BÝK

Pamatujte na své zdraví. Více odpočívejte.


Práce


Některé informace jsou lživé nebo neúplné. Postupujte důsledně, jak je vám vlastní.


Láska


Napětí kolem vás mírně roste. Měli byste pozměnit svůj plán a přizpůsobit se nové situaci.