Premium

Získejte všechny články mimořádně
jen za 49 Kč/3 měsíce

Mobilní data (3)

V našich tuzemských podmínkách jsou pro širší veřejnost nejdostupnější datové služby sítí GSM, konkrétně služby HSCSD a GPRS. Podívejme se proto na ně poněkud podrobněji, včetně sítí GSM jako takových.

Sítě GSM

V našich tuzemských podmínkách jsou pro širší veřejnost nejdostupnější datové služby sítí GSM, konkrétně služby HSCSD a GPRS. Podívejme se proto na ně poněkud podrobněji, včetně sítí GSM jako takových.

Sítě GSM (Global System Mobile) jsou plně digitální sítě, které standardně pracují v pásmu 900 MHz, konkrétně v rozsahu 890-915 Mhz pro tzv. uplink, neboli pro komunikaci směrem od koncového zařízení k základnové stanici, a 935-960 MHz pro downlink (opačný směr). Oba tyto frekvenční rozsahy jsou na bázi frekvenčního multiplexu rozděleny na menší části - konkrétně na 124 kanálů šířky 200 kHz. Z této "zásoby" pak národní správce kmitočtového spektra (u nás Český telekomunikační úřad) v rámci udělení licence alokuje určitý počet přenosových kanálů příslušnému operátorovi, který je použije ve své síti - určitou část těchto kanálů přidělí konkrétní buňce, všem sousedním buňkám přidělí jiné kanály atd. Obdobně je tomu i v pásmu 1800 MHz, které sítě GSM dnes již také využívají.

Pro potřeby hlasových přenosů (telefonních hovorů) jsou ale jednotlivé kanály o šířce 200 kHz příliš "velké", resp. "široké". Proto jsou dále rozděleny, a to na 8 částí, prostřednictvím techniky časového multiplexu (TDMA). Tím vznikají tzv. sloty (časové sloty) - v rámci každého kanálu je jich 8, a každý jednotlivý telefonní hovor "spotřebuje" 1 slot na uplinku (pro komunikaci směrem k základnové stanici) a 1 slot na downlinku (pro komunikaci od základnové stanice).

Celková kapacita každé buňky, měřená v počtu současně probíhajících telefonních hovorů, je tedy dána počtem přidělených kanálů * 8 (za předpokladu že počet přidělených kanálů je fakticky dvojnásobný, neboli že stejný počet kanálů je přidělen jak pro uplink tak pro downlink).

Datové přenosy v sítích GSM

Celý přenosový kanál o šířce 200 kHz by při stávajícím fungování sítí GSM bylo možné využít pro přenos dat rychlostí až 271 kbps. Vzhledem k rozdělení celého kanálu na 8 částí, prostřednictvím časového multiplexu, připadá na jeden časový slot jedna osmina této rychlosti, tj. cca 33,8 kilobitů za sekundu. Tuto hodnotu je ale nutné chápat jen jako "nominální" hodnotu, nikoli jako hodnotu fakticky využitelnou pro datové přenosy koncovými uživateli. Na fungování sítě GSM totiž připadá určitá režie, která jde na vrub samotnému buňkovému (celulárnímu) principu sítě (například na zajištění "přechodu" mezi buňkami apod.), a dále na zajištění spolehlivosti přenosu (vlivem různé kvality a síly signálu totiž může docházet k chybám při přenosu, které je nutné zpětně korigovat). Velikost této režie je cca 24,2 kbps (z toho připadá cca 11 kbps na fungování celulární sítě jako takové a 13,2 kbps na mechanismy korekce chyb).

Výsledkem, po odečtení režie (ve výši 24,2 kbps) od celkové kapacity připadající na jeden slot (33,8 kbps) vychází 9,6 kbps - a právě to je standardní přenosová rychlost, kterou pro potřeby datových přenosů dokáží nabídnout sítě GSM. Zdůrazněme si, že se tak děje při spotřebě stejného objemu zdrojů jako při jednom běžném hlasovém hovoru (spotřebovává se 1 slot, přesněji jeden slot pro uplink a jeden slot pro downlink, protože datový přenos se realizuje jako plně duplexní, neboli s možností probíhat oběma směry současně).

Datové přenosy rychlostí 9,6 kbps tak mohou nabízet úplně všechny sítě GSM (pokud přenosy dat vůbec nabízí). Někdy se tato služba označuje také jako CSD (Circuit Switched Data), neboť funguje jako přenosová služba na principu přepojování okruhů.

