Sobota 21. května 2022, svátek má Monika
  • schránka
  • Přihlásit Můj účet
  • Sobota 21. května 2022 Monika

Spiknutí: Americký prezident prý padělal rodný list. Nemůže být prezident

Americký prezident Barack Obama se prý nenarodil v USA. Nemůže tedy být americkým prezidentem. Konspirační teorie o pravosti jeho rodného listu má velmi dlouhou životnost a je zajímavá i z kriminalistického pohledu.

Joe Arpaio na tiskové konferenci zpochybnil pravost rodného listu Baracka Obamy | foto: Profimedia.cz

Kontroverzní arizonský šerif Joe Arpaio svolal minulý týden tiskovou konferenci, na které s experty v oblasti zkoumání dokumentů vysvětlil, proč se domnívá, že rodný list prezidenta Obamy je padělek, více například zde (anglicky).

Jeho závěr, který je výsledkem půl roku trvajícího zkoumání a vyšetřování, může mít zásadní dopad na volby. Pokud by se totiž ukázalo, že se Barack Obama nenarodil na půdě USA (což má prokazovat sporný rodný list vydaný na Havaji), nemohl by se ucházet o prezidentské křeslo. Podle ústavy totiž kandidátovi nestačí, aby byl americkým občanem (kterým by se mohl stát například i naturalizací), ale je nutné mít americké občanství a zároveň se na území USA již narodit.

Začarovaný rodný list

Kdo je šerif Joe Arpaio

Arizonský šerif není řadovým policistou. Ve službě pokračuje i ve svých 79 letech a v policii je už pět desetiletí. Od roku 1992 je vrchním šerifem okresu Maricopa County.

Jeho jméno je ale spojeno s mnoha kontroverzními akcemi. Právě v souvislosti s napadáním rodného listu Baracka Obamy se poukazuje na Arpaiovy dlouhodobé problémy s minoritami. Je obviňován z chybného postupu při vyšetřování imigrantů a příslušníků menšin. Thomas Perez, odborník ministerstva spravedlnosti, uvedl, že "šlo o nejhorší zaznamenaný případ rasové diskriminace v historii USA".

Právě kvůli právním problémům, kterým čelí, se Arpaiovi kritici domnívají, že se Obamovým rodným listem zabývá proto, aby odvedl pozornost, případně zvýšil svoje šance v dalších volbách do pozice šerifa.

Diskuse o zpochybňování nejrůznějších dokumentů související s Barackem Obamou probíhají již od doby, co byl zvolen. Zpochybňuje se například jeho číslo sociálního zabezpečení (SSN - social security number, analogie českému rodnému číslu pro administrativní účely), které je podle některých autorů neplatné.

Dále je sporné poštovní razítko na tzv. Selective Service Card, která měla být vyplněna a odeslána v roce 1980. A zdá se, že nejzajímavějším trumfem v rukou Obamových zpochybňovačů je právě Obamův rodný list.

Prezidentův rodný list se stal předmětem spekulací hned po zvolení. Administrativa Bílého domu na tyto spekulace nijak nereagovala. Až v dubnu 2011, kdy počet dotazů ohledně pravosti vznášených jak na Bílý dům, tak na místní autority na Havaji, přerostl únosnou mez, svolal Obama tiskovou konferenci. Na ní prohlásil, že se musí věnovat důležitějším věcem a nemá čas stále odpovídat na jeho rodný list, proto ukončuje tyto diskuse a kopii certifikátu ve formě pdf souboru poskytuje novinářům.

Zveřejněný certifikát ovšem oproti očekávání nezastavil pochybnosti o místu narození Baracka Obamy. Naopak se stal zdrojem dalších spekulací. O co jde? Certifikát, který si můžete stáhnout zde, je podle šerifa Arpaia padělek, a to z následujících důvodů:

  • Certifikát prý nebyl vytvořen skenováním papírové verze ale kompletně "slepen" v počítačových programech
  • Přítomnost specifických vrstev dokumentu stejné charakteristiky písmen prý svědčí o tom, že jde o "kopírovaní CTRL C a CTRL V"
  • Údajný otisk poštovního razítka na Selective Card z roku 1980 má původ v razítku z roku 2008.
Joe Arpaio na tiskové konferenci zpochybnil pravost rodného listu Baracka Obamy
Joe Arpaio na tiskové konferenci zpochybnil pravost rodného listu Baracka Obamy

Joe Arpaio na tiskové konferenci zpochybnil pravost rodného listu Baracka Obamy

Už zde však šerifovo tvrzení skřípe. Expert najatý šerifem totiž přiznává, že skenováním a následnou optimalizací pro pdf může dojít ke vzniku desítek vrstev. Představa, že někdo vytváří padělek dvacet minut před tiskovou konferencí, "zapomene sloučit vrstvy" a udělá další chyby, je úsměvná. Také tvrzení, že výsledný soubor je produktem skenování a následné optimalizace, nelze udělat pouze na základě jednoduchých experimentů, které provedl šerif. 

