KTP Quantum – jedeme dál

  13:27aktualizováno  13:27
Obchodník provozující činnost napůl jako banka a napůl jako fond bez patřičné licence na sebe samozřejmě přitáhne pozornost Komise. Správní řízení s KTP se chýlí ke konci. Předběžná rozhodnutí Komise budou velmi benevolentní. Otazníky zůstávají.
Obchodník s cennými papíry provozující činnost napůl jako banka a napůl jako fond, a to vše bez patřičné licence, na sebe samozřejmě přitáhne pozornost Komise pro cenné papíry, byť značně opožděné. Správní řízení s obchodníkem s cennými papíry KTP Quantum zahájené Komisí počátkem léta se podle našich informací chýlí ke konci. Předběžná rozhodnutí Komise jsou však velmi benevolentní.

Konec správního řízení

Správní řízení již mělo v těchto dnech skončit a pokud nepodal KTP Quantum odvolání, rozhodnutí ve věci správního řízení nabude účinnosti a Komise o tomto rozhodnutí vydá tiskovou zprávu, pravděpodobně dnes (zprávu Komise naleznete zde). Vzhledem k tomu, že KTP Quantum má z obchodních důvodů eminentní zájem na tom, aby bylo správní řízení co nejdříve ukončeno, tak předpokládáme, že rozklad podán nebude. V tiskové zprávě však pravděpodobně podrobnosti uvedeny nebudou (rozhodnutí je podle zákona přístupné jen pro klienty na požádání). Podle vývoje v minulosti a určitých náznaků se však dá odhadnout, co důležitého bude zpráva obsahovat.

Ohlédnutí zpět

KTP Quantum je velmi dynamicky rostoucím obchodníkem s cennými papíry, který spravuje majetek v závratné výši 1,5 mld Kč. Hlavním lákadlem pro klientské peníze byly garantovaný výnos ve výši 14%, od 1. července snížený na 9,5%, precizní plnění závazků vůči stávajícím klientům, slušné hospodářské výsledky a nově i pojištění pohledávek vůči obchodníku s cennými papíry, což KTP neopomněla při lovu klientů řádně zdůraznit. O charakteristice produktu SÚSA a našem názoru na jeho ekonomickou udržitelnost jsme podrobně psali začátkem června zde.

KTP Quantum upoutal na sebe pozornost Komise kvůli následujícím skutečnostem:

1. Garantovaný výnos, a to výrazně převyšující historicky průměrně dosahované výnosnosti, což je skutečnost velmi neobvyklá ve světě investování. V podstatě se jedná o obdobu bankovního vkladu, který mohou nabízet jen banky.

2. Správa majetku s porušením pravidel – již několik let. Podle zákona o cenných papírech musí obchodník, zajišťující správu majetku pro klienty, těmto klientům pravidelně posílat výpisy z účtů s podrobným popisem jejich majetku (výpis jednotlivých cenných papírů a informace o jejich cenovém vývoji). Bez těchto výpisů je produkt SÚSA v podstatě černým podílovým fondem bez licence. Vlastníkem holdingové společnosti Medea, držící podíly v českých lázních, by tak neměl být KTP či jeho spřízněná společnost, ale klienti, kteří KTP své peníze svěřili.

3. Od začátku letošního roku mohou poskytovat služby správy majetku jen obchodníci s patřičnou licencí. Vydání této licence je ovšem časově náročné a tuto podmínku v podstatě nesplňuje žádný český obchodník, tudíž de iure všichni provádějí tuto službu načerno. Díky této nedokonalosti v zákoně však Komise „přimhouřila“ své oko (celkově již ale poněkud osleplé) a obchodníkům toleruje provádění správy majetku, ovšem bez uzavírání nových smluv. KTP Quantum nové smlouvy uzavíral, a to dokonce v době, kdy probíhalo správní řízení!

Díky uvedeným skutečnostem tedy Komise zahájila správní řízení, v rámci něhož zkoumala vnitřní chod a systémy obchodníka, nejsou-li porušována pravidla. V případě zjištění nedostatků je obchodník samozřejmě vyzván k jejich neprodlenému odstranění. Jednou z nejmírnějších sankcí (i přes rychlou nápravu těchto nedostatků) je udělení pokuty, což bude případ KTP. Nejtvrdším opatřením je odebrání licence obchodníka a tudíž ukončení jeho činnosti.

