Pokud máte doma teenagera, nejspíš se vaše nervy nacházejí v dezolátním stavu. Proč je to taková hrůza?

Proměny nálad a chování, děsivé módní kreace, úplná uzavřenost či nepřátelství vůči rodičům, suverenita na všech frontách... Dospívající trápili pubertou své okolí odjakživa, ale doba se mění čím dál rychleji a ani toto rodičovské mar­tyrium nezůstalo stranou. K běžným starostem přibyl zcela nový problém, tzv. SRCH-D čili syndrom rizikového chování v dospívání. Zejména ve vyspělých státech pubescenti podléhají tak nebezpečným trendům, že je to přímo ohrožuje na životě, případně vede k trvalým zdravotním následkům. Syndrom se

vyznačuje třemi novými rysy:Závislosti – začíná to cigaretami a alkoholem a nezřídka končí tvrdými drogami. Nejrůznější návykové látky se už staly spíše normou než něčím výjimečným. Navíc se na ně váže kriminalita. Psychosociální poruchy - zahrnují agresivitu vůči druhým i sobě (sebepoškozování), roste počet sebevražd, vandalství, šikana, rasismus či trápení zvířat. Objevuje se stále více případů bulimie a anorexie.Nevhodné sexuální chování – mimo jiné vede k předčasným a nechtěným těhotenstvím či naopak k neplodnosti a k závaž­ným zdravotním následkům. Ve hře jsou i pohlavně přenosné cho­roby, opět stoupá křivka AIDS a počet nakažených žloutenkami typu B a C.Všechna tři rizika jdou hlavně na vrub zběsilému životnímu tempu. Dospívající se jen stěží zařazují do pro ně chaotického světa a řeší to zkratovým jednáním.


  7:58,  aktualizováno  25. března 2019 21:39