Konspirace? Nebo jen špatně naskenované PDF?

To, v čem šerif a jeho tým vidí důkazy o falšování dokumentu, lze vysvětlit převodem naskenovaného obrazu do PDF pomocí rozpoznávání znaků.

Šerif Arpai zdaleka není jediný, kdo si všiml podivných vrstev v certifikátu, který Bílý dům zveřejnil ve formátu PDF v dubnu 2011. Už den nato se objevily spekulace ohledně viditelných vrstev v dokumentu - část textu je v jiné vrstvě, než pozadí, také razítko je v samostatné vrstvě.

Vrstvy v dokumentu s rodným listem Baracka Obamy
Vrstvy v dokumentu s rodným listem Baracka Obamy

Vrstvy v dokumentu s rodným listem Baracka Obamy v Adobe Illustrator - vlevo zobrazeny vše, vpravo skrytá podkladová vrstva

Podle některých kritiků to mělo ukazovat na to, že dokument není nascanovaný z jednoho papíru, ale počítačově sestavený z mnoha dokumentů. Brzy se ale ukázalo, že jde jen o OCR funkci skenovacího softwaru, který se pokusil rozpoznat texty a umístil je do samostatných vrstev. Je tedy zajímavé, že se nyní argumentům šerifa Arpaia věnuje taková pozornost, když se opírá především o již dlouho známé argumenty.

Fámy a dohady o Obamově americkém občanství jej provázejí už od roku 2008 - postupně se vyvrátila jak tvrzení o narození v Keni, tak o tom, že se nenarodil na Hawaji. Jeho narození v Honolulu je ale celkem přesvědčivě dokázáno - oznámení o jeho narození vyšlo ve dvou místních novinách v roce 1961. Také další teorie byly opakovaně vyvráceny.

Barack Obama je předmětem celé řady internetových spekulací. Jeho odpůrci jsou vyzbrojeni silnou zbraní - selektivním vnímáním. Jakékoli argumenty, které podporují jejich pohled, jsou přijímány shovívavěji a méně kriticky. Jak říká John Hodgman: "Bez Obamy by to nebyla pořádná konspirační teorie." (pka)

Není co zkoumat

K případu se vyjadřovalo množství expertů jak z oblasti zkoumání dokumentů, tak z oblasti počítačových expertiz. Zkoumání komplikuje absence originálu a fakt, že se oba obory vzájemně překrývají (O obou si řekneme více v dalších dílech seriálu Tajemství kriminalistiky.).

Ve stručnosti je ale třeba říci, že z hlediska oblasti zkoumání dokumentů není v Obamově případu vlastně co zkoumat. Navíc právní význam neověřené kopie, stejně jako elektronické kopie bez digitálního podpisu, je nulový. Technické zkoumání písemností (jak se obor nazývá přesněji) se nezabývá fonty v elektronické verzi, ale zejména pak zkoumáním papíru, inkoustů, tiskových technik a například detekcí pozměněných textů nebo zjišťováním stáří dokumentu. Z tohoto pohledu je překvapivé, kolik expertů z této oblasti poskytovalo v Obamově případu závěry i když vlastně toto zkoumání přesahuje rozsah jejich oboru.

Naproti tomu kriminalistická počítačová expertiza se typicky zaměřuje na analýzu dat, a to jak uložených v klasických počítačích, tak v malých zařízeních, jako jsou mobilní telefony nebo PDA, pokud mají nějakou souvislost s trestnou činností.

Pokud chybí originální dokument, je možné zkoumání pouze ve velmi omezené míře provádět i z kopií, v některých případech i z kopií dalších generací (kopie kopií). Dokonce lze zkoumat i kopie následně poslané faxem a nakonec třeba i naskenované do pdf (jako u Obamy). Takové případy se dějí: jedna strana zpochybňuje platnost kontraktu, od kterého má pouze nekvalitní kopii.

V těchto situacích je obecně snazší prokázat, že "něco nehraje". Například na vytištění sporného odstavce je použit mírně odlišný font písma. Na druhou stranu, potvrdit pravost tohoto dokumentu nelze. Rozdíly mohou být tak nepatrné, že na kopii nejsou vidět.

