Premium

Získejte všechny články
jen za 89 Kč/měsíc

Hledání nástroje pro správu aplikací

Bylo by nepochybně skvělé, kdyby měli síťoví správci možnost sbírat data o dostupnosti aplikací v kterémkoli místě sítě a po jejich vyhodnocení mohli okamžitě odpovídajícím způsobem rekonfigurovat síťové prvky. Obecný systém, který by něco takového umožnil, však zatím bohužel neexistuje. Místo něj se zpravidla správci musejí spokojit se slepencem řady různých produktů, které sice společně získají potřebné informace, ale často v nekompatibilních formátech.

Své řešení pro oblast správy aplikací nabízí řada velkých a zkušených výrobců, stejně jako mnozí nováčci. Navzdory jejich tvrzení však dostupné produkty zpravidla neumožňují nasadit ve firmě jen jedno komplexní řešení. Protože je však pro mnohé firmy efektivní správa výkonu aplikací nezbytností, nezbývá jim než se se současným stavem poprat.

Například kosmetický gigant Mary Kay se právě nachází uprostřed procesu velké změny, jejímž výsledkem by měl být funkční systém pro správu výkonu firemních aplikací. Steve Moore, vedoucí technolog pro informační služby v Mary Kay, říká, že jeho tým pracuje na jemném vyladění procesů a technologií tak, aby byl v budoucnu schopen spíše problémy s výkonem aplikací předvídat, než na ně jen dodatečně reagovat. I když to podle něj může znít jako klišé, za hlavní prioritu svého IT týmu označuje přechod od reaktivní k proaktivní správě výkonu aplikací.

„Jistě, zajímá nás, když páteřní směrovač přestane fungovat, ale chceme být také schopni predikovat další události, ke kterým dojde v důsledku takového selhání,“ vysvětluje Moore. „Pro nás je aplikační nirvánou situace, kdy budeme schopni předvídat hrozící problémy a rozumět chování našich aplikací v souvislosti s průběhem našich obchodních procesů,“ dodává.

Moore patří mezi ty správce podnikových sítí, kteří byli v nedávné době pověřeni přizpůsobením monitorovacích nástrojů základních prvků sítě požadavku na existenci inteligentního systému pro správu aplikací, jenž bude schopen dynamicky reagovat na měnící se požadavky koncových uživatelů i obchodních procesů a umožní dodávku optimalizovaného výkonu aplikací.

Možnosti volby

Na rozdíl od doby minulé, kdy postačovaly nástroje zajišťující správu dostupnosti schopné podávat zprávy o stavu aktivních síťových prvků, serverů apod., požadují dnešní IT manažeři více informací o potenciálních úzkých hrdlech výkonnosti aplikací napříč řadou sítí a zařízení.

„Správa aplikací vyžaduje slučování informací z řady rozdílných bodů sítě a současné provádění jejich automatické analýzy,“ říká Stephen Elliot, analytik IDC. Tato společnost pro výzkum trhu odhaduje, že software pro správu výkonu aplikací zaznamená v příštích 5 letech roční růst prodejů ve výši 7,4 %; v roce 2007 by pak měl objem tohoto trhu dosáhnout výše 4,48 miliardy dolarů.

Nástroje pro správu aplikací nejsou na trhu žádnou novinkou, ale v minulém roce byl zaznamenán poměrně výrazný růst poptávky v této oblasti. Výrobci tak začínají útočit na trh těchto aplikací s produkty řešícími problémy aplikačního managementu z rozdílných úhlů.

Řadu produktů, které slibují řešit správu výkonu aplikací, nabízejí veteráni na poli správy infrastruktury, jako například BMC Software, Computer Associates, Compuware, Concord Communications, Mercury Interactive, Micromuse, NetIQ nebo Smarts. Jejich software typicky měří čas odezvy aplikací napříč mnoha komponentami infrastruktury a poskytuje možnost identifikovat nepravděpodobnější příčinu problému s výkonem poté, co se objeví.