14,4 místo 9,6

Snahy o zvýšení rychlosti 9,6 kbps naráží na principiální bariéry, dané velikostí přenosového kanálu a jeho dělení na 8 částí pomocí časového multiplexu (tj. oněch nominálních 33,8 kbps na 1 slot). Dále není možné "hýbat" s tou částí režie, která připadá na samotné fungování mobilní sítě na buňkovém (celulárním) principu - jde o režii ve výši 11 kbps. S čím ale je možné v určitém rozmezí "hýbat", je režie připadající na zajištění spolehlivosti přenosu, resp. na opravu chyb. V případě dostatečně kvalitní sítě s dostatečně hustým pokrytím je možné tyto mechanismy poněkud oslabit, tak aby jimi vyvolaná režie byla o něco nižší. V praxi lze dosáhnout snížení až na cca 8,4 kbps, což pro "užitečný" přenos ponechává celých 14,4 kbps! Z našich operátorů to ve své síti nabízí pouze Eurotel. Oba ostatní operátoři (Radiomobil a Český Mobil) ve svých sítích nabízí pouze CSD přenosy s rychlostí 9,6 kbps.

Rychlost 9,6 kbps, resp. 14,4 kbps (v obou směrech) je v současných GSM sítích skutečně maximem, kterého lze dosáhnout v rámci 1 hovorového kanálu (po 1 slotu na uplink a downlink). Další zvyšování přenosové rychlosti se ale může ubírat cestou vyšší spotřeby zdrojů sítě, neboli současným použitím více hovorových kanálů, resp. více slotů. Zde se hovoří o tzv. bundlování (slučování) slotů, které jsou používány současně pro potřeby jednoho datového přenosu.

Použití více slotů současně ale může vést ke dvěma principiálně odlišným službám pro přenos dat - jedné, která bude fungovat na principu přepojování okruhů, a druhé na principu přepojování paketů. Jak jsme si již uvedli výše, v prvním případě jde o služby HSCSD, ve druhém případě o službu GPRS.

HSCSD

Princip služby HSCSD (High Speed Circuit Switched Data) je velmi jednoduchý - zcela se zachová způsob fungování "základního přenosového mechanismu sítí GSM" (služby CSD), pouze se sdruží a použije více slotů současně. Znamená to ale, že příslušný počet slotů i s celou jejich přenosovou kapacitou je stejně jako u služby CSD trvale přidělen (vyhrazen) pro vytvořený komunikační kanál, bez ohledu na to, jak je skutečně využíván. Pokud jde o jeho zpoplatňování, zde záleží na tarifní politice konkrétního operátora, zda si bude účtovat příslušný násobek ceny za použití základní varianty CSD (1+1 slot), nebo jinak vypočítanou částku. Prakticky vždy jsou ale služby CSD a HSCSD zpoplatňovány na časovém principu, neboli podle délky existence spojení.

Na tuzemském mobilním trhu nabízí služby HSCSD pouze Eurotel, jako svou službu HSCSD FAST.

V praxi přitom existuje celá řada možných "stupňů" (tříd) HSCSD, odstupňovaných podle počtu současně využitých slotů. Maximem dosažitelné přenosové rychlosti je 115 kbps (v každém z obou směrů), při současné spotřebě všech 8 slotů připadajících na 1 kanál. V úvahu však připadají i asymetrické varianty, které využívají různé počty slotů pro různé směry - například v třídě 6, která připouští použití až 4 slotů současně, mohou být tyto využity "symetrickým" způsobem, tj. 2 + 2, což dává přenosovou rychlost 28,8 kbps v obou směrech (za předpokladu že v rámci 1 slotu se dosahuje 14,4 kbps). Stejně tak je ale možné v této třídě využít zmíněné sloty způsobem 3 + 1, neboli 3 sloty pro downlink a 1 pro uplink - což znamená rychlost až 43,2 kbps (3 x 14,4) ve směru k uživateli a 14,4 kbps směrem od uživatele.

 

Třída Maximální počet slotů Typ
  downlink uplink Celkem  
1 1 1 2 1
2 2 1 3 1
3 2 2 3 1
4 3 1 4 1
5 2 2 4 1
6 3 2 4 1
9 3 2 5 1
10 4 2 5 1
12 4 4 5 1
13 3 3 6 2
18 8 8 16 2
Tabulka: Třídy HSCSD

O maximálních rychlostech, které lze v dané síti dosáhnout v rámci služby HSCSD, však rozhodují i další faktory. Jedním z nich je schopnost koncových zařízení (mobilních telefonů) slučovat určitý počet slotů a používat je současně. Dalším faktorem je nastavení samotné sítě, které může klást určité omezení na počet slotů, které lze sdružit v rámci jednoho přenosu. Praktickým omezením pak je kapacita sítě resp. buňky - v okamžiku zřizování spojení v rámci HSCSD musí být potřebný počet slotů k dispozici.

