Hynek: Rusové v ČR upláceli politiky i úřady, přijížděli s kufry peněz

 

Autoři

Seriál připravili zakladatel Asociace středoškolských češtinářů PhDr. Jiří Kostečka, Ph.D., a redaktorka MF DNES Bohdana Jarošová. Pro dotazy na problematické jazykové jevy můžete využít Internetovou jazykovou příručku Ústavu pro jazyk český Akademie věd ČR, kde naleznete odpovědi na časté jazykové dotazy – nejen pravopisné, ale i tvaroslovné, skladební a typografické: http://prirucka.ujc.cas.cz. Obtíže při výuce českého jazyka a slohu na základních a středních školách pomůže zvládnout bezplatná poradna Asociace češtinářů .