Nástroje, které sledují nejrůznější časové metriky související s odezvou aplikací na požadavky uživatelů, případně se snaží odhalit potenciální chyby v kódu aplikací, poskytují také nováčci na tomto poli, kterými jsou například firmy Collation, Entuity, ProactiveNet, Troux Technologies, Vieo nebo Wily Technology. Noví výrobci mají tendenci hovořit více o monitoringu množství různých prvků infrastruktury (ve prospěch správy aplikací) a integrovat své produkty s nástroji pro správu sítě - například s HP OpenView. Cílem má být komplexní pohled na dění v síti a možnost sledování vlivu síťových selhání a dalších událostí na výkon aplikací.

Slovním spojením „výkonnost aplikací“ se zaklínají i společnosti zaměřené na optimalizaci WAN, a to mimo jiné když hovoří o svých systémech pro dosažení vysoké dostupnosti, které zajišťují rychlejší přenos paketů po síti. Jde například o firmy Expand Networks, NetScaler, Packeteer nebo Peribit Networks. I když je jejich pozornost zaměřena především na rozsáhlé sítě, použité nástroje pro monitorování provozu mohou sledovat i aplikační provoz na LAN a zjišťovat případné problémy s výkonností.

Neustálý vývoj

Společnost CA zakoupila v roce 2003 technologii firmy SilentRunner, jež jí měla posloužit k integraci nástrojů pro monitoring provozu a analýzu paketů do její řady softwaru pro správu Unicenter. BMC zase nedávno uzavřela partnerství s firmou Packeteer, jehož cílem bylo přidat její technologii pro správu síťového provozu do aplikací a nástrojů pro správu systémů BMC.

Také dva giganti IT průmyslu, IBM a HP, nabízejí svým zákazníkům nástroje, které jim mají pomoci se vypořádat se správou aplikací. Tito výrobci chápou, že inteligentní a dynamická správa aplikací představuje kritickou komponentu jejich konečného cíle v podobě zajištění automatizované realizace operací v datových centrech, poskytování a alokování zdrojů.

„Trh s nástroji pro správu výkonu aplikací je nelítostný; každý výrobce si chce získat svůj díl,“ říká Jasmine Noelová z Noel & Associates. Navzdory existenci mnohých způsobů, jak spravovat aplikace - anebo možná právě kvůli množství různých přístupů - však představuje dosažení situace, kdy v podniku běží jeden dostupný a dobře spravovatelný systém pro správu výkonu aplikací, pro řadu síťových správců problém.

Software pro správu výkonu aplikací zaznamená podle IDC v příštích 5 letech roční růst prodejů ve výši 7,4 %; v roce 2007 by měl objem tohoto trhu dosáhnout výše 4,48 miliardy dolarů.

Zlatý grál

„Správci sítí jsou doslova zaplaveni různými síťovými událostmi,“ říká Elliot. „Potřebují mít k dispozici kvalitní korelační diagnostiku, softwarový nástroj, který jasně řekne, co všechny tyto události mohou znamenat; že v tento čas by mohl být problém s výkonností této aplikace v tomto prostředí.“ Monitorování chování aplikací je pro IT manažery i pro výrobce komplikované, protože aplikace typicky nevolí k uspokojení požadavku koncového uživatele vždy stejnou cestu.

Například on-line objednávkový systém může poslat požadavek zákazníka o více informací prostřednictvím směrovače na webový server, který potom potřebuje získat data buď z databáze nebo z úložného systému. Jakmile je informace získána, její dodání ke koncovému uživateli může být realizováno zase zcela odlišnou cestou.

