Úterý 13. dubna 2021, svátek má Aleš
  • schránka
  • Přihlásit Můj účet
  • Úterý 13. dubna 2021 Aleš

Test:

Jak vysoké máte IQ? Vyzkoušejte si verbální test

Na test máte 35 minut, při překročení tohoto limitu si od výsledného čísla odečtěte 5 bodů. Pokud v tomto testu dosáhnete IQ nad 120 bodů, doporučujeme vám navštívit oficiální testování inteligence pořádané společností Mensa. Máte totiž velkou šanci dosáhnout výborného výsledku. Hladiny IQ 130 – 142: velmi vysoké IQ (2 % populace); 110 – 129: vyšší IQ (23 % populace); 90 – 109: normální, průměrné IQ (50% populace); méně než 90: podprůměrné, nižší IQ ( 25 % populace)

manažerka a notebook
1.Vyberte, která z možností patří místo otazníku.

ot. 1, IQ test

2.Vyberte, která z možností patří místo otazníku.

ot. 2, IQ test

3.Jedno z uvedených rčení jsme upravili, které?

4.Jedno z uvedených rčení jsme upravili, které?

5.Určete, jaké slovo patří na místo otazníku:

otázka 5

6.Určete, jaké slovo patří na místo otazníku:

ot. 6. IQ test

7.Určete, jaké slovo patří na místo otazníku:

ot. 7. IQ test

8.Ze zadaných písmen (všech) sestavte podstatné jméno v prvním pádu jednotného čísla:

ROH SNU

9.Které přísloví se logicky/smyslem nejvíce blíží zadanému:

ZDÁNÍ KLAME

10.Které přísloví se logicky nejvíce blíží zadanému:

BOŽÍ MLÝNY MELOU POMALU ALE JISTĚ

11.K zadanému slovu určete slovo podobného významu:

NEPŘIMĚŘENÝ

12.K zadanému slovu určete slovo podobného významu:

UDAVAČ

13.K zadanému slovu určete slovo podobného významu:

HLOUPÝ

14.Určete, která dvojice má podobný logický vztah jako dvojice zadaná:

POČESTNÝ - NEJPOČESTNĚJŠÍ

15.Určete, která dvojice má podobný logický vztah jako dvojice zadaná:

ZAVLAŽOVAT - VYSOUŠET

16.Určete, která dvojice slov má podobný logický vztah jako zadaná dvojice:

KRÁVA - TRÁVA

17.Určete, která z možností nejvíce nepatří mezi ostatní – hlavním kritériem jsou v tomto případě důvody verbálního charakteru.

18.Určete, která z možností nejvíce nepatří mezi ostatní – hlavním kritériem jsou v tomto případě důvody lingvistického charakteru.

19.Určete, která z možností nejvíce nepatří mezi ostatní – hlavním kritériem jsou v tomto případě důvody lingvistického charakteru.

20.Doplňte tři písmena tak, aby vznikla podstatná jména v prvním pádu. Určete, která z nabízených možností patří místo teček.

20, IQ TEST

21.Přečtěte si pozorně následující text a vyberte pravdivé tvrzení::

Cílem „Fořtíkova seznamu“ není vytvořit tzv. „černou listinu“ nekvalitních škol, ale naopak informovat o zajímavých aktivitách pro mimořádně intelektově nadané děti a mládež ve školách nejen v ČR, ale časem i v zahraničí. Vypracovali jsme několik bodů, které mají školy plnit, aby z našeho pohledu docházelo k plnohodnotné péči o nadané děti a mládež. Seznam bodů není konečný, ale pro začátek je dostačující. Informovat o školách budeme nikoli plošně, ale především konkrétně – tam, kde z dané školy máme nějaký kontakt, spolupracujeme s ní nebo o ní víme z více zdrojů – a především, která splňuje více z níže uvedených bodů.

22.Přečtěte si seznam událostí a sestavte je tak, aby byl sled logický:

1. Kromě hotovosti se začaly zvažovat další možné zdroje financí – rodina a přátelé. 2. Pro získání hypotéky je nutné mít mnoho potvrzení a dokladů. 3. Začaly se počítat všechny hotové peníze a shromažďovat vše, co by se dalo v krátké době prodat. 4. Jako jedno z možných řešení se jevila hypotéka u banky. 5. Na rodinné radě padlo rozhodnutí koupit dům. 6. Nyní si rodina užívá v novém domě. 7. Nakoupení nemovitosti se uskutečnilo hned po převedení peněz z banky na rodinný účet.

23.Přečtěte si pozorně text a vyberte určitě pravdivé tvrzení:

Literární soutěž SFK Terminus O cenu barda Marigolda je vyhlašována každoročně začátkem září v kategoriích science fiction, fantasy, horor a pohádka. Slavnostní vyhlášení výsledků se koná na Pragoconu v únoru následujícího roku. Umístění v jednotlivých kategoriích získávají diplomy a věcné ceny. Vybrané povídky budou součástí sborníku, který vyjde u příležitosti Pragoconu. Soutěže se mohou zúčastnit mladí spisovatelé do 18 let (včetně), i starší autoři (19 - 26 let) ve zvláštní kategorii. Rozsah je do patnácti normostran (normostranou se rozumí třicet řádků po 60 úhozech). Zaslané práce nesmějí být jinde publikovány a pořadatelé soutěže mají právo na jedno jejich zveřejnění.

24.Přeložte následující věty do jejich běžně užívané podoby:

Odolnost rostliny, opatřené žahavými chloupky, vůči poklesu teploty pod 273,14 Kelvinů, je dokonalá

25.Přeložte následující věty do jejich běžně užívané podoby:

Jedna horní končetina provádí očistu druhé horní končetiny.

26.Která z možností nejvíce zapadá do následujícího textu:

S myšlenkou pořádat campy pro děti a ________ výše uvedenou formou jsem přišel před více než sedmi ______. Systém campů i jejich obsah jsem bral jako ________ škály letních aktivit, které se u nás pro děti a mládež _________. Letní campy budu pořádat i ______.

27.Která z možností nejvíce zapadá do následujícího textu:

Počet _________ se liší dle kvality, tradice a významu akce od několika desítek až po ______ tisíc.

28.Která z možností nejvíce zapadá do následujícího textu:

Knihu Nadané ________ a rozvoj jeho schopností si každý může zakoupit i přes webové stránky __________ Portál.

29.Víme, že je Tonda vyšší než Vlasta a ten je vyšší než Vláďa a ten je nižší než Jiří. Kdo je nejvyšší, pokud víme, že Jiří není vyšší než Vlasta a Tonda je nižší než Libor?

30.Které písmeno anglické abecedy (bez diakritiky a písmene CH) je druhé před druhým písmenem před S.

31.Zaškrtněte políčko START.

Zaškrtnutím políčka START získáte 52 bodů. Dále vyplňte následujících 30 otázek. Za každou správnou odpověď se vám k 52 bodům přičtou další 3 body. Pokud odpovíte na všechny otázky správně, vaše hladina IQ bude 142.