Ulovte si správného právníka

aktualizováno 
Podle České advokátní komory existuje na území ČR téměř 8 000 advokátů a přes 2 000 advokátních koncipientů. Pro podnikatele tak může být někdy komplikované se v nepřeberném množství právních zástupců orientovat, neboť neví, na koho se obrátit a kolik ho právní rada bude stát.
soud, rozsudek

soud, rozsudek - Soud - ilustrační foto | foto: Profimedia.cz

Pokud na území ČR začínáte podnikat, je však vhodné se na právníka obrátit. Může vám pomoci ve složitých obchodních, podnikatelských vztazích, jakož i s formálními a procesními požadavky, které budou na vás kladeny. Bez formy notářského zápisu se zase neobejde například společenská smlouva společnosti s ručením omezeným, jakož i řada obchodněprávních operací.

Ve velkých městech jsou právní služby dražší

Průměrné hodinové sazby advokátů se pohybují ve větších českých městech okolo 1 000 Kč. V Praze se jedná spíše o částky vyšší - zhruba od 2 500 do 3 000 Kč. Obecně platí, že druh odměny advokáta a jeho volba je vždy zcela závislá na vzájemné dohodě advokáta a klienta s přihlédnutím ke způsobu poskytování právních služeb. Hodinová odměna je nejčastější variantou, kterou volí běžní občané, firmám se doporučuje sjednat si paušální částku.

Paušální odměna se stanovuje na určité časové období (měsíc, půlrok či rok) za celý balíček právních služeb. V souvislosti s cenami za právní služby se můžete setkat i s mimosmluvní odměnou, která je přesně stanovena tzv. advokátním tarifem. Advokát má i nárok na náhradu tzv. hotových výdajů. Jedná se o náklady spojené se soudním řízením, zasíláním korespondence či náhradu za promeškaný čas. Ta je účtována klientovi v případě, že advokát musí za klientem například dojet do vzdáleného místa (zde se přičítají i peníze za projeté pohonné hmoty) nebo musí na klienta někde čekat. Tato částka se pohybuje okolo 50 Kč za každou započatou půlhodinu. Není nijak neobvyklé, že advokátní kanceláře poskytují svým stálým klientům slevy, které se pohybují od 10 do 30 %. 

Notáři: Kdy potřebujete jeho služby?

V rámci některých služeb musíte využít notářské pomoci. Pokud nevíte, na koho se obrátit, využijte pomoci Notářské komory České republiky. Ta je tvořena osmi regionálními notářskými komorami v Brně, Českých Budějovicích, Hradci Králové, Ostravě, Plzni, Ústí nad Labem. Dále komorou pro hlavní město Prahu a v Praze pro Středočeský kraj (více na: Středoevropský rejstřík notářů - www.central-europe-notaries.org, Notářská komora – www.nkcr.cz).
 
Notáře v ČR využijete zejména:

- při převodu nemovitostí

Dům, byt nebo pozemek se nejčastěji převádějí kupní nebo darovací smlouvou. Notář vám smlouvu o převodu nemovitostí sepíše ve formě notářského zápisu, který je na rozdíl od smluv sepsaných například advokátem nebo realitní kanceláří veřejnou listinou. To znamená, že v případě sporu může být u soudu použit stejnopis notářského zápisu jako jednoznačný důkaz potvrzující pravdivost údajů v něm uvedených.

Pro sepsání  smlouvy jsou potřebné listiny prokazující vlastnické právo převodce k nemovitostem (například dědické rozhodnutí, kupní smlouva), které má zpravidla převodce k dispozici. Dále potřebujete výpis z katastru nemovitostí.

- zástavní smlouvy a rejstřík zástav

Zástavní smlouva je jednou z možností, jak zajistit pohledávku věřitele vůči dlužníkovi. Zástavou mohou být nemovitosti, věci movité i jiná práva majetkové povahy. Zvláštní úprava zástavního práva se týká případů, kdy jsou předmětem zástavy nemovitosti, které se neevidují v katastru nemovitostí (například sklep), věc hromadná (například podnik), soubor věcí (například sbírka) nebo movitá věc (například automobil), které nebudou předány při uzavření zástavní smlouvy do držení věřitele.

K sepsání takové zástavní smlouvy je nutná forma notářského zápisu a zástavní právo v tomto případě vzniká zápisem do Rejstříku zástav vedeného Notářskou komorou České republiky, který zajistí notář. Smlouvu o zřízení zástavního práva k nemovitostem evidovaným v katastru nemovitostí vám rovněž může sepsat notář. Zástavní právo v tomto případě vzniká vkladem do katastru nemovitostí.

