V posledních letech se u nás zvyšuje trend v užívání antidepresiv. Je to díky tomu, že stále více lidí vyhledává odbornou pomoc. Na časté otázky, ale i mýty odpovídá MUDr. Jan Michálek z Psychiatrické nemocnice Bohnice.

Moderní farmaka, která účinkují na řadu nejrůznějších příznaků, to jsou antidepresiva. Nepoužívají se jen k léčbě poruchy nálady, tedy deprese, ale i k léčbě déletrvajících poruch, jako je generalizovaná úzkostná porucha, panická porucha, ale také v léčbě psychosomatických poruch – například při léčbě chronické bolesti či při paliativní péči o nevyléčitelně nemocné.

Jaká jsou rizika užívání antidepresiv?

Šest věcí, které jste možná netušili o antidepresivech

Moderní antidepresiva mají velmi nízkou četnost výskytu nežádoucích účinků, které jsou většinou nezávažné – v počátcích léčby se mohou vyskytnou zažívací obtíže či sucho v ústech, tyto příznaky většinou spontánně odezní.

V některých případech se může objevit přibírání tělesné hmotnosti nebo nežádoucí sexuální účinky (ztráta zájmu o sex, poruchy erekce). Je důležité s pacientem tyto věci diskutovat a předem jej na jejich možný výskyt upozornit.

Mohou tyto léky užívat i děti?

Ano, antidepresiva je možno použít i v léčbě dětí a dospívajících, diagnostika a léčba pro pacienty této věkové skupiny by ale měla vždy vycházet od lékaře z odbornosti dětská a dorostová psychiatrie.

Máme se bát závislosti?

Na lécích ze skupiny antidepresiv nevzniká závislost, nemají závislostní potenciál. U některých léků může vzniknout tzv. syndrom z odnětí, což jsou příznaky, které se objevují při náhlém nebo rychlém, většinou spontánním vysazení – zde ale nejde o odvykací stav, lze mu předejít vhodným dávkováním.

Závislost však může vzniknout na jiných preparátech, které se někdy mylně považují za antidepresiva. Jde o tzv. anxiolytika ze skupiny tzv. benzodiazepinů (např. Diazepam, Midazolam a další). Ta se krátkodobě a přechodně používají k léčbě zejména úzkostných stavů. Nejde o léčiva řešící příčinu obtíží, ale o léčiva potlačující nepříjemné příznaky – úzkosti, napětí, tenzi, úpornou nespavost. Při krátkodobém užívání jsou jejich rizika minimální, avšak při dlouhotrvajícím užívání, řádově měsíce, je riziko vzniku závislosti vysoké.

Jak působí antidepresiva v těhotenství a při kojení?

Lékař: Antidepresiva berou častěji ženy, i protože jsou citlivější

Některé moderní preparáty je možné používat i pro léčbu žen v průběhu těhotenství a některé také v průběhu kojení. Je důležité v každém případě postupovat individuálně, jsou rozdíly v péči o pacientky léčené dlouhodobě a o pacientky, u kterých se obtíže objeví až v souvislosti s těhotenstvím nebo kojením.

Nicméně obecně platí, že např. neléčená deprese v průběhu těhotenství může mít výrazné, závažné dopady nejen na ženu samotnou, ale i na její dítě a na jejich vzájemný vztah, včetně třeba tak fatální věci, jako je sebevražedné nebo sebepoškozující jednání.