Pondělí 10. května 2021, svátek má Blažena
 • schránka
 • Přihlásit Můj účet
 • Pondělí 10. května 2021 Blažena

Odhoďte berle, do Prahy míří nejslavnější křesťanský léčitel. Nebo podvodník?

Když ukáže prstem, desítky lidí se v mrákotách kácejí na zem a po chvíli nadšeně hlásají, že byli uzdraveni. Křesťanský kazatel Benny Hinn promlouvá ke stamilionům lidí a je aktuálně největší světovou hvězdou zázračného uzdravování. Díky exkluzivnímu zdroji jsme zjistili, v čem spočívají jeho triky.

Benny Hinn okouzluje davy. | foto: http://www.bennyhinn.org/

Ve dnech 28. – 29. dubna má do Prahy přijet celosvětově známý pastor Benny Hinn. Spolupracovník redakce se dostal na některá jeho předešlá vystoupení v Evropě a prokoukl některé triky, které Hinn a jeho tým používají. Na jednu stranu viděl věci, kterým by se mohli přiučit nejen profesionální kouzelníci, ale možná i váš praktický lékař. Na druhou stranu je show Bennyho Hinna nepokrytě orientována na manipulaci s lidmi za účelem zisku.

Je těžké posoudit, zda je Benny Hinn podvodník a šarlatán, nebo zda ve své poslání skutečně věří a je „pouze“ obklopen týmem lidí, který z jeho kázání vyrobil svým způsobem úžasnou show a stroj na peníze. Na peníze od lidí, kteří věří, že je Benny zbaví třeba rakoviny ve finálním stadiu.

„Investice do Boha“ přitahuje miliony lidí

V únoru 1972 nabral život Bennyho Hinna, izraelského rodáka, který emigroval do Kanady, zcela nový význam. Podle jeho slov tehdy odevzdal své srdce i život Ježíši Kristovi a byl jím povolán, aby sám vykládal evangelium. Prohlásil o sobě, že ho Bůh používá jako prostředníka pro uzdravování a začal ve svém společenství poskytovat léčitelské služby. Bůh mu údajně dal moc zázračně uzdravovat dokonce rakovinu, AIDS, slepotu, hluchotu i těžká fyzická zranění.

Fotogalerie

O několik let později již pastor promlouvá k celému světu, a to díky pravidelným evangelizačním cestám s názvem Miracle Crusades. Jde o sérii evangelikálních setkání organizovaných jako kongresy pro několik tisíc lidí, které obvykle vyvrcholí zázračným uzdravováním. Pastorova organizace Benny Hinn Ministries ve svých oficiálních materiálech uvádí, že tato „Zázračná křížová výprava“ a další kázání na internetu každý rok osloví zhruba jednu miliardu lidí. Historicky největší uzdravovací akce se konala v únoru 2004 v Bombaji s účastí 7,3 milionu lidí při třech shromážděních (jiné zdroje uvádějí i tak úctyhodný počet 4,2 - 4,8 milionu).

Evangelizační pouť Bennyho Hinna probíhá v rámci aktivit křesťanského Hnutí víry, jež patří mezi tzv. pentekostální hnutí. Tato hnutí jsou typická důrazem na konverzi, osobní odpovědnost, autoritu Bible a silně emotivní davová shromáždění. Typickou součástí těchto setkání jsou nadpřirozené jevy, modlitby v neznámém jazyce, prorokování a zázračné uzdravování. Hnutí víry se však od ostatních pentekostálních hnutí liší, a to hlavně tzv. teologií prosperity, tedy učením, že není nutné být skromný a chudý.

Bůh totiž už v tomto životě rád dopřeje bohatství, zdraví a úspěch člověku, který projeví víru a nebude se bát přinášet oběti - moderně řečeno investovat. A jak se taková „investice do Boha“ dělá? Nejlépe prostřednictvím finančního daru, který poslouží ke kázání evangelia. A zde začíná to pravé požehnání pro Bennyho Hinna.

Benny Hinn umí strhnout davy.

Benny Hinn umí strhnout davy.