Každé zařízení a každá technika reprodukce také může dokument lehce pozměnit. Například v důsledku malého rozlišení, nebo nekvalitní reprodukce: obraz je rozostřený, komprese obrazu nebo nekvalitního tisku. Zkoumání ve většině případů neskončí kategorickou odpovědí. S větší či menší mírou pravděpodobnosti však je možné říci, že skutečnosti svědčí ve prospěch té či oné verze. K vyřešení těchto rozporů je pak nutné zkoumat originál. Ten však v Obamově případu zatím chybí.

Originál v digitálním věku

Problém Obamova certifikátu ukazuje na další zajímavou věc. Co je to vlastně originál? Dříve, ještě před rozvojem tiskových technik, to bylo snadné. Rukopis dané osoby se dal identifikovat, následné opisy - kopie byly odlišné. S příchodem tisku, a zejména s rozvojem výpočetní techniky, se hranice mezi originálem a kopií může v některých případech ztrácet. Příkladem mohou být interní dokumenty organizace posílané e-mailem všem zaměstnancům pouze v elektronické verzi. Každý, kdo si je vytiskne, může tvrdit že má originál, i když jeden bude tištěn inkoustovou tiskárnou a druhý laserovou.

Textový procesor může text pozměnit z hlediska rozložení na stránce, otevření v jiném textovém editoru může pozměnit i chybějící fonty za podobné. V případě sporů po dlouhé době, kdy elektronická verze není dostupná, může být obtížné říci co je "originální" verze a co už pozměněné dokumenty.

Obamův certifikát: musí se zkoumat mikrofilm

V případě certifikátu Obamy jde ještě o komplikovanější případ. Veškerý spor se zatím vede pouze o to, zda existuje certifikát v papírové podobě nebo byl vytvořen v grafickém editoru. I v případě, že by administrativa uvolnila ke zkoumání původní dokument, není to vlastně originál. Místní autority na Havaji vytiskly dvě verze certifikátu v roce 2011 z mikrofilmu na ceninový papír a opatřily je razítkem.

Tím vznikl úřední opis, ale pokud neexistuje původní rodný list, který byl rodičům Obamy vydán, tak v případě takovýchto pochybností je nutné zkoumat dokument, který je mu nejblíž. A tím je mikrofilm. Některé teorie totiž zpochybňují další skutečnosti, které se v certifikátu vyskytují. Například pořadové číslo nebo přebývající údaje, které by mohly indikovat, že padělek byl vytvořen mixem několika certifikátů uložených na mikrofilmech doplněných údaji Obamy v počítačovém programu.

Kdy zanikne konspirační teorie o rodném listu?

Joe Arpaio na tiskové konferenci přímo neřekl, že Obama se nenarodil na území USA. Řekl, že jediné co může tvrdit, je že certifikát, který je na stránkách Bílého domu není pravý a nemá původ v dokumentu, který byl skenován. Podle šerifa je to čistě elektronický dokument kombinující různé jiné dokumenty. Vyhnul se i otázce, že by Obama měl být ve výrobě falešného dokumentu zainteresován.

Šerif ani definitivně neřekl co bude dál. Arizona nemá pravomoc zatknout prezidenta a obvinit ho z padělání dokumentů. Na otázku jaký bude další postup, odvětil, že je nutné zvážit všechny možnosti včetně zřízení speciální komise Senátu. Zda se tak stihne do voleb, je otázkou. Nejjednoduší samozřejmě bude, když Barack Obama ukončí spekulace tím, že ukáže dokument, který podle něj byl použit jako předloha a naskenován.

O tom, co přesně v certifikátu nehraje a jaké jsou verze obou stran si povíme v příštím díle.

O autorovi

Martin Fürbach se narodil v roce 1979. Vystudoval Přírodovědeckou fakultu UK v Praze, obor analytická chemie a Policejní akademii ČR. V průběhu studia se věnoval problematice zjišťování stáří dokumentů pomocí chemických metod ve spolupráci s Kriminalistickým ústavem Praha PČR a United States Secret Service.

Absolvoval stáže na Kriminalistickém ústavu Praha, Celně kriminalistické laboratoři a United States Secret Service, Washington D.C. V roce 2003-2009 působil na katedře kriminalistiky Policejní akademie ČR, na které nyní externě působí ve výuce kriminalistických znalců.