Uvedené nástroje potřebují zaznamenat procházející data v každém z realizovaných kroků. Pro IT manažery i výrobce je tak obtížné porozumět všem souvislostem, spolehlivě predikovat výkonnostní problémy a efektivně na ně reagovat. Získávání dat z různých míst typicky vyžaduje agenty na spravovaných systémech, což je časově náročný (a drahý, pokud se vezmou v úvahu potřebné upgrady produktů) proces. „Správci sítí se tak nejprve snaží definovat jednu klíčovou službu a začít právě u ní,“ říká Elliot z IDC.

Problém dále zhoršuje skutečnost, že dnes neexistuje žádný garantovaný přístup nebo jeden komerční produkt pro správu aplikací. I když výrobci tvrdí něco jiného, správci sítí se zdají akceptovat tento fakt a používají řadu různých nástrojů. Jen tak mohou zpravidla získat všechna potřebná data o tom, jak se jejich aplikace chovají.

Správa aplikací

V ideálním případě mají síťoví správci možnost při správě aplikací monitorovat výkon na každé vrstvě sítě. Potom přesunou získaná data do jednoho systému a zde aplikují nástroje pro inteligentní korelaci a analýzu, které usnadní zjištění příčiny problémů s výkonností.

Dosažení nirvány v oblasti správy aplikací vyžaduje množství systémů pracujících na filtrování velkého množství událostí ze sítě, serverů, databází a aplikací, systémů provádějících následně inteligentní analýzu sebraných dat a softwaru zajišťujícího přehledné zobrazení na jedné konzoli. konzole pro správu aplikací analýza korelační modely, korelace, konfigurační databáze 

Provozní metriky, jako například reakční doba, množství volné paměti, využití CPU nebo zpoždění, jsou přeneseny do jednoho systému, ve kterém jsou normalizovány a v jednom formátu jsou předány dále do korelačního enginu. konsolidátor událostí SNMP/ICMP, agent, agent, agent/monitor síť, servery, databáze, aplikace

V praxi

Steve Moore z Mary Kay říká, že stále pracuje na redukování množství nástrojů potřebných pro monitorování výkonu aplikací tak, aby tuto činnost dělal z hlediska nákladů co nejefektivněji. Používá mimo jiné produkty od BMC, Micromuse a NetIQ, jež mu umožňují sledovat výkonnost aplikací napříč přibližně 600 servery s Windows, které zajišťují chod webového prostředí společnosti Mary Kay. Ale stále podle jeho názoru chybí jednoduchý nástroj, který by prostě jednoduše zobrazil červenou, žlutou nebo zelenou kontrolku, jež by indikovala celkový stav aplikace.

„Měli jsme množství různých obrazovek, množství rozdílných monitorů, které všechny podávaly zprávy v rozdílných metrikách,“ říká Moore. Nakonec byl schopen redukovat množství konzolí a dostat přiměřenější data provázáním nástrojů Micromuse a NetIQ blíže k sobě. „Máme je nastaveny tak, abychom se při sledování dění v síti snadno dostali až na aplikační úroveň a monitorovali čas odezvy v našem produkčním prostředí,“ říká.

Kim Jahnzová, vedoucí síťová inženýrka společnosti Aurora Health Care, popisuje podobnou situaci ve své síti. Používá produkty Concordu společně se softwarem Aprisma a další nástroje, jejichž prostřednictvím sleduje výkonnost klíčových obchodních a medicínských aplikací. Janzová používá funkci Concordu Application Response ke sledování specifických časů potřebných pro odpověď a k lepšímu porozumění, jak aplikace interagují s koncovými uživateli.

Application Response monitoruje odezvu obecných opakovaných funkcí v rámci nějaké aplikace. Za tímto účelem využívá sondy v PC, jež jí zprostředkovávají informace o reakci aplikace v různých obchodních jednotkách.

Nyní, po 5 letech práce s produkty značky Concord, Janhzová říká, že zavedení monitoringu reakce aplikací není snadnou a rychlou záležitostí; konfigurování Concordu a dalších systémů, jako například Spectra od Aprismy, je podle ní nepřetržitý proces, který vyžaduje spolupráci oddělení IT i dalších manažerů firmy. Stejně jako Moore i Jahnzová potřebuje sjednotit měřicí metriky, aby mohla snadněji spravovat výkon aplikací.

