Neděle 28. listopadu 2021, svátek má René
 • schránka
 • Přihlásit Můj účet
 • Neděle 28. listopadu 2021 René

Příběhy 20. století: Kněz ze Seifertova pohřbu spolupracoval s StB

  13:08
Když 10. ledna 1986 zemřel básník, nositel Nobelovy ceny a signatář Charty 77 Jaroslav Seifert, byl hlavní starostí komunistické Státní bezpečnosti jeho pohřeb. Obávala se, aby se nezměnil v protirežimní manifestaci. Obřad vedl páter Alois Kánský. Teprve koncem roku 1989 vyšlo najevo, že oblíbený kněz byl tehdy tajným spolupracovníkem StB.

Kněz Alois Kánský podepsal spolupráci s StB, veřejně se k tomu po listopadu 1989 přiznal a omluvil se. | foto: Post Bellum

Na rozdíl od mnoha jiných Alois Kánský spolupráci nepopíral, nesnažil se získat "osvobozující" soudní rozhodnutí. Naopak se rozhodl, že o věci bude veřejně mluvit. Začal s tím v roce 1991, kdy spolupráci přiznal při bohoslužbě a vyzval ty, jimž "snad ublížil", aby se mu přihlásili.

Nezajímali jsme se o Aloise Kánského, ani o další spolupracovníky StB, abychom je skandalizovali, to koneckonců jeho přístup vylučoval. Chtěli jsme vědět, jak došlo k tomu, že se s StB zapletl – a jak sám se v roli "agenta" vnímal.

Syn bývalé řeholnice a aktivního komunisty

Alois Kánský se narodil v říjnu 1954 v Praze jako jediný syn někdejší řeholnice a vysokého komunistického funkcionáře. Jeho maminka odložila řeholní hábit roku 1950, kdy komunisté hromadně likvidovali ženské i mužské konventy v celé ČSR. Manželství jeho rodičů se rozpadlo v době, kdy bylo Aloisovi pět let a otec od rodiny odešel.

Fotogalerie

Když Alois Kánský nastoupil na gymnázium a rozhodl se, že se chce stát knězem, nijak se se svými plány netajil. Tehdy se o něj StB začala poprvé zajímat: bylo to prý, vzhledem k jeho otci-funkcionáři, nápadné. Ostatně "když se otec dozvěděl, že jeho syn chce být flanďákem, černoprdelníkem, tak málem dostal infarkt." StB tehdy s Kánským poprvé navázala kontakty, byl pozván k výslechu a přesvědčován, aby od svého záměru upustil.

Na gymnáziu se Alois Kánský stal předsedou celoškolního výboru Svazu socialistické mládeže (SSM), kam podle něj vstoupila celá třída. Kánský to později vysvětloval jako účelový "maskovací manévr": navenek vypadalo gymnázium jako "výborná škola, kde jsou svazáci, kde je to zocelený. A (studenti) se pak dostávali na vysokou školu… Nevím, co bych měl ještě vysvětlovat."

Po maturitě nastoupil do semináře v Litoměřicích, kde byla i Teologická fakulta, ovládaná, a to včetně semináře, hlavně kněžími z kolaborantského hnutí Pacem in terris.

Na fakultě patřil Kánský mezi intelektuální elitu, 8. dubna 1978 jej kardinál Tomášek vysvětil na jáhna, v červnu téhož roku byl vysvěcen i na kněze a nastoupil svoji kněžskou službu jako kaplan v Plzni. Pak odešel do Prahy, kde měl na starost farnost Stodůlky a především Břevnov, při kostele svaté Markéty.

Podpis vázacího aktu

Státní bezpečnost získala Kánského jako "agenta" na konci studií, o něco později podepsal tzv. vázací akt. Kánský později řekl, že byl formulován "takřka nevinně", ale hned dodal: "Ale řešil jsem to, měl jsem z toho mindrák, jako každej, kdo to udělal. Omluva pro to není, omluvou snad může být, že když je vám devatenáct, tak se na život díváte trochu jinak." StB na něj prý vyvíjela nátlak už když byl na škole, mimo jiné mu estébáci slibovali, že obstarají léky pro jeho těžce nemocnou matku, která však záhy zemřela. Po podpisu spolupráce byl Alois Kánský jednou za dva měsíce vyzýván, aby se dostavil na schůzku s StB do konspiračního bytu.