„Dej vše co máš a nehleď na zítřek“

Příznivci Bennyho Hinna jsou zvyklí dostávat pravidelné dopisy, často jakoby psané vlastní rukou samotného pastora, které vyzývají k obětování finančních prostředků s příslibem bohatého budoucího požehnání. Síla takové korespondence se ovšem nedá srovnat se zážitkem osobního setkání s pastorem. O průběhu níže popsané akce víme z první ruky. Pozorovatel, kterého momentálně nemůžeme jmenovat (redakce jeho identitu zná), se účastnil vystoupení Bennyho Hinna v jedné evropské metropoli.

Zmíněné akce se v městském kongresovém centru účastnily asi dva tisíce příznivců Hnutí víry. Šlo o lidi převážně ze střední společenské třídy, ženy i muži byli zastoupeni rovným dílem. Organizaci zajišťoval úzký tým spolupracovníků pastora a vybraní dobrovolníci, kteří pomáhali před a během programu v jednotlivých sektorech a stáncích se suvenýry.

„Překvapilo mě, že dobrovolníci byli rozdělení pro různé úkoly vyloženě rasisticky,“ říká náš pozorovatel. „Bílí a dobře oblečení v předních sektorech, o méně exponované oblasti se pak starali dobrovolníci tmavé pleti.“ Bezpečnost navíc zajišťovala ostraha najatá od kongresového centra, tříčlenná VIP ochranka pastora Bennyho Hinna a asi dvacet tajných pracovníků bezpečnostní agentury v davu, kteří byli oblečeni v civilu.

Jak to dělá? Některé triky Bennyho Hinna

 • Příprava publika a scény
  Návštěvníci přicházejí s potřebou řešit svůj osobní problém. Pastor má předem pečlivě vybudovanou mediální auru zázračného léčitele. Na místě se sejde velké množství lidí v relativně stísněném prostoru. Mezi návštěvníky jsou rozmístění členové týmu (tzv. klaka), kteří znají scénář a vědí, jak se chovat, aby ostatní povzbudili ke kýženému výsledku.
 • Scénář programu
  Koncert s jednoduchými chytlavými texty, které uvolní napětí a podpoří očekávání. Dva kazatelé „předskokani“ připravují atmosféru pro hlavní „číslo“ Bennyho Hinna. Emotivní osobní svědectví a vyprávění zázračných příběhů z minulosti lemují cestu k vrcholu programu: uzdravení přímo před očima všech na pódiu.
 • Řečnické techniky
  Pastor často využívá tzv. truismy, opakuje samozřejmá nepopiratelná fakta, s nimiž nelze nesouhlasit. Občas zapojí sérii výroků, na které všichni účastníci odpoví shodně ANO (tzv. Yes set). S použitím metafor obrací pozornost návštěvníků do vlastního nitra a potom jasně a sebevědomě ohlašuje blízké uzdravení.
 • Technika „Old Witch Doctor“
  U věřících pozvaných na pódium se pracuje s efektem zmatení, překvapení a šoku. Pastor sebevědomě informuje uzdravované o již probíhajících procesech v jejich těle, které není možno na místě ověřit, ani vyvrátit. Po provedení zázraku ihned následuje svědectví o okamžitých pocitech věřícího. Příkladný vzor věřícího je pastorem chválen a dav se nechává strhnout k odevzdávání peněz a vyplňování šeků.

Po několika hodinách od otevření prostor se sál zaplnil a začal pečlivě připravený program. Na pódiu vystoupili nejdříve dva méně známí kazatelé a proběhlo několik hudebních a modlitebních pásem. Teprve pak nenápadně přichází pověstný Benny Hinn. V okamžiku jeho vstupu na jeviště je posílena ochranka o pastorovu osobní stráž. V porovnání se svými „předskokany“ Benny nekáže dlouho, jeho vliv na návštěvníky v kongresové hale je však nesrovnatelný.

