Odumřelý kal s odpadními vodami.

Odumřelý kal s odpadními vodami. | foto: Česká inspekce životního prostředí

Masokombinát dostal milionovou pokutu za vypouštění zapáchající vody

  • 3
Milionovou pokutu za protiprávní nakládání s vodami včetně znečištění vody udělila plzeňská pobočka České inspekce životního prostředí společnosti Maso Brejcha. Sankce se týkala prohřešků v provozovně firmy na Blovicku v roce 2015.

Zástupci společnosti se proti verdiktům inspektorů odvolávali k ministerstvu životního prostředí. To nicméně nakonec pokuty potvrdilo v plné výši a v červnu nabyly právní moci.

Zástupci firmy se závěry České inspekce životního prostředí (ČIŽP) a ministerstva nesouhlasí a chtějí dosáhnout přezkoumání případu u soudu.

Ředitelka Oblastního inspektorátu ČIŽP Petra Horčicová sdělila, že společnost Maso Brejcha jako provozovatel čistírny odpadních vod vypouštěla 17. června 2015 z čistírny do přítoku potoka Ceciny černě zbarvené zapáchající odpadní vody s obsahem odumřelé biomasy. Porušila tak provozní řád čistírny, který stanoví, že vyčištěná voda na odtoku nesmí zapáchat.

Čistírna byla navíc 17. června 2015 v havarijním stavu. Vypouštění odpadních vod tak mělo být přerušeno a jejich likvidace zajištěna vyvážením. Havárii ale společnost nikomu neohlásila.

„Došlo k významnému znečištění povrchových vod ve vodním toku Cecina až do vzdálenosti 1,6 kilometru,“ sdělila Horčicová. Podobné porušení provozního řádu bylo zjištěno i 8. července 2015, kdy byla čistírna také v havarijním režimu.

Jednatel firmy pravomocné závěry kontrol odmítá

Firma Maso Brejcha s.r.o. nakládala bez povolení i s podzemními vodami. V době nefunkčnosti čistírny v roce 2015 vyvezla přes 400 metrů krychlových mechanicky předčištěné odpadní vody fekálními vozy na zemědělské pozemky v sousedství provozovny.

Firmě Maso Brejcha byla uložena ještě další pokuta ve výši přes 23 tisíc korun za to, že odebírala bez povolení povrchové vody.

Konkrétně v roce 2015 se jednalo o 580 metrů krychlových z umělé vodní nádrže u Hradišťského Újezdu.  Petra Horčicová řekla, že milionová pokuta patří mezi sankcemi oblastního inspektorátu mezi ty vyšší.

„Takové běžně nedáváme,“ konstatovala. Skutečnost, že pokuta nabyla právní moci až letos zdůvodnila tím, že bylo zapotřebí vyřizovat odvolání firmy proti udělení sankce.

Jednatel firmy Petr Brejcha závěry státních institucí odmítl. „Společnost při provozování podnikatelské činnosti vždy kladla a klade důraz na dodržování požadavků na ochranu životního prostředí. Naše společnost má za to, že řízení vedené orgány ochrany přírody nebylo vedeno zákonným způsobem a jeho výsledky neodpovídají skutečnému stavu věci,“ uvedl.