však nemohu vyjadřovat k politickým stranám působícím u nás v současnosti, protože kdykoli může nastat situace, že s některou z nich bude probíhat řízení před Ústavním soudem ČR. 14.9.2009 10:18
OTÁZKA: Vážený pane předsedo. Ústavní zákon, na jehož základě bylo zkráceno volební období dolní sněmovny Parlamentu ČR, jste zrušili mj. z důvodu jeho účelovosti. Nevadí Vám, že stejně účelové bylo i zdúvodnění stížnosti pana poslance Melčáka, totiž opřením jeho stížnosti o právo poslance na čtyřleté volební období? K čemu se přikloníte - připustíte účelovost této stížnosti, a nebo toto zdůvodnění stížnosti účelové nebylo a právo poslance na 4-letý plat je opravdu nadřazeno zájmům České republiky? Občan
Předseda Ústavního soudu Pavel Rychetský. ODPOVĚĎ: U podaných ústavních stížností není ÚS oprávněn prověřovat stěžovatele z jiného hlediska, nežý zda má aktivní legitimaci k podání návrhu a zda podal návrh přípustný a ve stanovené lhůtě. V daném případě jsme navíc nepoměřovali na jedné straně individuální zájem stěžovatele a na druhé straně "zájmy České republiky". V každém řízení se střetává celá řada ústavou chráněných zájmů - v daném případě ÚS považoval předčasné volby za legitimní způsob obnovení Poslanecké sněmovny s novým mandátem od voličů a právě s ohledem na riziko možného zpochybnění předčasných voleb přijal své rozhodnutí. 14.9.2009 10:23
OTÁZKA: Dobrý den, nezdá se Vám "zajímavé", že co se týče poslanců a jiných vysoce postavených politiků, jde změnit Ústavu České republiky v rekordním čase, ale co se týče jiných zákonů, které je nutno změnit, že je jaksi x let čas? Vanda
Předseda Ústavního soudu Pavel Rychetský. ODPOVĚĎ: Ukazuje se, že situace uvnitř Poslanecké sněmovny je opravdu v naprostém patu a neschopnosti nalézat společná východiska a řešení, když se poslanci rozhodli pro tento velmi nezvyklý krok s nevídaným tempem. 14.9.2009 10:26
OTÁZKA: I po Vasem rozhodnuti zrusit predcasne volby, se stale domnivam, ze zde nebyl nijak zavazny duvod takto ucinit. Preci jenom poslanci zkratili volebni obdobi sami sobe. V cem byla ta nebezpecnost a proc to odporovalo cl.9/ p.2 ? Filip
Předseda Ústavního soudu Pavel Rychetský. ODPOVĚĎ: Úplnou odpověď lze nalézt v našem rozsáhlém nálezu, který je na webu ÚS. Proto jen stručně: Ústava po celou dobu své platnosti předpokládá předčasné rozpuštění Poslanecké sněmovny a vypsání nových voleb včetně k tomu předepsaných popdmínek a procedur, avšak Parlament tato ustanovení nerespektoval a pro tento případ si vytvořil zcela jiné podmínky i proceduru. 14.9.2009 10:29
OTÁZKA: Vážený pane předsedo, není Vaše rozhodnutí z minulého týdne paradoxní, když před 11 lety jste se díky podobnému (prvnímu) jednorázovému zákonu o předčasném ukončení volebního období (1996-2000) dostali k vládnutí (1. vláda ČSSD s premiérem Zemanem)...? Byl jste místopředsedou této vlády... Podle mne je tehdejší a současné situace shodná, a proto mělo být k letošní situaci přistupováno jako k precedentu v souvislosti se stejnou situací z roku 1998. Kdo státu vrátí dosud vynaložené náklady v řádu desítek miliónů na volby, které měly být 9. a 10. října a Vy jste je svým rozhodnutím zrušily...? V době krize je to zcela zbytečné plýtvání! Martin Cyriak
Předseda Ústavního soudu Pavel Rychetský. ODPOVĚĎ: Máte pravdu, že ke stejnému postupu již došlo před 11 lety. Tehdy i důvodová zpráva zdůrazňovala výjimečnost a neopakovatelnost tohoto postupu. I já jsem tehdy (nebyl jsem místopředsedou vlády a netušil jsem, že jím budu) podlehl výjimečné potřebě "rychlého řešení". Navíc jsem tehdy ještě do značné míry podléhal iluzi společné všem členům Parlamentu, že "Parlament je suverén a může všechno". Mé šestileté působení u Ústavního soudu mne poučilo o tom, že ani Parlament nemá absolutní moc a vetšina nemusí mít vždy pravdu a základní hodnoty demokratického právního státu je třeba chránit i před zákonodárci. 14.9.2009 10:33
