Odpůrce potratů Libor Halík hostem on-line rozhovoru

S improvizovaným křížem, knihou žalmů a plakátky proti interrupcím stává kněz Libor Halík před fakultní porodnicí na Obilním trhu v Brně.
velikost textu:
vydáno 8.4.2009 11:00
Pravoslavný kněz Libor Halík už léta protestuje proti potratům přímo před vchodem do brněnské porodnice na Obilním trhu. Hlasitými žalmy prý ruší rodičky, ženy po operacích i personál. Proč tak činí, a jaké má výsledky, se jej mohou ptát čtenáři iDNES.cz v on-line rozhovoru.

Konec rozhovoru

Osobnost již neodpovídá. Čtenáři se ptali do 8. dubna 2009 do 11:11

OTÁZKA: Pěkné dopoledne, věříte v Boha? (ale pravdu!) kalousek
S improvizovaným křížem, knihou žalmů a plakátky proti interrupcím stává kněz Libor Halík před fakultní porodnicí na Obilním trhu v Brně. ODPOVĚĎ: Věřím v Boha Stvořitele. Věřím v jeho Syna Ježíše Krista, který byl zavražděn, ale 3.den vstal z hrobu. Je to historická událost, kterou dosvědčilo 500 svědků. 8.4.2009 11:05
OTÁZKA: Dobrý den, já nesouhlasím se samotným početím dítěte… Myslím si, že je velmi sobecké, když se žena rozhodne přivést na svět dítě, ačkoliv předem nemůže znát jeho postoj k životu… Jaký na to máte názor vy? Koder
S improvizovaným křížem, knihou žalmů a plakátky proti interrupcím stává kněz Libor Halík před fakultní porodnicí na Obilním trhu v Brně. ODPOVĚĎ: Je správné, aby se rodily děti. Evropa vymírá. Syn nositele Nobelovy ceny za fyziku Petra L. Kapicy má pravdu. V roce 2000, jak uvádí demografická zpráva časopisu Science, nastal rozhodující obrat v evropské populační situaci. Až do té doby, i když byla plodnost nenormálně nízká, měla celková věková situace kontinentu ještě svůj „pozitivní moment“; to znamená, že dlouhodobé stability mohlo ještě být dosaženo, kdyby v průměrné rodině stoupl počet dětí lehce nad dvě. V roce 2000 ale vyvolala desetiletí nízké plodnosti nový efekt. Evropská populace vstoupila do „negativního momentu“, což znamená, že průměrná porodnost 2.1 už nestačí, aby dosáhla i jen pouhé stability. Dnes by k tomu byla zapotřebí průměrná porodnost 4.0. (4 dětí na ženu) Viz: Wolfang Lutz, Brian C. O’Neill, Sergei Sherbov, “Europe’s Population at a Turning Point,” Science 299 (28 March 2003): 1991–92. Je to otázka života a smrti národů. http://www.liborhalik.cz/index.php?text=4-mit-pouze-1-az-3-deti-je-take-hrich#next 8.4.2009 11:07
OTÁZKA: Není vám hanba? Luďa Srpen
S improvizovaným křížem, knihou žalmů a plakátky proti interrupcím stává kněz Libor Halík před fakultní porodnicí na Obilním trhu v Brně. ODPOVĚĎ: Nemám se za co stydět. Včera jsem potkal maminku, která dříve zabila umělým potratem své dítě. Pak po setkání se mnou svého hříchu litovala a nyní vozí v kočárku svou 5-měsíční dcerku. Nechci, aby se dělalo to, co uvidíte zde: http://stopgenocide.cz/ Foto zabitých: http://prolife.cz/?a=53&t=1 http://prolife.cz/?a=53&t=1&p=1 Foto nezabitých: http://prolife.cz/?a=53&t=0 Mnoho informací zde: http://prolife.cz/ Literatura: http://prolife.cz/?a=55&id=8 Filmy ke stažení: http://prolife.cz/?a=54&id=7 Domov pro dětský život –ubytování těhotných: http://www.napocatku.cz/aktualityNaPocatku.do