Premium

Získejte všechny články mimořádně
jen za 49 Kč/3 měsíce

Víme, kde vám zhotoví nejlepší fotografie z dovolené. (Komplexní test vybraných minilabů)

Fotografie z cest, z dovolené nebo z každodenního rodinného života patří k cenným památkám na prošlé měsíce a roky. Kde je však spolehlivě vyvolají? Otestovali jsme pro vás několik významných minilabů, internetových digilabů a sběren v obchodních řetězcích. Výsledky testu vám napoví kde a za kolik vaše fotografie nejlépe zhotoví.

Návrat z dovolené nebo z cest, vybalování kufrů, hubení dovezených roztočů, potlačování střevní chřipky a návrat do pracovního procesu patří mezi ty horší okamžiky roku každého z nás. Je tady září a tyto nepříjemné chvíle právě nastaly. Jednou z možností jak si je zpříjemnit a zavzpomínat si na skotačivé polykání slané mořské vody nebo na osvěžující vánek bulharských hor, je prohlížení fotografií z oněch krásných dovolenkových chvil.

I když moderní doba si žádá moderní techniku a počítač dnes vlastní opravdu každá rodina, prohlížení fotografií na monitoru PC nebo TV se s listováním (zatím ještě nezažloutlými) stránkami fotografického alba nedá srovnávat. Kouzlo papíru spojené s možností „doknout se“ je prostě nenahraditelné. Než však začneme, s uspokojením nad kvalitou svých výtvorů, listovat knihou vzpomínek, je nutné nechat fotografie nejprve zhotovit. A tady právě vyvstávají ony kardinální otázky: Komu svojí paměťovou kartu, plnou jistě zdařilých a malebných fotografií, svěřit? Který milaba je nejlepší? Kde mi namíchají nejvěrnější barvy? Kde mi pomohou se zadáním zakázky? Kam vůbec mám své fotografie svěřit? Musím vůbec někam chodit? Kde mi nabídnou nejlepší poměr cena/kvalita? Na všechny tyto otázky (a některé další) se vám pokusíme odpovědět v následujícím článku. Připravili jsme pro vás test kvality vybraných digilabů.

Koho jsme testovali?

Vybrali jsme 11. digilabů, tak aby byly zastoupeny všechny možnosti zadání zakázky. Vedle klasických „kamenných“ minilabů: Kodak HAUF, Fuji – Digital Advance, Konica – Jimi Color, ČTK a Foto Škoda jsme zhotovení testovacích fotografií objednali prostřednictvím internetových digilabů společností: Fotostar, Fotolab a Happy Foto. Aby test byl opravdu kompletní využili jsme také síť sběren obchodních řětězců společností: Droxi Drogerie a Hypernova. Sběrna Pointu byla z testu vyřazena, protože nedodržela termín dodání fotografií.

Testované minilaby

Kamenné minilaby s vlastní laboratoří
 – zadávání zakázek ke zpracování donáškou do příslušného minilabu

 • Kodak Express Hauf – Vinohradská 6, Praha 2
 • ČTK – Opletalova 5/7, Praha 1
 • Centrum FotoŠkoda – Vodičkova 37, Praha 1, www.fotoskoda.cz
 • Digital Advance (Fuji Film) – Petrské nám. 1, Praha 1, www.digital-advance.cz
 • Jimi Color s.r.o. (Konica) – Mostecká 20, Praha 1

Internetové digilaby/sběrny
 – zadávání a odesílání fotek ke zpracování prostřednictvím internetu

Sběrny fotoprací v obchodech
 – zadávání zakázek prostřednictvím sítě kamenných obchodů

 • The Drogerie a.s. (Droxi) – Jindřišská 16, Praha 1, http://foto.droxi.cz
 • Hypernova – Obchodní zóna Čestlice, Obchodní ul. 111, Říčany u Prahy
 • Point – Hlavní nádraží, Praha 1

Co jsme testovali?

