Jak vyplnit daňové přiznání řádek po řádku

aktualizováno 
Přinášíme vám návod na vyplnění růžového formuláře daňového přiznání, k jeho vyplnění vám pomůže modelový příklad. Když uděláte chybu, není to žádný problém, formuláře jsou k mání na všech finančních úřadech nebo na internetu.
Zaměstnanci udávají svou roční hrubou mzdu od všech zaměstnavatelů

Zaměstnanci udávají svou roční hrubou mzdu od všech zaměstnavatelů | foto: Profimedia.cz

Modelový příklad z našeho formuláře
Jan Král v počátku roku 2007 podnikal, jeho příjmy však nebyly velké, a tak měl radost, že od dubna našel práci na zaměstnanecký poměr. Podnikatelské příjmy měl 120 000 korun, výdaje s podnikáním spojené byly 70 000 korun.

 • Z podnikatelské činnosti zaplatil navíc sociální a zdravotní pojištění, celkem 12 000 korun.
 • V zaměstnání si Jan vydělal 400 000 korun hrubého, zaměstnavatel za něho odvedl pojistné 50 000 korun a zálohu na daň z příjmu 56 000 korun.
 • Jan Král nemá děti ani není ženatý. Koupil si však byt a na úrocích z hypotéky zaplatil 26 000 korun.

A teď už kolonku po kolonce, řádek po řádku:

Daňové přiznání – strana 1

 • Finančnímu úřadu v: Napište sídlo finančního úřadu, který přísluší místu vašeho trvalého bydliště. Platí bydliště v době, kdy podáváte přiznání.

Řádek 01
Zaměstnanci nepíší nic, podnikatelé vyplní daňové identifikační číslo, které jim finanční úřad přidělil, když se registrovali k placení daní (najdou ho na osvědčení o registraci).
Model: Pan Král podnikal, daňové identifikační číslo tedy má a vyplní.

Řádek 02
Rodné číslo je jasné, opište ho z občanského průkazu. Máte-li devítimístné rodné číslo, nedopisujte nikam žádnou nulu, nechte prostě poslední políčko volné.

Řádek 03
Zaškrtněte řádné daňové přiznání. Ostatní kolonky slouží pro ty, kdo po podání formuláře najdou ve svém přiznání chybu.

Řádek 04
Zaměstnanci nepíší nic, týká se pouze podnikatelů v konkurzu a je dost pravděpodobné, že ti mají poradce, který za ně daňové přiznání vyplní.

Řádek 05
Ano je pro ty, kdo mají daňového poradce. S ním si mohou prodloužit termín k odevzdání na 30. červen. Pokud přiznání podávají manželé, kteří chtějí využít společného zdanění, a jeden z nich je podnikatel, který přiznání podává s poradcem v červnu, druhý manžel tak musí učinit také. A oba musí dát poradci plnou moc.

Řádek 05a
Týká se podnikatelů, kteří mají povinnost auditu ze zákona, tedy třeba ve dvou uplynulých letech dosáhli čistého obratu nad 80 milionů ročně a zaměstnávali víc než 50 zaměstnanců.

Řádek 05b
Zaškrtněte ano, pokud využíváte společného zdanění manželů, a potom vyplníte přílohu 5.

Neoznačený řádek
Nenechte se zmýlit tím, že formulář vyplňujete teď, přiznání podáváte za rok 2007, ten tedy vepište do prvního políčka. Další dvě kolonky od/ do se týkají jen podnikatelů v konkurzu.

1. oddíl – údaje o poplatníkovi

Řádky 06 až 18
Osobní údaje vyplňte podle občanského průkazu. Problematické by mohly být řádky:

Řádek 07
Rodné příjmení vyplňte, když jste třeba po svatbě přijali příjmení manžela/ky a jmenujete se jinak než za svobodna.

Řádek 11
Týká jen těch, kdo v Česku sice platí daně, ale nebydlí zde.

Řádek 14
V menších sídlech domy nemusí mít číslo orientační, v tom případě ho nevyplňujete.

