Neděle 25. července 2021, svátek má Jakub
 • schránka
 • Přihlásit Můj účet
 • Neděle 25. července 2021 Jakub

Střední skupina vojsk měla ve výzbroji i „atomové“ bombardéry MiG-27

  1:00
V letech 1990 a 1991 se z tehdejší ČSFR vracely po dlouhodobém pobytu domů i letecké útvary Sovětské armády. Následující text poskytne obrázek o jejich síle a výzbroji.

MiG-27K z výzbroje Skupiny sovětských vojsk v Německu. Letouny stejného typu používala i Střední skupina vojsk. | foto: Rob Schleiffert, CC BY-NC 2.0

Minimálně od 60. let 20. století považovala Moskva za slabý prvek ve svých vojenských strategických plánech absenci Sovětské armády na československém území. V našem sousedství byly: Skupina sovětských vojsk v Německu (v NDR), Severní skupina vojsk (v Polsku) a nejmenší Jižní skupina vojsk (v Maďarsku).

Když potom v srpnu 1968 vtrhla vojska pěti spřátelených států do Československa (operace Dunaj), zabili tím Sověti dvě mouchy jednou ranou. Znamenalo to nejen konec rozvíjejícího se politického demokratizačního procesu, tzv. pražského jara, ale zároveň i začátek pobytu sovětských vojáků na našem území.

Na podzim už měla Moskva situaci v Československu plně pod kontrolou a invazní  svazky a útvary se postupně vracely do svých domovských posádek. Mezitím již od září s námi Sověti z pozice síly připravovali smlouvu o umístění svých vojsk na našem území, která byla podepsána 16. října 1968.

Tím vznikla Střední skupina vojsk. Oficiálně je její existence datována od 24 října 1968 do 21. června 1991, kdy opustil poslední ešalon území tehdejší České a Slovenské Federativní Republiky (ČSFR).

O šest dní později se vydal na cestu domů i poslední velitel Střední skupiny vojsk, generálplukovník Eduard A. Vorobjov. Jen pro upřesnění dodejme, že původní sovětská Střední skupina vojsk existovala už v letech 1945 až 1955, přičemž byla umístěna v Rakousku a v Maďarsku (v roce 1955 vyhlásilo Rakousko neutralitu, Sověti z této země odešli a v Maďarsku vznikla již zmíněná Jižní skupina vojsk).

Některé z typů letadel používaných Střední skupinou vojsk

MiG-27K z výzbroje Skupiny sovětských vojsk v Německu. Letouny stejného typu používala i Střední skupina vojsk.

V porovnání s předchozí mohutnou invazní armádou se dlouhodobý pobyt sovětských vojsk v Československu týkal „jen“ pěti pozemních vševojskových divizí a jedné smíšené letecké divize, zapomenout nesmíme ani na několik samostatných brigád a pluků různého určení. Na první pohled se to může jevit jako nepříliš velká síla, vždyť nakonec i ve východním Německu disponovali Sověti nesrovnatelně větším počtem lidí a techniky, a to navíc i modernějších typů.

To však není žádná omluva. Podle zmíněné dohody mělo být v Československu umístěno 75 tisíc sovětských vojáků, což v porovnání s armádou naší, kde v roce 1968 sloužilo kolem 220 tisíc vojáků, nebylo zdaleka zanedbatelné množství.  

Rudí sokoli nad Československem 1968 až 1991

Střední skupině vojsk musela Československá lidová armáda (ČSLA) přenechat čtyři vojenská letiště: Milovice – Boží Dar, Mimoň – Hradčany, Olomouc – Neředín a Zvolen – Sliač. V té době tam umístěným útvarům ČSLA nezbývalo než se stěhovat do jiných působišť (například vrtulníkáři z Olomouce odešli do Prostějova), jeden letecký pluk byl dokonce zrušen.

Na jmenovaných letištích začaly působit útvary ze sestavy 131. „Novgorodské“ smíšené letecké divize (dále „131. letecká divize“). Její složení doznalo za těch dlouhých třiadvacet let určitých změn, také dislokace jednotlivých útvarů a jednotek nebyla po celou dobu stálá. A samozřejmě se obměňovala i samotná výzbroj na modernější typy. Velitelství divize mělo své sídlo na letišti Boží Dar.

