Pondělí 28. září 2020, Den české státnosti
  • schránka
  • Přihlásit Můj účet
  • Pondělí 28. září 2020 Den české státnosti

Ještě stihnete získat letošní státní podporu v plné výši

aktualizováno 
Získat za letošní rok státní podporu ze stavebního spoření v maximální výši stihnou i ti, kdo si smlouvu teprve sjednají a vloží na účet celý vklad jednorázově. Spořitelny nabízejí klientům celou řadu různých produktů a s koncem roku také obvyklé bonusy.
Peníze, investice

Peníze, investice | foto: Profimedia.cz

Vklad je nutné provést včas

Výše státní podpory, která přísluší účastníku stavebního spoření za daný kalendářní rok, se odvozuje od výše ročně uspořené částky k datu 31.12. Je však třeba, aby byla celá částka k tomuto datu připsána na účtu. Protože mezi Vánocemi a Novým rokem jsou pouze tři pracovní dny, stavební spořitelny všem klientům doporučují, aby platbu zaslali raději ještě před Vánocemi. To platí především pro poštovní poukázky, při bezhotovostní platbě je třeba se ve své bance informovat, který den je třeba podat bankovní příkaz, aby platba byla uskutečněna ještě letos. Ti, kdo si platbu nechají na poslední chvíli, mají ještě šanci složit vklad v hotovosti na pokladně pražské centrály stavební spořitelny, většinou do pátku 29.prosince. Je však třeba si to u konkrétní spořitelny předem ověřit.

Výše státní podpory

Maximální výše státní podpory, kterou lze v každém kalendářním roce získat, závisí na tom, kdy bylo stavební spoření sjednáno. Pokud byla smlouva uzavřena do konce roku 2003, účastník může ročně získat až 4 500 korun. Ti, kdo mají takových smluv více, mohou státní podporu nárokovat pouze na jediné z nich. U smluv uzavřených později činí maximální výše státní podpory 3 000 korun ročně. Státní podporu může v tomto případě účastník nárokovat i u více svých smluv (sjednaných od roku 2004), celkový součet je však stále pouze 3 000 korun. Plnou státní podporu získají majitelé starších smluv při naspoření 18 000 korun za rok, u novějších smluv sjednaných od roku 2004 musí být ročně uspořená částka minimálně 20 000 korun

popisekJAK NEPŘIJÍT O PENÍZE
kolik koncem roku můžete ušetřit?
 

Stavební spořitelny rozlišují více tarifů

Stavební spoření si v současné době sjednávají především ti, kdo chtějí čerpat překlenovací úvěr na financování bydlení. V tom případě je nutné vybírat spořitelnu a tarif spoření podle podmínek platných pro vybraný typ překlenovacího úvěru. Většina stavebních spořitelen rozlišuje více než jeden tarif spoření a konkrétní překlenovací úvěr může být vázán pouze na některé z nich.

Ovšem i v případě pouhého spoření nebo „řádného“ úvěru ze stavebního spoření si musí klient při sjednávání smlouvy vybrat konkrétní tarif či variantu spoření. Čím se mohou tarify v rámci nabídky jedné stavební spořitelny lišit? Může to být například:

*Sazba z vkladů
*Sazba úvěru ze stavebního spoření
*Výše minimálního měsíčního vkladu
*Výše splátky úvěru
*Akontace úvěru
*Minimální výše cílové částky
*Rychlost růstu hodnotícího čísla
*Výše některých poplatků

Co stavební spořitelny nabízejí

V následujících tabulkách je přehled současné nabídky všech šesti stavebních spořitelen. V každé tabulce je uvedena výše úrokové sazby pro úroční vkladů, úroková sazba „řádného“ úvěru ze stavebního spoření, výše jeho minimální splátky a minimální akontace – což je výše podílu uspořené částky k výši sjednané cílové částky, která je podmínkou pro poskytnutí úvěru.