Řádek 16
Napište číslo svého telefonu – pevnou nebo mobilní linku. Může to pro vás znamenat velkou úsporu času, když vám úředník zatelefonuje a rychle si ověří nějaký údaj.

Řádky 19 až 22
Vyplní je jen ti, kdo se počátkem roku 2008 přestěhovali, a podávají tak daňové přiznání jinde, než kde ve zdaňovacím období 2007 bydleli.

Řádky 23 až 30
Týká se jen lidí, kteří v Česku platí daně, ale nebydlí zde. V řádku 30 označte ne, když nemáte obchodní spojení se zahraniční osobou.

Kdo podává daňové přiznání?
Čtěte, v jakých případech tuto povinnost máte, a kdy si s růžovým formulářem nemusíte lámat hlavu.

Daňový formulář vyplňte, když:

 • máte příjmy z více zaměstnání současně a příjem z ostatních zaměstnání vám nezdanili srážkou
 • máte příjem z podnikání nebo pronájmu vyšší než 15 000 korun
 • vykazujete ztrátu z podnikání
 • máte příjem ze zaměstnání a vaše ostatní příjmy např. z podnikání, pronájmu přesáhly 6 000 korun,
 • chcete uplatnit společné zdanění manželů
 • Na daňové přiznání můžete zapomenout, když
 • nemáte žádný příjem (živí vás rodiče, přítel)
 • máte příjmy, které jsou od daně osvobozené (sociální dávky, stipendia, podporu v nezaměstnanosti, důchod, příležitostné výdělky do 20 000 korun ročně)
 • máte příjmy zdaňované srážkovou daní (dividendy, podíly na zisku, úroky z bankovních vkladů)

Daňové přiznání – strana 2

2. oddíl – základ daně, ztráta

Řádek 31
Zaměstnanci napíší svou roční hrubou mzdu od všech zaměstnavatelů. Údaje najdou na potvrzení ze mzdové účtárny.
Model: Jan Král zapíše 400 000 Kč.

Řádek 32
Vyplňte, kolik vám zaměstnavatelé strhli na zálohách na sociální a zdravotní pojištění.
Model: Jan Král zapíše 50 000 Kč.

Řádek 33
Vyplníte ho, pokud jste měli příjmy ze zahraničí v zemi, se kterou Česko nemá smlouvu o takzvaném zamezení dvojího zdanění, a platili jste z nich daň.

Řádek 34
Od řádku 31 odečtěte řádky
32 a 33.
Model: Pan Král odečte 50 000 zaplacených záloh na pojištění od hrubého příjmu, výsledek 350 000 Kč.

Řádek 35
Tento řádek se týká zaměstnanců, kteří měli příjmy ze zahraničí.

Řádek 36
Opište řádek 34.

Řádek 37
Tato kolonka se týká pouze podnikatelů. Do řádku 37 napíší hodnotu z řádku 113 přílohy daňového přiznání číslo 1. Hodnota je buď kladná (zisk), nebo záporná (ztráta).
Model: Jan Král vypíše 38 000, protože měl podnikatelské příjmy 120 000 korun a odečetl si výdaje 82 000 korun.

Řádek 38
Většiny lidí se netýká.

Řádek 39
Když něco pronajímáte, třeba byt, vyplňte nejprve přílohu 2. Do řádku 39 přeneste řádek 206 z této přílohy.

Řádek 40
Přeneste řádek 209 z přílohy číslo 2. Jde o příjmy, které máte z nákupu a z prodeje soukromého majetku.

Řádek 41
Sečtěte řádky 37, 38, 39 a 40, (jiné než zaměstnanecké příjmy). Píše se kladná i záporná hodnota.
Model: Pan Král sečte uvedené příjmy a zapíše 38 000 korun.

Řádek 42
Součet řádku 36 a řádku 41, když je kladný. Je-li řádek 41 záporný, pak zůstává jen hodnota řádku 36.
Model: Jan Král zapisuje 388 000 Kč.

