Předsedou senátu v procesu s Dělnickou stranou je soudce Vojtěch Šimíček

Vojtěch Šimíček, soudce Nejvyššího správního soudu
velikost textu:
vydáno 17.2.2010 13:30
Vojtěch Šimíček působí jako soudce Nejvyššího správního soudu a vyučuje na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Byl také jedním z editorů knihy Komunistické právo v Československu. Jako předseda senátu zahájil jednání o zrušení Dělnické strany.

Konec rozhovoru

Osobnost již neodpovídá. Čtenáři se ptali do 17. února 2010 do 14:15

OTÁZKA: Pane Šimíčku, je podle Vás správné, že existují trestné činy, jichž se může dopustit člověk, který po pravdě vysloví svůj názor? Mám na mysli nejen rasisty, ale třeba zpochybňovače správvnosti oficiálních výkladů historických událostí. Myslíte, že to je systémově správné? A myslíte, že je existence těchto zákonů pro společnost přínosná? Já myslím, že je lepší a bezpečnější, když se lidé s takovýmito názory mohou scházet veřejně, než aby tak činili potají a byli tak zaháněni do spiklenmeckých rolí. Trestné by měly být podle mého názoru až výzvy k násilí nebo nepokojům. Jiří Polák
Vojtěch Šimíček, soudce Nejvyššího správního soudu ODPOVĚĎ: Děkuji za otázku. Osobně se řadím mezi odpůrce kriminalizace verbálních trestných činů. 17.2.2010 14:02
OTÁZKA: Dobrý den, na začátek bych rád uvedl že argumenty pro zrušení DS jsou nesporné a k tomuto nemám důvod se vyjadřovat, nicméně mám dotaz ohledně tomu, co k samotnému případu vedlo. DS existuje již 7 let a nikdy předtím nebyl impuls k jejímu zákazu. Proč myslíte že tento impuls přišel až ve chvíli kdy počet voličů a příznivců DS mnohonásobně stoupnul? Vzhledem k tomu že neonacistická základna v ČR je víceméně stále stejně velká, je zřejmé že tyto hlasy mají na svědomí "obyčejní" voliči v reakci na akce DS (prováděné nešťastnou formou se kterou nesouhlasím) prováděné pro upozornění na problém a zároveň ochranu lidí žijících v blízkosti ghett. Nemyslíte, že jde spíše o politickou objednávku z důvodu, že DS upozorňuje na téma romské problematiky, které je v naší politice dlouhodobě tabuizované? Děkuji za odpověď, Milan Šeliga Milan Šeliga
Vojtěch Šimíček, soudce Nejvyššího správního soudu ODPOVĚĎ: Z pozice soudce mohu uvést jediné: soud rozhoduje vždy až poté, co obdrží návrh, nikdy z vlastní iniciativy. Právo aktivní legitimace mají v tomto velmi specifickém řízení pouze vláda a prezident republiky, takže takto položená otázka by měla být adresována jim. 17.2.2010 14:04
OTÁZKA: Opravdu jste tak naivni, ci uz mate tak namastenou kapsu, ze verite, ze v tomhle state se obycejny clovek dovola prava? Vzdyt zlodeji a korytari nahore maji namastenou kapsu a system sebeochrany a imunity. Asi mate prava z Plzne. Pujdete stejne tvrde proti KSCM? Zlodejum z ODS, CSSD,...? Nebo vse je politicka objednavka? Zakazat stranu je nedemokraticke. Mate zavirat jeji cleny propagujici rasismus, xenofobii... V Cr je hold Kocourkov a vy tomu uspesne pomahate. Gratuluji Vam. Zajimalo by me, v cem je rozdil mezi komunistickym pravem a tim soucasnym, mimo toho, ze jsme v novem tisicileti.