Vybrali jsme 14 testovacích fotografií, které odpovídají světelným podmínkám při rozličných rozmarech počasí (zataženo, slunečno, pod mrakem, mlha), denním dobám (ráno, poledne, podvečer, večer). Prostřednictvím různých fotografických žánrů jsme testovali přirozené podání pleťové barvy (portrét) a věrné podání sytě červené barvy (makro). Do testu byly zařazeny i dvě černobílé fotografie, z nichž jedna byla exponována správně a druhá byla úmyslně pokažena tak, aby obrázek neobsahoval ani černou ani bílou barvu (vznikl takzv. šedivák). U správně naexponované fotografie jsme hodnotili podání černé/bílé a zda snímek nezískal vyvoláním nežádoucí barevný nádech. U šediváka byla hlavním hodnotícím kritériem věrnost barevného podání, tedy zda minilab zhotovil snímek tak pokažený jak byl zadán, nebo zda se pokusil chyby napravit.

Největšímu zkoumání byla podrobena kalibrační fotografie znározňující rastry, odstíny šedé, a základní barvy. Tato fotografie by ve výsledku měla být teoreticky stejná od všech zpracovatelů, protože obdobná se používá ke zkalibrování minilabu. Přesto se právě zde nejvíce projevily rozdíly v kvalitě a přístupu jednotlivých laboratoří.

Vybrané fotografie byly zhotoveny na kinofilm a z něj naskenovány profesionálním skenerem, část snímků byla nafocena digitálním fotoaparátem Nikon Coolpix 2500.

Testovací fotografie

Testovací fotgrafie Testovací fotgrafie Testovací fotgrafie Testovací fotgrafie

Testovací fotgrafie Testovací fotgrafie Testovací fotgrafie Testovací fotgrafie

Testovací fotgrafie Testovací fotgrafie Testovací fotgrafie Testovací fotgrafie

Testovací fotgrafie Testovací fotgrafie

Podmínky testu

Vybrané fotografie byly vypáleny na CD a během dvou dnů (31. 8. – 1. 9. 2004) rozdistribuovány do jednotlivých minilabů a sběren. Při zadání zakázky přes internet nebylo samozřejmě žádné CD zapotřebí. Snímky byly odeslány prostřednictvím internetového rozhranní dané internetové sběrny. Nejzazší termín k vyzvednutí fotografií byl stanoven na pondělí 6. 9. 2004. Kromě Pointu, který nebyl schopen fotografie dodat v daném termínu, splnily tuto základní podmínku všechny digilaby.

Zadání znělo: rozměry 10×15 cm, neořezávat obraz, tj. plný formát, lesklý povrch fotografie. Žádné jiné parametry nebyly stanoveny.

Testovací kritéria – podle čeho jsme hodnotili

Pro hodnocení výrobní kvality jsme zvolili následující kritéria:
Kvalitativní kritéria:

 • podání barev – hodnoceno na všech fotografiích – věrnost podání barev;
 • Kontrast – hodnoceno na všech fotografiích – rozdíl mezi tamvými a světlými částmi fotografie;
 • Ostrost– hodnoceno na všech fotografiích – ostrost fotografie;
 • Mechanické poškození – hodnoceno na všech fotografiích – nečistoty, ohnutí nebo nalomení papíru apod.;
 • Kontury – hodnoceno na všech fotografiích – barevné obrysy kolem tenkých linií;
 • Šedá – hodnoceno na kalibrační fotografii a na ČB snímcích – rozlišení stupnice šedé barvy;
 • Ořez – hodnoceno na kalibrační fotografii – přesnost ořezu podle rastru;
 • Rastr – hodnoceno na kalibrační fotografii – přesné zobrazení zkušebních rastrů;
 • Jas – hodnoceno na kalibrační fotografii – jas základních barev.

Ostatní kritéria:

 • Ochota obsluhy / přehlednost internetového rozhraní = pohodlnost při zadávání zakázky;
 • Rychlost vyhotovení zakázky;
 • Celková cena v Kč za 1 kus fotografie (zahrnuje manipulační poplatek, cenu za poštovné apod.).

