Kdo ochraňuje naše investice?

aktualizováno 
Na českém kapitálovém trhu jsme byli svědky mnoha bankrotů a zpronevěr, neoprávněného nakládání s cizím majetkem a tunelování. Péče řádného hospodáře mnohým firmám nic neříkala. Jsou všichni investoři dostatečně informováni a ochráněni před nepoctivými hráči na kapitálovém trhu, nebo by měl stát hrát ještě větší roli při prokázání kvalifikace, udělování povolení a licencí a kontrole kapitálového trhu? Sporným je i případ společnosti Year of the Snake, která nabízí v České republice úpis akcií.

 

Year of the Snake tvrdí, že nepotřebuje žádné povolení od českých regulátorů kapitálového trhu. Toto tvrzení není lehké vyvrátit, ani potvrdit. Podívejte se na situaci ohledně Year of the Snake a jejích aktivit v České republice. Jak situaci posoudila Komise pro cenné papíry?

 

Společnost Year of the Snake Lmited je registrována ve Spojeném Království. V České republice je do Obchodního rejstříku zapsána společnost Year of the Snake s.r.o. Její dva společníci jsou oni dva největší akcionáři anglického „Roku hada“. Otázkou zůstává, zda může tato s.r.o. nabízet v České republice úpis akcií anglické firmy.

 

Komentář o společnosti Year of the Snake a její činnosti v ČR

 

Zákon o cenných papírech §45 odst. 1: Poskytovat hlavní investiční služby…může jen osoba, která má k této činnosti povolení Komise [pro cenné papíry]. Investiční služby definuje §8 téhož zákona: Investičními službami se při splnění podmínek stanovených zákonem [viz níže] rozumí služby podle odstavců 2 [hlavní inv. služby] a 3 [doplňkové inv. služby] poskytované třetím osobám. Mezi tyto služby pak patří (§8 odst. 2 písm. e) upisování emise investičních instrumentů nebo její umisťování. Onou podmínkou je (§2 odst. 1 obchodního zákoníku), že tato činnost (podnikání) musí být soustavnou činností prováděnou samostatně podnikatelem vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažní zisku.

Year of the Snake s.r.o. má jediný předmět podnikání a tím je činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců. Akcie jsou nabízeny formou veřejné nabídky a opakovaně (těžko se někdo upíše k zaplacení 5 nebo 10 milionů GBP najednou) a to navíc ve třech oddělených nabídkách. Nejsou tak splněny podmínky pro nutnost získání povolení od KCP? Možná, že společníkům stačí říct, že nejednají jménem společnosti – na žádném papíru totiž není jméno Year of the Snake s.r.o. Pak ovšem jednáte přímo s anglickou firmou, které také posíláte investované peníze na účet u londýnské banky HSBC a podepisujete smlouvu a podmínky.

Vyjádření KCP. Dotaz byl formulován obecně, bez uvedení názvu firem či společníků.

Vaše otázky mají dvě roviny - jedna souvisí s veřejnou nabídkou cenných papírů - pokud by byly naplněny znaky veřejné nabídky podle zákona o cenných papírech a současně by nebyla splněna žádná z výjimek z veřejné nabídky, mohla by být veřejná nabídka uskutečněna teprve poté, co by byl schválen Komisí a uveřejněn alespoň užší prospekt nabízených cenných papírů.

Druhá rovina se týká obchodníků s cennými papíry - jde o to, jestli činnost popisovaná českou s.r.o. nenaplňuje znaky investiční služby, pro kterou je třeba licence Komise. Pokud by činnost naplnila znaky podnikání (§ 2 Obchodního zákoníku), tak se jedná o činnost obchodníka s cennými papíry a společnost by musela mít licenci od Komise. Podle popisu je možné, že se jedná o činnost obchodníka, k níž musí mít licenci.

Jednoznačné závěry však poskytnout nemůžeme, jelikož bychom potřebovali více informací, na jejichž základě bychom mohli činnost komplexněji posoudit.