Podle údajů Eurotelu jsou v současné době na našem trhu jen dvě koncová zařízení podporující HSCSD - Nokia 6210 a Nokia CardPhone 2.0, přičemž obě podporují pouze třídu 6. To fakticky znamená, že v síti Eurotel se s těmito zařízeními dá dosáhnout maximálně 43,2 kbps (při asymetrické variantě HSCSD), nebo 28,8 oběma směry, při symetrické variantě. Pro vyšší rychlosti budou zapotřebí koncová zařízení podporující vyšší třídy HSCSD.

Stávající cenová politika Eurotelu v oblasti HSCSD je taková, že zákazník platí za HSCSD stejně jako za CSD (2 koruny za 1 minutu, v rámci tarifních programů WAP Mobile Internet a Data).

  • Nejčtenější

Spotify končí s „věcí do auta“, posluchači mají zánovní zařízení vyhodit

v diskusi je 39 příspěvků

26. května 2024  13:28

Je to jak z příručky „jak naštvat zákazníky“. Spotify ukončuje podporu svého jediného fyzického...

Druhá světová válka měla i své dinosauří oběti

v diskusi jsou 4 příspěvky

25. května 2024

Psal se 24. duben roku 1944 a nacistická válečná mašinérie už nebyla schopna zabránit konečné...

{NADPIS}

{LABEL} {POPISEK}

KVÍZ: Znáte letadla československých pilotů?

v diskusi nejsou příspěvky

24. května 2024

Typů letadel, do kterých usedali českoslovenští letci, bylo nepřeberné množství. Zlomkové množství...

Nejzajímavější sluchátka na trhu? Novinka Sonosu je první svého druhu

v diskusi je 17 příspěvků

21. května 2024

Úderem patnácté hodiny skončilo embargo na první sluchátka společnosti Sonos, které po krátkém...

{NADPIS}

{LABEL} {POPISEK}

Rusko vypustilo družici schopnou sledovat a ničit jiné satelity, míní Američané

v diskusi je 55 příspěvků

22. května 2024  8:30

Rusko 16. května vypustilo satelit, o němž se americké zpravodajské služby domnívají, že je to...

Ladislava Chudíka si diváci pamatují hlavně jako laskavého primáře Sovu

v diskusi nejsou příspěvky

27. května 2024  14:05

Slovenský herec Ladislav Chudík, který se narodil 27. května 1924, byl v Česku známý a oblíbený...

Jsou tu už skoro 40 let. Pamatujete si na starší verze Windows?

v diskusi je 22 příspěvků

27. května 2024

Operační systém Windows příští rok oslaví 40 let od svého vzniku. Za tu dobu si prošel mnoha...

Spotify končí s „věcí do auta“, posluchači mají zánovní zařízení vyhodit

v diskusi je 39 příspěvků

26. května 2024  13:28

Je to jak z příručky „jak naštvat zákazníky“. Spotify ukončuje podporu svého jediného fyzického...

Na olympiádě v Paříži propukly před 100 lety výtržnosti proti sportovcům USA

v diskusi je 7 příspěvků

26. května 2024

Olympiáda v Paříži začala 4. května 1924 a trvala až do 27. července. Soutěžilo přes 3 tisíce...

Párkům odzvonilo. Podnikatel lije do rohlíků svíčkovou a dobývá benzinky

Na pracovních cestách se podnikatel v gastronomii Lukáš Nádvorník přejedl párků v rohlíku. Napadlo ho, že by do pečiva...

Herec Lukáš Vaculík se oženil, dívčí idol 80. let si vzal ředitelku z Primy

Lukáš Vaculík (61) se tajně oženil. Vzal si výrobní ředitelku a producentku FTV Prima Luciu Kršákovou (46). Herec a...

Klavírista Petr Malásek si zlomil obě ruce. Mohlo to dopadnout hůř, říká

Klavírista Petr Malásek (59) spadl z kola a zlomil si obě ruce. V pořadu 7 pádů Honzy Dědka popsal nehodu i jaká je...

Milan Hein odhalil neshody mezi Simonou Postlerovou a její matkou

Smrt herečky Simony Postlerové (†59) byla ranou pro celou její rodinu. Na parte ale chybělo jméno hereččiny matky Jany...

BMW prohrálo soud s budějovickým prodejcem ojetin o právo na užití loga

Exkluzivně Může nezávislý prodejce ojetých aut používat na provozovně logo automobilky, i když s ní nemá žádnou smlouvu? Vrchní...