Diktát:

By, nebo bi?

Druhý diktát se zaměří na i/ý nebo y/ý po písmenu b. Autorem diktátu je Pavel Dolejší a vybrali jsme ho z knihy Základní pravopisné jevy a pravopisná pravidla s podrobným výkladem českého pravopisu, kterou vydalo nakladatelství a vydavatelství Pavel Dolejší (www.humpolec.cz/pd).
Hodiny odb...l... půlnoc. Kde jste b...li? Zb...něk je neob...čejně b...strý chlapec. Obraz jsme přib...l... na zeď. Ob...vací pokoj b...l pěkně ob...lený. Vojáci dob...l... starob... hrad. V trávě skáče zelená kob...lka. Zahradník hub...l b...lí. Ve Španělsku se pořádají b...čí zápasy. Přib...slavští rodáci pravidelně navštěvují rodné b...dliště. Neukázněný řidič způsob...l svým automob...lem značnou škodu. Přál b...ch si, ab... b...l... Vánoce.

Kvestor ČZU: Nejlepší disciplínu měli při nácviku na útok zahraniční studenti