Právní vyjádření z nezávislého zdroje

Z okolností popsaných jednak v dopise a jednak v článku nelze jednoznačně učinit závěr o tom, zda společnost Year of the Snake s.r.o.  potřebuje pro činnosti Vámi uváděné nějaké povolení či souhlas Komise pro cenné papíry. Výše uvedená společnost (napovídá tomu i předmět podnikání společnosti) pravděpodobně pouze zajišťuje možnost sjednání a uzavření smlouvy se společností kdesi v zahraničí, tak jak to činí i jiné společnosti působící podobným způsobem na našem trhu. Nicméně ze stanoviska Komise pro cenné papíry vyplývá, že "osoby důvodně podezřelé z neoprávněného výkonu činnosti vázaného na povolení nebo souhlas Komise pro cenné papíry (dále jen "KCP") podle § 8 odst. 5 zákona o KCP jsou osobami podléhajícími státnímu dozoru Komise podle § 7 zákona o KCP se všemi důsledky z toho plynoucími, zejména možností Komise uložit sankci za neposkytnutí potřebné součinnosti při výkonu státní kontroly podle § 8 odst. 3 zákona o KCP. KCP je v těchto případech oprávněna uložit sankci v případě, že zjistí neoprávněný výkon činnosti vázané na povolení nebo souhlas KCP, která podle § 9 odst. 5 ve spojení s § 9 odst. 3 zákona o KCP může činit až 100 miliónů korun. Z tohoto tedy vyplývá, že je zejména na KCP, aby zjistila a prošetřila činnost společnosti Year of the Snake s.r.o. a případně požadovala zjednání nápravy apod. Osobně bychom však doporučovali, aby společnost Year of the Snake s.r.o., popřípadě jiná taková společnost si vyžádala stanovisko KCP, neboť pokud by tak neučinila a KCP by byla shledána nutnost povolení nebo souhlasu, odpovědnost za neexistenci takového povolení by pak nesla tato společnost.

Tomáš Mužík, epravo.cz

V této otázce jsou proti sobě dvě věci: volný pohyb kapitálu a ochrana investorů na kapitálovém trhu. Na jedné straně by nic nemělo bránit pohybu kapitálu a svobodné volbě investorů vložit své peníze do takových instrumentů, projektů a nabídek, jaké si sami vyberou. Na druhé straně je zde bezpečnost investic, ochrana před nepoctivými obchodníky a společnostmi.

Zpět na komentář o  Year of the Snake - Chystá se další akciový tunel?

Myslíte si, že je český kapitálový trh dostatečně regulován? Nebo zastáváte názor, že po prvních letech absolutní neorganizovanosti jsme se přesunuli do stavu, kdy je trh naopak přeregulován?

 

Autor:

Daňové přiznání 2019

Do 1. dubna musí podat daňové přiznání osoby samostatně výdělečně činné, ale i zaměstnanci (více zde). Využijte interaktivní formulář pro daňové přiznání za rok 2018.

Nejčtenější

Šila, kojila a spala jen pár hodin. Teď je nejúspěšnějším prodejcem

„Loni se můj obrat přiblížil jednomu milionu. Jsem ráda, že mám tolik věrných...

Na webovém portálu, kde lidé vystavují své ručně vyrobené zboží, je nejúspěšnějším prodejcem. Přestože má na kontě přes...

Osm praktických rad, které vám pomohou zhodnotit úspory

Ilustrační snímek

Máte 100 či 500 tisíc a nevíte, jak s nimi naložit? Péče o majetek je dřina a dělat v tom chyby se nevyplácí....

Makléř inzeroval byt bez vědomí majitele, aby shrábl tučnou provizi

Ilustrační snímek

Koupit byt do osobního vlastnictví není levná záležitost a vyžaduje to mít i určitou obezřetnost. Zvlášť v případě,...

VIDEO: Byt může zapálit i lampička, modem nebo prodlužovačka

Ilustrační snímek

Požár v bytě může napáchat rozsáhlé škody. A to nejen na majetku, ale i životech. Vzniknout může z nejrůznějších...

Úspěšné lidi nezlomí selhání, křivdy a ústrky ostatních, říká expert

Někdy je to v zaměstnání jako na bojišti a jen odolní vydrží.

Chcete-li v zaměstnání skutečně uspět, nestačí svou práci jen dobře odvádět. Expert Martin Staněk tvrdí, že ještě...

Další z rubriky

Investiční apetit Čechů je velký, v kurzu jsou akciové fondy

Ilustrační snímek

Většina konzervativních investic vám dnes moc nevydělá. V případě podílových fondů to ovšem může být jinak. Tedy pokud...

Firemní dluhopisy netransparentních firem se šíří trhem

Ilustrační snímek

Řada investičních odborníků doporučuje, aby Češi při sestavování svého investičního portfolia zvážili také investici do...

Spočítejte si, kolik budete inkasovat při pravidelných vkladech do fondů

Ilustrační snímek

Podílové fondy jsou vhodnou variantou, jak dětem vytvořit do budoucna finanční rezervu. Podle expertů jsou lepší než v...

Vyčerpala již pražská burza svůj letošní růstový potenciál? / BIG EXPERT - akcie...

Vyčerpala již pražská burza svůj letošní růstový potenciál? / BIG EXPERT - akcie...

Kurzy.cz Odpověď na otázku uvedenou v nadpisu by dle mého názoru měla znít, že z většiny již ano. Alespoň při pohledu na vývoj i...

Najdete na iDNES.cz