Počátkem 70. let patřily do sestavy divize: 159. „Tallinský“ stíhací letecký pluk, 192. stíhací letecký pluk a 390. samostatný smíšený letecký pluk, který měl 1. letku transportní, 2. letku vrtulníkovou a 3. letku průzkumnou. Pozemních zabezpečovacích jednotek jednotlivých leteckých pluků a letek si pro zabezpečení přehlednosti, která je už i bez toho tristní, ani všímat nebudeme.

Zbytky výzdoby po sovětských vojácích na letišti v Božím Daru.

Bývalé vojenské letiště Boží Dar, fotografie z roku 2011. Detail výzdoby po Sovětech ukazuje stíhačku MiG-23, kterou měl ve výzbroji zdejší 114. stíhací letecký pluk.

V roce 1972 došlo k přejmenování 159. „Tallinského“ stíhacího leteckého pluku na 114. „Tallinský“ stíhací letecký pluk.

V roce 1974 byl 390. samostatný smíšený letecký pluk jako útvar zrušen a z jeho jednotlivých letek se po transformaci staly: 173. samostatná smíšená letka, 199. samostatná vrtulníková letka a 100. samostatná průzkumná letka.

Začínají vznikat další vrtulníkové letky pro přímou podporu pozemních vojsk (není myšlena pouze podpora „bitevní“, ale i průzkumná atd). S tím se pojí i první větší organizační změna v letectvu Střední skupiny vojsk, vrtulníkové útvary v 80. letech přešly od 131. letecké divize do přímé podřízenosti velitelství Střední skupiny vojsk, čímž vzniklo tzv. vojskové letectvo Střední skupiny vojsk. Sověti u nás nakonec měli víc bojových vrtulníků než bojových letounů.

Pro zvýšení úderné síly 131. letecké divize byl vyměněn její 192. stíhací letecký pluk za 236. stíhací-bombardovací letecký pluk. A asi to nebyla náhoda, že první stíhací bombardéry typu MiG-27K od jmenovaného pluku u nás přistály přesně 21. srpna 1984. Zřejmě oddíl provokatérů.

Další organizační změna přišla v roce 1985, kdy v Milovicích nově vznikl štáb Vojenských vzdušných sil Střední skupiny vojsk. Ten byl samozřejmě nadřazen 131. letecké divizi, v jejíž sestavě zůstaly pouze 114. a 236. pluk. Nový štáb se zároveň stal přímo nadřízeným 173. samostatné smíšené letce a 100. samostatné průzkumné letce.

Letadla Střední skupiny vojsk

V leteckých útvarech střední skupiny vojsk se objevila řada typů a verzí letounů a vrtulníků. Mnohé z těchto typů známe i ze služby u ČSLA. Obecně potom lze říci, že přezbrojování na modernější typové řady docházelo v době, kdy už nebyla vyloženě žhavým zbožím. Nakonec je to i logické, Sověti upřednostňovali svou Skupinu vojsk v Německu, se kterou počítali jako s nositelkou hlavního úderu.

Jmenovitě si uvedeme některé z typů letadel Střední skupiny vojsk, konkrétně typy hlavní a z typů okrajových ty u nás exotické (myšleno nepoužívané letectvem československým).

Odlet stíhacích letounů MiG-29 z letiště Milovice - Boží Dar v rámci odsunu...

Odlet stíhacích letounů MiG-29 z letiště Milovice - Boží Dar v rámci odsunu Střední skupiny vojsk. Několik letadel tohoto typu zde velice krátce použval 114. stíhací letecký pluk.

Začneme tím ve zdejších podmínkách nejmodernějším. Na MiGy-29 se začal 114. „Tallinský“ stíhací letecký pluk přezbrojovat až v roce 1989, tedy ve stejném roce, kdy začaly tyto letouny přicházet i k československému letectvu. Naopak u Skupiny sovětských vojsk v Německu se první MiGy-29 objevily už v prosinci 1985.