Lidé pozorně poslouchají každé jeho slovo a sledují každý pohyb. I když sem stoupenci přišli zejména kvůli touze po uzdravení, pastor káže o prosperitě a penězích, uvádí příklady zázraků z vlastního života i minulých kongresů a v závěru pomocí metafory vyzve k darování finanční částky na účet Benny Hinn Ministries: „Řekni A, když chceš, aby Bůh řekl B. Ukaž, že to, co chceš, myslíš vážně! Dej vše, co máš a nehleď na zítřek, protože už zítra se o Tebe postará sám Bůh. Pamatujte. A teď dávejte pozor, co vám povím! Až dnes odtud odejdete, nikdo z Vás už nebude stejný. Haleluja!“

Chromí chodí, slepí vidí, nemocní jsou uzdraveni

Po výše uvedených slovech začne pastor přijímat na jeviště nemocné, vkládá na ně ruce spolu se zpěvem a voláním Ježíše. Jakmile jim vloží ruku na čelo, padají k zemi, těla se jim třesou a vzpínají se, někteří z nich pak zůstávají volně ležet na jevišti. Když se po chvíli opět postaví na nohy (sami, nebo s pomocí asistentů pastora), jsou odvedeni z jeviště zpět mezi diváky.

Někteří z nemocných, kteří měli problémy s pohybovým ústrojím, po zásahu pastora euforicky odhazují své hole do publika, běhají po jevišti ze strany na stranu a demonstrují znovu nabyté zdraví. Přihlížející v publiku se modlí, pozvedávají ruce, provolávají slávu Bohu i Ježíši a u zhruba třetiny účastníků v předních sektorech se vyskytují glosolálie (mluvení jazyky), náhlý tělesný třes a velmi emotivní pláč. V pozadí této scény na pódiu zpívá sbor písně o božské moci a zázracích podmíněných upřímnou vírou a sám Benny Hinn je chvílemi ve zpěvu doprovází.

Na pokyn pastora dobrovolníci pod dohledem organizačního týmu předem rozdali posluchačům připravené prázdné obálky, po kterých se mnozí doslova natahovali. Nyní, po skončení jevištní ukázky uzdravování, pastor vyzve účastníky akce, aby ukázali Bohu, že svou víru myslí vážně, a aby „investovali“. Výzva se setkává s velmi kladnou odezvou a lidé okamžitě začnou vkládat do obálek hotovost, nebo vyplňovat předtištěné příkazy k platbě. Pastor vyvolává vyšší a vyšší částky a zájemci neubývají. Výjimkou nejsou ani příspěvky v hodnotě více než 150 tisíc korun. Každý z dobrovolníků následně na pokyn organizátorů vybere obálky ve svém vyhrazeném sektoru do jasně viditelných bílých kbelíků.

Co na oficiálním videu neuvidíte

Pastorova evangelikální setkání jsou běžně natáčena televizním štábem Benny Hinn Ministries a jsou ke zhlédnutí na internetu. Podobně tomu bylo i v případě popisované akce, ovšem některé kontroverzní události byly z oficiálního záznamu vystříhány. Kromě úvodního pásma dvou kazatelů to bylo například výše zmíněné vybírání finančních darů. Tato část programu, která je ve skutečnosti klíčová a připomíná emotivní veřejnou aukci, vrcholí okamžikem, kdy jsou kbelíky plné obálek s bankovkami a platebními příkazy odneseny na jeviště, kde nad ně pastor Benny Hinn vkládá ruce, žehná a děkuje Bohu.

V oficiálním videozáznamu byl také vynechán konflikt pastora s mužem v hledišti. Neznámý skeptik z publika nečekaně povstal v okamžiku, kdy všichni v hale seděli, hlasitě kritizoval pastorovy manipulativní praktiky a zpochybňoval zázračná uzdravení. Benny Hinn zareagoval elegantně: po několika odpovědích zavelel ke zpěvu písní a zatímco dav stál, pracovníci bezpečnostní agentury (oblečení v civilu a rozmístění mezi účastníky akce) nenápadně odvedli muže z hlediště a následně s pomocí ochranky i z celého konferenčního sálu.

Manipulace davu a geniální stroj na peníze

Náš pozorovatel neměl možnost prověřit, jaká byla skutečná diagnóza nemocných před uzdravovací akcí a po ní. Byl však očitým svědkem toho, že ne každý nemocný se k Bennymu Hinnovi mohl dostat. Osobní kontakt s léčitelem mimo pódium byl zcela vyloučen (starala se o to ochranka) a pro „jevištní show“ byli nemocní vybíráni předem pastorovými asistenty, kteří zájemce nejprve vyzpovídali a otestovali jejich „potenciál“ pro veřejné vystoupení.