Vojtěch Šimíček, soudce Nejvyššího správního soudu ODPOVĚĎ: Práva jsem vystudoval v Brně a i když mi podle stylizace otázky zjevně neuvěříte, nekradu, neberu úplatky a rozhoduji se vždy jen podle svého vnitřního přesvědčení a právní argumentace, kterou považuji za nejpádnější a nejsprávnější. K případným návrhům na rozpuštění jiných stran se pochopitelně nebudu vyjadřovat. Soud vždy jedná až poté, co obdrží příslušný návrh. 17.2.2010 14:07
OTÁZKA: Dobrý den pane soudce, uvítal jsem Vaše rozhodnutí o zákazu DS, neboť byla zcela zřejmá myšlenková návaznost na neospravedlnitelný nacistický režim. Co mne ale zaujalo při vašem čtení odúvodnění bylo, s jakou vervou jste se ohrazoval proti termínu "deviace" u sexuální orientace homosexuality. Zatímco SZO odstranilo homosexualitu ze seznamu nemocí (a zcela správně), o jejím možném zařazení mezi deviace se stále mezi odborníky (psychiatry, psychology) mluví a jde o jedno z vědeckých témat, u nichž se projevuje názorová, vědecká, národnostní a kulturní různost. Myslím proto, že Vámi zmiňované slovo "deviace" nenáleží hodnotit soudu jež nemá dostatečné odborné znalosti. Dále se zeptám na jednu otázku, která mne v souvislosti s Vaší odvahou DS zakázat trápí - nebojíte se o svůj život, či život vašich blízkých? Nebyla Vám ministerstvem vnitra nabídnuta možná ochrana? Přeji vám vše dobré a mnoho dalších - mornálně správných - rozsudků. Vladimír Barák
Vojtěch Šimíček, soudce Nejvyššího správního soudu ODPOVĚĎ: Děkuji za dotaz. Proti deviaci jsme se vědomě ohradili v právním a nikoliv medicínském smyslu - tam si nedovolujeme vstupovat. Naše sdělení je v tomto směru jednoduché: rozlišujme tzv. forum internum a forum externum. Stát by neměl zasahovat do sféry, která se neprojevuje obtěžujícím způsobem vůči někomu jinému. A to není jen problém sexuality, ale zejména projevených názorů. Takže, otevřeně jsme řekli, že když se některé sexuální praktiky neprojevují např. tak, že v jejich důsledku je činěno násilí, vydírání, výhrůžky apod. na někoho jiného - prostě někdo se v soukromí chová neslučitelně s představami většinové společnosti, nelze uvažovat o kriminalizaci. O svůj život, zdraví a ani o své blízké se nebojím a ochrana mi nabídnuta nebyla. Děkuji za milé přání:-))) 17.2.2010 14:14
OTÁZKA: Ještě jedna otázka: v čem spočívala největší chyba ministra vnitra Langera, jehož návrh na rozpuštění DS jste zamítli, oproti současnému ministru Pecinovi? Vladimír Barák
Vojtěch Šimíček, soudce Nejvyššího správního soudu ODPOVĚĎ: Jak jsme popsali v rozsudku Dělnická strana I, v tomto případě vláda neunesla ani břemeno tvrzení, natožpak břemeno důkazní. V dnešním případě nás vláda předloženými důkazy a tvrzeními přesvědčila o nutnosti rozpuštění DS. Nerad bych však jako soudce interpretoval oba návrhy jako "Langerův" a "Pecinův", tak jednoduché to jistě není. 17.2.2010 14:17
OTÁZKA: Dobrý den, chtěl bych se Vás zeptat, jaký význam má podle Vás rozpuštění DS pro českou politickou scénu. Není to jen "kosmetický" krok, když špičky této strany mají založenou již jinou politickou stranu, ve které budou, nepochybně trochu obezřetněji, zastávat stejné názory a sdílet stejné ideje? Děkuji za odpověď. Martin Kulíř
Vojtěch Šimíček, soudce Nejvyššího správního soudu ODPOVĚĎ: Dobrý den, jako soudce bych nerad hodnotil dopady rozhodnutí na politickou scénu. Berte to tak, že soud má pravomoc rozhodovat o určitém návrhu a pokud ten návrh obdrží, musí o něm rozhodnout na základě provedených důkazů a skutkových zjištění, nikoliv podle toho, co se bude dít pravděpodobně dále. Navíc, soudní rozhodnutí má význam nejen v tom, že řeší konkrétní kauzu, nýbrž mělo by mít i větší dopad a v ideálním případě by mělo přispět ke kultivaci společnosti tak, aby se pokud možno podobné případy již nemusely opakovat. 17.2.2010 14:19
OTÁZKA: Proč NSS porušil zásadu ze svého předchozího rozsudku, že strana musí představovat reálné riziko pro demokracii. O DS s podporou okolo 1% voličů si to soudný člověk opravdu myslet nemůže. Jakub Malinský