Rok 1989 určitě napověděl, že 114. pluk se nestihl na devětadvacítky přezbrojit celý, když se rozhodlo o odsunu, tak se samozřejmě s přezbrojováním přestalo. Pluk tak u nás končil s větším zastoupením MiGů-23M ve své výzbroji. Třiadvacítky používal od roku 1978, kdy se na ně přezbrojil z MiGů-21PF a PFM.

U 192. stíhacího leteckého pluku bychom našli nejprve MiGy-21PFM. V roce 1978 je vyměnil za lepší MiGy-21bis, které mu vydržely až do ukončení jeho angažování v ČSSR v roce 1984.

S průzkumnými MiGy-21R operovala 3. letka 390. samostatného smíšeného leteckého pluku a následně z ní vzniklá 100. samostatná průzkumná letka. V roce 1983 se přezbrojila na Su-17M3R (letouny typové řady Su-17 známe u ČSLA pod exportním označením Su-22).

Jako zajímavost musíme zmínit typ Antonov An-8, ten létal v malém počtu u 1. letky 390. samostatného smíšeného leteckého pluku. Jedná se o dvoumotorový transportní letoun tvarově podobný o něco většímu čtyřmotorovému An-12 (ve dvou kusech sloužil An-12 i u ČSLA). Vývoj An-12 (resp. jeho civilní verze An-10) těžil z konstrukčního řešení An-8.

Antonov An-8 v leteckém muzeu v Moninu

Antonov An-8 v leteckém muzeu v Moninu

Těžký transportní vrtulník typové řady Mi-6 z výzbroje Skupiny sovětských vojsk...

Mi-6 z výzbroje Skupiny sovětských vojsk v Německu. Vrtulníky stejného typu používala i Střední skupina vojsk.

A z vrtulníků uveďme především velké transportní Mi-6 s užitečným nákladem až 12 tun v nákladové kabině nebo 8 tun v podvěsu. Nefalšovaným exotem je ovšem speciální modifikace Milovy šestky – létající velitelské stanoviště Mi-22, působilo u nás ve stopovém množství.

Za pozornost stojí i těžké vrtulníky Mi-24P s kanonovou výzbrojí. Mi-24P - jedna z verzí používaných Střední skupinou vojsk - měla na pravém boku 30mm dvojkanon GŠ-30 (ČSLA disponovala pouze verzemi s kulometnou věžičkou pod přídí).

Stíhací bombardér MiG-27

Z bojových typů letounů Střední skupiny vojsk můžeme považovat za do jisté míry exotický stíhací bombardér MiG-27K. Sedmadvacítka představuje výsledek výraznější evoluce obdobného typu MiG-23BN (stíhací-bombardovací verze původně stíhaček typové řady MiG-23), který známe z výzbroje ČSLA se služebním přesahem až do AČR. Jenže sedmadvacítka toho umí mnohem více než třiadvacítka.

MiG-27 unese v porovnání s MiGem-23BN o jednu tunu více podvěšené výzbroje (4 000 kg), má na výběr z širšího repertoáru výzbroje (včetně chytrých pum) a disponuje mohutnějším integrovaným kanonem (ráže 30 mm oproti 23 mm). Dalším plusem je modernější zaměřovací a navigační systém.

MiG-27K z výzbroje Skupiny sovětských vojsk v Německu. Letouny stejného typu...

MiG-27K z výzbroje Skupiny sovětských vojsk v Německu. Letouny stejného typu používala i Střední skupina vojsk.

Od roku 1984, kdy přiletěl 236. stíhací-bombardovací letecký pluk do Československa, měl MiGy-27K ve výzbroji dvou letek. Třetí letka se na tento typ přezbrojila z bombardovací verze třiadvacítky v roce 1986.

Uvádí se, že 1. letka 236. pluku (pluk měl tři letky) byla určena i k případným jaderným úderům taktickými jadernými pumami. Na MiG-27K bylo možné zavěsit dvě takové pumy, daný stroj k tomu ovšem musel být patřičně vybaven. Udělat z letadla nosič taktických jaderných pum samo o sobě žádný problém nebyl, ostatně po jednom kuse je mohly nosit i některé MiGy-21. Úprava na nosiče taktických jaderných pum spočívala v instalaci příslušných závěsníků a speciálních ovládacích panelů k finalizaci distribuce takových zbraní. A hlavně k provádění jaderných úderů museli být piloti náležitě cvičeni.