Řádek 43
Vypisují jen podnikatelé, na které se vztahuje povinnost platit minimální daň.
Model: Jan Král měl živnostenský list jen v prvních třech měsících.Vydělal si víc než 38 000 korun a povinné minimum je 30 200 korun. Řádek vynechá.

Řádek 44
Podnikatelé, kteří mají údaj na řádku 42 vyšší než minimální základ daně, zde mohou uplatnit ztrátu z minulých období – nejvýše ze sedmi let.

Řádek 45
Podnikatelé s vyplněným řádkem 43 ho sem opíšou. Podnikatelé, kteří mohou odečítat ztrátu, odečtou od řádku 42 řádek 44. Odečítaná ztráta však nesmí být větší než hodnota na řádku 41, tedy než celkový základ daně spočtený z příjmů dosažených mimo zaměstnání.

3. oddíl – nezdanitelné části základu daně...

Řádky 46 až 53
Zde uvedete skutečnosti, které vám mohou snížit daňový základ. Třeba zaplacené pojistné životního pojištění. Podrobný popis uvedeme v některém z příštích dílů seriálu.
Model: Jan Král platí hypotéku a banka mu poslala potvrzení o zaplacených úrocích. Částku uvede do řádku 47.

Řádek 54
Sečtěte řádky 46 až 53.

Řádek 55
Od řádku 45 odečtěte řádek 54. Když uplatňujete společné zdanění manželů, zapište sem hodnotu z řádku 520 přílohy 5.

Řádek 56
Údaj z řádku 55 zaokrouhlete na celé stokoruny dolů.

Řádek 57
Vypočtěte daň z příjmů podle tabulky ZDE
Model: Jan Král spočetl daň 71 068 Kč.

4. oddíl – daň celkem, ztráta

Řádky 58 až 61
Zaměstnanci bez přivýdělků a bez příjmů ze zahraničí do řádků 58 a 60 opisují řádek 57.

5. oddíl – uplatnění slev...

Řádek 62
Vyplňují podnikatelé, kteří mají zaměstnance s tělesným postižením.

Řádek 63 
Většiny lidí se netýká.

Minimální daňový základ: 120 800 korun
Letos naposledy musí státu alespoň minimální daň odvést i podnikatelé, kteří si loni vydělali jen málo peněz nebo jsou dokonce ve ztrátě. Minimální daň však není částka, která by byla pro všechny stejná. Její konkrétní výši si každý musí dopočítat, a to z minimálního daňového základu. Ten jednotný je – za rok 2007 činí 120 800 korun.

Tento základ si však podnikatel, stejně jako každý jiný, může snížit o nezdanitelné části daně a odčitatelné položky. Třeba o zaplacené úroky z úvěru na bydlení, hodnotu darů, které poskytl na charitu, a podobně. Pak teprve počítá daň. Jestli žádné snížení daňového základu neuplatňujete, pouze slevu na na poplatníka (7 200 korun), na dani zaplatíte 7 296 korun.

Na někoho se minimální daňový základ nevztahuje nikdy, jsou to například:

 • důchodci včetně invalidních
 • studenti
 • podnikatelé, kteří zahájili činnost v roce 2007 nebo 2006
 • podnikatelé, kteří v roce 2007 ukončili činnost
 • ti, kterým náležel rodičovský příspěvek nebo pobírali příspěvek na péči o blízkou nebo jinou osobu
 • podnikatelé, kteří podávají daňové přiznání při prohlášení konkurzu a do konce stejného zdaňovacího období neukončili svoji činnost
 • podnikatelé, kteří neměli příjmy vyšší než 15 000 korun

Daňové přiznání – strana 3

Neoznačené řádky v tab. 1
Okénko „údaje o starobním důchodu“ vyplňují jen penzisté, jejichž důchod v roce 2007 byl nižší než 38 040 korun.

Když uplatňujete společné zdanění, či je dále (v řádcích 65a nebo 65b) druhý z manželů uveden jako vyživovaná osoba, vyplňte kolonku s údaji o manželovi.

Řádek 64
Vyplňte částku, o kterou si každý poplatník může snížit daň sám na sebe, za rok 2007 je to 7 200 Kč.
Model: Jan Král sníží daň o 7 200 Kč.

