Diktát:

Diktát: y, nebo i?

Třináctý diktát se zaměří na i/í nebo y/ý u všeho. Autorem diktátu je opět Pavel Dolejší a vybrali jsme ho z knihy Základní pravopisné jevy a pravopisná pravidla s podrobným výkladem českého pravopisu, kterou vydalo nakladatelství a vydavatelství Pavel Dolejší (www.humpolec.cz/pd).
Nad skalam... kroužil... orl.... Hlavou se m... honil... různé m...šlenky. Horníc... dob...val... pod zem... uhl.... Při vojenské přehl...dce pochodoval... po náměstí oddíl... vojáků. Ro...vícená světla sv...til... dlouho do noc.... V les...ch rostl... houb.... Ps... štěkal... a v...l... na měsíc. Kráv... na pastvě kl...dně přežv...koval.... Na louce se pásl... koně. Ve sp...ži b...l... m...ši. Zdeňkov... oči měl... modrou barvu. Martinov... hanbou zrudl... uši. V létě se noci krátil..., dni se prodlužoval.... Na nástup...šti stál... cestující se zavazadl... a čekal... na příjezd rychl...ku z Ostrav.... V pěvecké soutěži v...stoup...l... dětské sbory, které vedl... učitelé hudební v...chov....

Šebo: Rodiče neočkovaných dětí jsou zločinci, černý kašel je pro kojence smrtící