Lékařská poradna: http://cenap.cz/ genetička Jana Židovská CSc: http://pl.gloria.tv/?media=18972 O antikoncepci zde: http://cenap.cz/antiko.php http://www.liborhalik.cz/index.php?text=3-nitrodelozni-telisko-a-hormonalni-antikoncepce#next Rozhovor se mnou v novinách: http://brnensky.denik.cz/rozhovor/halik-stat-s-krizem-pred-porodnici-prace-20090321.html Mé stránky: www.liborhalik.cz videa: http://pl.gloria.tv/?user=416&medias=videos videa: http://www.gloria.tv/?user=4387&medias=videos Rozhodnutí komise k projednávání přestupků ze dne 11.12.2003: Hlasitost hlasového projevu Mgr. Libora Halíka, PhD. vůči hlukovému pozadí ulice s provozem motorových vozidel a dalšími zdroji hluku v okolí není takového rozsahu, aby mohlo být jednoznačně konstatováno, že jde o nadměrné hlasové projevy osoby. Šetřením na místě bylo zjištěno, že hlasový projev Mgr. Libora Halíka, PhD. nepřevyšuje dlouhodobě hlukové pozadí daného prostředí ve vztahu k času a místu konání shromáždění. Rozhodnutí Krajského soudu v Brně z 29.8.2003 bylo, že rozhodnutí Úřadu městské části města Brna, Brno-střed se zrušuje, neboť nebyly dány důvody k zákazu mých protipotratových shromáždění. 8.4.2009 11:11
OTÁZKA: dobrý den, s potraty pochopitelně nesouhlasím a zajímalo by mě, jakým trestem stihne Bůh ty, kteří potraty schvalují nebo je nedejbože přímo provádějí? ramadan
S improvizovaným křížem, knihou žalmů a plakátky proti interrupcím stává kněz Libor Halík před fakultní porodnicí na Obilním trhu v Brně. ODPOVĚĎ: Vrahové dětí před porodem (i po porodu) budou po své smrti potrestáni spravedlivě Pánem Bohem, dárcem života. Budou navěky nešťastní a zoufalí a budou trpět v jakémsi ohni. Tomuto trestu se dá vyhnout jedině vírou v přesvatou oběť Božího Syna Ježíše Krista a zároveň hořkou lítostí, neopakováním vražd dětí a usilováním o to, aby také druzí lidé nezabíjeli své děti před porodem. 8.4.2009 11:18
OTÁZKA: Dobrý den pane Halíku, myslíte si,že opravdu dosáhnete úspěchu v tom,zač denně bojujete? Roman L.
S improvizovaným křížem, knihou žalmů a plakátky proti interrupcím stává kněz Libor Halík před fakultní porodnicí na Obilním trhu v Brně. ODPOVĚĎ: Ano, dosáhnu úspěchu v pravý čas. 8.4.2009 11:21
OTÁZKA: dobrý den, je podle vás masturbace škodlivá? Jyrka
S improvizovaným křížem, knihou žalmů a plakátky proti interrupcím stává kněz Libor Halík před fakultní porodnicí na Obilním trhu v Brně. ODPOVĚĎ: Masturbací nevraždíte děti, avšak škodíte tím své duši. 8.4.2009 11:23
OTÁZKA: Pane Halíku, souhlasíte s tím, že sex by měl být provozován jen za účelem zplození potomstva? Všem druhům zvířat je to od přírody jasné, jen zkažený člověk a ještě jistý druh šimpanzů se uchyluje i k sexu za účelem rozkoše… Myslím, že v tomhle se máme od ostatních zvířat ještě hodně co učit… konfucius
S improvizovaným křížem, knihou žalmů a plakátky proti interrupcím stává kněz Libor Halík před fakultní porodnicí na Obilním trhu v Brně. ODPOVĚĎ: Sex by měl být pouze v manželství mezi dospělým mužem a dospělou ženou. Zde může probíhat ve dnech plodných i neplodných. Není hříchem cítit rozkoš při takovémto sexu. Je správné nebát se toho počít, porodit a vychovat své děti. 8.4.2009 11:28