Benny Hinn: Věřte a vozík už nebudete potřebovat.

Benny Hinn: věřte a vozík už nebudete potřebovat.

Přednost měli buď nemocní, jejichž vyléčení nebylo možno na místě ihned ověřit (například HIV, rakovina, cukrovka), nebo ti, u kterých zkušení asistenti po krátkém rozhovoru a zběžné diagnostice usoudili, že bude možno docílit alespoň krátkodobého zázračného efektu. Viditelně tělesně postižení (vozíčkáři a ležící nemocní) byli drženi po celé setkání pouze ve vyhrazené oblasti v zadní části kongresové haly.

Pro našeho pozorovatele tak bylo až bolestné sledovat muže s amputovanou nohou či ženu ve finálním stádiu rakoviny, kteří přes svou opravdovou víru tímto „výběrovým řízením“ neprošli. Pokud se kdokoliv z podobně postižených lidí snažil přiblížit k jevišti, byl okamžitě odvezen zpět s vysvětlením, že Duch svatý je přítomný všude v sále.

Jak je to tedy doopravdy s uzdravováním? „Setkání jsem se účastnil ze studijních důvodů, protože se dlouhodobě zajímám o religionistiku. “ řekl redakci Technetu výše zmíněný pozorovatel. „Celá akce byla naprosto precizně zrežírována, obsahovala mnoho sugestivních prvků, a dá se tak připodobnit k představení těch nejlepších kouzelníků. Benny Hinn na mě opravdu udělal dojem a rozhodně není světovou hvězdou bezdůvodně. Se svou rolí Božího prostředníka se dokonale sžil a vlastní prosperitou jde příkladem ostatním věřícím, které mistrně vybízí k jejich finanční investici do Boha prostřednictvím jeho samotného.“

Někteří věřící mu s nadějí odevzdají vše, co mají a často je potom víra to jediné, co jim zbude. Jejich osud dále nikoho nezajímá. Pokud se neuzdravili, je to jejich vina. Málo věřili. Ale podle názoru dotyčného pozorovatele je v tom sám pastor možná trochu nevinně. Dá se připodobnit k naivní popové hvězdě a pravděpodobně sám věří, že je opravdovým Božím nástrojem. Jako skuteční podvodníci v obchodu s lidskou nadějí se jeví spíše členové úzkého organizačního týmu, kteří dobře rozumí „pravidlům žánru“ a vědí, že jde o fungující stroj na peníze. Pokud lze věřit slovům jedné členky týmu, jen na této popisované akci pro dva tisíce lidí se vybraly příspěvky ve výši více než 18 milionů korun.

Benny Hinn „žehná šekům“

Benny Hinn „žehná šekům“

Proč to neumí váš praktický lékař?

Ve vystoupeních Bennyho Hinna lze vystopovat řadu prvků dobře promyšlené manipulace, hypnózy a sugesce (více v boxu). Přesto se však naskýtá i druhý pohled na věc. Faktem totiž je, že většina účastníků odcházela z výše popsané akce evidentně v dobrém rozpoložení. Finanční oběť v kombinaci se silným emotivním zážitkem a vloženou důvěrou v pastora i vyšší moc totiž skutečně může zapůsobit jako životní vzpruha. Mnoho zkušeností navíc dokazuje, že síla lidské psychiky má potenciál uzdravit nebo zmírnit projevy různých nemocí. Benny Hinn tak dost možná nabízí něco, co běžné západní zdravotnictví není schopno poskytnout. Nebylo by snad příjemné, kdyby vám lékař kromě strohého receptu na prášek uměl udělit i laskavou a dobře cílenou sugestivní pobídku, abyste se snáze uzdravili?

Náš pozorovatel odcházel z akce se silným dojmem, že šlo o velmi profesionální trikové představení, které si mnoho účastníků vyloženě užilo. Etickou otázkou však zůstává, že se zde lidé obelhávají a že na tom někdo nehorázně vydělává.

Placebo efekt a Benny Hinn

Názor PhDr. Mgr. Jeronýma Klimeše, Ph.D. - psychologa, který se zabývá církevně-pastorální psychologií, psychologií rodiny, policejní psychologií i psychologií reklamy.

