Proč jsou zadaní muži stále žádanější kořistí single žen? Jsou zadaní partneři přitažlivější? Poslední průzkumy naznačují, že dnešní svobodné ženy vykazují výraznější přitažlivost vůči zadaným mužům.

Psycholožky Melissa Burkley a Jessica Parker si všimly, že ženy si často stěžují, že všichni přijatelní muži jsou zabráni jinou ženou. Obě dámy napadlo tuto tezi obrátit a rozhodly se prozkoumat možnost, zda single ženy automaticky nehodnotí zadané muže jako lepší partnery. Výzkum postavily následovně: Se skupinou mužů a žen, některých zadaných, některých single, vyplnily dotazníky týkající se jejich ideálního partnera. Poté bylo účastníkům výzkumu řečeno, že jim počítač podle jejich odpovědí přiřadil ideálního partnera, takového, který vykazuje podobné smýšlení a životní přístup. Účastníkům byla rovněž předložena fotografie fyzicky atraktivního člověka opačného pohlaví. (Všechny ženy viděly fotografii stejného muže, všichni muži stejné ženy.)


Polovině účastníků bylo oznámeno, že jejich ideální partner je již zadaný v dlouhodobém vztahu. Druhá polovina dostala informaci, že jejich ideální partner je svobodný. Každý účastník výzkumu musel poté odpovědět na otázku, jak moc ho ideální partner zaujal. Ve skupině žen, které již samy byla zadané, a mezi všemi muži celkově nehrála v jejich hodnocení zadanost „ideálního“ partnera žádnou roli. Nicméně single ženy vykázaly výraznější zájem o „ideálního“ partnera, který byl již zadaný! O muže, který byl popsán jako svobodný, projevilo zájem 59 procent žen. O toho zadaného rovných 90 procent!Strach z intimity


Zadaný muž zcela evidentně prokázal svou schopnost udržet si partnerku, a tudíž je zcela jasně minimálně snesitelný, ne-li uspokojivý. Rovněž prokázal svou schopnost dostát závazkům, které dlouhodobé svazky vyžadují. Je to jako by byl předlustrován jinou ženou. Tahle odpověď psycholožkám nestačila. Položily si zajímavou otázku: nemohl by za vyšší oblibou zadaných mužů být také strach z blízkosti a intimity? Konečně, není možná bez souvislosti, že udávané ženy jsou single. Kdyby byly samy tak hluboce oddané vztahu, nebyly by v nějakém? Není zájem o někoho, koho v podstatě nemohu mít celého pro sebe, tedy kdo nemůže mít pro sebe celou mě, být jen výrazem toho, že se bojím vydat celá?