Správa výkonu aplikací se stále vyvíjí a pomalu upouští od přístupů zaměřených na jednotlivé prvky sítě. Data sebraná z různých komponent síťové infrastruktury však stále zůstávají kritickým zdrojem pro zjištění celkové výkonnosti aplikací. Zdroj: Meta Group 

Produkty nabízející správu výkonu aplikací by měly nabídnout nejen přehled událostí v komunikační infrastruktuře, ale také informaci o souvislostech mezi nimi a o jejich potenciálních příčinách 

Správci zpravidla nepotřebují vidět nekonečné řady čísel. Stačí jim jednoduché kontrolky: zelená znamená v pořádku, červená značí problém.

S rozmyslem

„Někteří naši manažeři chtějí, aby bylo vše monitorováno, zatímco jiní vyžadují pouze omezený monitoring,“ říká Jahnzová. „Příliš mnoho monitorování znamená, že vám získaná čísla začínají splývat; pokud je ho zase příliš málo, nedostanete skutečné informace z perspektivy uživatele.“

Tým společnosti Quest Diagnostics používá nástroje BMC, Concord a HP OpenView dohromady tak, aby zajistil potřebnou prioritizaci aplikací a aby zajistil splnění daných SLA (Service-Level Agreement). Software monitoruje servery s Windows 2000 i s Unixem, mainframy, databáze Oracle, Sybase, SQL, Exchange, BEA WebLogic, IBM WebSphere a i další systémy v síti Questu.

Při plánování kapacity IT infrastruktury spolupracují IT manažer Boris Gdalevich a analytik Sean Haines s obchodními manažery firmy. Jen tak lze podle nich definovat potřebné nástroje, které mají zajistit splnění tvrdých SLA (Service Level Agreement, smlouva od úrovni služby).

Hlavní roli ve strategii správy aplikací hrají u Questu obchodní cíle, zisk a potenciální ztráty. „Vysoce profitabilní a viditelné projekty, takové, které musejí splňovat tvrdé SLA, jsou první na řadě pro proaktivní, inteligentní podnikový monitoring,“ říká Haines. „Akcionáři nepřijmou a nepochopí situaci, kdy by společnost platila pokutu za nesplněné SLA nebo kdyby nějaká investice nenesla žádný zisk,“ dodává Gdalevich.

Kudy dál

 Podle řady IT manažerů by mělo být nyní v oblasti správy výkonu aplikací hlavním cílem tento proces zjednodušit, a to mimo jiné prostřednictvím přehledných reportů. Technici podle nich nepotřebují vidět řady a řady čísel, množství různých hodnot v procentech. Stačí jim, když vidí kontrolky tří barev: zelená znamená v pořádku, červená značí problém. Čím jednodušší, tím lepší.

Zatím však výrobci i uživatelé narážejí nejen na komplikované prostředí, ale i na to, že většina nástrojů vyžaduje vlastní agenty s moduly specifickými pro jednotlivé aplikace, které mají být monitorovány. Řešením by mohly být průmyslové standardy pro monitorování aplikací podobně, jako jsou dnes k dispozici standardy pro monitorování síťových prvků.

Na takových standardech pracuje například skupina DMLO (Datacenter Markup Language Organization), OASIS (Organization for the Advancement of Structured Information Standards) a další. Dokud nebudou výsledky jejich práce převedeny do praktického života, nezbývá podle správců nic jiného, než používat dohromady větší množství různých nástrojů.

„Neexistuje žádný nástroj, který vám nabídne na vaše aplikace všechny pohledy, které potřebujete z obchodní i technické perspektivy,“ uzavírá Moore.