Řádek 65ab
Týká se manželů, z nichž jeden má nízké příjmy. Jestli manžel v roce 2007 neměl víc než 38 040 korun, můžete si snížit daň o 4 200 (řádek 65a). Do příjmů manžela pro tento účel počítejte všechny příjmy – třeba i důchody a nemocenskou. Nezahrnujte pouze dávky sociální podpory (rodičovský příspěvek, přídavky na děti, ...). Pokud trvá manželství krátce, odečtěte si jen 350 korun za každý měsíc trvání manželství. Pokud je váš manžel invalidní (má průkaz ZTP/P), odečtete si víc: 700 korun za každý měsíc vyživování (řádek 65b).

Řádek 66
Pokud pobíráte částečný invalidní důchod, vepište 1 500 korun za celý rok nebo částku 125 korun za každý měsíc, kdy jste důchod dostávali.

Řádek 67
Jestliže jste plně invalidní, vepište 3 000 korun za celý rok nebo částku 250 korun za měsíc.

Řádek 68
Vyplňuje pouze ten, kdo vlastní průkaz ZTP/P. Napište částku 9 600 korun nebo 800 za každý měsíc, kdy jste držitelem ZTP/P.

Řádek 69
Studenti do 26 let (doktorandi do 28 let), mohou odečíst dalších 2 400 korun, či 200 korun za měsíc studia.

Řádek 70
Sečtěte řádky 62 až 69.

Řádek 71
Od vypočtené daně z řádku 57 odečtěte slevy z řádku 70.
Model: Jan od daně 71 068 Kč odečte slevy 7 200, vyjde mu daň 63 868 Kč.

Neoznačené řádky v tab. 2
Vyplňte příjmení, jméno, rodné číslo a dobu, po kterou s vámi žily vyživované děti.

Řádek 72
Napište „daňové zvýhodnění“ na děti, které „živíte“. Výše je 6 000 korun na jednoho potomka, či 500 korun za každý měsíc, kdy s vámi dítě žilo (platí pro děti, které se v průběhu roku narodily nebo ukončily studium).

Řádek 73
Sem zapište slevu na dani za děti, kterou za vás již zaměstnavatel zálohově u státu uplatnil. Výši najdete na potvrzení ze mzdové účtárny.

Řádek 74
Vypočtěte: řádek 71 minus řádek 73 a zapište výsledek do této kolonky. Částka, která vám vyšla, je to, co máte zaplatit na dani.
Model: Jan Král má zaplatit 63 868 Kč.

Řádek 75
Daňový bonus dostane ten, kdo si vypočetl daň nižší (řádek 71) než daňové zvýhodnění na děti (řádek 72). Nárok na vyplacení má rodič, jen když si v roce 2007 vydělal alespoň 48 000 Kč.

Řádek 76
Výše daňových bonusů na děti, které již zaměstnavatel vyplatil – údaj je uveden na potvrzení z účtárny.

Řádek 77
Vypočtěte: řádek 75 minus řádek 76, výsledek jsou bonusy, které vám stát má ještě doplatit.

6. oddíl – dodatečné DAP

Řádek 78 až 83
Nevyplňujte.

7. oddíl – placení daně

Řádek 84
Podle potvrzení ze mzdové účtárny vepište, kolik vám zaměstnavatel během roku srazil na zálohách na daň.
Model: Pan Král zapíše 56 000 korun.

Řádek 85
Zaměstnanci nevyplňují, podnikatelé uvedou zálohy na daň, které zaplatili ze svého podnikání.

Řádek 86
Vyplní jen podnikatelé, kteří zaplatili paušální daň určenou finančním úřadem. Pozor, není to stejné jako paušální uplatnění výdajů z podnikání.

Řádky 87 až 90
Tyto kolonky se týkají jen malé skupiny podnikatelů.

Řádek 91
Od řádku 74 odečtěte hodnoty z řádků 77, 84, 85, 86, 87, 88, 89 a 90.