Placebo efekt spočívá v tom, že nemocnému nepodáme účinný lék, ale pouze jeho napodobeninu. Například nemocnému dáme místo pilulky obsahující lék pouze pilulku, která obsahuje čistý cukr nebo škrob. Když ale pacient věří tomu, že v pilulce je lék, který ho má uzdravit, tak víme, že tato víra má prokazatelný vliv a je odpovědná za minimálně 20% uzdravení oproti pacientům, který nebyl podán ani lék, ani placebo pilulka.

Jak vidíte, placebo efekt je sice vědecky dokázaný, ale věda nezná žádný efektivní nástroj, jak placebo efekt využívat při léčbě nemocných. Na rovinu si řekněme - kéž by to uměla, protože minimálně 20 % uzdravení, která se v dvojitě slepých klinických studiích běžně připisují placebo efektu, je opravdu hodně a je škoda, že nejsou prakticky využívaná. Placebo efekt totiž říká, že každý pátý nemocný má možnost nastavit svou psychiku tak, aby se sám uzdravil. Toto přenastavení psychiky díky placebo efektu popisuje například J. W. Goethe - poslechněte si.

Na rozdíl od lékařů ale placebo efekt chaoticky využívají léčitelé, jako je Benny Hinn, a to je i podstata jeho show. Úleva, kterou prodává svým následovníkům, je dvojí. První může být úleva trvalá, a tou je zmíněný placebo efekt. Druhým typem úlevy je hypnoticko-sugestivní působení, které má ale dočasný účinek a odeznívá do několika dnů až maximálně týdnů. Hypnotickými instrukcemi můžeme člověku vsugerovat, že například necítí bolest, ale bohužel tato pomoc sugescí není trvalá.

Jako věřícímu člověku mi na celé akci nevadí, že si Benny Hinn vydělává, jak umí. Vadí mi však, že při tom parazituje na křesťanství. Když Ježíš uzdravil například malomocného, tak jednak z toho většinou nedělal žádnou veřejnou show a rozhodně si za to nenechal zaplatit. Nechtěl, aby lidé
investovali peníze, ale víru. Naopak po vyléčení uzdraveného poslal ke kněžím, kteří Ježíšovi nebyli příliš přátelsky naklonění, aby oni nezávisle na něm posoudili, zda došlo ke skutečnému vyléčení a zda se dotyčný může vrátit do společnosti, kde už nikoho nenakazí malomocenstvím (Mt 8, 4; Lk 17, 14). Toto nezávislé odborné posouzení není v repertoáru B. Hinna. Když Ježíšovi učedníci mluvili cizími jazyky, tak jim cizinci rozuměli, jak mluví jejich mateřštinou (Sk 2, 11). Zde se ale za mluvení jazyky (glosolálii) považuje blábolení nesmyslných slabik, kterým nerozumí nikdo.

Základem všech křesťanských uzdravení není jistota, že mě Bůh uzdraví či zachrání od bolesti, nemoci či obecně uchrání od cesty kříže. Naopak základem zázračných uzdravení bylo vždy odevzdání se do rukou Božích. Něco na způsob: "Chceš-li, můžeš mě uzdravit. Pokud ale, Bože, nechceš, nebo se ti to nějak nehodí, tak mě neuzdravuj. Ne má, ale Tvá vůle se staň." (Mt 8, 2; Lk 22, 42) Uzdravení se nedá koupit, do zázračného uzdravení se nedá materiálně "zainvestovat". Uzdravení není produkt manipulace ani s davy, ani s Bohem. Boha není možno zapřáhnout do vozíku, aby jako v pohádce "Oslíku, otřes se“ cestoval po nějakém "Miracle Crusades" a vydělával Bennymu Hinnovi miliony. Pokud podobné iluze kolem sebe Hinn šíří, tak ať je to, co je to, jistě to má s křesťanstvím pramálo společného a správný křesťan by se měl jeho frivolnímu nakládání s Biblí a křesťanskou vírou zdaleka vyhnout.

Chystáme pro vás další experimenty i odhalení - Žádná věda, o.s..

Fagradalsfjall online

Sledujte živě aktivní sopku na Islandu. Erupce začala po týdnech otřesů 19. března a zláště pak v noci nabízí fascinující podívanou.