OTÁZKA: Dobrý den, pane předsedo. I někteří odborníci tvrdí, že jste svým rozhodnutím překročili své pravomoci. Nestalo se v tomto státě slovo "demokracie" pouhým zaklínadlem? Když ho přidáme k libovolnému činu, bude v pořádku. Nebojíte se, že by to mohlo dojít tak daleko, že budeme mít třeba i demokratický puč? snorlax
Předseda Ústavního soudu Pavel Rychetský. ODPOVĚĎ: Jsem rád, že náš nález otevřel diskusi mezi odborníky na ústavní právo. Mnozí totiž ještě žijí v představách Velké francouzské revoluce o absolutní svrchovanosti parlamentu, ačkoliv vyspělá evropská konstitucionalistika dávno dospěla (mimo jiné i pod dojmem uchopení moci quasi demokratickopu cestou - Hitler, Mussolini) ke koncepci tzv. nadústavních hodnot, které chrání ústavní soudy. 14.9.2009 10:36
OTÁZKA: moho by být v rozporu s ústavou, kdyby současný parlament schválil rozpočet na r. 2010 a vyhnuli bychom se tak rozpočtovému provizoriu? midou
Předseda Ústavního soudu Pavel Rychetský. ODPOVĚĎ: Je nazadatelným právem dolní komory parlamentu schvalovat státní rozpočet a může tak učinit i když uvažuje o předčasném ukončení svého mandátu. 14.9.2009 10:37
OTÁZKA: Dobrý den, jaký je Váš osobní vztah k panu Prezidentovi Klausovi a k Jeho Kanceláři. Děkuji zelený
Předseda Ústavního soudu Pavel Rychetský. ODPOVĚĎ: Nepovažuji za korektní pojednávat prostřednictvím médií o hlavě našeho státu. 14.9.2009 10:38
OTÁZKA: Jakkoli vnitřně s rozhodnutím Ústavního soudu souhlasím s tím, že takto jednorázově přijaté ústavní zákony jsou paskvil, myslím, že ÚS rozhodl chybně. Nesouhlasím s tím, že zkrácení mandátu lze považovat za PODSTATNOU náležitost d.p.s., pod tím si představuji něco úplně jiného. Ani argumentace ohledně pravé retroaktivity se mi nezdá být ani trochu přesvědčivou - s tou jste se vypořádali asi ve dvou větách. Obecně neupírám Ústavnímu soudu pravomoc zrušit ústavní zákon, ale když už se k tomu soud poprvé ve své historii odhodlal, mělo to být na základě neotřesitelné argumentace (kterou si jistě dokáži představit v mnohých situacích, jen v této ale ne). Tolik můj spíše názor než otázka. Crab
Předseda Ústavního soudu Pavel Rychetský. ODPOVĚĎ: To je věc odborného názoru - šlo nepochybně o hranioční případ a projevilo se to i v tom, že rozhodnutí nebylo jednomyslné. 14.9.2009 10:39
OTÁZKA: Je možné u nás založit nový politický subjekt s názvem Nacionálně socialistická strana (pochopitelně při splnění všech zákonných podmínek)? Petr
Předseda Ústavního soudu Pavel Rychetský. ODPOVĚĎ: Předmětem zkoumání v rámci registrace politické strany by byl jistě i její název. Výsledek nemohu poosuzovat, když takové řízení by mohlo skončit u ÚS. 14.9.2009 10:41
OTÁZKA: Není bývalých komunistů jako není bývalých černochů...nestydíte se? Komouši vládnou na soudech a placení udavači(Filip-Falmer) v parlmentu...kam jsem to proboha dospěli?? Je mi z vás na zvracení... jouda
Předseda Ústavního soudu Pavel Rychetský. ODPOVĚĎ: Stydím se, ale především za Vás. 14.9.2009 10:41
OTÁZKA: Dobrý den, otázka k retroaktivitě: pokud se schválí např. zákon o zkrácení pracovní doby, začne to platit pro všechny již existující pracovní smlouvy. Podobně pokud se schválí zákaz provozu vozidel s emisemi nad limit, začne to také platit i pro vozidla, která měla platnou STK. Lze tedy schválit zákon o možnosti rozpuštění sněmovny a ihned takto sněmovnu rozpustit. Nebo mi něco uniká? JR
Předseda Ústavního soudu Pavel Rychetský. ODPOVĚĎ: Odpověď je velmi složitá - právní teorie rozlišuje mezi pravou retroaktivitou (/která je většinou nepšípustná), nepravou retroaktivitou a tzv. retrospektivou. Každý případ se posuzuje samostatně a navíc se poměřuje principem přiměřenosti požité formy se zamýšleným cílem a ústavními hodnotami. 14.9.2009 10:44

Upozornění

Redakce si vyhrazuje právo na odstranění otázek s vulgárním nebo urážlivým obsahem.