Českomoravská stavební spořitelna

Nabízí tři různé tarify, kromě úrokových sazeb a výše akontace úvěru se rozlišují také podle toho, který typ překlenovacího úvěru si lze v jejich rámci sjednat. U jednotlivých tarifů si klient dále vybírá variantu spoření (rychlou, standardní, dlouhodobou – možné jsou jen některé kombinace). Poplatek za sjednání smlouvy o stavebním spoření činí 1 % z cílové částky.

ČMSS - tarify stavebního spoření a jejich varianty
tarif varianta akontace  (% CČ) sazba vklad sazba úvěr splátka USS: R / S (% CČ)
Invest rychlá, standardní 40% 2% 4,8% 0,8 % / 0,6 %
Perspektiv dlouhodobá 35% 2% 4,8% 0,53%
Atraktiv

rychlá, standardní

38%

1%

3,7%

0,8 % / 0,6 %

Zdroj: stavební spořitelna

Poznámky: CČ=cílová částka, USS=úvěr ze stavebního spoření, splátka USS R/S=splátka "řádného" úvěru v rychlé / standardní variantě u tarifů INVEST a ATRAKTIV. Tarif PERSPEKTIV má pouze jednu variantu.

Hypo stavební spořitelna

U tarifu Nadstandard si klient může vybrat jednu ze dvou možností – NS/EU s vyššími sazbami pro spoření a NU/EU s nižšími sazbami pro úvěr. V případě spořicího tarifu NS/EU může klient, který si nevezme úvěr, získat po splnění stanovených podmínek k základní sazbě 2 % navíc ještě úrokové zvýhodnění ve výši 20 % z celkově připsaných úroků. Poplatky za sjednání smlouvy jsou vyšší než obvykle, klient si vybírá mezi 1,2 % a 1,8 % z cílové částky. V případě vyššího poplatku 1,8 % může za určitých podmínek získat ještě dodatečné úrokové zvýhodnění ve výši 1 % z cílové částky. U tarifu Smart je naopak vstupní poplatek snížen na 0,9 % z cílové částky, ale není zde nárok na žádné úrokové zvýhodnění.

HYPO stavební spořitelna - tarify
tarif akontace (% CČ) sazba vklad úrokové zvýhod. dodateč. úrokové zvýhod. sazba úvěr
Nadstandard NS/EU 40% 2% 20% připsaných úroků lze 4,70%
Nadstandard NU/EU 40% 1% ne lze 3,90%
Smart 40% 2% ne nelze 4,90%
Výše splátky úvěru ze stavebního spoření je ve všech tarifech 1 % úvěrového dluhu 

Zdroj: stavební spořitelna

Poznámky: CČ = cílová částka, úrokové zvýhodnění u tarifu Nadstandard ve spořicí variantě NS/EU činí 20 % připsaných úroků ročně. Dodatečné úrokové zvýhodnění u tarifu Nadstandard v obou variantách NS/EU i NU/EU činí 1 % z CČ a lze jej získat pouze při vstupní úhradě 1,8 % CČ.

Modrá pyramida stavební spořitelna

Nabízí pouze tarif s názvem Kredit, u kterého rozlišuje tři varianty spoření – rychlou, standardní a pomalou. Od typu varianty se odvíjí výše úrokové sazby z úvěru, výše jeho splátky a rychlost růstu hodnotícího čísla. Vstupní poplatek činí 1 % z cílové částky, max. 7 500 korun. Mladí do 18 let mohou získat tisícikorunovou prémii, pokud jim rodiče sjednají smlouvu s cílovou částkou alespoň 180 000 korun, zaplatí vstupní poplatek a do šesti měsíců naspoří minimálně tři měsíční vklady. Pokud si smlouvu za stejných podmínek sjedná současně s dítětem také jeho rodič, prémie činí dva tisíce korun. Tato nabídka je zatím časově neomezená.

V současnosti lze navíc získat ještě úrokový bonus. Nabídka platí pro nové smlouvy sjednané do konce ledna s cílovou částkou minimálně 180 000 korun. Klient získá 1 % z výše částky, kterou bude mít na účtu k 31.1.2007.