Alois Kánský

 • narodil se 20. 10. 1954

 • vystudoval teologii v Litoměřicích

 • 1978 vysvěcen na kněze kardinálem Tomáškem

 • nastoupil na místo kaplana v Plzni

 • působil v Libčicích n. Vlt., Uněticích, u sv. Markéty v Praze-Břevnově, Roztokách aj.

 • podepsal spolupráci s StB, veřejně se k tomu po listopadu 1989 přiznal a omluvil se

 • dlouholetý kněz u kostela sv. Antonína v Praze-Holešovicích

 • zemřel nečekaně 31. 10. 2008 v Praze

Informace, které Kánský StB podával, se podle něj dají označit za "chudé", protože například s disidenty se nestýkal, jedním z mála jeho blízkých přátel byl Tomáš Halík, tehdy tajně vysvěcený kněz. Informaci o Halíkově kněžství ovšem Kánský podle všeho nevyzradil: "Čtyři roky jsem za ním jezdil ke zpovědi, a nikdy se estébáci nedozvěděli, že je tajně vysvěcený kněz. Jeho matka byla ve vedlejším pokoji a my jsme spolu sloužili mši svatou v jeho knihovně."

Poslední rozloučení 21. ledna 1986

Události kolem Seifertova pohřbu popisoval Alois Kánský jinak než samotná StB a historici, kteří se jeho případem zabývali. On sám tvrdil, že tajné policii nevyšel v ničem vstříc: "Fara byla hlídaná, já měl k pomoci jenom študáky. Kdo šel ke mně, byl legitimován, aby se tam nedostala nějaká stuha (od disidentů). Byly tam transportéry, vodní děla."

StB po Kánském žádala, aby pohřeb udržel v utajení a zabránil tomu, aby se ho účastnili chartisté a další disidenti. Pak mu prý "tajní" vytýkali, že jako agent selhal. Podle některých historiků však dochované archivní dokumenty ukazují spíš opak: že se totiž Kánský snažil vycházet StB vstříc.

Pater Kánský se obával, jak doslova řekl, že ze vztahů s StB "bude jednou malér" – nastal o pět let později, kdy zprávu o jeho spolupráci zveřejnil tisk: "To ještě žádný seznamy agentů neexistovaly. Byla to taková zvláštní noc, protože celá léta lidem něco říkáte, oni vás berou a dokonce si vás váží a věří vám, a teď tohle. Skutečně jsem přemýšlel o tom, že skončím se životem. Byl jsem sám. Ale pak jsem se vzchopil, pomodlil, a v neděli jsem to řekl na všech bohoslužbách. Protože jsem nemohl vědět, co jsem kdy řekl a co z toho estébáci udělali, tak jsem to doprovodil větou, že jestli jsem někomu ublížil, ať se mi přihlásí. Nikdo se nepřihlásil."

Pater Kánský byl jediným knězem, který byl ochoten se ke spolupráci se Státní bezpečností přiznat a otevřeně o ní hovořit. V době rozhovoru pro Post Bellum byl farářem u kostela sv. Antonína v Holešovicích, zemřel roku 2008. Jeho vzpomínky můžete slyšet rozhlasovém pořadu Příběhy 20. století – v sobotu 26. 1. ve 13:05 na stanici ČRo-Rádio Česko a ještě večer ve 21:05 na Radiožurnálu.

Seifertův pohřeb a StB

Podle historika Prokopa Tomka Státní bezpečnost předpokládala, že disidenti vnímají pohřeb Jaroslava Seiferta jako zlomový moment, na němž se ukáže, jak bude vůči nim režim postupovat i v budoucnu. Právě toto očekávání bylo důvodem, proč se StB rozhodla zakročit naprosto nekompromisně.

Na ministerstvu kultury byla ihned po básníkově smrti zřízena speciální komise, která se věnovala jen přípravě pohřbu. Jejích zasedání se účastnil také příslušník StB. Plán opatření, které na pohřeb chystala tajná policie, dokonce schvaloval sám její šéf Alojz Lorenc.