OTÁZKA: Prosím pane Libore Halíku,jestli Vás ještě podporuje Pravoslavná církev,jejímž jste členem,když se o nich vyadřujete jako o agentech KGB???? grigorij
S improvizovaným křížem, knihou žalmů a plakátky proti interrupcím stává kněz Libor Halík před fakultní porodnicí na Obilním trhu v Brně. ODPOVĚĎ: Někteří vysocí činitelé Pravoslavné církve, Bohu žel, byli (skrze tlak Stalina a dalších) a jsou agenty bývalé sovětské KGB. Podobně byl v 1.století apoštol Jidáš agentem Kaifáše a Ananiáše a zradil jim Krista Pána. 8.4.2009 11:34
OTÁZKA: Dobrý den, dne 21.12.2012 skončí Mayský kalendář. Jaká zásadní změna ve vývoji lidské společnosti uplynutím tohoto dne nastane? Děkuji kiret
S improvizovaným křížem, knihou žalmů a plakátky proti interrupcím stává kněz Libor Halík před fakultní porodnicí na Obilním trhu v Brně. ODPOVĚĎ: Já věřím v učení Pána Ježíše Krista o tom, že před jeho slavným 2.příchodem, kdy bude spravedlivě soudit všechny národy světa i všechny jednotlivce, nastoupí 3 a půl letá vláda celosvětového zlého ulhaného diktátora, tzv. Antikrista. Zda to nastane už r.2012 to nevím. Předtím má být totiž hlásána pravdivá informace o morálním učení, smrti a vzkříšení J.Krista všem jazykovým skupinám světa, všem kmenům a národům. 8.4.2009 11:41
OTÁZKA: Dobrý den, byl byste pro publikaci aktualizovaného vydání Bible, v kterém by byly tehdejší poznatky vědy nahrazeny těmi dnešními? děkuji teresa
S improvizovaným křížem, knihou žalmů a plakátky proti interrupcím stává kněz Libor Halík před fakultní porodnicí na Obilním trhu v Brně. ODPOVĚĎ: Je dobře, když se Bible překládá do všech jazyků světa dle originálu tak jak je. Protože slovní zásoba se v každé generaci trochu mění, je dobré, když vznikají stále nové a nové překlady. 8.4.2009 11:45
OTÁZKA: Věříte v reinkarnaci? Saiver Loki
S improvizovaným křížem, knihou žalmů a plakátky proti interrupcím stává kněz Libor Halík před fakultní porodnicí na Obilním trhu v Brně. ODPOVĚĎ: V reinkarnaci nevěřím. Věřím v 1 pozemský život, následnou smrt těla, posmrtný život duše, později i ve vzkříšení těl, až Kristus slavně přijde soudit národy. Vírou v Krista (čili vděčností za to, že trpěl dobrovolně tento Syn Boha za naše hříchy, když se stal člověkem nám podobným a byl od darebáků ukřižován), pokáním (zastavením svých hříchů) a poslušností jeho přikázání lze obdržet věčný život darem od Boha. 8.4.2009 11:52
OTÁZKA: Jste synem pana Tomáše Halíka? Souhlasíte s jeho názory? A on souhlasí s Vašimi mi „zpěvy“? Co říkáte na jeho stanovisko, že ke vzkříšení Ježíše nedošlo, protože on na reinkarnaci nevěří? V době nastávajících Velikonoc by to bylo případné na to odpovědět. Herel
S improvizovaným křížem, knihou žalmů a plakátky proti interrupcím stává kněz Libor Halík před fakultní porodnicí na Obilním trhu v Brně. ODPOVĚĎ: Synem Tomáše Halíka nejsem. Na rozdíl od P.Tomáše Halíka, já věřím, že bolestné utrpení Krista na kříži a jeho následující vzkříšení 3.dne z hrobu, bylo historickou událostí. Nevěřím, že to byl jen sen či fantazie. Na rozdíl od P.Tomáše Halíka věřím, že mnozí skutečně zlí lidé zůstanou zlými i po své smrti, a proto budou spravedlivě Pánem Bohem potrestáni v místě, kterému se říká věčné peklo. 8.4.2009 12:00