Obchod je obchod

Vedení správního řízení ze strany Komise je pro obchodníka samozřejmě velmi nepříjemné, protože vzbuzuje obavy klientů. KTP Quantum se tudíž snaží všem doporučením Komise vyhovět, aby bylo správní řízení co nejdříve ukončeno. Podle mluvčí KCP Radky Procházkové byla spolupráce korektní a KTP se snažil všem výtkám Komise maximálně vyhovět. Proto KTP od úterý 28.8. zrušil garantovaný výnos ve výši 9,5%, ovšem jen pro nové klienty. Začne také klientům posílat podrobné výpisy tak, jak to vyžaduje zákon. Dále dojde ke změnám ve formulacích smluv s klienty, aby činnost KTP v žádném případě nevyvolávala spojitost s bankou.

Vlk se nažral….

Rozhodnutí Komise je zvláštní, dá se říci měkké, ale zároveň tak trochu pochopitelné. Komise totiž nepožaduje zrušení garantovaného výnosu pro klienty, kteří již smlouvu s KTP mají. Tento přístup je pochopitelný, protože v případě úplného zrušení garantovaného výnosu, by mohlo dojít k „runu“ (hromadný výběr svěřených prostředků) na obchodníka, což by mohlo způsobit jeho pád, byť by jeho ekonomická situace byla sebelepší.
Potenciální problém ovšem přetrvává. Garance ve výši 9,5% se totiž dále vztahuje na asi 1,5 mld Kč majetku, což znamená vyprodukovat letos zisk téměř 150 mil. Kč! Snad tomu napomůže výrazné zlepšení hospodaření lázní, v nichž je přes holding Medea zainvestována velká část klientských peněz. V prvním pololetí vydělaly 71 mil. Kč oproti 78 mil. Kč za celý loňský rok. Nutno podotknout, že Medea nevlastní 100% v těchto lázních, a proto jí ani 100% tohoto zisku nenáleží. Situaci KTP nezlehčuje ani nadále nepříznivý vývoj jak domácího tak i zahraničních akciových trhů.

Nové výpisy – dobré zprávy?

Novinkou pro klienty bude zasílání podrobných výpisů o stavu a struktuře jejich majetku. Velmi pravděpodobně bude jejich výpis obsahovat velký počet akcií holdingu Medea a největší otázkou bude vykazovaná cena u těchto akcií. Výhodou pro KTP totiž je, že Medea se neobchoduje na veřejném trhu a tudíž je těžké správně určit hodnotu těchto akcií. Dá se tudíž očekávat, že hodnota akcií holdingu Medea bude vždy nastavena „tak akorát“, aby byly očekávání klientů splněny. Je zde jen menší problém. Ukáže- li se, že KTP akcie nadhodnotil, hrozí mu obvinění z neodborné péče.

Co na to klienti?

Na první pohled vypadá vše v pořádku. Stávající klienti budou dále dosahovat zajímavých garantovaných výnosů a nové klienty se bude KTP snažit přesvědčit zvyšováním hodnoty neveřejně obchodovaných akcií, např. holdingu Medea. Budou-li do KTP proudit nové peníze, vše zůstane při starém. Stávající klienti mohou zůstat v klidu i díky tomu, že až do výše 400 000 Kč jsou jejich peníze z 90% pojištěny Garančním fondem. Díky stále platným garancím KTP se totiž na ně nevztahuje investiční riziko a jejich pohledávka vůči KTP se rovná původně vložené částce zvýšené o připsané garance. Pro nové klienty by ovšem případné problémy byly pohromou. Jejich pohledávka za obchodníkem by se totiž rovnala aktuální hodnotě investic, které pro ně obchodník provedl. Sníží-li se tedy hodnota akcií B, do kterých bylo zainvestováno původně vložených 100 000 Kč klienta, řekněme o 60%, získá klient v případě problémů obchodníka pouze 90% ze 40 000 Kč, nikoli z původně vložených 100 000 Kč.

Rozhodnutí Komise

Jak je již obvyklé, rozhodnutí Komise, kterým se správní řízení oficiálně ukončí, nebude pravděpodobně obsahovat mnoho detailů. Bude v něm zřejmě informace, že správní řízení bylo ukončeno a obchodník je povinen uvést zjištěné nedostatky do souladu se zákonem. Rozhodnutí bude také obsahovat řadu předběžných opatření, která nabudou účinnosti i v případě podání rozkladu. Do rozhodnutí, nabude-li účinnosti (tj. nepodá-li KTP rozklad), mohou podle zákona nahlédnout jen klienti, a to přímo na Komisi (kontakty viz zde). Na požádání klientů by měl rozhodnutí ukázat i KTP, protože jeho skrývání by určitě vyvolalo ze strany klientů pochybnosti.