Počty letadel Střední skupiny vojsk v roce 1989

Uveďme si počty letadel Střední skupiny vojsk k počátku roku 1989, když zde byli Sověti ještě v „plné síle“ (níže uvedená data jsou převzata z webu cvg.org.ru, který se zabývá historií tohoto uskupení). Do zahájení odsunu potom došlo k jistému ponížení uvedených počtů (u bojových letounů minimálně o 20 kusů).

Letiště Boží Dar

 • 114. stíhací letecký pluk (celkem 38 letounů): 10x MiG-29, 2x MiG-29UB (cvičná verze), 20x MiG-23M, 6x MiG-23UB
 • 173. samostatná smíšená letka (celkem 8 letounů a 6 vrtulníků): 3x An-12, 4x An-26, 1x Tu-134, 6x Mi-8
 • 231. samostatná vrtulníková letka (celkem 23 vrtulníků): 12x Mi24, 8x Mi-8, 2x Mi-6, 1x Mi-22

Letiště Hradčany

 • 236. stíhací-bombardovací letecký pluk (celkem 50 letounů): 40x MiG-27K, 10x MiG-23UB (cvičná verze MiGu-23)
 • 230. samostatná vrtulníková letka (celkem 20 vrtulníků): 12x Mi24, 8x Mi-8
 • 199. samostatná vrtulníková letka (celkem 13 vrtulníků): 4x Mi24, 6x Mi-8, 2x Mi-6, 1x Mi-22

Letiště Neředín

 • 490. samostatný vrtulníkový pluk (celkem 50 vrtulníků): 24x Mi24, 24x Mi-8, 2x Mi-6

Letiště Sliač

 • 100. samostatná průzkumná letka (celkem 17 letounů): 17x Su-17M3R včetně menšího počtu Su-17UM3 (cvičná verze)
 • 238. samostatný vrtulníkový pluk (celkem 60 vrtulníků): 40x Mi24, 20x Mi-8

Podle uvedených dílčích počtů disponovala Střední skupina vojsk počátkem roku 1989 celkem 113 letouny a 172 vrtulníky. Těžkých bitevních/transportních vrtulníků Mi-24 měla dokonce více než celá ČSLA (konkrétně 92 sovětských Mi-24 vs. 61 Mi-24 u ČSLA).

Přehled odsunutého technického materiálu

Přehled odsunutého technického materiálu

Malý autobus Družba pro Střední skupinu vojsk navrhla Karosa

Prototyp autobusu Karosa na podvozku GAZ-66

V bohatém portfoliu autobusů zrozených ve Vysokém Mýtě se krčí i jeden výtvor krásou příliš...

OBRAZEM: Zajímavá technika Sovětské armády. Měla horší raketomety než ČSLA

Obojživelné vozidlo LuAZ-967 bylo vyvinuté na požadavek výsadkových sil, pro...

Zbraně dělostřelecké, protiletadlové a ženijní si prohlédneme ve druhém dílu fotogalerie věnované...

OBRAZEM: Sovětská okupační technika v ČSSR, kterou naše armáda neměla

ZSU-57-2 byl protiletadlový tank, který ČSLA nezavedla do výzbroje, protože byl...

Během invaze do Československa v srpnu 1968 a v období pobytu Střední skupiny vojsk se na našem...

Sovětské balistické rakety šly z ČSSR domů už před velkým odsunem

Odpalovací zařízení 9P120 s raketou 9M76. Na boku jsou složené mřížové...

Nejvýkonnějším zbraňovým systémem Střední skupiny vojsk byly od roku 1983 operačně taktické...

Ralsko 30 let poté. „Český Černobyl“ je skanzenem sovětské okupace

Sídliště Ploužnice

Zem je tu děravá jako ementál, naládovaná střelivem a nasáklá ropnými látkami. Co krok, to azbukou...

Před třiceti lety začal odsun sovětských vojsk. Jizvy a škody zůstávají

Před třiceti lety v úterý 23. ledna 1990 prošla Vysokým Mýtem velká demonstrace...

VIDEO Československo bylo po roce 1945 jedinou zemí východního bloku, kde nebyla rozmístěna sovětská...