Hodnocení

Fotografie jsme známkovali jako ve škole. Na stupnici od jedné do pěti. 1 = nejlepší, 5 = nejhorší. Známka 4 nebo 5 byla udělena pouze v případě pokud byla fotografie vinnou zpracovatele zcela znehodnocena nebo pokud nebylo dodrženo některé ze základních kritérií.

Každá fotografie byla podrobně hodnocena zvlášť a každá získala známku (viz tato podrobná tabulka).

Fotografie č. 1 (kalibrační fotografie) byla hodnocena nejpodrobněji v pěti kategoriích (viz tabulka níže). Za každou kategorii získal minilab známku jejichž průměr byl započítán do celkového hodnocení jako známka za fotografii č. 1.

Výslednou známku konkrétního minilabu jsme získali váženým aritmetickým průměrem všech známek s tím, že kvalitativním kritériím byla přidělena váha 60 %, ceně 20 %, pohodlnosti 15 % a rychlosti vyhotovení 5 %.

Známkování ceny: 7,00 až 8,00 Kč včetně – 1, 8,00 až 9,00 včteně – 2, 9,00 a výše – 3
Známkování rychlosti zhotovení: 1 až 2 dny – 1, 3 dny – 2, 4 a více dnů – 3

Výsledky testu – Kvalitativní kritéria – problematické fotografie podrobněji

 • Fotografie č. 1 – kalibrační fotografie

Byla hodnocena podle pěti kritérií (viz tabulka). Výsledná známka byla získána prostým aritmetickým průměrem.

Testovací fotgrafie

Název minilabu Happy Foto Kodak FotoŠkoda ČTK Fotolab FotoStar Digital Adv. Hypernova Jimi Color Droxi
Kritérium Hodnocení
Rastr 5 3 2 4,5 5 3,5 2 3,5 1,5 3,5
Šedá 2 3 2 1 2,5 1 2,5 1 3 1
Ořez 5 2 3,5 2,5 1 3,5 2 2 5 2,5
Jas 2,5 2 1,5 1 3 3 5 2 1 2
Podání barev 1 1 2,5 4 2 2,5 5 2,5 2 3
Výsledná známka (průměr) 3,1 2,2 2,3 2,6 2,7 2,7 3,3 2,2 2,5 2,4

Jak je z tabulky patrné nejhůře zde dopadlo Happy Foto. Rastr byl zcela nesouměrný a jednotlivé čáry nebyly stejně tlusté. Stejně tak u ČTK kdy rastr v jejich podání byl zcela nesouměrný. Minilab Jimi Color se úspěšně vypořádal s podáním rastru, ale ořez fotografie byl tragický. Chyby Happy Foto a ČTK jsou patrné na následující oskenované fotografii. Naopak nejlépe si s touto fotografií poradil Kodak Hauf a Hypernova.

výsledky

 • Fotografie č. 2   Pohled na město

Testovací fotgrafie

Největším problémem této fotografie se ukázalo podání svěží zelené barvy, kterou snímek získal díky použití polarizačního filtru. Kamenem úrazu se staly fialové linie okolo tenkých větviček, které byly na výsledcích některých minilabů příliš nápadné (viz detail na následující oskenované fotografii). Žádný z minilabů zde nezískal hodnocení 1. Nejlépe dopadl Fotolab – známka 2, ČTK, Hypernova, FotoStar a Jimi Color získaly známku 2,5.

výsledky

 • Fotografie č. 3   Dělo

Testovací fotgrafie

Nejhůře dopadl FotoŠkoda   4. Na fotografii je výrazný posun barev do červena. Detaily v tmavých částech okolo děla nejsou vůbec prokreslené. Minilab ČTK   známka 4,5 vyhotovil fotografii se silným zeleným nádechem a dokonce se mu ji povedlo rozmazat. Droxi dodala fotografii s ohnutými rohy. Naopak zcela bezchybně si poradilo Happy Foto jehož fotografie má pěkně prokreslené detaily i v těch nejtemnějších částech.