Od roku 2009 zaměstnán na Université de Lausanne, kde se věnuje zkoumání písemností. Zaměřuje se zejména na problematiku padělaných bankovek a zkoumání dokumentů vyhotovených pomocí inkoustových tiskáren.

Autoři: ,

80 let od atentátu na Heydricha

27. 5. 1942 provedli českoslovenští parašutisté atentát na zastupujícího říšského protektora na území Čech a Moravy Reinharda Heydricha.

  • Nejčtenější

Ukrajinci dostali západní superhoufnice M777. Do akce šla i Bohdana

Ať už si dělostřelectvo v dávných dobách vysloužilo titul královny či krále bojiště, ukazuje se i v jednadvacátém...

Dohoda s Německem: na stole jsou Leopardy, Pumy a raketomety MLRS

Válka na Ukrajině významně rozhýbala nejen nákupy nových zbraní, ale paradoxně také jejich výměny v rámci evropského...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...}

PODCAST: Říkalo se mu zvoneček. Motor, který běžel i po dávce z kulometu

Letecké motory obnášejí jistá specifika, která vycházejí z prostředí, v němž pracují. Řídký vzduch, nízké teploty, ale...

Hydroplán s proudovými motory měl být strategickým jaderným bombardérem

Mezi zajímavá letadla studené války patřil i americký těžký hydroplán Martin P6M SeaMaster s proudovými motory, který...

Do Česka konečně dorazí nové videoslužby. Poradíme, jak na ně se starou TV

Premium Český divák s nabídkou služeb videa na přání dlouho paběrkoval, letos se to však zásadně změní. Příchod nových služeb...

Půst, občas večeře, čtyři kávy denně. Jak jíst podle výživového poradce Havlíčka

Premium Strava ovlivňuje nejen naši váhu či kondici, ale i náladu a zdravotní stav. Ostatně až dvě třetiny všech nemocí mají...

Vláda má 20 korun z každého litru benzinu, říká šéf sítě levných čerpacích stanic

Premium Nikoho nenechají na pochybách, že tohle je nízkonákladová firma, kde se nehýří. Okázalost tu nemá místo. Spolumajitel...

Všechno vymyslela Škrlová. Je to hlava manipulace, říká režisér Síbrt

Premium Před patnácti lety Česko šokovala kuřimská kauza. Týrání malých chlapců nejbližšími příbuznými i podivná role „Aničky“....

  • Další z rubriky

Deset tisíc let stará móda dinosauřích náhrdelníků

Dinosauří zkameněliny byly známé již lidem v dobách dávno minulých. A to nikoliv jen v dobách předvědeckých, ale...

Chlapci z Cesty do pravěku by koukali, jak si nyní představujeme stegosaura

Mezi nejvíc ikonické scény z proslulého československého snímku Cesta do pravěku patří i ta, kdy čtveřice hlavních...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...}

Posledních osm procent lidského genomu bylo konečně rozluštěno

V roce 2003 vědci oznámili, že byl nahrubo přečten lidský genom. To znamenalo, že bylo rozluštěno 92 procent lidského...

Blíží se éra steaků z laboratoře? Český startup se chce stát světovým průkopníkem

Vysíláme Kvalitní maso bez náročného a nákladného chovu. Navíc bez jatek, tolik kritizovaných ochránci zvířat. Tímto záměrem se...

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Vláda má 20 korun z každého litru benzinu, říká šéf sítě levných čerpacích stanic

Premium Nikoho nenechají na pochybách, že tohle je nízkonákladová firma, kde se nehýří. Okázalost tu nemá místo. Spolumajitel...

Jelínek z Luneticu byl u smrtelné nehody, po koncertě srazil na dálnici muže

V sobotu vystoupili Lunetic na koncertě Leoše Mareše. Když se zpěvák skupiny Václav Jelínek (43) vracel domů do...

Hrušínského dcera se svlékla pro Playboy. Manžela to překvapilo, říká

Pro nové číslo Playboye se svlékla a nafotila sexy snímky Kristýna Hrušínská (37). Dcera Jana Hrušínského a Miluše...

Ukrajinci dostali západní superhoufnice M777. Do akce šla i Bohdana

Ať už si dělostřelectvo v dávných dobách vysloužilo titul královny či krále bojiště, ukazuje se i v jednadvacátém...

Nešvar z devadesátých let se vrací. Turisté na místě zjišťují, že bydlí jinde

Premium Nešvar z devadesátých let se vrací. Turisté si zaplatí zájezd v zahraničí, přijedou do hotelu a teprve na jeho recepci...