 • Nejčtenější

Po této očistě Windows si budete myslet, že máte nový PC

S jarem bývá pevně spjatý úklid všeho druhu. Zapomínat by se přitom nemělo ani na PC. Jak hardwarovou, tak softwarovou...

Trosky mohutné čínské rakety se mají zřítit na Zemi neznámo kde

Čínská raketa Dlouhý pochod CZ-5B vynesla minulý týden úspěšně na oběžnou dráhu první modul budované kosmické stanice....

Mohutný protiletadlový systém Jenisej zastavila hmotnost, ale i Chruščov

Vývoj samohybných protiletadlových systémů vybavených radiolokátorem byl pro konstruktéry velkou výzvou. Některé...

Bez panzerfaustů by to měli pražští povstalci mnohem těžší

Nenahraditelnou zbraní Pražského povstání se stala pancéřová pěst. Bez této účinné pěchotní protitankové zbraně by byl...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...}

První plná mise soukromé lodi skončila, kapsule SpaceX přistála na Floridě

Po půl roce pobytu na Mezinárodní vesmírné stanici (ISS) se v neděli lodí Crew Dragon Resilience společnosti SpaceX...

Pochvaly bych výrazně omezil, víc berou než dávají, vysvětluje psycholog

Premium Stále více čelíme nezdravému tlaku, abychom byli úspěšnější a výkonnější. Jak budovat zdravé sebevědomí? Jak správně...

Opakovaný výstup na osmitisícovku může urychlit demenci, říká neurochirurg Beneš

Premium Špičkový neurochirurg Vladimír Beneš, už třetí v řadě slavné neurochirurgické dynastie, o šťourátku v mozku, hezkých...

Pohodlnější to nikdy nebylo. Velký přehled služeb televize přes internet

Premium Otestovali jsme devět služeb televize přes internet. Vybrali jsme ty, které můžete používat s libovolným poskytovatelem...

 • Další z rubriky

STO OBJEVŮ: Nafouknuté kolo udělalo z jízdy požitek

Seriál Do příběhů vynálezů občas zasáhnou nesrovnalosti ohledně autorství či patentů. Je to i případ pneumatiky plněné...

Když má umřít Bambi, veřejnost se bouří. I když si to Bambi zaslouží

Neochota zabíjet roztomile a něžně vypadající zvířátka, i když je to zrovna zapotřebí, se může snadno obrátit proti...

STO OBJEVŮ: Zadej cíl cesty. Díky satelitu už nebloudíme s mapou v ruce

Seriál I když je mezi řidiči pořád dost staromilců, kteří nedají dopustit na papírovou mapu, satelitní navigace GPS se...

STO OBJEVŮ: Hruška pro zdokonalení železa se ujala nejdříve v armádě

Seriál Ocelový věk nastal díky vojenské zakázce. Ovšem pevnou slitinu železa, uhlíku a dalších prvků lidstvo využívá i mírově....

Advantage Consulting, s.r.o.
SOUSTRUŽNÍK až 33.000Kč

Advantage Consulting, s.r.o.
Jihomoravský kraj
nabízený plat: 29 500 - 32 000 Kč

Výchova šokem: policie vytáhla čumila z auta, aby si prohlédl mrtvolu

Na německé dálnici A3 v Hesensku v neděli zahynuli při dopravní nehodě dva mladí lidé, muž ve věku 35 let na místě,...

Máte jeden z těchto mobilů? Brzy si s ním na mobilním internetu neškrtnete

Letošek je v Česku ve znamení vypínání sítí postavených na zastaralé 3G technologii. Jako poslední ji koncem listopadu...

Kristelová žaluje Novotného. Za zničenou kariéru chce půl milionu

Soud začal projednávat žalobu Kateřiny Kristelové na Pavla Novotného. Moderátorka tvrdí, že jí někdejší bulvární...

Nová Škoda Fabia odhalena, ceny startují na 330 tisících

Škoda odhalila v online světové premiéře čtvrtou generaci modelu Fabia. Automobilka také zveřejnila základní cenu...

KOMENTÁŘ: Konec legrace, teď začne pořádné zdražování

Postupné zpomalování růstu cen, které v Česku probíhalo od loňského července, je u konce. V březnu byla inflace na...