Že jste něco udělala jinak, než se od vás očekávalo? No a? Vy si přece budete dělat, co a jak budete chtít!

Existuje sice názor, že společnost nemůže být nikdy úplně svobodná, jestliže je svazována vytvářením novodobých tabu, ale většina psychologů se shoduje, že bez norem, pravidel a zákazů, ať už psaných, nebo nepsaných, nemůže žádná společnost fungovat, protože by se její členové nikdy nedohodli na spolupráci a také by se mohli vybít navzájem. Zákazy neboli tabu se vyskytují v každé společnosti přírodními národy počínaje a vyspělými civilizacemi konče. Tabu provázejí lidstvo od jeho samých počátků. Pro Adama a Evu bylo tabu jablko, jako tabu se dá označit například biblické desatero, ovšem do Evropy slovo tabu přišlo až v druhé polovině osmnáctého století, kdy ho podle pramenů přivezl mořeplavec James Cook, který se vracel z cest, během nichž navštívil i Polynésii. Termín tabu skutečně pochází z polynéských jazyků a má dva hlavní významy. První význam se překládá jako posvátný, druhý jako nepřípustný nebo také nečistý.


O věcech nepříjemných

Jste na návštěvě u svých dlouholetých přátel a nezávazně si povídáte. Znáte se dlouho a zajímá vás všechno. Drby, které k vám pronikly z jiných zdrojů, také. „Tak jsem slyšela, že máš milenku,“ obrátíte se na hostitele s úsměvem. „Všude se o tom mluví. Jaká je v posteli?“ Nebo: „Váš syn prý krade a půjde do vězení. To je hrozné.“ Řeč plynule přejde na sexuální život. „Už nějakou dobu nemůžu dosáhnout orgasmu. Kolik orgasmů během jednoho milování máš ty?“ Ne, takhle by to v naprosté většině případů opravdu nemohlo fungovat. Kdybyste s podobnými otázkami vyrukovali, přátelé by vás nejspíš už nikdy nepozvali, pokud by vás rovnou nevyhodili. Jsou věci, o kterých se nemluví, protože jsou nepsanými tabu. Tabu se staly z toho důvodu, aby ostatní nepřiváděly do rozpaků a nevystavovaly je velmi nepříjemným a trapným situacím. I když víte, že hostitel má milenku, nezeptáte se na ni. Stejně tak ne na dítě, které krade, a ani na počet orgasmů. Jiná situace nastává, když nejste na formální návštěvě i s partnerem, ale neformálně si povídáte pouze s kamarádkou. V takovém případě se proti nepsaným pravidlům už neprohřešíte, když se jí zeptáte na jejího milence nebo s ní budeme probírat sexuální život.


  6:00,  aktualizováno  31. března 2019 13:36