Modrá pyramida - tarif Kredit a jeho varianty spoření
varianta spoření akontace (% z CČ) sazba vklad sazba úvěr splátka USS (% CČ)
Rychlá 40% 2% 5% 0,75%
Standardní 40% 2% 5% 0,60%
Standardní 40% 2% 4% 0,90%
Pomalá 40% 2% 5% 0,45%
Pomalá 40% 2% 4% 0,60%
Pomalá 40% 2% 3% 0,75%

Zdroj: stavební spořitelna

Poznámky: CČ=cílová částka, USS=úvěr ze stavebního spoření

Raiffeisen stavební spořitelna

Rozlišuje dva různé tarify. Spořící s vyšší úrokovou sazbou z vkladů i úvěru a Úvěrový, kde jsou obě sazby nižší. Kromě těchto dvou parametrů je třeba volit tarif podle toho, který překlenovací úvěr si chce klient sjednat. Poplatek za uzavření smlouvy činí 1 % z cílové částky, pro klienty, kteří v době uzavření smlouvy nedosáhli 18 let, je snížen na 0,85 % cílové částky.

Raiffeisen stavební spořitelna - tarify
tarif akontace (% z CČ) sazba vklad sazba úvěr min. splátka USS (% CČ)
Spořicí 40% 2% 4,90% 0,50%
Úvěrový 40% 1% 3,50% 0,50%

Zdroj: stavební spořitelna

Poznámky: CČ=cílová částka, USS=úvěr ze stavebního spoření

Stavební spořitelna České spořitelny

SS ČS nerozlišuje více tarifů, klienti si volí pouze variantu spoření – rychlou, nebo standardní. Typ varianty ovlivňuje výši doporučeného měsíčního vkladu, výši minimální splátky úvěru ze stavebního spoření a rychlost růstu hodnotícího čísla. Poplatek za sjednání smlouvy je 1 % z cílové částky, max. 9 500 korun.

Stavební spořitelna ČS - varianty spoření
varianta spoření akonatce (% CČ) sazba vklad sazba úvěr splátka USS (% CČ)
rychlá 40% 2% 4,75% 0,65%
standardní 40% 2% 4,75% 0,55%

Zdroj: stavební spořitelna

Poznámky: CČ = cílová částka, USS = úvěr ze stavebního spoření

Wüstenrot stavební spořitelna

Rozlišuje čtyři různé tzv. tarifní varianty OF, OK, ON, OS. Odlišují se výší akontace úvěru a tím, které překlenovací úvěry jsou na ně navázány. Pokud jde o úrokové sazby, klient si vybírá ze dvou různých kombinací bez ohledu na tarifní variantu. První možností je kombinace sazby 2,1 % z vkladu spolu s 4,8 % z úvěru, druhá možnost s nižšími sazbami 1 % a 3,7 % je vhodná při čerpání úvěru ze stavebního spoření. Účastník, který si zvolí 1% úrokovou sazbu z úspor, si při přidělení cílové částky může u každé tarifní varianty změnit sazbu z vkladů na 2,1 %. K datu změny mu bude k úsporám připsán úrok ve výši rozdílu úročení úspor 1 % a 2,1 % (od počátku smlouvy).

V současnosti Wüstenrot nabízí dočasně  úrokový bonus těm, kdo si sjednají smlouvu o stavebním spoření a zaplatí vstupní poplatek do 31. prosince. Pokud si klient po přidělení cílové částky nevezme úvěr a od uzavření smlouvy uplyne šest let, má nárok na mimořádný úrok ve výši 25 % z částky úroků k okamžiku vyplacení uspořené částky při jejím úročení 2,1 %.

Wüstenrot - tarifní varianty spoření
tarifní varianta akontace (% CČ) splátka USS (% CČ)
OF 40% 0,7%
ON 50% 0,5%
OS 50% 0,6%
OK 30% 0,7%
Ve všech tarifních variantách si lze zvolit jednu ze dvou kombinací úrokových sazeb: 2,1 % z vkladů a 4,8 % z úvěru NEBO 1 % z vkladů a 3,7 % z úvěru

Zdroj: stavební spořitelna

Poznámky: CČ = cílová částka, USS = úvěr ze stavebního spoření


 

Autor:
  • Nejčtenější

Opětovné vypnutí ekonomiky by zabilo víc firem než to jarní, říká ekonomka

Exkluzivně Helena Horská je uznávaná analytička a hlavní ekonomka Raiffeisenbank. Se svým týmem zpracovává řadu ekonomických...

