Podtest 8

Epidemioložka SZÚ varuje, že legionella může být ve vířivkách i osvěžovačích