 • Fotografie č. 4   Lesík a řepkové pole
 • Fotografie č. 5   Jezero

Testovací fotgrafie Testovací fotgrafie

Tyto fotografie se ukázaly jako bezproblémové. Nejhorší udělená známka byla trojka. U snímku č. 4 kvůli málo syté zelené barvě (Hypernova) a špatnému podání žluté barvy (FotoŠkoda). U čísla 5 si opět nejhůře vedla Hypernova. Nevýrazné barvy, horší prokreslení detailů a oblak ji odsoudily k známce 3.

 • Fotografie č. 6   Tři mučedníci

Testovací fotgrafie

Věrné podání pleťové barvy bylo základním požadavkem u této fotografie. Známkou 4 byly ohodnoceny minilaby ČTK, Droxi a FotoŠkoda. Příliš světlá fotografie (ztráta detailu v horní pravé části snímku   viz detail na oskenované fotografii níže) a zcela přebarvená fialová barva u ČTK, naopak příliš tmavé podání předvedl FotoŠkoda a u Droxi se kromě totálního přesvětlení snímku objevilo dokonce mechanické poškození v podobě rýhy na fotografii. Naprosto nejlépe si zde vedly Fotolab a Jimi Color. Jejich fotografie se vyznačují věrným podáním pleťové barvy a pěkně prokreslenými detaily ve světlých částech snímku.

výsledky

 • Fotografie č. 7   Vinice a oltář

Testovací fotgrafie

Tato fotografie je vlatně opakem snímku děla. Největší důraz byl kladen na prokreslení detailů na bíle omítce a na samotné podání její bílé barvy. Nejhůře zde opět dopadl FotoŠkoda   známka 4. Bílá barva v jeho podání získala nádech do růžova a celkově byla fotografie příliš tmavá. Naopak nejlépe si vedl Digital Advance.

 • Fotografie č. 8   Lodě

Testovací fotgrafie

Tuto fotografii zvládla většina minilabů na jedničku. Nejhorší udělenou známkou byla dvojka u ČTK a Digital Advance.

 • Fotografie č. 9 – Oblaka, ptáci a loď

Testovací fotgrafie

Snímek náročný na zobrazení detailů okolo přesvíceného kotouče slunce a zároveň v tmavých částech okolo plující lodi. Nejhůře dopadla fotografie od ČTK – známka 4. Silný zelený nádech a zcela vybělená oblaka okolo slunce snímek naprosto degradovaly (viz detail níže). Nejlepších výsledků dosáhly Kodak Hauf a Jimi Color.

výsledky

 • Fotografie č. 10 – Město v mlze

Testovací fotgrafie

Korouhvička v podobě kohouta se ukázala nad síly Digital Advance – známka 3,5. V jeho podání se kohout beznadějně ztrácí v bílém mléku mlhy (fotografie je příliš světlá – viz detail na obrázku níže). Zcela nepřirozené, jásavé podání barev (v rozporu se zamračenou realitou) vyneslo Fotolabu hodnocení 3,5. Nejlépe si vedlo Happy Foto – známka 1.

výsledky

 • Fotografie č. 11 – Táborák

Testovací fotgrafie

Absolutně tragické podání barev, nehomogenní červená a přílišný jas odhalující kompresní vady snímku (viz detail na obrázku níže) si nezasloužily jiné hodnocení než 5. Repetentem je v tomto případě ČTK.

výsledky

 • Fotografie č. 12 – Makrosnímek

Testovací fotgrafie

Věrné podání červené barvy je častým problémem minilabů. Někdy je jí moc, až z obrázku doslova vytéká (takový případ zde nenastal), nebo je naopak příliš nevýrazná. Minilabu ČTK se povedl tak výrazný posun barev do žluta, že barevné ladění fotografie zcela zničil (viz detail níže). ČTK opět hodnoceno známkou 5.

výsledky

 • Fotografie č. 13 – Paroží

Testovací fotgrafie

Černobílá fotografie byla úmyslně upravena aby se na ní nevyskytovala bílá ani černá barva. Vznikl šedivý a zcela nevýrazný snímek. Kladně jsme hodnotili ten minilab, který ji buď nechal v tomto (neuspokojivém) stavu a nebo se ji pokusil upravit tak, aby vypadala jako správně naexponovaná. Oříšek úspěšně rozlouskly Happy Foto, Digital Advance, Kodak Hauf a Fotolab. Naopak FotoŠkoda fotografii příliš ztmavil – známka 4 a ČTK ji obdařilo silným zeleným nádechem (viz detail na následujícím obrázku).