 • Kladná hodnota: budete doplácet
 • Záporná hodnota: vrátí vám přeplatek.

Model: Pan Král píše 7 868 Kč, tyto peníze musí zaplatit do 31. března.

Kolik si můžete odečíst z příjmů
Kdo vydělává, musí platit daně. Pokud však podnikáte, máte na výběr, jestli ze svých příjmů odepíšete skutečné výdaje, nebo je zdaníte takzvaným paušálem – z peněz, které jste za daný rok vydělali, si jednoduše odečtete procento, které udává zákon. Výše paušálních odpočtů se liší podle oboru podnikání.

Kolik procent si kdo může odečíst z příjmů jako paušální výdaje

 • 80 % – zemědělská činnost
 • 60 % – řemeslná živnost
 • 50 % – ostatní živnosti (například služby)
 • 40 % – jiné podnikání a činnost podle zvláštních předpisů (advokáti, lékaři), užití nebo poskytnutí práv (autorské honoráře) a nezávislé podnikání (sportovci, umělci)
 • 30 % – pronájem

Daňové přiznání – strana 4

Přílohy DAP
Označte ve sloupci vpravo počet listů daného typu přílohy podle toho, kterou přikládáte.

Příloha číslo 1
Vyplňují podnikatelé, tedy ti, kdo mají živnostenský list nebo třeba honoráře.
Model: Pan Král přílohu vyplňuje, protože měl v prvních třech měsících roku živnostenský list.

Příloha číslo 2
Vyplňují ti, kdo mají příjmy z pronájmu nebo třeba příjmy z prodeje osobního majetku, který se ziskem prodali do jednoho roku od koupě.

Příloha číslo 3
Vyplňují lidé, kteří mají příjmy ze zahraničí. Týká se příjmů podnikatelských a zaměstnaneckých.

Příloha číslo 4
Přílohu vyplňují lidé s vybranými kapitálovými příjmy, například dividendami ze zahraničí.

Příloha číslo 5
Vyplní ti, kdo uplatňují společné zdanění manželů. Účetní závěrka: Závěrku přikládají podnikatelé, kteří vedou účetnictví (dříve podvojné). Ti, kdo výdaje odečítají paušálně, či vedou daňovou evidenci (dříve jednoduché účetnictví), závěrku neřeší.
Model: Jan Král přílohu nepřikládá, vedl daňovou evidenci.

 1. Potvrzení od zaměstnavatele
  Přikládají zaměstnanci, získají ve mzdové účtárně. Když někdo během roku 2007 změnil místo, požádá o potvrzení všude.
 2. Potvrzení o úvěru
  Kdo má úvěr na bytové potřeby od hypoteční banky nebo stavební spořitelny, vyplnil řádek 47. Potvrzení o výši zaplacených úroků přiloží k přiznání.
  Model: Pan Král zaplatil za rok 2007 na hypotéce 26 000 korun úroků. Potvrzení přiloží a označí to v tomto řádku.
 3. Potvrzení penzijního fondu
  Ti, kdo spoří v penzijním fondu víc než 6 000 korun ročně, vyplnili řádek 48. Přiloží potvrzení o zaslaných platbách a v tomto řádku to označí.
 4. Potvrzení pojišťovny
  Jestliže si platíte životní pojištění, které splňuje zákonné podmínky, abyste si o pojistné mohli snížit daňový základ, vyplnili jste řádek 49. Finančnímu úřadu pošlete potvrzení o platbě, které vám zašle pojišťovna.

Další přílohy
Jsou jimi například čestné prohlášení manžela o výši příjmů, pokud jste vyplnili řádek 65a nebo 65b, potvrzení o studiu zletilých dětí, ověřené překlady potvrzení o příjmech v zahraničí a podobně.

Počet listů příloh
Sečtěte ve sloupci vpravo celkový počet listů příloh, které k daňovému přiznání přikládáte. Od všech příloh si uschovejte kopie.

Neoznačený řádek uprostřed
Napište datum, místo a hlavně se podepište.