Samotný pohřeb se uskutečnil 21. ledna a měl tři části. Oficiální se uskutečnila v Rudolfinu, a také pouze o ní se smělo psát v médiích. Další byla v kostele svaté Markéty v Břevnově. Tu chtěl režim utajit, případně lidem znemožnit, aby se jí účastnili. StB se dokonce snažila zakázat novinám otisknout oznámení Seifertovy dcery o jejím konání. Poslední část obřadu se uskutečnila v Kralupech nad Vltavou.

V den pohřbu nenechala bezpečnost nic náhodě a jeho hladký průběh zajišťovaly desítky příslušníků StB. Rakev v Rudolfinu byla postavena tak, aby se k ní nikdo nemohl přiblížit. Všechny věnce a kytice byly předem kontrolovány, zda nemají "nevhodné nápisy". "Signatáři Charty 77 a další oponenti moci byli pod zvýšeným dohledem. V případě, že by se chystali vyrazit do Prahy na pohřeb, měli být zadrženi," popsal kroky StB Tomek. Václav Havel měl být raději rovnou předveden k výslechu. Z neznámých důvodů nakonec StB své plány změnila a Havel s manželkou Olgou se pohřbu zúčastnili. V Rudolfinu i okolí, kde se sešlo kolem 4 000 lidí, byl přísný zákaz fotografování. Neopatrnému studentovi žurnalistiky, který si pohřeb vyfotil, byl okamžitě zabaven film.

Proslov nad rakví měl tehdejší člen předsednictva Svazu spisovatelů Jan Pilař. "Komunisté nechtěli, aby se pohřeb stal prezentací opozice, ale sami z něj udělali politickou manifestaci. Pilař, kterého se přitom Seifert bál, tak nad rakví hovoří o 'našem básníkovi, kterého si nenecháme vzít'," uvedl Tomek. Bezpečnost také kontrolovala vystavené kondolenční listiny, kam se mohli návštěvníci zapisovat, a pokud by obsahovaly "nevhodná vyjádření", byla připravena je zabavit a nepředat Seifertově rodině.

V Břevnově se církevního pohřbu zúčastnilo přes 3 500 lidí. Z rakve byla sejmuta státní vlajka a zmizely i věnce od představitelů státu. Vše se na místo vrátilo až v Kralupech nad Vltavou, kde byla rakev uložena do země. Církevní obřad měl na starosti kněz Alois Kánský, který ale podle dochovaných materiálů hrál roli hlavního vlivového agenta, jehož prostřednictvím chtěla StB ovlivňovat průběh obřadu. V kostele se také odehrál jediný incident, který narušil "režii" pohřbu. Manželům Havlovým se podařilo propašovat k rakvi kytici a šerpu s věnováním jejich a Františka Janoucha, předsedy nadace Charty 77.

Autor:

Navržená vláda Petra Fialy

Lídr koalice SPOLU a předseda ODS Petr Fiala představil navrhované složení své vlády. Prezident Miloš Zeman premiéra jmenuje 26. listopadu na zámku v Lánech.

Předseda vlády: Petr Fiala, ministr vnitra: Vít Rakušan, ministr pro místní rozvoj a digitalizaci: Ivan Bartoš, ministr zemědělství: Zdeněk Nekula, ministr financí: Zbyněk Stanjura, ministr zdravotnictví: Vlastimil Válek, ministr školství: Petr Gazdík, ministr práce a sociálních věcí: Marian Jurečka, ministryně obrany: Jana Černochová, ministr spravedlnosti: Pavel Blažek, ministr průmyslu a obchodu: Věslav Michalik, ministr dopravy: Martin Kupka, ministr zahraničí: Jan Lipavský, ministr životního prostředí: Anna Hubáčková, ministr kultury: Martin Baxa, ministr pro evropské záležitosti: Mikuláš Bek, ministr pro legislativu: Michal Šalomoun, ministryně pro vědu a výzkum: Helena Langšádlová.

