Premium

Získejte všechny články
jen za 89 Kč/měsíc

Automobily a pravidla silničního provozu

Vzor: Hmotněprávní plná moc

Zastoupení na základě plné moci při právním úkonu (zpravidla uzavírání smlouvy) je upraveno v ustanovení § 31 a násl. občanského zákoníku. Od této plné moci k provedení právního úkonu (tzv. plná moc...

4. dubna 2012  10:47

Vzor: Smlouva o výpůjčce osobního automobilu

Smlouva o výpůjčce je upravena v ustanovení § 659 a násl. Občanského zákoníku. Smlouvou o výpůjčce vznikne vypůjčiteli právo věc po dohodnutou dobu bezplatně užívat. Na rozdíl od smlouvy o půjčce se...

11. března 2012  14:22