Co jsou „temné osobnosti“ a jak je rozpoznat

Psychologové se po léta snaží pochopit, jaké jsou hlavní osobní rysy, které člověka předurčují ke společensky...

Unikátní analýza čtyř tisíc hypoték: zjištění jsou mnohdy překvapivá

Premium Hypoteční trh zlevňuje a trhá rekordy. Jaká je ale realita při poskytování hypotečních úvěrů? Jak rychle je lze získat,...

Mladší lidé si na penzi musí naspořit. Důchod od státu nebude nic moc

Demografická křivka je neúprosná. A důchodová reforma, která by její dopady na výši budoucích penzí snížila, je zatím v...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...}

Cestovky obcházejí zákon. Zaplatil zálohu 46 tisíc, adekvátní náhradu nedostal

Premium Letošní léto dovoleným v zahraničí nepřálo, kvůli koronavirové epidemii musely cestovní kanceláře spoustu zájezdů...

Sundej vlajku, nebo ti vypálíme dům. Agresivita demonstrantů v USA roste

Premium Demonstrace proti policejní brutalitě, jak to nazývají protestující i média, začínají být docela brutální i vůči...

Felák, flexit nebo chillovat. Slovník dnešní mládeže uvádí rodiče do rozpaků

Premium Ač to možná ani netušíte, nejspíš i kolem vás denně chodí shiperky, které flexí s teniskami nebo iPhonem, díky čemuž...

Prodlužte životnost filtru pevných částic. Stačí pár jednoduchých kroků

Premium Výměna filtru pevných částic stojí desítky tisíc korun, jeho čištění a renovace pět až patnáct tisíc korun. Těmto...

  • Další z rubriky

Daňové odpočty u hypoték mají mít nižší limit. Kdo by měl zpozornět?

U hypoték a úvěrů ze stavebního spoření bude i nadále možné uplatnit daňové odpočty ze zaplacených úvěrů. Došlo však ke...

Hypotéky dál zlevňují. Na hypoteční trh však dolehla pandemie

Letošní květen se stal v počtu poskytnutých hypoték nejslabším květnem za posledních deset let. Objemy jsou však díky...

Hypotéka nemusí vždycky „klapnout“. Ani když se zdá, že je vše v pořádku

Většina podmínek, které musíte splnit pro hypotéku na určitou částku, se dá zjistit dopředu. Přesto může nastat...

KOMENTÁŘ: Zájem o hypotéky roste. Jak je ovlivnilo zrušení daně a covid?

Hypoteční trh stále táhne. A to už od začátku roku, i navzdory prognózám. „Očekávám další snížení úrokových sazeb i...

Octavia za 3 500 korun: boj s krizí, chaos a riskantní sázka na superslevy

Octavia za 3 500 Kč měsíčně, Kodiaq za 4 899 Kč, Passat za něco málo přes 6 000 Kč… Ačkoli automobilkám docházejí...

Blíží se katastrofa, jež zastíní pandemii covidu-19, říká princ Charles

Britský princ Charles (71) vyzval v pondělí ke zlepšení boje proti klimatickým změnám, jejichž dopad podle něj zastíní...

Herec Petr Čtvrtníček se nakazil koronavirem, leží v nemocnici na JIP

Herec Petr Čtvrtníček (56) skončil kvůli covidu-19 v nemocnici. Minulý týden měl pozitivní testy, a když se mu...

Počet úmrtí bude stoupat. Podívejte se, jaké měla křivka zpoždění jinde

Počet úmrtí s nemocí covid-19 u nás poroste. Byť ještě není jasné o kolik. Příklady z jiných zemí jasně ukazují, že...

Nebudu všem po rozchodu ukazovat, jaká jsem čičina, říká Mottlová

Muž roku 2016 Josef Kůrka (28) nedávno oznámil rozchod s herečkou a modelkou Barborou Mottlovou (33). Fitness trenér...