Údaje o zástupci
Zaměstnanci se touto kolonkou nemusí zabývat. Pokud přiznání zpracovává daňový poradce, vyplní sem své identifikační údaje. Pokud máte přeplatek, je důležité vyplnit neoznačené řádky v bílém boxu na straně 4 daňového přiznání dole.
Model: Jan Král bude daně doplácet, následující část tedy nemusí vyplňovat.

Žádost o vrácení přeplatku na dani z příjmů fyzických osob

 1. Označte vrácení celého přeplatku nebo jen jeho části na adresu nebo na účet.
 2. Převedení části přeplatku na manžela/ ku. To je postup pro případ společného zdanění, kdy třeba jeden z manželů má na zálohách zaplaceno dost peněz a druhý má podle výpočtu doplácet daň. Vydělávající partner pak převede finančnímu úřadu část svého přeplatku za manželovu daň.

Příloha 1 – podnikatelé a jiná samostatná výdělečná činnost

Příloha je určena pro podnikatele a obecně pro všechny, kteří mají příjmy ze samostatné výdělečné činnosti, tedy i přivýdělky jako například honoráře. Příjmy mohou pocházet z Česka i ze zahraničí.

Záhlaví
V pravém horním rohu vyplňte své rodné číslo.

1. Výpočet dílčího základu...

Neoznačený řádek
Zaškrtněte jednu z možností – zda vedete daňovou evidenci, která nahradila jednoduché účetnictví, nebo vedete účetnictví (dříve podvojné). Když se nehodí ani jedna z těchto možností, protože evidujete jen své příjmy a od nich odečítáte paušální výdaje podle zákona, označte kolonku: Uplatňuji výdaje procentem z příjmů.

Řádek 101
Vyplňte příjmy z podnikání nebo jiné samostatné výdělečné činnosti.
Model: Jan měl příjmy 120 000 Kč.

Řádek 102
Kolonka je určena pro výdaje. Pokud máte účetnictví nebo vedete daňovou evidenci a chcete si odečíst skutečné výdaje, vepište sem údaj o nákladech ze své evidence včetně pojistného. Jestliže se rozhodnete pro paušální náklady, odečtěte příslušné procento.
Model: Pan Král vyplnil výdaje ve výši 82 000 korun, zahrnul sem i peníze zaplacené za sociální a zdravotní pojištění.

Řádek 103
Vyplňte zaplacené sociální a zdravotní pojistné, a to pouze v případě, že si odečítáte paušální náklady. Pokud vedete daňovou evidenci nebo účetnictví, necháte kolonku prázdnou.

Řádek 104
Vypočtěte: řádek 101 minus 102 minus 103.

Řádek 105
Zde se vyplňují nepeněžní příjmy či daňové úpravy. Třeba když ke klientovi místo sjednané finanční odměny můžete chodit půl roku zdarma na masáže. Podkladem jsou údaje z daňové evidence či účetnictví.

Řádek 106
Do řádku patří daňové úpravy a výdaje, které nepředstavují fyzický výdej peněz, ale daňový základ snižují.

Patří sem například odpisy hmotného majetku a tvorba rezerv. Podkladem jsou údaje z daňové evidence či účetnictví.

Řádky 107 až 110
Týkají se těch podnikatelů, kteří své příjmy přerozdělují na spolupracující osobu. Ti, kdo mají spolupracující osobu, nemohou zároveň uplatnit společné zdanění manželů.

Řádek 107
Zapište část příjmu, kterou podnikatel přerozdělí. Na manžela nebo manželku, kteří se podílejí na provozování firmy, lze takto přerozdělit maximálně 50 procent a částka, o kterou příjmy přesahují výdaje, nesmí činit víc než 540 000 korun za celé zdaňovací období nebo 45 000 korun za měsíc. V případě jiných osob žijících v domácnosti s podnikatelem se přerozdělují příjmy tak, aby jejich podíl nepřesáhl 30 procent, částka, o kterou příjmy překračují výdaje, smí být nejvíce 180 000 korun za zdaňovací období. Příjmy a výdaje se nesmějí přerozdělovat na školou povinné děti a manžela, kterého podnikatel vyživuje.