OTÁZKA: Byl někdo z Vaší rodiny v KSČ? Pravdu prosím. Zajímá mě, odkud se ta zmatenost vzala. Prokopič Karel
S improvizovaným křížem, knihou žalmů a plakátky proti interrupcím stává kněz Libor Halík před fakultní porodnicí na Obilním trhu v Brně. ODPOVĚĎ: V KSČ nikdo z mé rodiny nebyl. 8.4.2009 12:01
OTÁZKA: Nechtěl by jste místo vašeho vyřvávání před porodnicí dělat něco smysluplnějšího? Václav
S improvizovaným křížem, knihou žalmů a plakátky proti interrupcím stává kněz Libor Halík před fakultní porodnicí na Obilním trhu v Brně. ODPOVĚĎ: Velikonoční kříž znamená položit život za bratra (i za malé dítě před porodem). Čili nejen život, ale i svou dobrou pověst. Nedávno (v březnu 2009) jsem byl zhruba 9x pomluven v novinách a 1x vyšel víceméně slušný rozhovor se mnou v novinách. Je zde: http://brnensky.denik.cz/rozhovor/halik-stat-s-krizem-pred-porodnici-prace-20090321.html Záležitost se týkala tohoto pochodu-audiozáznam: http://pl.gloria.tv/?user=416&medias=videos přímo: http://pl.gloria.tv/?media=23877 2 mužům vadila píšnička „Maminko mámo“, která trvala 5 minut a přišli mně nabít. Nakonec se rozhodli vyzkoušet si sílu na důchodci o berlích. Policie, kterou oni zavolali proti naší písničce, však zasáhla proti jejich násilí. Bohu díky. Nepravdivou je informace, že údajně stojím s megafonem každý den před nemocnicí. Stojím tam, jak novináři dobře ví, ve všední dny bez megafonu. Megafon jsem použil na sobotním pochodu městem a před nemocnicí v pravé poledne. Megafon je při jakýchkoliv pochodech v našem státě běžná a normální věc. Policii můj megafon proto při pochodu vůbec nepřekvapil a nebránila mi ho používat. Naopak, policisté mě požádali, abych od nemocnice ještě neodcházel, dokud neprošetří všechny záležitosti s těmi 2 násilníky - Nepalou a jeho švagrem. 8.4.2009 12:05
OTÁZKA: Aby to bylo košer, tak nejdřív odpovím na položené otázky za sebe. Na otázku číslo 1 odpovídám ANO, mnohokrát. Na otázku číslo 2 odpovídám: NE, nikdy. Na otázku číslo 3 odpovídám: ANO, někdy. Ty dotazy zní: Otázka číslo 1: Měl jste někdy pohlavní styk? Otázka číslo 2: Měl jste někdy pohlavní styk s mužem? Otázka číslo 3: Onanujete? Upozorňuji cenzora, že jsem nepoužil jediné vulgární slovo. A Onan je biblická postava, že pane faráři? Jan Novák, Náchod
S improvizovaným křížem, knihou žalmů a plakátky proti interrupcím stává kněz Libor Halík před fakultní porodnicí na Obilním trhu v Brně. ODPOVĚĎ: Jsem ženatý, mám 6 dětí. To je u kněží Pravoslavné církve normální. Čili pohlavní styk mívám s manželkou. Pohlavní styk muže s mužem je zvráceností a nenormalitou, nikdy jsem ho neměl. Onan je biblickou postavou. On bránil početí, ale rozkoše ze sexu s manželkou si užíval. Bůh ho za toto záměrné bránění početí nečekaně usmrtil, asi dostal infarkt, či něco podobného. Já nebráním početí, čili neonanuji. 8.4.2009 12:14

Upozornění

Redakce si vyhrazuje právo na odstranění otázek s vulgárním nebo urážlivým obsahem.