výsledky

 • Fotografie č. 14 – Krajinka

Testovací fotgrafie

Správně exponovaná černobílá fotografie krajiny v pozadí s horou, která se pomalu ztrácí v bílém oparu. Nejhůře opět dopadl FotoŠkoda a ČTK. Zatímco FotoŠkoda zhotovil zcela šedivou fotografii, ČTK ji opatřilo tradičním zeleným nádechem a navíc vinnou špatné expozice zcela vymazalo horu v pozadí (ztráta kresby ve světlech – viz detail na obrázku níže).

výsledky

Podrobné výsledky testu naleznete v této tabulce, která se vám otevře do nového okna.

Výsledky testu – hodnocení ostatních kritérií

 • Cena

Pokud by v našem testu rozhodovala pouze cena, dopadl by následovně.

Pořadí Název minilabu Celková cena v Kč Cena za kus v Kč Známka
1 ČTK 105,00 7,00 1
2 Droxi drogerie 106,50 7,10 1
3 FotoStar 109,50 7,30 1
4 Digital Advance 112,50 7,50 1
5 Hypernova 113,50 7,57 1
6 FotoŠkoda 120,00 8,00 1
7 Kodak Hauf 121,50 8,10 2
8 Jimi Color 135,00 9,00 2
9 Fotolab 142,50 9,50 3
10 Happy Foto 157,50 10,50 3

Zde musíme poznamenat, že Happy Foto posílá fotografie až domů na adresu objednatele a tato služba se samozřejmě odráží na ceně. Bohužel Happy Foto neumožňuje vybrat jiný způsob vyzvednutí zásilky.

 • Pohodlnost při zadávání zakázky
 • Fotolab – internetová sběrna

fotolab fotolab

fotolab

Fotolab vyžaduje registraci, která však proběhla bez nejmenších problémů. K dispozici je i offline klient, který usnandní práci hlavně „dial-upistům“. Maximální množství odeslaných dat je omezeno 100 MB což je oproti ostatním hodnoceným internetovým sběrnám opravdu hodně. Zadání zakázky je přehledné i když nejsou jednotlivé kroky číslovány. U Fotolabu lze zvolit pouze pouze šířku fotografie, délku zpracovatel přizpůsobí formátu snímku. Ani po samém odeslání zakázky ke zpracování se bohužel nedozvíte kdy si ji máte vyzvednout. Z rolujícího menu si pouze vyberete provozovnu, ale datum vyhotovení chybí. V ceníku je pouze uvedeno, že zakázka bude zhotovena do x dní, podle její ceny. Přesný den si tedy musíte vypočítat sami. Fotolab nabízí zřízení fotografického alba. K dispozici je základní verze zdarma a rozšířené služby za poplatek. V této kategorii jsme Fotolab hodnotili známkou 2.

 • FotoStar – internetová sběrna

fotostar fotostar

fotostar

FotoStar má přehledné rozhranní pro zadávání zakázek. Jednotlivé kroky jsou číslované. Není nutná žádná registrace. Najednou však jde odeslat maximálně 10 MB dat (ve formátech – TIFF, ZIP, JPEG). Ořez fotografie lze navolit (bílé okraje = plný formát, volná délka = šířka je pevná, délka se mění podle rozměrů fotografie, ořez = fotografie bude oříznuta na požadovaný rozměr a vyplní tak celou plochu papíru, panorama, exclusive atd.). Bohužel při zadávání chybí nápověda (FAQ), co který uvedený výraz znamená. Taktéž citelně chybí ukazatel aktuálního počtu zadaných fotografií. Po odeslání zakázky se objeví údaj za kolik dní je možné zakázku ve zvolené sběrně vyzvednout. K dispozici je offline klient. FotoStar si účtuje manipulační poplatek do počtu 24. kusů fotografií. Nabízí zřízení fotografického alba. K dispozici je základní verze zdarma a rozšířené služby za poplatek. V této kategorii jsme FotoStar hodnotili známkou 3.