Komise bez mise

Podle našeho názoru měla Komise, kvůli dlouhodobému porušování zákona o cenných papírech (viz výše uvedené body), zasáhnout mnohem dříve a razantněji. Neobstojí tvrzení, že Komise o „ničem nevěděla“, protože první kontrola proběhla v KTP již v roce 2000, i když jen „ve věci možného porušení informační povinnosti“.
V případě problémů KTP, se Komise dále vystavuje riziku úspěšné žaloby ze strany klienta, který KTP svěřil peníze v době od zahájení správního řízení.

Nepřekvapila by nás ani snaha KTP posvěcená Komisí o převedení cenných papírů, v nichž jsou zainvestovány peníze klientů, přímo na majetkové účty těchto klientů ve Středisku cenných papírů. Pak by totiž nastala obdoba Finnexu (viz zde), kdy by klienti neměli v případě problémů obchodníka nárok na absolutně žádné odškodnění z Garančního fondu. Jejich peníze by se totiž již „přeměnily“ na cenné papíry na jejich účtu v SCP a neměli by již pohledávku vůči obchodníkovi, na kterou se vztahují garance Garančního fondu. Jinak by se totiž při případných problémech dále zvýšily již tak vysoké závazky GF (díky pádu Private Investors viz zde) s dopadem na státní rozpočet, což by Prezídium Komise nemuselo přežít.

Myslíte si, že KTP Quantum bude i nadále velmi dynamicky růst po skončení správního řízení? Co byste klientům KTP doporučili udělat? Postupovala podle vás Komise dostatečně odpovědně a razantně?

Autor:

Daňové přiznání 2019

Do 1. dubna musí podat daňové přiznání osoby samostatně výdělečně činné, ale i zaměstnanci (více zde). Využijte interaktivní formulář pro daňové přiznání za rok 2018.

Nejčtenější

Daňové přiznání za rok 2018: využijte chytré interaktivní formuláře

Ilustrační snímek

Vyplnění daňového přiznání není pouze záležitostí živnostníků a podnikatelů, ale často jej podávají i zaměstnanci....

Vyrábějí jedinečné výrobky z kůže. A stačí jim k tomu baťovské stroje

Brašnářství Tlustý

Ivan Petrův je vystudovaný právník a 15 let řídil softwarovou firmu. Před sedmi lety ovšem svět IT opustil a vrhl se do...

Na dovolené v Rakousku rozbili drahý servis. Naštěstí byli pojištění

Jako je nutné si včas rezervovat zimní dovolenou, je nutné si včas sjednat...

Se dvěma malými syny vyjeli nedávno lyžovat do Rakouska. Před odjezdem se nechali pojistit a udělali dobře. Devadesát...

Osm praktických rad, které vám pomohou zhodnotit úspory

Ilustrační snímek

Máte 100 či 500 tisíc a nevíte, jak s nimi naložit? Péče o majetek je dřina a dělat v tom chyby se nevyplácí....

Makléř inzeroval byt bez vědomí majitele, aby shrábl tučnou provizi

Ilustrační snímek

Koupit byt do osobního vlastnictví není levná záležitost a vyžaduje to mít i určitou obezřetnost. Zvlášť v případě,...

Další z rubriky

Kdo zatrpkne při prodělku, na investování není zralý, říká analytik

Marek Brávník, makroekonomický analytik.

Řada lidí se snaží vydělat dostatek peněz, nežít od výplaty k výplatě a vytvářet rezervy. Jenomže do investování se v...

Investiční pojištění: Rozpoznáte pravdivé informace od lží?

Ilustrační snímek

Investiční životní pojištění má sjednáno mnoho lidí. Ale dokážete rozpoznat, jaké informace o investičním životním...

Koupil za sto tisíc, prodá za dva miliony. Kdy se vyplatí investice do aut

Lada Niva z roku 1979, na které její současný majitel vydělá zřejmě dva miliony...

Zájem o historická nebo unikátní vozidla v poslední době roste. Jde o alternativní investici, která většinou doplňuje...

BREXIT – Velká Británie na koni ?

BREXIT – Velká Británie na koni ?

Kurzy.cz Podívejme se spolu na Brexit z úhlu, ze kterého je zřejmé, že odchod Velké Británie z EU nemusí pro Spojené království ...

Najdete na iDNES.cz