Reportáž skončila 17. 9. 2007 14:49

Praha jedná o olympijské kandidatuře 6

Komentuje Lenka Schröpferová

  • diskuse
  • kuloáry
  • hlasování
Jednání zastupitelů on-line
14:46
Hlasování o návrhu usnesení proběhlo úspěšně. Pro 50, proti 10 a zdrželo se 7. Návrh předložený primátorem Bémem byl schválem.
14:43
Primátor tak komentoval konkrétní názory svých kolegů. Oslovoval je křestními jmény a zdůrazňoval svá slova různými gesty.
14:40
Upozornil, že všechny stavby související s olympiádou mají vést ke sníženému zatížení města a nijak se nedotknou pražské památkové rezervace. "Jak by nejcenější klenot města mohl být vůbec ohrožen olympiádou," divil se Bém.
14:37
Bém s velkým nasazením obhajoval svůj názor. Živě gestikuloval. "Jste lhář," obvinil Witzaniho, "a podvádíte voliče."
14:36
"Pan Witzani přednesl neslušný návrh. Udělal něco, co se ve slušné společnosti nedělá," ujal se slova Pavel Bém.
14:35
"Měli bychom říkat ne, pokud na takovouto megalomanskou akci nemáme."
14:32
Zajímá jej názor občanů. Chce vědět, zda Pražané opravdu souhlasí s dlouhodobými obětmi výměnou za prchavý okamžik konání olympiády. Není podle něj možné podat přihlášku kvůli nedostatečným finančním možnostem města Prahy a kvůli neznalosti názoru obyvatela města.
14:31
"Podání přihášky je podvodem na voličích a toto rozhodnutí je nezodpovědným hazardem," zahájil svou řeč Jiří Witzany.
14:28
Dále Zajíček popisoval problematiku dašlí výstavby přímo spojené s olympiádou. Myslí si, že městské kase by pořádání olympijských her neprospělo. Přínosné by to bylo pro turistický průmysl, rozvoj sportu, pro stavební firmy, obchodníky. Domnívá se, že pro Prahu je olympiáda příliš náročnou akcí a zdrží se proto hlasování.
14:20
Své připomínky přednesl Petr Zajíček (SNK). Zmínil se o investicích, ke kterým bude muset dojít, tedy investice do měststkého okruhu, čističky odpadních vod a výstavby metra.
14:06
Zasedání začíná