 • Happy Foto – internetová sběrna

Happy Foto Happy Foto

Happy Foto

Happy Foto vyžaduje registraci, kterou musíte potvrdit odpovědí na email. K dispozici je offline klient. Ořez snímku lze navolit. K nahlédnutí jsou odpovědi na nejčastější otázky (FAQ). Objednávku je vždy nutné potvrdit emailem. Hotové snímky přijdou poštou na uvedenou adresu. Nelze navolit jiný způsob doručení. V této kategorii jsme Happy Foto hodnotili známkou 2.

 • Droxi drogerie – sběrna fotoprací v obchodě

K dispozici je stoleček k vyplnění objednávacího sáčku. Na přehledně zpracovaném panelu je uveden den kdy si můžete svoji objednávku vyzvednout a rovněž jsou zde vysvětleny jednotlivé pojmy důležité pro správné zadání zakázky. Nevýhodou je omezená možnost komunikace s personálem. V této kategorii jsme Droxi hodnotili známkou 2.

 • Hypernova – sběrna fotoprací v obchodě

Hypernova je vybavena sběrnou s obsluhou a objednání je tedy zcela komfortní. Obsluha je ochotná a zakázku sama vyplní. K dispozici jsou ukázkové snímky jak bude fotografie vypadat při plném formátu a při ořezu. V této kategorii jsme hodnotili Hypernovu známkou 1.

 • FotoŠkoda, ČTK, Kodak Hauf, Digital Advance, Jimi Color – profesionální fotolaby

Společným jmenovatelem všech testovaných fotolabů byla ochota obsluhy a rychlost zhotovení zakázky (vždy nejpozději do druhého dne). Na většině provozoven byly k dispozici k nahlédnutí ukázkové fotografie. Vyplnění objednávky vždy prováděla obsluha.

Jak test dopadl?

V následující tabulce vidíte celkové výsledné pořadí testovaných minilabů. Do tohoto hodnocení byla zahrnuta všechna kritéria, jak kvalitativní, tak i ostatní (včetně ceny za snímek).

1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Pořadí Název minilabu Hodnocení
1 Kodak Hauf 1,68
2 Jimi Color 1,78
3 Digital Advance 1,83
4 Hypernova 2,05
5 Droxi drogerie 2,07
6 Happy Foto 2,14
7 Fotolab 2,14
8 FotoStar 2,15
9 FotoŠkoda 2,21
10 ČTK 2,40

Vítězem testu se stal minilab Kodak HAUF
Vinohradská 6, Praha 2

Jak je patrné z tabulky první tři místa obsadily klasické minilaby, v těsném závěsu za nimi jsou sběrny v obchodech a s nepatrným rozdílem zaostávají internetové sběrny/digilaby. Nejhůře dopadl minilab společnosti ČTK, který nemile překvapil svými nestandardně špatnými výsledky.

Celkově test dopadl překvapivě dobře. U některých fotografií byly kvalitativní rozdíly opravdu nepatrné. Nejhorší výsledná známka se nepřehoupla přes dvě mínus.

Hlavní výhodou klasických minilabů zůstává rychlost zhotovení zakázky (i když v testu jsme tomuto kritériu přidělili váhu pouze 5 %), možnost konzultace zakázky z obsluhou (tuto službu nabízí i Hypernova) a hlavně spolehlivost. Jedinou nevýhodou zůstává nutnost dvojí cesty – nejprve zakázku nutné objednat a potom vyzvednout. Předností internetových sběren je pohodlí domova při objednávání (nelze ovšem objednat zhotovení fotografií z kinofilmů) a možnost sdílení fotografií s přáteli prostřednictvím internetových alb. Sběrny v obchodech využijí hlavně ti, kteří do nich chodí pravidelně nakupovat a při té příležitosti si mohou zakázku objednat i vyzvednout.

Podrobné výsledky testu naleznete v této tabulce, která se vám otevře do nového okna.