 • Nejčtenější

Opravdová vesmírná turistika začala. Bezos s hosty strávili minuty v kosmu

O něco málo více než deset minut trvala celá cesta od startu do přistání pro čtyři vesmírné turisty, kteří se v úterý...

Rusko ukázalo novou „neviditelnou“ stíhačku. Šach mat má vzlétnout za dva roky

Rusko představilo chystaný „neviditelný“ letoun 5. generace. Stíhačka s přezdívkou Šach mat má jeden motor, v budoucnu...

Událost, která vyhubila dinosaury, přichází průměrně za 500 milionů let

Nové poznatky o kosmickém zabijákovi dinosaurů ukazují, že Chicxulubský asteroid byl temný kosmický tulák. Na zkoumání...

První velký export vojenské techniky z ČSR po roce 1945 mířil do Švýcarska

Mezi velké exportéry zbraní patřilo i malé Československo. Většina jeho zbrojního exportu mezi lety 1945 a 1989 šla...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...}

Jak začalo strategické bombardování a budování první protivzdušné obrany

Pod pojmem letecký souboj si většina lidí představí boj dvou letounů. V počátcích letectví se však utkávaly i letouny...

Ze sbírky na pohřeb Roma pozůstalí nedostali nic. Byl to podvod

Premium Měl mít velkolepý pohřeb. Balzamování, bíle lakovaná rakev z Ameriky, kočár tažený vraníky... Rodina Roma, který zemřel...

Klaus: Volby nic nepřinesou. Kolem covidismu a genderismu se bude chodit po špičkách

Premium Každý z nás by se měl sám rozhodnout, jakou míru opatrnosti vůči nákaze covidem chce zvolit, říká přesvědčeně bývalý...

Česko formuje domobranu. Výcvik může podstoupit každý, kdo má zbrojní průkaz

Premium Stát zakázal ozbrojené skupiny a lidem nabídl alternativu: absolvujte speciální kurz a můžete Česku pomáhat se zbraní....

 • Další z rubriky

Letouny F-35 jsou lákavé. Může si Česko stroj za tři miliardy dovolit?

Premium Ve státech NATO a EU probíhá několik tendrů na nové bojové letouny. Vybráno již mají Slovensko, Chorvatsko, Bulharsko...

OBRAZEM: Sovětská okupační technika v ČSSR, kterou naše armáda neměla

Během invaze do Československa v srpnu 1968 a v období pobytu Střední skupiny vojsk se na našem území vyskytovala i...

OBRAZEM: Zajímavá technika Sovětské armády. Měla horší raketomety než ČSLA

Zbraně dělostřelecké, protiletadlové a ženijní si prohlédneme ve druhém dílu fotogalerie věnované technice Střední...

Americká armáda chce rakety pro rychlou přepravu nákladu kamkoli na světě

Patrně v žádné jiné oblasti lidského konání než ve vojenství se nestává, že nové technologie a vynálezy jsou tak rychle...

Zemřel slovenský herec Milan Lasica, zkolaboval přímo na jevišti

Ve věku 81 let zemřel slovenský herec Milan Lasica. Web sme.sk uvedl, že vystupoval se skupinou Bratislava Hot...

Petr Rajchert si změnil příjmení a potřetí se oženil, manželka je těhotná

Zakládající člen kapely Chinaski Petr Hradil (rodným příjmením Rajchert) se v třiapadesáti letech potřetí oženil. Po...

Holanová: Rozvod s Šípem? Do vztahu se nám vloudila mlaďounká chybička

Rozhovor s Marcelou Holanovou vznikal v Chateau Šanov na soustředění s finalisty soutěže Muž roku 2021. Zpěvačka, která...

Zemřel František Nedvěd. Folkové legendě se vrátila rakovina plic

V třiasedmdesáti letech zemřel v neděli folkový muzikant František Nedvěd. Prohrál boj s rakovinou plic. Úmrtí na...

Pornoherečka se zastřelila kvůli rakovině. Její kolega se zabil na motorce

Americká pornoherečka Dahlia Sky spáchala sebevraždu. Měla rakovinu prsu a podle lékařů poslední fáze nemoci provázely...