- ověřování a osvědčování

V kterékoliv notářské kanceláři ověří pravost vašeho podpisu (legalizace) nebo shodu opisu nebo kopie listiny s jejím originálem (vidimace). Zatímco při legalizaci je nutná osobní přítomnost osoby, jejíž podpis je ověřován, a její platný průkaz totožnosti, listinu k ověření shody s originálem může předložit kdokoliv. Určité listiny jsou zákonem z možnosti ověření vyloučeny.

Pokud potřebujete předložit ověřenou listinu na území jiného státu, je třeba, aby ji podepsal notář nebo jeho stálý zástupce a aby byla opatřena vyšším stupněm ověření, které poskytne zpravidla Ministerstvo spravedlnosti.

Výše odměny stanovená pevnou sazbou:

  • za sepsání závěti nebo listiny o vydědění nebo listiny o odvolání těchto úkonů formou notářského zápisu: 900 Kč
  • za sepsání závěti, obsahující současně ustanovení o vydědění, formou notářského zápisu: 1 500 Kč
  • za sepsání plné moci formou notářského zápisu: 1 000 Kč
  • za přijetí závěti nebo jiné listiny do úschovy, s výjimkou cenného papíru: 800 Kč
  • za vydání výpisu z notářského zápisu, za každou započatou stranu vydaného textu tohoto výpisu: 200 Kč
  • za úhrn úkonů potřebných k provedení změny údajů v Rejstříku zástav: 200 Kč

Kde hledat?

Pokud potřebujete využít služeb právního zástupce a nevíte kde hledat, zkuste portál České advokátní komory, kde si ve fulltextovém vyhledavači můžete najít právníka nejen podle jeho oboru působnosti, ale i dle regionu (www.cak.cz). Užitečné informace najdete i na právních webech www.epravo.cz, odkazy na sbírky zákonů a mezinárodní smlouvy ČR na www.mvcr.cz/sbirka/, nebo www.sbirka.cz. Nezbytné informace o právu v ČR na pak najdete na právním informačním systému www.lexdata.cz/web/lexdata.nsf.

Peníze, euro, dolar

Zahraniční obchod: Víte, jak minimalizovat kurzové rozdíly? Více ZDE.


Autor:

Nejčtenější

Nad neplatiči nájmu může majitel snadno zvítězit, říká notář Neubauer

Radim Neubauer, prezident Notářské komory ČR

V Česku se množí případy, kdy majitel v dobré víře pronajme byt, ale z nájemníka se vyklube neplatič, který se navíc...

Desítky let v jedné firmě. Kdy je čas se zvednout

Ilustrační snímek

Stejná vrátnice, stejný stůl. Mění se jen kolegové, vedení, podmínky. Proč zůstávají někteří lidé v jedné práci desítky...

Šest pravidel, jak řídit svého šéfa, aby vás hodnotil lépe

Ilustrační snímek

Připusťme, že přímo řídit svého šéfa většinou nemůžeme. Schází nám k tomu potřebné páky. Co však řídit můžeme, je náš...

Šest zásadních změn, které má přinést novela zákoníku práce

Ilustrační snímek

Chystá se novela zákoníku práce. Co může letos čekat zaměstnance, přibližuje expertka na pracovní právo.

Suší maso pro vojáky i sportovce a chtějí dobýt Evropu

David Novák a Pavel Doležal z pardubické společnost Fine Gusto

Vypadají spíše jako studenti práv, přitom David Novák (28) a Pavel Doležal (30) založili a úspěšně řídí firmu Fine...

Další z rubriky

Nesehnal pro děti dobré lyže a snowboardy, teď je s úspěchem vyrábí

Roman Blažek

Sportovec a táta dvou dětí Roman Blažek nebyl spokojený s dětskými lyžemi, snowboardy a koly na trhu. A protože ho vždy...

Suší maso pro vojáky i sportovce a chtějí dobýt Evropu

David Novák a Pavel Doležal z pardubické společnost Fine Gusto

Vypadají spíše jako studenti práv, přitom David Novák (28) a Pavel Doležal (30) založili a úspěšně řídí firmu Fine...

Desítky let v jedné firmě. Kdy je čas se zvednout

Ilustrační snímek

Stejná vrátnice, stejný stůl. Mění se jen kolegové, vedení, podmínky. Proč zůstávají někteří lidé v jedné práci desítky...

Britští poslanci odmítli brexitovou dohodu. Libra prudce reaguje

Britští poslanci odmítli brexitovou dohodu. Libra prudce reaguje

Kurzy.cz Britští poslanci dnes podle očekávání odmítli dohodu o vystoupení Spojeného království z Evropské unie, kterou se sedma...

Najdete na iDNES.cz