Řádek 108
Do kolonky se vyplní přerozdělené výdaje. Platí pro ně obdobná pravidla jako pro přerozdělované příjmy v řádku 107.

Řádky 109 a 110
Pokud jste vy sami spolupracující osobou, vepište část příjmů a výdajů, která připadá na vás.

Řádek 111
Do řádku se vypisuje část příjmu, který se vztahuje k více obdobím. Například spisovatel píše tři roky knihu a dostane za ni zaplaceno jednorázově.

Řádek 112
Řádek je určen pro příjmy z titulu společníka veřejné obchodní společnosti nebo komplementáře komanditní společnosti, pokud jimi nejste, nic nevyplňujte.

Řádek 113
Podle vzorce ve formuláři sečtěte příjmy a odečtěte výdaje. Tedy řádky 104 + 105 + 108 + 109 + 112 - 106 - 107 - 110 - 111). Výsledek přeneste do řádku 37 základní části daňového přiznání.
Model: Pan Král odečetl od příjmů ve výši 120 000 Kč výdaje 82 000 korun a vepsal výsledek 38 000 korun.

2. Doplňující údaje

A: Pokud vedete účetnictví (dříve podvojné) či daňovou evidenci, vyplňte v sekci A podle něho údaje o obratu a odpisech.

B: Pod písmenem B je třeba vypsat hlavní převažující činnost, tedy činnost, ze které jste měli nejvíc peněz.
Model: Pan Král napíše nákup a prodej, protože prodával nářadí.

Dobrá rada
Termín pro podání daňového přiznání je každý rok stejný. Pokud si daně děláte sami, musíte to stihnout nejpozději do 31. března. Přesto většina lidí daňové přiznání podává až v druhé polovině března. Měsíce leden a únor jako by neexistovaly. Zkuste to letos jinak. Když daně začnete řešit už teď, zvládnete to daleko víc v klidu, než když se tím začnete zabývat až na poslední chvíli.

Příloha 1 – druhá strana

C: Tuto část vyplňujete pouze tehdy, když ke změnám v době trvání živnosti došlo během roku 2007.

D: Tabulka je určena podnikatelům, kteří vedou daňovou evidenci. K vyplnění kolonek na této straně tedy slouží jako podklad například peněžní deník a jiné účetní dokumenty.

Na internetu najdete různé elektronické formuláře daňového přiznání, které obsahují samostatný list „závěrka daňové evidence“. Tento list není třeba vyplňovat a přikládat ho. Plně ho nahrazuje právě tato tabulka.

Do prvního sloupce opíšete údaje z konce předchozího roku (naleznete je v minulém daňovém přiznání), do druhého sloupce zanesete současný stav podle své evidence. Nepovinné údaje samozřejmě vyplňovat nemusíte, protože nemají vliv na daňovou povinnost.

 • Dlouhodobý hmotný majetek
  Majetek, který budete evidovat a odpisovat jeho hodnotu. V zásadě platí, že jednotlivá věc, kterou jste koupili za víc než za 40 000 korun, bude takovým majetkem.
 • Zásoby
  Věci, které jste nakoupili, ale zatím nepoužili k vytvoření zisku. Například kadeřnice pořídí barvy na vlasy ve výhodné akci, truhlář nakoupí vyschlé dřevo, ze kterého bude následující tři roky vyrábět stoly a židle...
 • Pohledávky včetně poskytnutých úvěrů a půjček
  Peníze, které jste někomu půjčili nebo které by měl někdo za vaše služby zaplatit a dosud tak neudělal.
 • Závazky včetně přijatých úvěrů a půjček
  Naopak, pokud máte někomu zaplatit vy a dosud jste tak ne udělali, je to váš závazek. Stejně tak kdyby si podnikatel půjčil třeba na notebook v bance, uvedl by dlužnou částku sem.
 • Rezervy
  Rezervy, které tvoříte (pouze v případě, že neuplatňujete výdaje paušálně) na budoucí opravu či obnovu podnikatelského majetku.