Vojtěch Šimíček, soudce Nejvyššího správního soudu ODPOVĚĎ: Děkuji za postřeh, nicméně ho nesdílím. Dnes jsme se snažili vysvětlit, že procentní úspěšnost je jedním z možných kritérií reálnosti ohrožení demokratického systému a nemyslím si, že jsme se dostali do rozporu s rozsudkem předchozím. V nyní rozhodnuté věci jsme hrozbu odůvodnili lokálním významem, vytvářením politické platformy pro všechny relevantní pravicové extrémistické subjekty a násilím. 17.2.2010 14:22
OTÁZKA: Co je na uvádění národnosti špatného? Jak lze potom realizovat například podpůrné programy pro Romy, když nevíme, kdo jím je a kdyby z toho koukala nějaká značná výhoda od státu, k romské národnosti se hlásí i Češi. Jakub Malinský
Vojtěch Šimíček, soudce Nejvyššího správního soudu ODPOVĚĎ: Na samotné uvádění národnosti určitě nic, i zde jde samozřejmě o celkový kontext. V dnešním případu jsme nicméně dospěli k závěru, že DS z této národnosti zjevně hodlala docílit např. omezování některých sociálních práv, nemluvě ani o tom, že velmi pravděpodobně tuto národnost hodlala stanovovat objektivně, tj. nikoliv v závislosti na názoru dotčeného (jak byste se tvářil, když by např. nějaký k tomu určený úřad stanovil, že máte podle objektivních znaků určitou národnost - velikost nosu, barva kůže apod.). A tím jsme u otevřené diskriminace: pokud je totiž někdo např. občanem ČR, má a musí mít absolutně stejnou právní pozici jako kdokoliv jiný, bez ohledu na národnost. Jen připomínám, že samozřejmě např. u sčítání lidu může kdokoliv již nyní uvádět jakoukoliv národnost, jde o fakultativní údaj a ten se pro statistické účely eviduje. Zeptám se Vás: proč si myslíte, že DS chtěla tuto praxi měnit, a to dokonce změnou Ústavy? 17.2.2010 14:30
OTÁZKA: Nepříjde vám, že rozsudek NSS nekriticky absolutizuje policejní tvrzení z jejich zpráv. Není to tak, že zkrátka moc výkonná chce rozupustit stranu a tak si vyrábí důkazy? Jakub Malinský
Vojtěch Šimíček, soudce Nejvyššího správního soudu ODPOVĚĎ: Já myslím, že nikoliv. Důkaz pořízený policisty a priori není nezákonný. Pokud by některý z provedených důkazů nebyl získán zákonným způsobem, příp. by neodpovídal pravdě, bylo především věcí zástupců DS, aby toto uvedli při jednání. Důsledně jsme se snažili držet principu kontradiktornosti. 17.2.2010 14:32
OTÁZKA: Byl verdikt jednomyslný? Jakub Malinský
Vojtěch Šimíček, soudce Nejvyššího správního soudu ODPOVĚĎ: Protože dotazů na stejné téma je více, odpovím souhrnně: jednomyslný nebyl. Nicméně nemohu veřejně sdělovat přesný počet hlasů. Porada senátu je totiž neveřejná a nikdo z ní nesmí vynášet tento typ informací. Současně však vyjadřuji většinový názor našeho soudu, že bychom velmi přivítali, když by nám zákonná úprava umožňovala uplatnit tzv. disenty. To znamená, že přímo součástí rozsudku (jeho závěru) by byl zveřejněný názor soudce, který by argumentačně vysvětlil, z jakých důvodů není (zcela) spokojen s výrokem většinového rozhodnutí anebo s některou částí jeho odůvodnění. Pokud by tato možnost byla dána již dnes, dozvěděl byste se asi např., že žádný ze sedmi soudců nepochyboval o protiprávnosti činnosti DS, nicméně ne všichni se ztotožnili s tím, že jediným řešením je rozpuštění této strany. Více už však neprozradím:-) 17.2.2010 14:37
OTÁZKA: NSS si bere pravomoc, kterou mu zákony nedávají. Proč se nedržíte platného znění a fantazírujete, čeho chtěl nějakou novelou zákonodárce docílit. Trochu mi to připomíná ta nešťastná rozhodnutí ÚS. Jakub Malinský
Vojtěch Šimíček, soudce Nejvyššího správního soudu ODPOVĚĎ: Děkuji za názor, nicméně nemyslím si, že jsme fantazírovali. Soudy jsou tady proto, aby vykládaly právo a nalézaly spravedlivá a rozumná řešení problémů, které jim někdo nadnese. Při tom používají řadu výkladových metod a v otázce, na kterou zjevně narážíte (část rozsudku pravomoc soudu) jsme zákonnou úpravu vyložili tak, jak si myslíme, že je správné a rozumné. Nic více, nic méně. 17.2.2010 14:39
OTÁZKA: Dobrý den. V zásadě jsem proti dělnické straně, nechápu ale proč byla rozpuštěna, když minimálně stejným (spíš větším) nebezpečím pro demokracii je strana komunistická - která navíc na rozdíl od DS má zločinnou minulost. Pokud tedy teď byla zrušena DS, přijde na řadu KSČM? Nevidím důvod proč jednu z těchto stran zrušit a druhou ne. Vy snad ano?