Autor: Denise Dubieová, redaktorka Computerworldu

Zveřejněno se souhlasem týdeníku Computerworld.cz.

  • Nejčtenější

Rok od zkázy ponorky Titan. Vyplouvají děsivá zjištění i nové otázky

v diskusi je 111 příspěvků

20. června 2024  7:32

Před rokem, 18. června 2023, se v severním Atlantiku ztratila ponorka Titan společnosti Ocean Gate....

Ruské radary včasné výstrahy. Ani jim neprospívá válka proti Ukrajině

v diskusi je 108 příspěvků

17. června 2024

V předposledním květnovém týdnu ukrajinské drony zřejmě zasáhly ruské radarové stanice u měst...

{NADPIS}

{LABEL} {POPISEK}

Zamáčknete slzu? Windows se definitivně zbavuje tří typických aplikací

v diskusi je 9 příspěvků

19. června 2024

Premium Změna je život, řekli si možná v Microsoftu. V nadcházející aktualizaci systému Windows 11 24H2 se...

Měnící se rotace zemského jádra vyčtená ze zemětřesení může měnit délku dnů

v diskusi je 31 příspěvků

23. června 2024

Že se od doby vzniku Země zpomaluje kvůli slapovým jevům její rotace je všeobecně známo. Již...

{NADPIS}

{LABEL} {POPISEK}

Možná jste ani netušili, že Microsoft Word umí tyto tři věci

v diskusi je 27 příspěvků

18. června 2024

Je těžké narazit na někoho, kdo by neznal Microsoft Word. Možná však bude stejně vzácné potkat...

Nejen Apple a Microsoft, i Google má zařízení se svou AI. A není to mobil

v diskusi nejsou příspěvky

24. června 2024

O generativní umělé inteligenci Gemini od Googlu se hovoří především jako systému spuštěném přes...

Měnící se rotace zemského jádra vyčtená ze zemětřesení může měnit délku dnů

v diskusi je 31 příspěvků

23. června 2024

Že se od doby vzniku Země zpomaluje kvůli slapovým jevům její rotace je všeobecně známo. Již...

Masaryk před 100 lety poprvé navštívil „svou“ Masarykovu univerzitu v Brně

v diskusi nejsou příspěvky

22. června 2024

Prezident Tomáš Garrigue Masaryk navštívil 22. června 1924 poprvé univerzitu, která nesla a stále...

Jak unikli vyhynutí jediní dodnes žijící dinosauři

v diskusi je 1 příspěvek

22. června 2024

Dlouho byly okolnosti jejich přežití do kenozoika zahaleny závojem tajemství, v poslední době ovšem...

Výhru ze Survivoru utratil Mikýř za rozhovor v prázdné O2 areně, vydělal miliony

Martin „Mikýř“ Mikyska (30) vytěžil své vítězství v reality show Survivor Česko & Slovensko 2024 na maximum. Povedl se...

Ostuda bratrů Bendigů v AZ-kvízu. Jan se vymlouval na trému z Mareše

Ve speciálním díle AZ-kvízu s názvem ČT art kvíz se proti sobě utkali bratři Jan a Marsell Bendigovi. V soutěži se jim...

Rok od zkázy ponorky Titan. Vyplouvají děsivá zjištění i nové otázky

Před rokem, 18. června 2023, se v severním Atlantiku ztratila ponorka Titan společnosti Ocean Gate. Pátrání potvrdilo...

Survivor 2024 má vítěze, ten si kromě titulu odnáší i výhru 2,5 milionu korun

Na platformě Voyo mohli diváci v úterý večer sledovat napínavé finále reality show Survivor Česko & Slovensko. Na Nově...

Zpěvačka Katy Perry ukázala prsa. Fanoušci řeší, zda to má zapotřebí

Katy Perry (39) vydá v červenci nový singl s názvem Woman’s World, který podpoří i videoklipem. Aby řádně nalákala své...