Autor:
Témata: DigiFoto, Hypernova
 • Nejčtenější

Sověti neuměli zkonstruovat těžký tank. Pomohl jim až německý inženýr

v diskusi je 51 příspěvků

19. května 2024

Když je řeč o sovětských těžkých tancích, výčet zpravidla začíná pětivěžovým typem T-35. Jenže...

Pět věcí, které byste s Windows měli dělat, ale možná neděláte, a naopak

v diskusi je 11 příspěvků

15. května 2024

Možná prakticky ihned po instalaci, při prvním spuštění nového PC nebo později deaktivujete některé...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...}

Nejzajímavější sluchátka na trhu? Novinka Sonosu je první svého druhu

v diskusi je 17 příspěvků

21. května 2024

Úderem patnácté hodiny skončilo embargo na první sluchátka společnosti Sonos, které po krátkém...

Panasonic překvapil, jeden opuštěný operační systém nahradily dva nové

v diskusi je 15 příspěvků

17. května 2024

Düsseldorf (Od zpravodaje Technet.cz) Když odhlédneme od kvality zobrazovacího panelu a obvodů zpracovávajících obraz, je operační systém...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...}

Kennedy ho vybral jako prvního černocha. Do vesmíru letěl až teď, v 90 letech

v diskusi je 15 příspěvků

21. května 2024  7:42

Do vesmíru ho vybral jako prvního černošského adepta už prezident John Kennedy. Na svůj let ale...

Rusko vypustilo družici schopnou sledovat a ničit jiné satelity, míní Američané

v diskusi je 40 příspěvků

22. května 2024  8:30

Rusko 16. května vypustilo satelit, o němž se americké zpravodajské služby domnívají, že je to...

Vědci zkoumají, jaký šum nám nejvíce prospívá. Místo bílého nastupuje růžový

v diskusi nejsou příspěvky

22. května 2024

Premium S pojmem bílý šum se patrně setkala většina z nás. Někteří slyšeli i o dalších barvách šumu, o čemž...

Microsoft vám chce dát do kanceláře nového kolegu a sází na malé AI

v diskusi jsou 3 příspěvky

21. května 2024  23:42

Microsoft ukázal, jakou budoucnost generativní umělé inteligence si představuje. Vedle velkých...

Nejzajímavější sluchátka na trhu? Novinka Sonosu je první svého druhu

v diskusi je 17 příspěvků

21. května 2024

Úderem patnácté hodiny skončilo embargo na první sluchátka společnosti Sonos, které po krátkém...

Vyhrajte rodinné vstupné do BRuNO family parku
Vyhrajte rodinné vstupné do BRuNO family parku

Jestliže vás trápí proměnlivé jarní počasí, máme pro vás tip, kam vyrazit, když počasí zrovna nepřeje. BRuNO Family Park v Brně se postará o zábavu...

Nejhorší noční můra, řekla žena, která v botě syna objevila cizí AirTag

Mého syna někdo sleduje. S takovým pocitem několik týdnů žila žena z Floridy poté, co na svůj iPhone začala dostávat...

Anální sex je výzva. Nejvíc tabu je však v Česku jiná praktika, říká průzkum

Erotické hračky nepředstavují podezřelou exotiku, v ložnicích jsou jako doma. Ostatně jako masturbace. I orální sex....

Svěrák se na mě nedíval jen jako na hezkou buchtu, říká Radka Pavlovčinová

Jan Svěrák ji vidí jako robotku. Radka Pavlovčinová v nové hře filmového a teď už i divadelního režiséra hraje umělou...

Klavírista Petr Malásek si zlomil obě ruce. Mohlo to dopadnout hůř, říká

Klavírista Petr Malásek (59) spadl z kola a zlomil si obě ruce. V pořadu 7 pádů Honzy Dědka popsal nehodu i jaká je...

Zásnubní šaty elegantní princezny. Spustily Kate efekt, návrhářku zničily

Seriál Když si jeho šaty oblékne některá z členek královské rodiny, obvykle to každý návrhář oslavuje jako životní úspěch....