Vojtěch Šimíček, soudce Nejvyššího správního soudu ODPOVĚĎ: Trošku jsem na to již odpovídal dříve: NSS rozhoduje o návrhu jen tehdy, pokud je podán. Navrhovatelem může být vláda nebo prezident. Určitě však DS a KSČM nepředstavují jakési spojené nádoby, kde podáním jednoho návrhu je podmíněno podání návrhů jiného. Ke KSČM se samozřejmě nebudu nikterak vyjadřovat, jelikož žádný takový návrh podán nebyl a jsem soudce, nikoliv politik či komentátor. 17.2.2010 14:42
OTÁZKA: Dobrý den, Vážený pane docente, jakožto student posledního ročníku PrF MU jsem měl již tu čest s valnou většinou pedagogů, Vás ale hodnotím jakožto nejlepšího z nich a chtěl bych Vám a Vaší rodině, o níž tak pěkně píšete na blogu a v knihách, alespoň touto cestou popřát hodně štěstí, jak již v profesním, tak i soukromém životě. S pozdravem a přáním pěkného dne, Štěpán jan nivak
Vojtěch Šimíček, soudce Nejvyššího správního soudu ODPOVĚĎ: Milý kolego, moc děkuji za povzbuzení a za dodání energie:-) 17.2.2010 14:43
OTÁZKA: Dobrý den, jakým způsobem a v jaké fází řízení si NSS určuje a získává souhlas dotyčné osoby se jmenováním likvidátorem politické strany, aniž by tím dal předem najevo, jak ve věci rozhodne? Děkuji.
Vojtěch Šimíček, soudce Nejvyššího správního soudu ODPOVĚĎ: Toto je věc, která není právně upravena. V případě dnes jmenovaného likvidátora jde o člověka, který se osvědčil v případech jiných politických stran, které v minulosti NSS rozpustil. Nebyl proto dán žádný rozumný důvod, pro který by měl soud hledat osobu jinou. Předmětný souhlas se získává neformálně, nikoho samozřejmě nemůže soud do podobné činnosti nutit. 17.2.2010 14:44
OTÁZKA: Budou rozpuštěny i další strany, které mají v programu bod 18? Viz zdůvodnění NSS bod 39. Martin Rosol
Vojtěch Šimíček, soudce Nejvyššího správního soudu ODPOVĚĎ: Byl bych velmi rád, když by jedno z klíčových sdělení dnešního rozsudku spočívalo v tom, že samotná symbolika v podstatě nic neznamená. Vždy jde o kontext a provázání s dalšími aktivitami. Soud řekl jasně, že pokud by DS setrvala jen u symboliky a případně i u verbálních projevů, rozpuštěna by nebyla. Viz odkaz na rozsudek ve věci Komunistického svazu mládeže, na který jsme vědomě odkazovali a jasně odlišili, v čem se jedná o nesrovnatelně jiné situace. 17.2.2010 14:47

Upozornění

Redakce si vyhrazuje právo na odstranění otázek s vulgárním nebo urážlivým obsahem.