Jsme připraveni opět očkovat, ale nikdo nás nekontaktoval, říká šéf O2 universa

 • Nejčtenější

Znovu je tu nouzový stav. Babiš chce povinné očkování lidí nad 50 let

Od půlnoci ze čtvrtka na pátek začal v Česku platit nouzový stav. Vláda ho vyhlásila na 30 dnů na návrh ministra...

Nouzový stav vláda nevyhlásila. Blíží se povinné očkování některých profesí

Kvůli situaci v přetížených nemocnicích vláda zatím nouzový stav nevyhlásila. Chce znát postoj hejtmanů. „Nouzový stav...

Zeman je v ÚVN s covidem. Zavoral: Dostane protilátky, nákaza je z Lán

Prezident Miloš Zeman se vrátil se do Ústřední vojenské nemocnice (ÚVN). Sanita s hlavou státu dorazila před 19:30....

Příští vláda: Nutná bude třetí dávka po 6 měsících, jinak lidi čeká PCR

Budoucí vláda představila opatření, kterými chce bojovat s covidem. Očkování má mít platnost šest měsíců, poté by měli...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...}

Tečka náhle zčervenala, zachrání to žlutý pruh. Zkolaboval i očkovací web

Aplikace Tečka, která slouží k prokazování bezinfekčnosti, v pondělí zaznamenala výpadky funkčnosti. Některým...

ANALÝZA: Případ Kenosha. Média si napsala vlastní verzi

Premium Půlka Ameriky si udělala z Kylea Rittenhouse, jenž zastřelil dva lidi, vzorovou karikaturu bílého rasisty s puškou, a...

Pět nejčastějších chyb, které Češi dělají v penzijním spoření

Premium Ve starém „penzijku“ si na důchod spoří více než tři miliony Čechů a v nových fondech už přes 1,3 milionu lidí. Stát...

Strach se do lidí pouští jako jed. Horší než covid je hysterie, říká herec Dušek

Premium Je hercem, režisérem, scenáristou, moderátorem. Renesančního ducha zřejmě Jaroslav Dušek zdědil po svém rodu s modrou...

 • Další z rubriky

„Nepřijímám pacienty bez očkování.“ To si lékař dovolit nemůže, říká šéf praktiků

Premium Na sociálních sítích se objevují příspěvky, kdy si lidé stěžují, že je nechtěl ošetřit lékař, neboť nebyli očkováni...

Česko zasáhlo vydatné sněžení. Výstraha je prodloužená až do neděle

Východ Česka v pátek zasáhlo vydatné sněžení. Na jihovýchodě Moravy spadly srážky především v dešti, sněžilo i na...

Víc pohlaví? Fantazmagorie, je mi těch lidí líto, říká spisovatel Vondruška

Premium Čipování lidí, chudoba způsobená zelenou politikou, vícero pohlaví. Nejen o nich píše v novém románu spisovatel a...

Data hovoří jasně. Nákaza se šíří hlavně ve školách. V hospodách a na akcích málo

Premium Rekordní počty nakažených a nová opatření, tak vypadá současný stav epidemie v Česku. Redakce iDNES.cz zjišťovala, kde...

Neočkovaný herec Etzler je na kyslíku s oboustranným zápalem plic

Miroslav Etzler skončil s covidovou atakou a oboustranným zápalem plic v nemocnici. Své příznivce na sociálních sítích...

Světem se kvůli mutaci valí lavina výprodejů. Padají akcie, ropa i bitcoin

Kvůli nové mutaci koronaviru, která byla detekována v Jihoafrické republice, klesly v pátek asijské akcie nejvíce za...

Michal po mně skočil, popsala start intimního života zrzka z experimentu

Z šesti dvojic televizní Svatby na první pohled čeká rozhodnutí už jen tři páry. Jarda s Romanou spolu zůstali, vztah...

Často lidi vykolejíme, přiznávají manželé Černí. Oba nosí dámskou módu

Michaela a Vlastimil Černí se rádi oblékají podle vlastních pravidel a svými outfity boří společenské konvence. Manželé...

Jakub Vágner se oženil. S rybářkou Claudií si řekli ano na lodi

Populární rybář Jakub Vágner (39) se oženil. V sobotu po poledni si vzal svou německou přítelkyni Claudii, se kterou...