Do samostatného řádku se uvádějí mzdy vyplacené zaměstnancům (takzvané hrubé mzdy, tedy to, co má zaměstnanec v platovém výměru).

E: Tabulka vyčísluje podklady k vyplnění řádku 105 a 106 (nepeněžité dary nebo nepeněžitá vydání). Údaje najde podnikatel v daňové evidenci či účetnictví. Podnikatel sem uvede odpisy nebo rezervy, které tvoří, aby mohl obnovit například strojové vybavení nebo zrekonstruovat kancelářské prostory.
Model: Karel v této kolonce uvede informaci o tom, že odepisuje část notebooku a výši letošního odpisu. Informaci o tom, jaká byla pořizovací hodnota vybavení, jakým způsobem odpisuje a jaká je zůstatková hodnota notebooku, přitom eviduje ještě samostatně, dejme tomu v knize hmotného majetku nebo v počítačovém souboru.

F: Vyplňuje podnikatel, který je členem sdružení bez právní subjektivity. Uvádí údaje ostatních členů.

G: + H: Kdo má spolupracující osobu nebo je sám takovou osobou (vyplněné řádky 107 a 108), vyplní o ní údaje zde.

Autoři:

Daňové přiznání 2019

Do 1. dubna musí podat daňové přiznání osoby samostatně výdělečně činné, ale i zaměstnanci (více zde). Využijte interaktivní formulář pro daňové přiznání za rok 2018.

Nejčtenější

Mladí hledají bydlení stále častěji mimo velká centra. Vyplatí se to

Ilustrační foto

Na koupi bytu na hypotéku v Praze nebo Brně často nedosahují už nejenom takzvaní singles, ale i mnoho mladých párů,...

Jak umí s láskou na pracovišti zatočit zaměstnavatel. Hrozí výpověď?

Ilustrační foto

On firmě šéfuje, ona zastává na témže pracovišti funkci hlavní účetní. Na tom by nebylo nic zvláštního, kdyby to nebyli...

Daně bez chyb: tipy pro studenty, důchodce a lidi na rodičovské

Ilustrační snímek

Na odevzdání daňového přiznání mají poplatníci již jen dva týdny. Posledním dnem pro odevzdání daňového formuláře je...

Kvíz: Víte, kdy i jako zaměstnanci musíte přiznat daně sami?

Ilustrační snímek

Termín odevzdání daňového přiznání se blíží. Možná si myslíte, že se vás netýká, protože jste zaměstnaní. Pokud si ale...

V pojistných podvodech jsou nové trendy, hlásí pojišťovny

Ilustrační snímek

Přijít si k penězům pojistným podvodem je značné riziko. Pojišťovny hlásí, že se jim daří odhalovat stále víc případů,...

Další z rubriky

Na co si dát pozor, když pojišťujete elektroniku

Ilustrační snímek

Ve slevách se dá nakoupit nejrůznější elektronika. K výhodným nákupům obchodníci často přidávají i možnost prodloužit...

Životní pojištění buď máte, nebo nemáte. Kdy se vyplatí?

Ilustrační snímek

Životní pojištění odmítáme nejčastěji se slovy, že nám se nemůže nic stát, nemáme na něj peníze, nebo nevěříme...

Zlomila si nohu v Alpách. Stálo to 355 tisíc korun

ilustrační snímek

Poranění kolenních vazů, zlomeniny končetin, zranění pánve, břicha a hlavy jsou nejčastější úrazy, které se stávají při...

Politici se lekli naštvaných otců a matek. Rodičovskou chtějí změnit

Politici se lekli naštvaných otců a matek. Rodičovskou chtějí změnit

Kurzy.cz Vlna kritiky se snesla na politiky kvůli zvýšení rodičovského příspěvku. Podle dohody hnutí ANO a ČSSD by měl stoupnout...

Advantage Consulting, s.r.o.
ELEKTRONIK – SLABOPROUD

Advantage Consulting, s.r.o.
Praha, Středočeský kraj
nabízený plat: 30 000 - 35 000 Kč

Najdete na iDNES.cz